Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі  змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять четверта сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.02.2020. № 1403-34/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі  змінами)

 

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми доповнити підпрограму 4 “Обдаровані діти“ пунктом 4.22 згідно з додатком 1.

1.3. Викласти в новій редакції пункт 4 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 2.

 1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,
в т.ч.:
1 762 8081 762 808у межах бюджетних призначень
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень
2020291 960291 960у межах бюджетних призначень
2021239 395239 395у межах бюджетних призначень
2022235 655235 655у межах бюджетних призначень
2023235 285235 285у межах бюджетних призначень

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

 1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                          В. Кімакович

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                     Д. Романюк

 


Пояснювальна записка до проекту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”

 1. Запропонований проект рішення до Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розроблений у зв’язку із доповненням підпрограми 4 “Обдаровані діти“ пунктом 4.22. відповідно до п. 3.2. протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування виконання № 24 від 05.11.2019 року з метою виплати стипендій переможцям олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління, які навчаються в Інституті гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного університету нафти і газу, а також одноразових грошових премій усім переможцям зазначеної олімпіади.

 

 

Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації                                         Віктор Кімакович


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 21.02.2020. № 1403-34/2020

 

Підпрограма 4. Обдаровані діти

 


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
 джерела
Очікувані результати
4. 22.Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, фінансові винагороди, матеріальна допомога тощо), учнів та студентів, які є переможцями олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управлінняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою
2016-2023
роки
2016- 2023,
в т.ч.:
455455У межах
бюджетнихпризначень
Підвищенняякості вивчення
предметів
20208080-//-
2021125125-//-
2022125125-//-
2023125125-//-

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                  Віктор Кімакович

 


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 21.02.2020. № 1403-34/2020

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
 джерела
Очікувані результати
4.Обдаровані дітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
ОІППО, місцеві органи управління освітою, ІФОДЦТКУМ
2016-2023
роки
2016-2023,
в т.ч.:
3447334473У межах
бюджетних
призначень
Виявлення обдарованих дітей
201636413641-//-
201738263826-//-
201840914091-//-
201948064806-//-
202044864486-//-
202145464546-//-
202245314531-//-
202345464546

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                                                           Віктор Кімакович

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]