Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.04.2021. № 147-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про комплексну цільову
соціальну програму розвитку
цивільного захисту
Івано-Франківської області
на 2022-2025 роки

 

З метою виконання Закону України «Про Кодекс цивільного захисту України», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки (далі–Програма), додається.
 2. Рекомендувати міським, селищним, сільським головам затвердити міські, селищні, сільські комплексні цільові соціальні програми розвитку цивільного захисту відповідних територій на 2022-2025 роки.
 3. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій, міським, селищним, сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій області забезпечити виконання Програми.
 4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні проєктів обласного бюджету на 2022-2025 роки щорічно передбачати кошти для реалізації Програми.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

 

Голова обласної ради                                                                  Олександр Сич


Обґрунтування
доцільності розроблення комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області
на 2022-2025 роки

Загальна частина

Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Правовою підставою розроблення Програми є Кодекс цивільного захисту України та постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».

Враховуючи особливості Прикарпаття, пов’язані з наявністю 529 потенційно небезпечних об’єктів, розгалуженої мережі малих та великих річок, а також активізацією зсувних процесів при виникненні масштабних повеней, значно знижується загальний рівень безпеки у техногенній та природній сферах.

Погіршення стану основних виробничих фондів підприємств, а також наявність на території області 7 хімічно-небезпечних об’єктів, на яких зберігаються і використовуються у виробничій діяльності понад 800 тонн небезпечних хімічних речовин, підвищують рівень загрози виникнення техногенних аварій.

Розгалужена мережа водних об’єктів, масовий потік туристів у гірські та передгірські райони області призводять до щорічного підвищення рівня невиробничого травматизму та загибелі відпочивальників на водних об’єктах.

Матеріально-технічне оснащення аварійно-рятувальних підрозділів обласної рятувально-водолазної служби на водних об’єктах застаріле та потребує оновлення.

В області функціонує та потребує реконструкції, модернізації і вдосконалення територіальна та місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Зношеність основних фондів культурної спадщини та промислових підприємств спонукає до створення страхового фонду документації для можливого відтворення історичних виробів старовини та унікального обладнання.

Оперативне та своєчасне забезпечення голів обласної ради та обласної державної адміністрації, їх заступників, керівників служб цивільного захисту, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для оперативного керівництва рятувальними та відновлювальними роботами, підготовка попередніх матеріалів про наслідки надзвичайних ситуацій для подальшого надання їх Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству розвитку громад та територій України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій щодо виділення з державного та місцевого бюджетів коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій повністю залежить від здатності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту вчасно реагувати на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Для надання матеріальної допомоги постраждалому населенню в районах виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт виникає потреба в створенні, накопиченні, збереженні та щорічному оновленні регіонального матеріального резерву, утриманні складів цивільного захисту, де зберігається вказаний резерв, а також в покращенні матеріально-технічної бази сил цивільного захисту.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних актів держави розроблено комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку цивільного захисту області та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, реконструкція, модернізація, удосконалення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, підтримання в належному стані обласної водолазно-рятувальної служби та мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання, утримання складів цивільного захисту та створення страхового фонду документації.

 

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

– підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– реконструкція, модернізація та удосконалення територіальної і місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасне інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– підвищення ефективності функціонування обласної рятувально-водолазної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

– створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву, а також утримання складів цивільного захисту де зберігається вказаний резерв;

– підтримання в готовності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо своєчасного реагування на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

– покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту;

– зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також кількості постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

– підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

– підготовка матеріалів щодо надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, матеріальної та фінансової допомоги для забезпечення їх життєдіяльності.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного, місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми буде передбачатись щорічно, виходячи із можливостей його дохідної частини.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається, виходячи із конкретних завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту області.

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

 

РокиОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2022-2025, 107638,21573426,21533046,01166,0
в т. ч.    
202228329,7117240,7110814,0275,0
202328482,02817580,02810616,0286,0
202429648,99718385,99710966,0297,0
202521177,4820219,48650,0308,0

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки сприятиме:

– підвищенню рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– зменшенню економічних та матеріальних втрат від можливих надзвичайних ситуацій;

– підвищенню готовності територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення керівного складу області та своєчасному інформуванню населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

– підвищенню повноти інформаційного забезпечення моніторингу надзвичайних ситуацій та підготовці оперативної і своєчасної інформації головам обласної ради та обласної державної адміністрації, їх заступникам, керівникам служб цивільного захисту, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

– підвищенню ефективності управління процесами цивільного захисту;

– підвищенню ефективності реагування на надзвичайні ситуації за рахунок розвитку сил обласної рятувально-водолазної служби та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

– підвищенню рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій;

– підвищенню технічної готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань, що можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій;

– забезпеченню матеріально-технічними цінностями та технічними засобами мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

– забезпеченню створення регіонального матеріального резерву.

В процесі виконання заходів Програми передбачається досягти соціальних наслідків – підвищення безпеки життєдіяльності населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

Економічна ефективність програмних заходів буде оцінюватися шляхом порівняння розмірів збитків, яким передбачається запобігти у результаті здійснення заходів, з розміром витрат на ці заходи та розмірів збитків, яким не вдалося запобігти в минулі роки, а також кількістю врятованих життів та матеріальних цінностей в процесі виникнення надзвичайних ситуацій.

Актуальність розроблення і прийняття комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління цивільного захисту, готовності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласної рятувально-водолазної служби, сил цивільного захисту та забезпечення матеріально-технічними ресурсами для ефективного та якісного розв’язання проблем у сфері цивільного захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів держави.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 147-6/2021

 

 

 

Комплексна цільова соціальна програма
розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області
на 2022-2025 роки

 

 

 

Замовник програми:

управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації                                               В. Стебницький

 

Керівник програми:

керівник апарату
облдержадміністрації                                                               В. Соловей


Паспорт
комплексної цільової соціальної програми
 розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області
на 2022-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 4 роки.
 4. Відповідальні виконавці Програми: управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, обласна рятувально-водолазна служба, управління ДСНС України в області.
 5. Етапи фінансування Програми: 2022-2025 роки.
 6. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

 

РікОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2022-2025,107638,21573426,21533046,01166,0
в т. ч.    
202228329,7117240,7110814,0275,0
202328482,02817580,02810616,0286,0
202429648,99718385,99710966,0297,0
202521177,4820219,48650,0308,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація заходів сприятиме:

– забезпеченню в області належного рівня цивільного захисту населення та захисту територій від загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в мирний та особливий періоди;

– підвищенню готовності територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасному інформуванню керівного складу та населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в мирний та особливий періоди шляхом проведення її реконструкції, модернізації та удосконалення;

– забезпеченню матеріально-технічними цінностями та засобами мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

– забезпеченню створення та накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновних робіт;

– забезпеченню заходів з організації дозвілля населення на водних об’єктах області та оснащенню обласної рятувально-водолазної служби сучасною спеціальною аварійно-рятувальною технікою, обладнанням, засобами малої механізації та зв’язку;

– покращенню матеріально-технічної бази сил цивільного захисту;

– створенню страхового фонду документації на об’єкти, що представляють історичну цінність;

– утриманню обласних складів цивільного захисту в належному стані;

– підвищенню ефективності використання бюджетних коштів для здійснення заходів цивільного захисту.

 1. Термін проведення звітності.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:
управління з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації                                                               В. Стебницький

 

 

Керівник Програми:
керівник апарату
облдержадміністрації                                                               В. Соловей


Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]