Про регіональну цільову програму забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2020-2024 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

від 20.09.2019. № 1193-30/2019
м. Івано-Франківськ

Про регіональну цільову
програму забезпечення діяльності
Івано-Франківського обласного
комунального агролісогосподарського
підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”
на 2020-2024 роки

З метою реалізації державної політики розвитку лісового господарства з відтворення, поліпшення, раціонального використання лісових ресурсів та охорони лісів на землях запасу обласної ради, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України, пунктів 9.3.1., 9.5.1. статуту обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради від 24.03.2017. № 458-13/2017, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2020-2024 роки (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачити кошти для реалізації заходів Програми у 2020 – 2024 роках.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи змінами до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба та постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 20.09.2019. № 1193-30/2019

Регіональна цільова програма
забезпечення діяльності
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”
на 2020-2024 роки

Замовник Програми:

ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”                                               Олег Олійник

 

Керівник програми:
Заступник голови

Івано-Франківської обласної ради,

голова наглядової ради
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”                                               Сергій Басараб


 

Паспорт
регіональної цільової програми забезпечення
діяльності Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
на 2020-2024 роки

 1. Ініціатор розроблення програми (замовник):

Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.

 1. Розробники програми:

Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.

 1. Термін реалізації програми: 2020-2024 роки.
 1. Етапи фінансування програми: 2020-2024 роки.
 1. Обсяги фінансування програми:
РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет
(загальний фонд)
Обласний бюджет
(спеціальний фонд)
2020-20241011410114
в т.ч.
202015001500
202117251725
202219841984
202322812281
202426242624
 1. Очікувані результати виконання програми:

– систематична виплата заробітної плати працівникам;

– сплата податків та платежів до бюджету;

– оплата за теплоенергоносії, що дасть можливість забезпечити:

– постійний контроль за раціональним використанням лісових ресурсів;

– ефективне управління підпорядкованими підприємствами на принципах невиснажливого лісокористування;

– надання методичних та практичних послуг у лісовому господарстві для підпорядкованих підприємств;

– контроль за виконанням заходів обласних програм спрямованих на раціональне використання природних ресурсів та розвиток комунального лісового господарства області.

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник програми:

ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”                                                     Олег Олійник


 

Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми
забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного
комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс” на 2020-2024 роки

I. Загальна частина

Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” створене згідно рішення Івано-Франківської обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000 з метою реалізації державної політики розвитку лісового господарства, раціонального використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісів на землях запасу обласної ради.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності обласного комунального підприємства є управління підпорядкованими районними спеціалізованими  агролісгоспами і підприємствами, які розташовані в різних районах області на площі 73,82 тис. га, що складає 12 % лісів області, яким надано в постійне користування землі лісового фонду згідно рішення обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/200, а саме:

 1. Богородчанський спеціалізований агролісгосп – 6,87 тис. га;
 2. Верховинський районний лісгосп – 21,77 тис. га;
 3. Долинський спеціалізований агролісгосп –7,84 тис. га;
 4. Коломийський спеціалізований агролісгосп – 7,4 тис. га;
 5. Косівське районне підприємство «Райагроліс» – 20,4 тис. га;
 6. Надвірнянський спеціалізований агролісгосп – 8,06 тис. га;
 7. Снятинське спеціалізоване агролісництво – 1,48 тис. га.

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” (далі – комунальне підприємство) на 2020-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного кодексу України, пунктів 9.3.1., 9.5.1. статуту обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради від 24.03.2017. № 458-13/2017.

В Україні передбачено та відбувається поетапне підняття мінімальної заробітної плати, що веде до зростання і витрат на відрахування податків та інших обов’язкових платежів, які складають майже третину від нарахування оплати праці.

З метою ефективного управління підпорядкованими агролісогосподарськими підприємствами та здійснення постійного контролю за веденням лісового господарства, враховуючи інфляційні процеси, передбачене зростання розміру мінімальної заробітної плати, а відтак і відповідно збільшення податкових відрахувань, виникає об’єктивна потреба у затвердженні Регіональної цільової програми забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2020-2024 роки.

Реалізація цієї Програми можлива при умові визначення джерел фінансування.

Джерелами фінансування є:

– кошти обласного бюджету.

II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підтримки та функціонування комунального підприємства, що дасть можливість реалізовувати державну політики розвитку лісового господарства та раціонального використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісів на землях запасу обласної ради.

Основними завданнями Програми є забезпечення функціонування комунального підприємства, а саме:

– систематична виплата заробітної плати працівникам;

–  сплата податків та платежів до бюджету;

–  оплата за теплоенергоносії, що дасть можливість забезпечити:

– постійний контроль за раціональним використанням лісових ресурсів;

– ефективне управління підпорядкованими підприємствами на принципах невиснажливого лісокористування;

– надання методичних та практичних послуг у лісовому господарстві для підпорядкованих підприємств;

– контроль за виконанням заходів обласних програм, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів та розвиток комунального лісового господарства області.

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків передбачених в обласному бюджеті.

Фінансування Програми з обласного бюджету передбачається щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджується рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи змінами до нього.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є Івано-Франківська обласна рада.

IV. Очікувані результати

Виконання заходів Програми (додаються) забезпечить:

– постійний контроль у дотриманні природоохоронного законодавства та виконання законів України, нормативних актів при здійсненні лісогосподарської діяльності підпорядкованими агролісгоспами і підприємствами;

– ефективне управління підпорядкованими агролісгоспами і підприємствами та збереження лісових насаджень на землях запасу обласної ради;

– контроль за раціональним використанням лісових ресурсів на принципах ведення невиснажливого лісокористування;

– надання методичних та практичних послуг у лісовому господарстві для підпорядкованих підприємств.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”, яке:

– контролює виконання заходів, передбачених Програмою;

– при необхідності вносить пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми;

– контролює використання бюджетних коштів за призначенням.

Комунальне підприємство до 10 лютого наступного за звітним року подає обласній раді інформацію про підсумки виконання Програми.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями комунального підприємства.

 


Додаток
до регіональної цільової програми
забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального
агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”
на 2020-2024 роки

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування регіональної цільової програми забезпечення діяльності
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”
на 2020-2024 роки

 


з/п
Найменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікувані результати
рокивсьогообласний бюджетінші
джерела
123456789
1. 

Оплата праці (премії, винагороди) працівників комунального підприємства, сплата податків та інших платежів до бюджету

Комунальне підприємствоПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВиплата заробітної плати та сплата податків
2. 

Оплата за теплоенергоносії

 

Комунальне підприємствоПостійно2020-2024В межах кошторисних призначень 

Оплата за тепло-енергоносії

 

 

 

Генеральний директор
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”                                                      Олег Олійник

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]