Про регіональну цільову програму розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

 

від 25.09.2020. № 1572-37/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
програму розвитку
міжнародного співробітництва
Івано-Франківської області
на 2021 рік

 

 

Розглянувши проєкт регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік, розроблений відповідно до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при формуванні проєкту обласного бюджету на 2021 рік передбачити видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму (І. Дебенко).

 

 

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 25.09.2020. № 1572-37/2020         

 

 

 

Регіональна цільова програма
розвитку міжнародного співробітництва
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

 

 

Замовник Програми:

Управління міжнародного
співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій
облдержадміністрації                                                                                 О. Зрайко

 

 

Керівник Програми:

Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                                                   М. Савка

 


Паспорт
регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2021 рік.
 4. Етапи фінансування Програми – 2021 рік.
 5. Обсяги фінансування Програми: 2 200,0 тис. грн.
РікОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетІнші джерела
20212 200,02 200,0
 1. Очікувані результати виконання Програми
 • поліпшення позитивного іміджу і привабливості області;
 • створення сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів;
 • підвищення рівня управління міжнародною діяльністю в області;
 • покращення регіональної інфраструктури.
 1. Термін проведення звітності

Відповідно до поставлених мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
  10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:

Управління міжнародного
співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій
облдержадміністрації

                                                                                                                             О. Зрайко

Керівник Програми:

Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                                                   М. Савка

 


Регіональна цільова програма
 розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік

Загальна частина

Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік (надалі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про транскордонне співробітництво» та Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.02.2020 року № 1381-34/2020.

Важливою складовою успішної реалізації Стратегії є європейська інтеграція і розвиток міжрегіонального міжнародного співробітництва, кінцевою метою яких є упровадження в регіоні європейських стандартів життя, формування високого інвестиційного рейтингу регіону та створення оптимальних умов для функціонування механізмів зовнішнього та внутрішнього інвестування.

Івано-Франківська область як регіон з унікальними можливостями перебуває у центрі уваги міжнародної спільноти, яка готова запропонувати необхідну підтримку для забезпечення розвитку регіону. Залучення міжнародної технічної допомоги є важливим напрямком соціально-економічного розвитку області та ефективним шляхом фінансового доповнення до бюджету.

В області реалізується 40 проєктів міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами яких є обласна державна адміністрація. Найбільшими донорами є Уряд США, Уряд Канади, ЄС, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Шведське Агентство Міжнародного Розвитку  (SIDA), Німецький банк розвитку (KfW), Міжнародний Вишеградський Фонд, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Загальна сума залучених грантових коштів складає біля 11 млн. євро. Допомога в рамках проєктів надається у сферах: регіональний розвиток, енергетика та енергоефективність, освіта і наука, навколишнє середовище, безпека тощо.

Область є активним учасником програм транскордонного співробітництва. Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних Програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020 (далі – ППС ЄІС). В рамках ППС ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» в області реалізується 10 проєктів; в рамках Програми  «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» – 7 проєктів; в рамках  ППС ЄІС «Румунія – Україна 2014-2020» – 14 проєктів.

Виконання програм прикордонного співробітництва сприятиме ефективній та взаємовигідній співпраці Івано-Франківщини з регіонами країн-партнерів шляхом реалізації спільних проєктів, обміну досвідом та кращими практиками в різних сферах для сприяння вирішенню проблем розвитку.

Важливим напрямом транскордонного співробітництва є активізація участі області в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та ініціативи створення нової макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону.

У 2019 році Івано-Франківська область посіла друге місце в рейтингу євроінтеграції за результатами дослідження «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей». Зокрема до трійки лідерів увійшли Львівщина, Івано-Франківщина та Вінниччина. Дослідження проводили аналітики Центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Рейтинг складений за 34 індикаторами у 8 сферах, які відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС: економічна інтеграція, інфраструктура, локальна демократія та підзвітність, освітня, наукова та культурна інтеграція, енергетична та екологічна політика, гендерна рівність.

Серед пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці та інтеграції України у світовий економічний простір є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної  політики, спрямованої, зокрема, на використання кращих можливостей та ресурсів регіонів-партнерів. Прикарпаття  здійснює зовнішні відносини та розвиває  міжрегіональне співробітництво з Марамурешським, Сучавським, Васлуським повітами Румунії; Підкарпатським, Опольським та Любуським воєводствами Республіки Польща; Провінцією Альберта Канади, провінцією Шаньсі Китайської Народної Республіки тощо. Регіон  підтримує і розвиває транскордонні і міжрегіональні зв’язки з рядом інших країн в економічній, культурній та освітній сферах.

Впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної діяльності сприяє формуванню сприятливого інвестиційного клімату для надходжень інвестицій в економіку регіону та забезпечення його економічного зростання.

Значний обсяг прямих іноземних інвестицій за останні роки надходить до проєктів переробної промисловості, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, сільського, лісового та рибного господарства.

Пріоритетними сферами для інвестування в область є:

–  альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології;

– промисловість: машинобудування, хімічна, деревообробна, легка промисловість;

–  сільське господарство, харчова переробна промисловість;

–  інформаційні технології;

–  туристично-рекреаційний комплекс.

 

Проблемні питання розвитку міжнародного співробітництва області

Складність розвитку міжнародного співробітництва та залучення інвестицій зумовлені такими загальноукраїнськими тенденціями, як недосконалість законодавчих механізмів для ефективного розвитку міжнародного співробітництва та інвестицій, нестабільна ситуація, яка склалась на сході країни, а також проблемами, що безпосередньо виникають на регіональному рівні, зокрема відсутністю достатнього фінансування іміджево-промоційної підтримки області. Саме максимальне врахування впливу таких факторів в реалізації програми міжнародного співробітництва дозволяє реалізувати потенціал регіону, що пов’язаний з розвитком механізмів міжнародної співпраці, ефективного використання для регіону реалізованих інвестиційних проєктів.

Участь у проєктах міжнародної технічної допомоги пов’язана з низкою ризиків та труднощів, з якими зіштовхуються органи місцевої влади та місцевого самоврядування, урядові і неурядові організації області. Відповідно до вимог основних донорів розмір власного внеску  для заявників становить 10% від бюджету проєкту. Однак слід зазначити, що відповідно до процедур та порядку фінансування проєктів у рамках програм прикордонного співробітництва, окрім власного внеску, передбачається фінансування 15 % від розміру гранту, які буде повернуто заявникам після затвердження звітів щодо реалізації проєктів. З огляду на значну потребу в коштах та обмеженість ресурсів заявників існує необхідність підтримки реалізації проєктів транскордонного співробітництва  з обласного бюджету.

Окрім того, брак досвіду у представників органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та неурядових організацій з розроблення конкретних проєктів транскордонного характеру визначає низьку спроможність місцевих суб’єктів до залучення зовнішнього фінансового ресурсу для реалізації спільних проєктів.

На формування сприятливого інвестиційного клімату суттєво впливає стан дорожньо-транспортної інфраструктури, де основними проблемами є:

– неналежний стан доріг та автошляхів загального користування, який потребує суттєвого покращення;

– низький      рівень     інтегрування     транспортних     технологій     з виробничими, торговельними, складськими, митними технологіями;

– відсутність електрифікованого залізничного сполучення;

– незадовільний стан використання можливостей Івано-Франківського міжнародного аеропорту для пасажирських і вантажних перевезень тощо.

Актуальною залишається потреба у підсиленні мотивації потенційних інвесторів і покращенні умов для інвестування в індустріальних парках. Пільги і преференції, які передбачені для учасників індустріальних парків, є недостатніми і не здатні зацікавити широкі ділові кола, насамперед, іноземні. У місцевих органів влади відсутні реальні можливості надавати в межах компетенції суттєві пільги іноземним інвесторам.

 

Мета Програми

Програма дасть можливість Івано-Франківщині розширити міжнародне, міжрегіональне співробітництво із стратегічними партнерами – країнами Європейського Союзу, Америки та Азії, сприятиме становленню тісних торговельно-економічних та інвестиційних зв’язків між суб’єктами господарювання.

Залучення фінансового, організаційно-технічного, консультативно-методичного потенціалу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області дозволить системно допомагати експортерам області освоювати нові міжнародні ринки та сприяти соціально-економічному розвитку області, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади і бізнесу.

Метою Програми є створення сприятливих умов для:

– реалізації на території області державної політики у сфері транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги;

– реалізація на території області державної політики у сфері міжнародних відносин;

–  формування позитивного інвестиційного іміджу Івано-Франківської області.

 

Основні завдання Програми

З метою створення умов для розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Програма передбачає виконання таких завдань:

– співфінансування проєктів, що реалізуються на території області із залученням міжнародної технічної допомоги;

– проведення зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів з питань міжнародного співробітництва;

– проведення протокольних заходів: зустрічей керівництва області з представниками  офіційних делегацій  іноземних держав; організація офіційних прийомів для делегацій дипломатичних представництв і регіонів-партнерів іноземних держав у рамках діючих двосторонніх та багатосторонніх документів згідно з програмами візитів;

– забезпечення ефективної промоції області, розкриття переваг області і представлення її як надійного та ефективного партнера;

– сприяння створенню і функціонуванню індустріальних парків, розвиток їхньої інфраструктури;

– підготовка інвестиційних пропозицій і поширення інформації про них серед потенційних інвесторів;

– сприяння інвесторам шляхом надання комплексного супроводу.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання заходів здійснюється за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських та інших неприбуткових організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються при формуванні обласного та місцевих бюджетів, виходячи із можливостей дохідної частини та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання  Програми дасть змогу сформувати і підтримувати позитивний імідж Івано-Франківщини як прогресивного європейського регіону, започаткувати нові і розвивати існуючі взаємовигідні економічні та культурні зв’язки області з регіонами та міжнародними організаціями країн світу, створити сприятливі умови для сталого соціально-економічного розвитку територій шляхом залучення зовнішніх ресурсів.


Додаток


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]