Про цільову програму енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 230-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про цільову програму
енергоефективності
та розвитку сфери
виробництва енергоносіїв
з відновлюваних джерел
енергії Івано-Франківської
області на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою зменшення енергоємності виробництва, оптимізації паливно-енергетичного балансу регіону шляхом залучення альтернативних та відновлюваних джерел енергії, скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити цільову програму енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, головам виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення щорічно при формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Г. Карп) при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та при формуванні проектів обласного бюджету на 2017-2020 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи із фінансових можливостей дохідної частини бюджету.
 4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 22.10.2010. № 1182-42/2010 “Про програму енергоефективності області на

  2010-2014 роки”.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                                                 Олександр Сич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016.№ 230-5/2016

 

 

 

 

Цільова програма енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

мовник Програми

Департамент промисловості
та інфраструктури
облдержадміністрації                                                                  С. Подошва

 

Керівник Програми

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                  Я. Паранюк

 

 

ПАСПОРТ
Цільової програми енергоефективності та розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.):

 

Джерела
фінансування
Очікувані обсяги
фінансування,
тис. грн.
У тому числі за роками
20162017201820192020
Державний
бюджет
86 200,42 9625,44 930,050 770,0875,0 
Місцевий бюджет15 769,612 828,92 225,7388,0327,0 
Обласний
бюджет
133 651,126 055,123 250,025 496,029 050,02 9800,0
Власні кошти підприємств2 897 740,19 66 779,0933 894,622 620,0947 536,526 910,0
Інші залучені
відповідно до законо­давства
кошти
1 277 596,117 596,1   1 2600 00,0
Всього4 410 957,31 052 884,5964 300,399 274,0977 788,51 316 710,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

– зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

– створити нові робочі місця;

– оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами;

– підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, будівель бюджетних установ − на 35 відсотків;

– зменшити видатки з обласного і місцевих бюджетів на оплату надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

– забезпечити зменшення на 15 відсотків споживання імпортованого природного газу;

– зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

– зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

– забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин.

 1. Термін проведення звітності: департамент промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає звіт про хід виконання Програми відповідно до поставлених мети і завдань до департаменту економіки, департаменту фінансів обласної державної адміністрації та інформує обласну раду.

 

 

 

Замовник Програми

Департамент промисловості
та інфраструктури
облдержадміністрації                                                                  С. Подошва

 

Керівник Програми

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                  Я. Паранюк

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення цільової
програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області
на 2016-2020 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

1.1. Основні характеристики регіону.

Івано-Франківська область розташована на південному заході України і займає значну частину Прикарпаття та Українських Карпат і є одним із найбільш густонаселених і давно освоєних регіонів України. Адміністративним центром області є місто Івано-Франківськ.

У складі області 14 районів, 804 населені пункти, в тому числі 39 міського типу, 15 міст, в тому числі 6 міст обласного значення, 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 765 сільського типу, в тому числі 745 сіл і 20 селищ. У системі місцевого самоврядування 14 районних рад, 15 міських рад, 24 селищних ради і 477 сільських рад.

Івано-Франківська область розташована в географічному центрі Європи, на південному заході України, на стику двох великих природно-географічних підрозділів — Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат. Івано-Франківська область межує із Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою областями України. На крайньому півдні має державний кордон протяжністю 50 км з Марамуреським повітом Республіки Румунія.

В області розвідано 160 родовищ 25-и видів корисних копалин, які відносяться до таких груп: паливно-енергетичні (нафта, газ, буре вугілля, торф); хімічні (кам’яна, калійна і магнієві солі, сірка, фосфорити); будівельні матеріали (гіпс, мергелі, пісковики, піски, глини). На Івано-Франківщині залягають основні запаси нафти і газу Карпатської нафтогазоносної провінції. Розвідані запаси нафти становлять 16,8% від загальноукраїнських, газу −11,3%.

В Карпатах є також невеликі поклади залізних і марганцевих руд, міді, цинку, срібла і золота.

Провідну роль в економіці області займає промисловість, хоча рівень промислового виробництва є недостатнім. На території, що займає 2,3% площі України та проживає майже 3% населення України виробляється лише 1,6-2% промислової продукції, хоча серед областей західного регіону країни Івано-Франківщина за обсягами виробництва посідає друге місце, поступаючись тільки Львівській. У структурі виробництва найбільшу питому вагу займають електроенергетика (ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ “ДТЕК Західенерго”), нафтохімічна (ТОВ “Карпатнафтохім”) та нафтогазовидобувна галузі. Добре розвинуті — лісова, деревообробна, целюлозно-паперова, машинобудівна, легка, харчова промисловість, будівельних матеріалів. В обласній структурі реалізованої продукції 68% займає переробна промисловість, а саме продукція підприємств хімічної і нафтохімічної, нафтопереробної, неметалевих мінеральних виробів, харчової, деревообробної промисловості. Більше третини в обсязі реалізації належить підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла та води. Промисловий комплекс області зосереджений в основному в містах Івано-Франківську, Калуші, Коломиї, Надвірній, Долині, Бурштині.

Близько половини території (45%) вкрита лісами (лісистість на рівнинах і в передгір’ї становить 24%, а у горах – 72%), площа яких складає 6% лісів України.

Близько третини населення Прикарпаття зайняті в сільськогосподарському виробництві.

Протягом останніх років спостерігається зменшення споживання енергоресурсів (табл.1.1.1, діаграма 1.1.1), що для області є позитивним результатом.

За останній період в області спостерігається позитивна динаміка зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР) на відпуск теплоенергії, видобуток нафти, транспортування газу, виробництво деревини, плит, цементу, окремих видів продукції харчової та переробної промисловості. Разом з тим, зростають витрати палива на відпуск електроенергії, виробленої ВП “Бурштинською ТЕС” ПАТ “ДТЕК Західенерго”, збільшено витрати паливно-енергетичних ресурсів на переробку нафти, виробництво цегли, листів гофрованих та виробів з азбестоцементу, що пов’язано із зменшенням завантаження потужностей при виробництві зазначеної продукції.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку регіону держави вирішення питання щодо зниження енергоємності продукції має колосальне значення для забезпечення його енергетичної незалежності та підвищення рівня енергетичної безпеки.

 

1.2. Споживання енергоресурсів.

Основними видами енергетичних ресурсів, які споживаються в області, є природний газ і електроенергія, а групами споживачів – промисловість, населення, бюджет та підприємства комунальної сфери.

Протягом останніх років спостерігається зменшення споживання енергоресурсів.

Зокрема, у 2014 році для потреб населення та господарського комплексу області було спожито 808 млн.м.куб. газу , в той час, як у 2013 році 974 млн. м.куб. (див. таблицю 1.2.1 та діаграми 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3). При цьому скорочення спостерігається в розрізі всіх категорій споживачів.

Споживання електричної енергії в загальному по області у 2014 році склало 2,458 млрд. кВт. год., що у порівнянні з 2013 роком скоротилось на 6,48% в основному за рахунок промисловості та житлово-комунального господарства (див. таблицю 1.2.2 та діаграми 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6).

 

1.3. Споживання енергоресурсів промисловістю.

У промисловості у 2014 році спожито 134,98 млн.м.куб. газу, що складає 66,38% обсягів 2013 року (203,32 млн.м.куб) (див. таблицю 1.2.1 та діаграми 1.2.2, 1.2.3). Значна частина економії газу припадає на Бурштинську ТЕС ВАТ  “Західенерго”, яка в 2014 році в основному працювала на вугіллі, а використання природного газу зменшилось з 69,8 млн.м.куб. у 2013 році до 43,5 млн.м.куб. у 2014 році.

 За рахунок залучення у цементному виробництві альтернативного палива (відходів деревообробки та нафтової промисловості, відпрацьованих автошин) на ВАТ “Івано-Франківськцемент” майже припинено використання газу, так у 2013 році споживання склало 3,3 млн.м.куб. а вже у 2014 всього 2,1 млн.м куб.

Суттєве зменшення використання газу відбулось на Калуській ТЕЦ. У 2014 році споживання склало 14,4 млн. м. куб. а у 2013 році складало
49 млн. м. куб.

Реалізація в області заходів щодо впровадження нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики дозволила заощадити у
І півріччі 15,8 тис. т.у.п., вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів склала 70616,1 тис. грн.

Разом з тим, промисловий потенціал області залучається до актуальної теми – виробництво енергоощадного, енергозберігаючого обладнання.

 

1.4. Споживання енергоресурсів населенням.

Позитивною є ситуація із споживанням газу населенням. У 2014 році ним спожито 534,818 млн.м.куб. природного газу, що складає 66,14% від усього загальнообласного споживання.

Скорочення споживання газу населенням у порівнянні з 2013 роком по області склало 10,9%.

Спостерігається ріст споживання електроенергії населенням всіх районів області за рахунок збільшення кількості абонентів та застосування електроприладів. В порівнянні з 2013 роком споживання зросло на 4,04% і склало
870,98 млн.кВт.год. (див. таблиця 1.2.2 та діаграми 1.2.5, 1.2.6).

 

1.5. Споживання енергоресурсів бюджетними установами.

В області налічується 3462 бюджетні установи, які фінансуються з місцевого бюджету та використовують енергоносії. Зокрема для опалення: 1520 – природний газ; 315 – теплоносій; 917 – вугілля, дрова та ін. Всі 3462 бюджетні установи споживають електроенергію.

Тут також досягнуто певної економії, зокрема зменшено споживання газу проти 2013 року на 24,3%. Однак, щорічний ріст цін та нестабільність на газовому ринку стимулює до більш рішучих дій.

З метою ефективного використання енергоресурсів запроваджено:

– систему моніторингу споживання енергоресурсів на об’єктах, які фінансуються з обласного та місцевого бюджетів;

– щомісячну звітність споживання енергоносіїв;

– призначено координаторів з питань енергоефективності у кожному районі, місті обласного значення;

– організовано навчання для координаторів на базі Національного технічного університету нафти і газу;

– підготовлено ряд об’єктів для першочергового проведення енергоефективних заходів (використання для опалення та гарячого водопостачання теплових насосів, електроакумулюючого обігріву, використання котлів на біопаливі);

– продовжується процес переводу котелень бюджетної сфери з газу на альтернативні види палива.

За підписаними раніше меморандумами про співпрацю триває реалізація проекту Європейського союзу і Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

Для впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності (в т.ч. із використанням відновлюваних джерел енергії) шляхом розвитку місцевого самоврядування, самоорганізації і соціальної активності населення розроблено 32 мікропроекти сільських громад з 8 районів (Верховинського, Городенківського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Тлумацького та Тисменицького та 16 мікропроектів в містах Коломиї та Надвірній (муніципальний компонент). Загальна вартість мікропроектів сільських громад становить понад 12 млн. грн. (з яких донорська допомога понад 7,5 млн. грн.), міських близько 5 млн. грн. (грант понад 2,5 млн. грн.). На сьогодні завершені 5 мікропроектів, зокрема у селах Вербовець, Соколівка, Кобаки).

 

1.6. Потенціал відновлювальних джерел енергії.

1.6.1. Потенціал сонячної енергії.

Потенціал сонячної енергії в області (130 тис. т.у.п.) є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання. За розрахунками термін ефективної експлуатації геліоенергетичного обладнання в області 5 місяців в рік (з травня по вересень). Фотоенергетичне обладнання може достатньо ефективно експлуатуватися протягом всього року.

На сьогодні в області йде процес освоєння серійного виробництва двоконтурних систем геліоелектричного опалення та гарячого водопостачання на базі сонячних колекторів на виробничому об’єднанні “Карпати”.

Також діють дві сонячні електростанції (“СЕС Богородчанська-1”, с. Старі Богородчани; СЕС с. Радча, Тисменицького району) загальною потужністю 6,5 МВт. Так, щорічно ними виробляється близько 7,3 млн. кВт/год. електроенергії.

 В Косівському, Рогатинському та Тисменицькому районах впроваджено інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення (реконструкція з використанням енергії сонця). При цьому встановлено низку опор, сонячних модулів із світлодіодними світильниками.

1.6.2. Потенціал вітрової енергії.

Застосування вітроустановок для виробництва електроенергії в промислових масштабах найбільш ефективно в регіонах України, де середньорічна швидкість вітру − 5 м/с, в т.ч. і в районі Карпат.

В умовах області за допомогою вітроустановок можливим є використання 15-19% річного об’єму енергії вітру, що проходить крізь перетин поверхні вітроколеса. Потенціал вітрової енергії в області (232 тис. т.у.п.).

 

1.6.3. Потенціал теплової енергії стічних вод.

В області потенціал теплової енергії становить 290 тис.т.у.п.

 

1.6.4. Потенціал біоенергії та її зберігання.

В Івано-Франківській області є достатній енергетичний потенціал практично всіх видів біомаси і достатня науково-технічна та промислова база для розвитку усієї галузі енергетики.

Енергетичний потенціал біомаси (500 тис. т.у.п.) представлено такими її складовими – енергетичним потенціалом тваринницької і рослинної сільськогосподарської біомас та енергетичним потенціалом відходів лісу.

Функціонує біогазовий завод потужністю 1,1 МВт на базі свинокомплексу ТОВ “Даноша” в с. Копанки Калуського району. Ним за рік виробляється 2,9 млн. кВт/год електроенергії.

 

1.7. Висновки

В області спостерігається відносно високий рівень питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на окремі види продукції.

Скорочення використання найдорожчого енергоносія – природного газу, частка якого в структурі енергоспоживання області перевищує 25%, відбувається за рахунок промисловості.

Споживання газу населенням скоротилося у порівнянні з 2013 роком на 10,9%, а споживання бюджетними організаціями скоротилося на 24,3% в порівнянні з 2013 роком і склало 26,745 млн. м.куб. газу.

На підставі проведеного аналізу необхідно відзначити негайну потребу у впровадженні заходів з енергоефективності в господарському комплексі області, серед яких:

 1. Технічні заходи з енергоефективності (модернізація або заміна наявного енергоємного обладнання; запровадження новітніх енергозберігаючих технологій; запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу; реконструкція теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб; модернізація чи заміна систем опалення в адміністративних будинках; переведення паливних господарств на альтернативні види палива; заміна чи утеплення вхідних дверей та вікон).
 2. Впровадження відновлюваних джерел енергії – створення дієвої системи регіонального управління у сфері енергоефективності.
 3. Інформаційно-просвітницька кампанія.

2. Мета Програми

Метою програми є розбудова спроможності Івано-Франківської області у частині раціонального використання енергетичних ресурсів для сталого розвитку громад до 2020 року. Забезпечення енергоефективності є стратегічним завданням як України (“Нова Енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція”) так і Івано-Франківської області (Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року).

Цілями Програми є:

– підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів і цілого регіону шляхом впровадження енергоощадних заходів на діючому енергообладнанні, введення нових енергоефективних потужностей;

– скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах за рахунок ефективного використання енергоносіїв, альтернативних джерел енергії;

– оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок залучення поновлюваних енергоресурсів;

– зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

– скорочення рівня втрат викидів парникових газів та паливно-енергетичних ресурсів.

Основним завданням Програми є модернізація існуючого тепло-генеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах, термореновація будівель та споруд, поступовий перехід на попередньо ізольовані труби в теплових мережах, використання енергії сонця.

 

3. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми

Прогнозні показники щорічної економії енергоресурсів на кінець 2020 року, яку планується отримати завдяки впровадженню заходів технічного (технологічного) характеру, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії наведені в таблиці 3.

За умови належного фінансування та реалізації заходів Програми станом на 01.01.2021 року:

 1. Економія енергоресурсів в господарському комплексі області складе 68826,27 т. у. п.
 2. Економія природного газу в бюджетній сфері області складе

  3925,1 тис. куб.м природного газу.

 3. Економія електроенергії в бюджетній сфері області складе

  154,6 тис. кВт. год.

 4. Економія природного газу у промисловості становитиме 4319 тис. куб. м.
 5. Економія електроенергії у промисловості складе 89436,3 тис. кВт. год.

 

4. Шляхи розв’язання проблеми

Шляхи і способи підвищення енергоефективності в господарському комплексі області сформовані у заходах з енергоефективності технічного (технологічного) характеру, заходах спрямованих на впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії, які охоплюють основні групи споживачів – промисловий комплекс, об’єкти і установи бюджетної та соціальної сфер, які фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, а також заходах організаційного та структурного характеру.

 

4.1. Заходи з енергоефективності технічного (технологічного) характеру в промисловості.

З метою зменшення енергоємності продукції в промисловості передбачено впровадження протягом 2016-2020 років низки заходів, які наведені у таблиці 4.1.1.

У паливно-енергетичному комплексі, зокрема, на ВП “Бурштинській ТЕС “ПАТ ДТЕК “Західенерго” заплановано проведення реконструкції енергоблоків № 8, 9, 10. Економічний ефект від впровадження заходів на ТЕС складе 241,01 млн. грн., буде економитися 161,1 тис. тонн вугілля в рік.

Заплановано реалізацію системних заходів з енергоефективності у ПАТ “Івано-Франківськгаз”, ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, нафтобазо-видобувних підприємствах “Надвірнанафтогаз”.

 

4.2. Заходи технічного (технологічного) характеру у бюджетній сфері.

На підставі регулярних енергетичних аудитів кваліфікованими виконавцями протягом 2016-2020 років у бюджетній сфері передбачено проведення модернізації котельного обладнання, заміну вікон і дверей на металопластикові, облаштування шатрових дахів та інше (див. таблицю 4.2.1).

Передбачається заміна старих неефективних газових котлів на нові. В бюджетній теплоенергетиці найбільш розповсюдженими є котли НІІСТУ-5 з форкамерними пальниками і використанням природної тяги. В умовах їх експлуатації на низьких навантаженнях допускається розбавлення продуктів газу холодним повітрям, що різко знижує ККД котла. Потреба в заміні таких неефективних та морально застарілих котлів на сучасні є нагальною.

Схожа ситуація спостерігається із старими твердопаливними котлами з ККД, який становить в середньому 50%, в той час, як у сучасних твердопаливних котлів ККД – 90%.

До цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії області на 2016-2020 роки включено також заходи щодо термореновації приміщень (заміна чи утеплення вхідних дверей та вікон, зовнішнє та внутрішнє утеплення стін, горищ, встановлення вентиляційних систем).

 Виконання комплексу заходів з енергоефективності технічного (технологічного) характеру у бюджетній сфері протягом 2016-2020 років передбачається на суму 83,4 млн. грн., розрахунковий економічний ефект складе 12,1 млн. грн.

 

4.3. Заходи організаційного характеру

 Відповідно до вимог Закону України “Про енергозбереження” підготовлено наступні заходи (див. таблицю 4.3.1):

– проведення енергообстеження;

– проведення зовнішньої експертизи на предмет доцільності і ефективності запропонованих технічних рішень, реалізацію яких планується здійснювати за кошти обласного бюджету;

– створення і впровадження довготривалої освітньої програми для працівників бюджетної сфери, ОСББ, навчальних закладів тощо з метою поширення знань, проведення просвітницької роботи і передачі практичного досвіду в сфері ефективного використання енергоресурсів і залучення альтернативних джерел енергії. Реалізація такої програми можлива на базі вищого навчального закладу області, який володіє відповідною навчальною платформою, відповідним кадровим складом і досвідом у реалізації таких проектів.

Загальна вартість заходів – 1300 тис. грн.

– створення системи моніторингу енергоносіїв в бюджетній сфері.

Загальна вартість заходу – 200 тис. грн.

 

5. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Однією з основних проблем у сфері енергоефективності є неможливість проведення структурно-технологічної перебудови господарського комплексу області, його окремих підприємств та технологічних процесів для забезпечення зменшення енергоємності валового регіонального продукту та витрат енергоресурсів, без розробки і запровадження на державному рівні механізмів, які стимулюють реалізацію зазначених заходів.

Активізації розвитку енергоефективності, впровадженню нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії сприятиме:

 

5.1. Запровадження на законодавчому рівні механізму державних гарантій при внесенні іноземних інвестицій, кредитних ресурсів з метою впровадження енергоефективних проектів.

5.2. Запровадження митних пільг для устаткування, яке працює на нетрадиційних та відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання, що ввозиться на митну територію України.

 

6. Визначення строків та етапів програми

Термін виконання програми розрахований на строк 2016-2020 роки.

 

7. Заходи, спрямовані на оптимізацію паливного балансу регіону,
зокрема, шляхом запровадження систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу та технологій з використанням альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Включені до Програми заходи щодо впровадження нетрадиційних джерел енергії наведені у таблиці 5.

Одним з варіантів підвищення енергоефективності в господарському комплексі області є впровадження котлів, які працюють на біопаливі.

Зокрема, Програмою передбачається реконструкція котелень з переходом від природного газу на генераторний газ з місцевих відходів деревини. Зазначена технологія реалізується за допомогою генераторного комплексу, який монтується поблизу котельні. Утворений генераторний газ по газопроводу подається на комбінований пальник, який встановлений в котлі.

Також будуть використовуватись котли з прямим згоранням відходів деревини.

Перехід на відходи деревини в якості палива запроваджується на підприємствах деревообробки (ТОВ “Уніплит”), легкої промисловості (ВАТ хутрофірма “Тисмениця”), аграрного комплексу (ДП МК “Росана”, Залучанський МПД ДП “Укрспирт”).

Передбачено впровадження опалення на відходах деревини на 110 об’єктах бюджетної сфери, це 68 навчальних закладів та 42 заклади охорони здоров’я.

Виробництво і використання біогазу в якості палива передбачена на підприємствах агропромислового комплексу – ТОВ “Росан-Агро” та Долинському овочево-тепличному комбінаті.

Одним з ефективних енергозберігаючих способів, що дають можливість економити органічне паливо, знижувати забруднення навколишнього середовища, задовольняти потреби споживачів у технологічному теплі, є застосування теплонасосних технологій виробництва теплоти. Тепловий насос – установка, що перетворює низькопотенціальну поновлювану енергію природних джерел теплоти та низькотемпературних ВЕР в енергію більш високого потенціалу, придатну для практичного використання. В якості джерел низькопотенціальної теплоти використовуються атмосферне повітря, вода природних водойм, стічні води, ґрунт.

Реконструкція систем опалення з переходом на опалення тепловими насосами передбачена в 3 установах соціальної сфери, дитячому садку міста Івано-Франківська та на ЦТП на вул. Довгій, 68 а в м. Івано-Франківську.

 Заплановано проведення реконструкції котелень у частині встановлення електричних котлів та котлів для опалення в “змішаному” режимі в день – природним газом, в нічний час – електроенергією з використанням “нічного” тарифу.

Також передбачено встановлення сонячних колекторів на підприємстві ПрАТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” у с. Шевченкове, Снятинського району та на територіях Яремчанської міської та селищних рад.

 

8. Оцінка очікуваного обсягу коштів, необхідних для забезпечення
досягнення мети Програми та визначення джерел фінансування

При розробці Програми використані наступні механізми фінансування заходів з підвищення енергоефективності:

– кошти державного бюджету (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, цільові фінансові ресурси, що виділяються на підтримку житлово-комунального господарства), цільові екологічні інвестиції, передбачені механізмом реалізації Кіотського протоколу;

– кошти обласного бюджету;

– кошти місцевих бюджетів;

– власні кошти підприємств;

– залучені кошти (кредитні ресурси, благодійні внески, кошти грантів).

Обсяг коштів для реалізації Програми (п.5 паспорта Програми) складає 4 410 957,3 тис. грн., з яких:

– кошти державного бюджету – 86 200,4 тис. грн.;

– кошти місцевого бюджету – 15 769,6 тис. грн.;

– кошти обласного бюджету – 133 651,1 тис. грн.;

– кошти підприємств – 2 897 740,1 тис. грн.;

– інші джерела – 1 277 596,1 тис. грн.

Заходи технічного (технологічного) характеру в бюджетній сфері області на 2016-2020 роки (табл. 4.2.1.) будуть фінансуватись з обласного бюджету за умови співфінансування заходів з місцевих бюджетів, не менше 50%.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається щорічно, виходячи із можливостей його дохідної частини.

30% видатків від обсягів фінансування Програми з обласного бюджету спрямовується на потенціал відновлюваних джерел енергії (теплову енергію землі, сонячну, вітрову енергії та інше).

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються.

 

9. Порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів
Програми

Моніторинг виконання Програми проводиться за формами, встановленими Держенергоефективності України.

Моніторинг виконання цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки буде здійснюватись та надаватись обласній державній адміністрації, обласній раді та Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України, щопіврічно за табличними формами, починаючи з 2016 року до 10 числа другого місяця, що настає за звітним півріччям, відповідно до доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України від 16.08.2010 року № 48230/1/1-10 до листа НАЕР України від 05.08.2010 року № 470-01/13/1-10.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]