Про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 45-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про цільову програму
фінансування мобілізаційних
заходів і цивільного захисту
населення та заходів з територіальної
обороноздатності на 2016 рік

 

З метою виконання законів України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, рішень Ради оборони Івано-Франківської області та відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити цільову програму фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік (далі – Програма) (додається).
 2. Рекомендувати головам районних рад, міським головам міст обласного значення затвердити районні, міські цільові програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік відповідного регіону.
 3. Головам районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити виконання Програми.
 4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Г.Карп) передбачити кошти для реалізації Програми в обласному бюджеті на 2016 рік.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О.Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                          Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 45-2/2015

 

 

Цільова
програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік

 

 

Замовники Програми:   Рада оборони області

 

Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                       Стебницький В. М.

 

Сектор мобілізаційної роботи
апарату Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                       Дмитрів І. І.

 

Керівник Програми
Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                       Басараб С. М.

 

Паспорт
цільової програми фінансування мобілізаційних заходів
і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми:

Рада оборони області;

управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Розробник Програми – управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Термін реалізації Програми – 2016 рік.
 3. Етапи фінансування Програми – 2016 рік.
 4. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
РікОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
20167350,003100,003000,001250,00
 1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація Програми сприятиме:

забезпеченню в області мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності та виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції;

підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу області та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, управління ДСНС України в області, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності та завдань у районах проведення антитерористичної операції;

поповненню матеріально-технічного резерву;

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт;

проведенню заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з інформаційного забезпечення;

здійсненню заходів, пов’язаних із тимчасовим розміщенням в області громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 

 1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Замовники Програми:    Рада оборони області

 

Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                       Стебницький В. М.

 

Сектор мобілізаційної роботи
апарату Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                       Дмитрів І. І.

 

Керівник Програми
Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                       Басараб С. М.

 

Обґрунтування доцільності
розроблення цільової програми фінансування мобілізаційних заходів
і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік

 

Загальна частина

Суспільно-політична ситуація, що склалася на Сході нашої держави, потребує мобілізації зусиль місцевих органів влади і державних структур, відповідальних за правопорядок і безпеку в країні та її захист від зовнішнього військового втручання, а також значних матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення готовності територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України та управління ДСНС України в області до виконання завдань за призначенням.

Враховуючи складність ситуації та на виконання законів України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу цивільного захисту України розроблено цільову програму фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік.

 

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, інших військових формувань та правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території області, волонтерів до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту, запобігання терористичним проявам та загрозам виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуацій, пов’язаних з порушенням нормальних умов життя населення та підтримка волонтерського руху.

 

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення своєчасної часткової мобілізації, підтримання системи управління області у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим;

забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини;

виділення (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній поліції України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України для забезпечення потреб відповідно до мобілізаційних планів;

підготовка органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

виконання мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями області у повному обсязі та у встановлені терміни;

поповнення матеріально-технічного резерву;

здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення;

ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян;

здійснення заходів з територіальної обороноздатності;

часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, управління ДСНС України в області, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності та завдань у районах проведення антитерористичної операції;

надання транспортних послуг та забезпечення паливно-мастильними матеріалами;

проведення заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з інформаційного забезпечення;

здійснення заходів, пов’язаних із тимчасовим розміщенням в області громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається, виходячи із можливостей його дохідної частини.

Виділення коштів на реалізацію заходів Програми здійснюється на підставі розпорядження обласної державної адміністрації після погодження з Радою оборони області.

Обсяг видатків, що направляються одержувачам коштів – установам, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в окремих випадках спрямовуються як субвенція з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за КФКВ 250344 з урахуванням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються.

 

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності сприятиме:

забезпеченню в області мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності та виконанню завдань у районах проведення антитерористичної операції;

частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, управління ДСНС України в області, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності та завдань у районах проведення антитерористичної операції;

підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу області та інформуванню населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

поповненню матеріально-технічного резерву;

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновних робіт;

проведенню заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з інформаційного забезпечення;

здійсненню заходів, пов’язаних із тимчасовим розміщенням в області громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 

 

Додаток
до цільової програми фінансування
мобілізаційних заходів і цивільного захисту
населення та заходів з територіальної
обороноздатності на 2016 рік

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми фінансування
мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
1.Часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, управління ДСНС України в області матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності та завдань в районах проведення антитерористичної операціїУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Головні розпорядники коштів обласного бюджету
20164050,001250,002000,00800,00Підвищення готовності до дій за призначенням
2.Надання транспортних послуг та забезпечення паливно-мастильними матеріалами територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, управління ДСНС України в області, громадських організацій (волонтерів)Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Головні розпорядники коштів обласного бюджету
20161600,00900,00500,00200,00Готовність до виконання завдань
3.Поповнення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ситуацій, пов’язаних з мобілізаційною підготовкоюУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації2016100,00100,00Створення запасів для оперативного їх використання
4Проведення оповіщення керівного складу області та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій та ситуацій, пов’язаних з мобілізаційною підготовкоюУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації201650,0050,00Забезпечення своєчасного інформування та оповіщення
5Придбання спеціального автомобіля для транспортування особливих вантажівУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації450,00450,00Забезпечення транспортування особливих вантажів
6Ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків, проведення невідкладних відновних робітУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Головні розпорядники коштів обласного бюджету
2016400,00200,00200,00Забезпечення життєдіяльності населення
7Здійснення заходів, пов’язаних із тимчасовим розміщенням в області громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, підтримання роботи регіонального штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТОДепартамент соціальної політики облдержадміністрації
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області
Головні розпорядники коштів обласного бюджету
2016550,00100,00250,00200,00Забезпечення життєдіяльності постраждалих
8Проведення заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з інформаційного забезпеченняДепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
2016150,0050,0050,0050,00Підвищення рівня національної свідомості населення
Всього20167350,03100,03000,01250,0 

 

 

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                                    Володимир Стебницький

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]