Про Цільову програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 228-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про Цільову програму запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру
та підвищення рівня готовності
аварійно-рятувальної служби області до дій
за призначенням на 2016-2020 роки

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про туризм” та статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 р. № 588-р “Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Цільову програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності

  аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки (далі – Програма, додається).

 2. Рекомендувати головам районних рад, міським головам міст обласного значення затвердити районні, міські цільові програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки відповідних територій.
 3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити виконання Програми.
 4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Г.Карп) при перегляді обласного бюджету протягом дії Програми передбачити кошти на її реалізацію.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 228-5/2016

 

 

Цільова
програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності  аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки

 

 

 

  

Замовник Програми

 

Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в області                     Чернецький В. В.

 

Керівник Програми

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                        Басараб С. М.

 

Паспорт
Цільової програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності 
аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням
на 2016-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Цільової програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на

  2016-2020 роки (далі – Програми):

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

 

 1. Розробник Програми: управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

 

 1. Термін реалізації Програми: 5 років.

 

 1. Етапи реалізації Програми: 2016-2020 роки.

 

 1. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2016-202047682,0033724,0013958,00
20166481,404601,401880,00
20177720,405470,402250,00
20189229,406529,402700,00
201911040,407800,403240,00
202013210,409322,403888,00

 

 1. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми (додається).

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація Програми дасть змогу:

– забезпечити належний рівень безпеки населення та захисту територій від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

– підвищити рівень готовності аварійно-рятувальної служби області;

– знизити ризик виникнення пожеж, в тому числі із загибеллю та травмуванням людей на них, та створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив  негативних факторів  пожеж на навколишнє природне середовище;

– забезпечити виконання заходів, спрямованих на запобігання травматизму туристів та екскурсантів, нещасним випадкам, порушенням встановлених правил безпеки при проведенні туристсько-спортивних походів, чемпіонатів, зльотів та інших масових заходів;

– забезпечити проведення безпечних заходів з організації дозвілля населення на воді та аварійно-рятувальні служби на водних об’єктах сучасною спеціальною технікою і обладнанням;

– визначити та обстежити території, що потребують планового розмінування, з метою безпечного використання в господарських цілях (землі колишнього Лисецького військового полігону);

– забезпечити діяльність робочої групи регіонального штабу з питань, пов`язаних із соціальним забезпеченням внутрішньо переміщених осіб (далі –ВПО);

– придбати сучасне спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, засоби малої механізації та зв’язку.

 

 1. Термін звітності: щоквартально – до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми

 

Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в області                     Чернецький В. В.

 

Керівник Програми

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                        Басараб С. М.

 

Обґрунтування доцільності Програми

 

Загальна частина

Територія області характеризується високою ймовірністю виникнення надзвичайних ситуацій. Об’єктивними факторами, що знижують загальний рівень безпеки у техногенній сфері, є погіршення стану основних виробничих фондів підприємств та кліматичні зміни в гірській частині нашої області. Для забезпечення дооснащення аварійно-рятувальних підрозділів та виконання чинних нормативно-правових актів на території області у програмі визначено найбільш необхідні заходи розвитку аварійно-рятувальної справи на Прикарпатті.

Враховуючи складність ситуації та на виконання Кодексу цивільного захисту  України від 02.10.2012 р. № 5403-VI, законів України від 15.09.1995 р.
№ 324/95-ВР “Про туризм” та від 09.04.1999 р. № 586-XIV “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 р. № 588-р “Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції” розроблено Програму.

 

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов функціонування аварійно-рятувальної служби області, а також належний захист населення і територій області у разі виникнення ситуацій, пов`язаних з порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.

 

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту територій від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

підвищення рівня готовності  аварійно-рятувальної служби області;

зниження ризику виникнення пожеж;

створення сприятливих умов життєдіяльності населення;

зменшення впливу негативних факторів  пожеж на навколишнє природне середовище;

забезпечення виконання заходів, спрямованих на запобігання травматизму туристів та екскурсантів, нещасним випадкам, порушенням встановлених правил безпеки при проведенні туристично-спортивних походів, чемпіонатів, зльотів та інших масових заходів;

забезпечення проведення заходів з організації дозвілля населення на воді та оснащення сучасною спеціальною технікою і обладнанням аварійно-рятувальні служби на водних об’єктах;

обстеження територій, що потребують планового розмінування, з метою безпечного використання в господарських цілях (землі колишнього Лисецького військового полігону);

забезпечення діяльності робочої групи регіонального штабу з питань, пов`язаних із соціальним забезпеченням ВПО;

придбання сучасного спеціального аварійно-рятувального обладнання та зв’язку.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається виходячи із можливостей його дохідної частини з урахуванням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України.

 

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу:

забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

зменшити кількість постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

знизити ризик  виникнення  надзвичайних ситуацій, подій та пожеж, що є небезпечними для життя і здоров’я громадян, створити сприятливі  соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив негативних факторів надзвичайних ситуацій на   навколишнє середовище;

забезпечити безпечне функціонування установ і організацій, а  також суб’єктів господарювання, об’єктів життєдіяльності населення, об’єктів  економіки області тощо;

зменшити кількість випадків загибелі  та  травмування  людей,  економічних  втрат  і матеріальних збитків;

своєчасно та ефективно проводити рятувальні та інші невідкладні роботи;

вберегти життя та здоров’я рятувальникам та особам, залученим до проведення рятувальних робіт;

зменшити на об’єктах і в населених пунктах кількість пожеж, випадків загибелі  та  травмування  людей,  економічних  втрат  і матеріальних збитків;

зменшити час  прибуття  пожежних  підрозділів   до  місця пожежі  за  рахунок  оптимальної  дислокації  пожежних підрозділів у містах та сільській місцевості;

своєчасно та ефективно проводити роботи, пов’язані  з рятуванням  людей  при необхідності;

забезпечити необхідну кількість та справність джерел протипожежного водопостачання;

забезпечити своєчасне  оперативне  реагування  на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом  подачі  води  до осередків  пожеж від пожежних гідрантів,  внутрішніх протипожежних водогонів,  природних і штучних водоймищ,  інших інженерних споруд водопостачання;

провести комплексні заходи, спрямовані на поліпшення системи безпеки туристів та екскурсантів, запобігання травматизму, нещасним випадкам, порушенням встановлених правил безпеки при проведенні туристично-спортивних походів, чемпіонатів та інших масових заходів;

підвищити оперативність та якість інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань безпеки користування водними об’єктами, роз’яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги;

дооснастити сучасною спеціальною технікою і обладнанням аварійно-рятувальну службу на водних об’єктах;

повністю очистити землі колишнього Лисецького військового полігону від вибухонебезпечних предметів, зменшити ризики, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів;

дооснастити спеціальними засобами малої механізації та зв’язку аварійно-рятувальні підрозділи;

забезпечити діяльність робочої групи регіонального штабу з питань, пов`язаних із соціальним забезпеченням ВПО;

підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту.

В результаті виконання Програми передбачається досягти покращення безпеки життєдіяльності населення.

Економічна ефективність програмних заходів оцінюватиметься шляхом порівняння розміру збитків, яких передбачається запобігти у результаті проведення заходів, з розміром витрат на ці заходи та розміром збитків, нанесених у минулі роки.

Виконання заходів Програми призведе до:

зменшення економічних втрат від надзвичайних ситуацій та пожеж;

підвищення рівня моніторингу надзвичайних ситуацій та пожеж;

підвищення достовірності прогнозування надзвичайних ситуацій;

підвищення ефективності управління процесами цивільного захисту;

підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та інші надзвичайні події за рахунок розвитку сил цивільного захисту та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

підвищення ефективності надання екстреної допомоги населенню;

підвищення технічної готовності органів управління і сил цивільного захисту.

Актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління та їх дооснащення сучасними матеріально-технічними ресурсами для ефективного розв’язання завдань у сфері цивільного захисту.

 

.

 

Додаток
до Цільової програми запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності
аварійно-рятувальної служби області до
дій за призначенням на 2016-2020 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

 

Замовник Програми:

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області

Назва Програми: Цільова програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020 роки

№ з/пНайменування підпрограмВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
рокивсьогоджерела фінансування
обласний
бюджет
місцеві бюджети
12345678
1.Організаційне забезпечення
1.1.Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному районі, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях області і розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам, загибелі та травмування  людей на нихУправління ДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

за рахунок коштів, передбачених на утримання за рахунок коштів, передбачених на утримання
1.2.Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади із забезпечення протипожежного захисту об’єктів та  територійУправління ДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

за рахунок коштів, передбачених на утримання за рахунок коштів, передбачених на утримання
1.3.Проведення щороку для працівників органів виконавчої влади нарад, семінарів, круглих столів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпекиУправління ДСНС України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

за рахунок коштів, передбачених на утримання за рахунок коштів, передбачених на утримання
1.4.Забезпечення діяльності робочої групи регіонального штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитеро­ристичної операціїУправління ДСНС України в області, робоча група регіонального штабу, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, інші зацікавлені підрозділи центральних органів виконавчої влади, громадські та благодійні організації2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

507,00

 

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

507,00

 

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

 
2.Розвиток матеріально-технічної бази сил цивільного захисту
2.1.Дооснащення пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів області, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних формувань технікою, вогнегасними речовинами, обладнанням і спорядженнямУправління ДСНС України в області2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

30250,00

 

4069,00

4877,00

5853,00

7023,00

8428,00

18150,00

 

2441,00

2926,00

3512,00

4214,00

5057,00

12100,00

 

1628,00

1951,00

2341,00

2809,00

3371,00

 
2.2.Забезпечення пошуково-рятувальних робіт в гірській місцевостіУправління ДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

3782,00

 

511,00

609,00

731,00

878,00

1053,00

3782,00

 

511,00

609,00

731,00

878,00

1053,00

  
2.3.Забезпечення проведення рятувальних робіт на водних об’єктахУправління ДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

1826,00

 

247,00

294,00

353,00

424,00

508,00

1826,00

 

247,00

294,00

353,00

424,00

508,00

  
2.4.Дооснащення газодимозахисної служби (придбання апаратів захисту органів дихання, компресорів, балонів для стиснутого повітря та ін.)Управління ДСНС України в області2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

4646,00

 

629,00

748,00

898,00

1078,00

1293,00

2788,00

 

377,00

449,00

539,00

647,00

776,00

1858,00

 

252,00

299,00

359,00

431,00

517,00

 
3.Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту 
3.1.Виготовлення та розміщення  сюжетів соціальної реклами на конструкціях, інформаційне забезпечення змагань підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних формувань та інших заходівУправління ДСНС України в області2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

300,00

 

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

300,00

 

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

  
3.2.Виготовлення тематичних листівок,
буклетів
Управління ДСНС України в області2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

100,00

 

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

 

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

  
4.Протимінна діяльність в області 
4.1.Налагодження взаємодії з питань організації робіт, визначення черговості обстеження території та виконання робіт з розмінування території областіУправління ДСНС України в  області2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

6271,00

 

844,00

1011,00

1213,00

1456,00

1747,00

6271,00

 

844,00

1011,00

1213,00

1456,00

1747,00

  
Всього:2016-20202016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

47682,00

 

6481,40

7720,40

9229,40

11040,40

13210,40

33724,00

 

4601,40

5470,40

6529,40

7800,40

9322,40

13958,00

 

1880,00

2250,00

2700,00

3240,00

3888,00

 

 

Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в області                     Чернецький В. В.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]