Про Програму фінансової підтримки комунального підприємства “Обласний аптечний склад” на 2020-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять четверта сесія)

РІШЕННЯ

від  21.02.2020. № 1410-34/2020
м. Івано-Франківськ

 

Про Програму фінансової
підтримки комунального підприємства
“Обласний аптечний склад”
на 2020-2021 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення обласної ради від 22.06.2018. № 883-22/2018 “Про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства “Обласний аптечний склад”, з метою забезпечення належного утримання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства “Обласний аптечний склад” на 2020-2021 роки (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачити кошти для реалізації заходів Програми у  2020-2021 роках.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


 ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки
комунального підприємства Обласний аптечний склад
на 2020-2021 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”.
 2. Розробники Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”.
 3. Термін реалізації Програми: 2020-2021 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2020-2021 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми:: 2091,8 тис. гривень.
РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетРайонні та міські бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громадІнші джерела
2020-2021в т. ч.2091,82091,8Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету
20201391,81391,8
2021700,0700,0
 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • можливість фінансування додаткового внеску до статутного капіталу;
 • фінансова стабільність та розвиток комунального підприємства в умовах конкуренції з приватними аптечними закладами;
 • можливість спрямування обігових коштів комунального підприємства на основну діяльність закладу, що визначена його Статутом;
 • збереження комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом здійснення капітального та поточного ремонту майна комунального підприємства;
 • економія коштів при оплаті за енергоресурси завдяки впровадженню  заходів з енергозбереження;
 • можливість зберігання отриманих за державними поставками лікарських засобів (в т. ч. вакцин) та виробів медичного призначення з подальшим розподілом в заклади охорони здоров’я області відповідно до фактичних потреб;
 • належний стан приміщень (технічного, санітарного) для зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • співпраця з орендарями, діяльність яких не передбачає отримання прибутку та має суспільно важливе значення (Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, інші заклади охорони здоров’я області), забезпечивши відшкодування комунальному підприємству “Обласний аптечний склад” вартості спожитих такими орендарями енергоресурсів.
 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

Директор комунального
підприємства  Обласний аптечний склад                     Василь Ковалюк

 

Розробник Програми:

В. о. директора департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації                                            Ірина Кобельська

 

Керівник Програми:

Т. в. о. голови
облдержадміністрації                                                               Віталій Федорів

 


Обґрунтування
доцільності розроблення
Програми фінансової підтримки
комунального підприємства “Обласний аптечний склад”
 на 2020-2021 роки

 

 

Загальна частина

Впродовж останніх років значно розширився український фармацевтичний ринок: до державної (комунальної) аптечної мережі добавились спочатку відокремлені приватні аптечні заклади, а в подальшому і потужні приватні аптечні мережі, наслідком чого є жорстка конкуренція у боротьбі за кінцевого споживача лікарських засобів та медичної продукції. На сьогодні в Україні відбувається глобалізація на ринку фармбізнесу. З року в рік недержавна мережа аптечних закладів розширюється, витісняючи при цьому мережу комунальних аптек, які не витримавши конкуренції мали збиткові результати діяльності, внаслідок чого були закриті. Тобто, вільне місце на ринку фармацевтичної продукції швидко та впевнено займають приватні аптечні мережі, які в більшості практично нівелюють соціальну спрямованість аптечної практики, адже неохоче беруть участь у державних соціальних програмах (паліативна допомога населенню, надання медикаментів пільговим категоріям населення). Зважаючи на таку динаміку незабаром залишиться невелика кількість компаній, зокрема комунальних закладів, які будуть стратегічно важливими для стримування та недопущення повної монополізації фармацевтичного ринку України.

Враховуючи наведене, створення системи дієвого державного контролю, стимулювання створення та виробництва власної фармацевтичної продукції, організація фінансової підтримки та інші заходи державної підтримки є визначальними чинниками для забезпечення балансу публічних і приватних інтересів на фармацевтичному ринку та забезпечення ефективної господарської діяльності комунальних фармацевтичних підприємств.

Навіть на фоні зростання приватного сектора фармацевтичної галузі саме комунальні аптечні заклади є провідними установами в реалізації державної політики у сфері медикаментозного забезпечення населення, адже вони створені, в першу чергу, з метою захисту життя та здоров’я людей, для здійснення соціальних програм та низькорентабельних, але безумовно необхідних видів діяльності.

Стратегічно важливою є роль комунальних аптечних закладів у забезпеченні населення сертифікованою, якісною продукцією як вітчизняних, так і іноземних компаній. Крім того, їх діяльність характеризується неухильним дотриманням вимог чинного законодавства, прозорістю у відпуску лікарських засобів та сумах сплачених податків.

На території  Івано-Франківської області представником аптечних установ комунальної власності є комунальне підприємство “Обласний аптечний склад” (далі – підприємство). Підприємство створено у 1971 році з метою забезпечення інших суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони здоров’я та інших установ лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Комунальне підприємство “Обласний аптечний склад” є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та функціонує на підставі ліцензії, за правилами, встановленими чинним законодавством та міжнародними стандартами, шляхом здійснення ним господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі.

В своїй діяльності підприємство керується Законами України “Про лікарські засоби”, “Про захист прав споживачів”, “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”, постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, від 17.03.2017 року № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів”, наказами Міністерства охорони здоров’я України, наказами  Міністерства фінансів України.

Комунальне підприємство “Обласний аптечний склад” бере участь в реалізації Урядової програми “Доступні ліки”, реімбурсації препаратів інсуліну, відпуску лікарських препаратів пільговим категоріям населення, здійснює відпуск наркотичних препаратів,  а також здійснює відповідну роботу по забезпеченню хворих дітей на фенілкетонурію необхідними препаратами.

Комунальне підприємство “Обласний аптечний склад” є госпрозрахунковим і у своїй діяльності керується виключно обіговими коштами, тому фінансування підприємства здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Починаючи з 2017 року рентабельність підприємства значно знизилась.

Причини, що призвели до такого стану, наступні:

 1. Заходи Кабінету Міністрів України по здешевленню ліків. Націнки на медичні препарати суттєво зменшились, що викликало різке зменшення прибутку підприємства.
 2. Необхідність створення резерву лікарських засобів, що підлягають повному або частковому відшкодуванню вартості, для можливості забезпечення населення відповідно до потреби (програма Кабінету Міністрів України “Доступні ліки”).
 3. Необхідність створення резерву лікарських засобів, що підлягають реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну.
 4. Через масовий потік хворих з пільговими рецептами зменшилась реалізація за готівку препаратів, що дають прибуток.
 5. Висока конкуренція серед суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі.
 6. Відміна відстрочення платежів основних постачальників та застосування схеми попередньої оплати за поставки в повному обсязі.
 7. Нестабільність, порушення термінів отримання компенсації за відпущені ліки за пільговими рецептами.
 8. Підключення до централізованої системи опалення.

Зазначені чинники призвели до зменшення обігових коштів для закупівлі лікарських засобів в необхідних обсягах та негативно вплинули на рентабельність і фінансову стабільність підприємства. Відсутність асортименту медикаментів та неможливість придбати їх в необхідній кількості стали причинами низького рівня прибутковості підприємства.

Так, станом на 01.11.2019 року заборгованість  підприємства перед постачальниками склала 2460421,0 гривень, в тому числі  протермінована – 1020323,0 гривень.

З урахуванням зазначеного, розроблення Програми фінансової підтримки комунального підприємства “Обласний аптечний склад” на 2020-2021 роки є беззаперечною необхідністю для поліпшення фінансового стану комунального підприємства “Обласний аптечний склад”. Адже, без належної фінансової підтримки надалі неможливе ефективне функціонування підприємства, виконання ним статутних завдань та вирішення існуючих проблем на шляху забезпечення споживачів області медичною продукцією належної якості.

Надання фінансової допомоги комунальному підприємству “Обласний аптечний склад” дозволить здійснювати основні завдання покладені на нього, забезпечить населення області, заклади охорони здоров’я та інші установи, підприємства, організації широким асортиментом лікарських засобів та якісною, безпечною і доступною фармацевтичною продукцією, допоможе ліквідувати існуючу заборгованість  та сприятиме рентабельності підприємства.  

Реалізація цієї Програми можлива при умові визначення джерел    фінансування.

Джерелами фінансування є:

 • кошти обласного бюджету;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підтримки та функціонування комунального підприємства, для забезпечення належного утримання майна, раціонального використання та збереження основних засобів.

Основними завданнями Програми є:

 • фінансування додаткового внеску до статутного капіталу;
 • забезпечення фінансової стабільності та розвитку комунального підприємства в умовах конкуренції з приватними аптечними закладами;
 • збереження комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом здійснення капітального та поточного ремонту майна комунального підприємства;
 • забезпечення належного стану приміщень (технічного, санітарного) для зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми, що додаються, забезпечить:

 • можливість спрямування обігових коштів комунального підприємства на основну діяльність закладу, що визначена в Статуті;
 • розвиток комунального підприємства в умовах конкуренції з приватними аптечними закладами та фінансову стабільність;
 • збереження комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом здійснення капітального та поточного ремонту майна комунального підприємства;
 • економію коштів при оплаті за енергоресурси завдяки впровадженню  заходів з енергозбереження.

Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на комунальне підприємство “Обласний аптечний склад” та департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, які:

 • контролюють хід реалізації заходів Програми;
 • вносять пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми;
 • контролюють використання бюджетних коштів за призначенням.

Комунальне підприємство “Обласний аптечний склад” подає обласній раді та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями комунального підприємства “Обласний аптечний склад” та  департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у встановленому порядку.

 

Директор
комунального підприємства
Обласний аптечний склад”                                                  Василь Ковалюк

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                           Ірина Кобельська


Додаток
до Програми фінансової
підтримки комунального підприємства
“Обласний аптечний склад”
на 2020-2021 роки

    

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми фінансової підтримки комунального підприємства Обласний аптечний склад
 на 2020-2021 роки

з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані
результати
РокиВсього в т.ч. за джерелами фінансування
Обласний
бюджет 
Районні та міські бюджети міст обласного значення, бюджети обєднаних територіальних громадІншід
жерела
12345678910
1.Фінансування додаткового внеску до статутного капіталуДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”2020-20212020-2021,в т. ч. по роках801,8801,8В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуфінансова стабільність підприємства, розвиток конкурентно-спроможності,
2020801,8801,8
202100
2.Заходи з енергозбереження (заміна вікон та дверей, ремонт даху)Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”2020-20212020-2021,в т. ч. по роках490490В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуекономія витрат на теплопоста-чання
2020190190
2021300300
3.Придбання обладнання і предметів довгострокового користуванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”2020-20212020-2021,в т. ч. по роках400400В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетупокращення матеріально-технічної бази комунального підприємства, забезпечення належних умов зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення
2020200200
2021200200
4.Проведення поточних та капітальних ремонтівДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальне підприємство “Обласний аптечний склад”2020-20212020-2021,в т. ч. по роках400400В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуналежний технічний стан будівель
2020200200
2021200200
Всього:2091,82091,8

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                            Ірина  Кобельська

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]