Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  Івано-Франківської обласної ради та Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сьома сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 09.07.2021. № 184-7/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження Звіту за
результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради
та Антикорупційної програми
Івано-Франківської обласної ради
на 2021-2023 роки

 

 

З метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності обласної ради, на виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, керуючись частиною 2 статті 43 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1718/29848 від 28.12.2016 р., Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 р. № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 р. № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 87/31539 від 22.01.2018 р., рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021. № 79-4/2021 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (додається) та включити його до Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки.
  2. Затвердити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки (додається).
  3. Направити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
     від 09.07.2021 № 184-7/2021

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки

 

Процес оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради складався з таких основних етапів:

– організаційно-підготовчі заходи;

– ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

– оцінка корупційних ризиків;

– підготовка звіту за результатами корупційних ризиків.

Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради передбачали прийняття, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, Івано-Франківською обласною радою рішення від 19.02.2021. № 79-4/2021 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради”, яким утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (далі – Комісія), затверджено її склад та Положення про неї. Зазначене рішення оприлюднено на офіційному сайті Івано-Франківської обласної ради.

Першочерговим завданням у роботі комісії стало розроблення робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, в якому містилася інформація про об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи оцінки корупційних ризиків, особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків, строки проведення оцінки корупційних ризиків.

Згідно з робочим планом об’єктами оцінки корупційних ризиків стали:

– діяльність обласної ради та постійних комісій обласної ради;

– виконавчий апарат обласної ради;

– патронатна служба голови обласної ради;

– відділ організаційної роботи виконавчого апарату обласної ради;

– відділ з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради;

– відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради;

– відділ документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради;

– відділ з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради;

– відділ електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради;

– відділ з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради;

– відділ з питань міжнародної, міжрегіональної співпраці та проєктного менеджменту виконавчого апарату обласної ради;

– управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради (відділ з питань бюджету управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради і відділ з питань делегованих повноважень та обласних програм управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради);

– управління з питань майна спільної власності територіальних громад області.

Наступним етапом процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради стала ідентифікація вразливих до ризиків сфер діяльності обласної ради.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради було проаналізовано зовнішнє та внутрішнє середовище обласної ради, її організаційна структура, діяльність постійних комісій обласної ради та проведено аналіз повноважень обласної ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, інших питань, що виникають у діяльності обласної ради.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Івано-Франківської обласної ради, розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради, положення про управління та відділи виконавчого апарату обласної ради, Положення про виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради, положення про постійні комісії обласної ради, посадові інструкції працівників виконавчого апарату обласної ради.

До процесу з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися працівники виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради, які надавали необхідну інформацію та пропозиції стосовно заходів з усунення (зменшення) рівня корупційних ризиків.

На основі зібраної інформації та відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року
№ 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1718/29848 від 28.12.2016 р., комісією ідентифіковано 21 корупційний ризик, із них 1 ризик із високою пріоритетністю, 8 ризиків із середньою пріоритетністю, 12 ризиків із низькою пріоритетністю.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, міститься у додатку 1 до звіту (додається).

Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведено у додатку 2 до звіту (додається).

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків наведено у додатку 3 до звіту (додається).

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведено у додатку 4 до звіту (додаються).

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем та пріоритетність корупційних ризиків містяться відповідно у додатку 5 та додатку 6 до звіту (додаються).

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                         Микола Палійчук


Додатки


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]