Про обласну комплексну програму “Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич” на 2022-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Девята сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 10.09.2021. № 230-9/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про обласну комплексну
програму “Відзначення
1125-річчя від часу першої
згадки про місто Галич”
на 2022-2023 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою пропагування української національної історії, підтримки науковців для дослідження минулого княжого Галича та розвитку туристичної складової навколо спадщини столиці Галицько-Волинської держави обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну комплексну програму “Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич” на 2022-2023 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Організацію виконання обласної комплексної програми “Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич” на 2022-2023 роки покласти на управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак).
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 10.09.2021. № 230-9/2021

 

 

Обласна комплексна програма
“Відзначення 1125-річчя від часу
першої згадки про місто Галич”
на 2022-2023 роки

 

 

 

Замовник Програми:

 управління культури,
національностей та релігій
обласної державної адміністрації                                                        В. Федорак

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
обласної державної адміністрації                                                        Б. Футерко


ПАСПОРТ
обласної комплексної програми
“Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич”
на 2022-2023 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.
 3. Терміни реалізації Програми: 2022-2023 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 13753,0 тис. гривень.
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий
бюджет
інші
джерела
2022-2023,

в т. ч.

13753,013753,0в межах кошторисних призначень
20228653,08653,0-//-
20235100,05100,0-//-
 1. Очікувані результати виконання Програми:

розвиток туристично-рекреаційної привабливості давнього Галича, що сприятиме соціально-економічному прогресу місцевих територіальних громад;

забезпечення просвітницької та виховної ролі національної історико-культурної спадщини давнього Галича;

активізація наукових досліджень спадщини давнього Галича;

покращення умов для задоволення духовних потреб жителів області.

 1. Терміни проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

 

Замовник Програми:

управління культури, національностей
та релігій обласної державної адміністрації                                      В. Федорак

 

Керівник Програми:

заступник голови
обласної  державної адміністрації                                                       Б. Футерко


Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
обласної комплексної програми
“Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич”
на 2022-2023 роки

 

Вступ

 

Серед старовинних міст України Галич займає особливе місце. Територія, на якій виникло місто, була заселена ще задовго до його появи. Сліди перших поселень виявлені в добу неоліту, бронзового та ранньозалізного віку, зокрема трипільської культури.

У ІІІ–ІV ст. землі нашого краю заселяли представники черняхівської культури, а в V–VІІ ст. на Верхньому Дністрі вже існували поселення слов’ян-склавинів. Трохи пізніше, десь у VІІІ–ІХ ст., коли ці землі належали племінному об’єднанню літописних білих хорватів, тут виникло укріплене поселення, яке дало початок Галичу як місту. Вже тоді Галич згадується потужним центром племені білих хорватів, осердям центральноєвропейської геополітики ХІІ–ХІV ст.

З Х cт. Галицькі землі увійшли до складу Київської Русі, але вже у 1097 р. після Любецького з’їзду виокремилися у кілька удільних князівств із центрами у Перемишлі, Теребовлі, Звенигородці. У 1141 р. князь Володимирко Володарович (1141-1153 рр.) об’єднав князівства в одне зі столицею в Галичі. У цей час Київ поступово втратив свою гегемонію, натомість Галич почав відігравати виняткову роль у подіях XII–першої половини XIV ст. Він став великим осередком Русі.

Особливої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління Ярослава Осмомисла (1153-1187 рр.). В цей час у Галичі утворено єпископство, існували школи, бібліотеки, скрипторій-майстерня для переписування книг. До наших днів дійшла цінна пам’ятка місцевої літературної школи – Галицьке Євангеліє 1144 р. У часи правління Ярослава Осмомисла Галич перебував у зовнішньополітичній орбіті німецького імператора Фрідріха Барбароси та візантійського імператора Андроніка Комнена. Галицький князь Ярослав Осмомисл контролював Карпатські перевали та Царгородське гирло Дністра з фортеці Акерман (сучасний Білгород-Дністровський в Одеській області).

У 1199 р. Галичем оволодів енергійний волинський князь Роман Мстиславич (1199-1205 рр.). Він об’єднав галицькі та волинські землі в єдину Галицько-Волинську державу. Роль Галича знову зросла. Він, як наймогутніша твердиня, фактично став великокнязівським престолом, тобто політичним центром усіх давньоруських міст.

Після коронування Данила Романовича (1201-1264 рр.) папською короною у кінці 1253 р. Галицько-Волинське князівство стало в один ряд із існуючими монархіями Центральної Європи, а сама держава отримала офіційну назву королівство Русі. І якщо в період ХІІ ст. Галич перейняв політичне лідерство тільки у південно-західному регіоні Київської Русі, то протягом ХІІІ–першої половини XIV ст. Галич став центром політичного, економічного і релігійного життя тогочасних українських земель.

Добу княжого Галича яскраво представляє білокам’яна архітектура. Крім величного Успенського собору (1151-1157 рр.), фундамент якого до сьогодні вражає своїми розмірами, і храму Святого Пантелеймона (1194 р.), у місті знаходилось близько двох десятків літописних церков та монастирів. Використавши архітектурні здобутки Києва, Візантії, Угорщини, Німеччини, Польщі, галицькі майстри створили свою самобутню школу, яка поставила монументальне будівництво в ряд найвидатніших культурних досягнень середньовічної епохи.

На початку XIV ст. Галич став центром окремої від Києва і Володимира-Суздальського митрополії, що стало результатом прагнень українців до церковної самостійності. В той же час заснування Галицької митрополії стало завершальним етапом формування Галицько-Волинської держави за європейським зразком, у якій повинні поєднуватися світська і духовна влада.

У 1340 р. правляча династія королівства Русі припинила своє існування. Внаслідок цього землі Галичини та Волині були приєднані до складу Польської корони та Великого князівства Литовського. Попри це Галич і надалі зберігав особливий статус давньої столиці у монархії династії П’ястів, Анжу та Яґеллонів. 1367 р. джерела фіксують згадки про маґдебурзьке право, що засвідчує широкомасштабний розвиток тогочасного міського самоврядування за європейськими принципами. Періодом XIV–XVIІ ст. датується побудова на Галич-Горі мурованого замку, поява ремісничих цехів, відновлення митрополичого осідку в с. Крилос.

В умовах панування на українських землях іноземних загарбників відродженням слави стародавнього Галича переймалися лише окремі науковці. І лише зі здобуттям Україною незалежності у 1994 р. держава створює Національний заповідник “Давній Галич”. Заповідник існує на базі комплексу пам’яток історії і культури, об’єднаних між собою історично та ландшафтно, і є культурно-освітнім і науково-дослідним закладом.

Сьогодні на обліку установи близько 150 археологічних пам’яток, серед яких поселення палеоліту, неоліту і мезоліту, трипільської культури, культур шнурової кераміки та фракійського гальштату, давньоруські поселення.

З метою популяризації культурної спадщини Галича у Національному заповіднику “Давній Галич” діє 3 музеї (Музей історії Галича, Музей етнографії і Музей караїмської історії та культури), як структурні підрозділи. Створено Картинну галерею та Малий виставковий зал з постійно діючою виставкою археології.

У селі Крилос, яке знаходиться на території заповідника, збереглася система оборонних споруд з кількома рядами потужних валів. На мальовничому пагорбі над Дністром височать мури Галицького замку IX–ХІІІ–ХVІІ ст. Крім цього, на території заповідника міститься майже 200 археологічних пам’яток, які документально засвідчують етапи зародження та подальшого розвитку історичного міста. Серед них: фундаменти Успенського Собору (ХІІ ст.), церква Пантелеймона (1194 р., с. Шевченкове), церква Різдва Христового (ХІІІ ст., м. Галич), Старостинський замок (ХVІІ ст., м. Галич), церква Успіння Пресвятої Богородиці (ХVІ ст.), каплиця св. Василія (ХVІІ ст.), обидві в селі Крилос. Саме тому Галич та його заповідний комплекс слід розглядати як показову історичну репрезентацію Галичини та всієї України у світі.

Головний сенс діяльності Національного заповідника “Давній Галич” полягає не тільки у збереженні пам’яток, але й у тому, щоби здійснювати їх широкий показ та популяризацію. Зокрема, зусиллями колективу заповідника проводяться етнографічні свята річного циклу: “Вечорниці на Андрея”, новорічно-різдвяні дійства, “Великодні фестини”, Свято Хліба тощо. Вже традиційними стали музейно-туристичний фестиваль “Галицька брама”, “Галицьке лицарство”, Всеукраїнський фестиваль гармат “Сальви лицарській звитязі”. Музеєм етнографії втілюється програма “Живий музей”. А також щорічно проходить Всеукраїнська Патріарша проща у с. Крилос поблизу церкви Успіння Пресвятої Богородиці (ХVІ ст.).

Однак подальше комплексне наукове дослідження давнього Галича, розвиток туристично-рекреаційної складової економіки Галицької ТГ Івано-Франківського району та Прикарпаття загалом, формування на основі історичної спадщини Галича бази для патріотичного виховання молоді неможливі без координаційних зусиль Івано-Франківської обласної ради як виразника інтересів територіальних громад області.

 

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами:

потребою активізації роботи з виявлення, дослідження, реставрації, збереження, популяризації та використання культурної спадщини давнього Галича;

необхідністю забезпечувати подальший розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Галича як складової частини Прикарпаття;

потребою популяризації української історії та культури через історико-культурні, археологічні, архітектурні та сакральні пам’ятки давнього Галича.

 

Законодавча база для розроблення Програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 81 “Про Державний історико-культурний заповідник у м. Галичі Івано-Франківської області”;

Указ Президента України від 11.10.1994 № 587/94 “Про національні заклади культури”;

інші нормативно-правові акти.

 

Мета Програми

Метою Програми є пропагування української національної історії, сприяння у здійсненні науковцями досліджень минулого княжого Галича та розвиток індустрії туризму навколо спадщини столиці Галицько-Волинської держави як складової розвитку місцевих громад.

 

Основні завдання Програми:

сприяння зростанню туристичної привабливості природних, історико-культурних, археологічних, архітектурних та сакральних пам’яток давнього Галича, що покращить соціально-економічний розвиток Прикарпаття, підвищить зайнятість населення Галицького району;

надання підтримки здійсненню наукових досліджень спадщини давнього Галича;

патріотичне виховання на прикладах історії княжого Галича молодого покоління українців.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини, районних бюджетів та територіальних громад,  а також за рахунок благодійних внесків та інших джерел, незаборонених законодавством України.

 

Очікувані результати виконання Програми

з метою належного відзначення на обласному та всеукраїнському рівнях 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич, а також стимулювання розвитку туризму на території давнього Галича, підтримки та популяризації історико-культурної спадщини Галича, де зосереджено значний потенціал для розвитку туристичної галузі, пов’язаний з оригінальними традиціями, культурою, звичаями, обрядами, а також великою кількістю визначних пам’яток буде виготовлено (оновлено) і встановлено на території Національного заповідника “Давній Галич” та в межах області вказівники, створено віртуальні екскурсійні маршрути, 3-D тури по визначних пам’ятках, що забезпечить промоцію туристичного потенціалу області.

Збереженню та популяризації національної історії, культури, традицій, фольклорно-етнографічної творчості та ремесел Прикарпаття сприятиме співфінансування проведення музейно-етнографічного фестивалю “Галицька брама”, туристично-етнографічної програми “Живий Музей”, фестивалю “Галицьке лицарство” та Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні “Золотий тік”.

Планується випуск та розповсюдження по бібліотеках області наукового часопису “Галич” та праць дослідників Галича Л. Чачковського, Я. Хмілевського, С. Горбенка, Б. Томенчука та інших, видання подарункового набору “Галич давній і сучасний у поштових світлинах” до 1125-річчя міста Галича від першої письмової згадки, залучення в науковий обіг недосліджених раніше джерел з історії Галицько-Волинської держави.

 

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, департаменти та управління обласної державної адміністрації відповідно до компетенції, Івано-Франківську районну державну адміністрацію, Галицьку територіальну громаду, колектив Національного заповідника “Давній Галич”.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється виконавчим апаратом обласної ради та управлінням культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.


Додаток
до обласної комплексної програми
“Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич” на 2022-2023 роки

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування обласної комплексної програми
“Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич”
на 2022-2023 роки

 

№ з/п

 

Найменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші

джерела

 
12345678910
1.Сприяння у проведенні музейно-етнографічного фестивалю “Галицька брама”Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Галицька територіальна громада;
Національний заповідник  “Давній Галич”; громадські організації, об’єднання та спілки;

обласні підвідомчі установи

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
100,0100,0В межах кошторисних призначеньЗбереження та популяризація національної культури, традицій, фольклорно-етнографічної творчості та ремесел Прикарпаття
202250,050,0-//-
202350,050,0-//-
2.Підтримка заходів туристично-етнографічної програми “Живий Музей”Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Галицька територіальна громада;
Національний заповідник  “Давній Галич”; громадські організації, об’єднання та спілки; обласні підвідомчі установи
2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
100,0100,0В межах кошторисних призначеньЗбереження та популяризація національної культури, традицій, фольклорно-етнографічної творчості та ремесел Прикарпаття
202250,050,0-//-
202350,050,0-//-

 

12345678910
3.Сприяння у проведенні Фестивалю “Галицьке лицарство”Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Галицька територіальна громада;
Національний заповідник  “Давній Галич”; громадські організації, об’єднання та спілки; обласні підвідомчі установи
2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
800,0800,0В межах кошторисних призначеньЩорічно відбуватиметься міжнародний фестиваль на території Старостинського замку, в ході якого пройдуть

реконструкція

середньовічних битв, демонстрація одягу і побуту мешканців середньовічного Галича, приготування страв за стародавніми рецептами галицької кухні

2022300,0300,0-//-
2023500,0500,0-//-
4.Випуск збірника наукових праць “Галич” та серії видань бібліотеки часописуУправління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

Галицька територіальна громада;
Національний заповідник  “Давній Галич”;
громадські організації, об’єднання та спілки

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
290,0290,0В межах кошторисних призначеньВипуск та розповсюдження по бібліотеках області наукового часопису “Галич” та праць дослідників Галича: Л. Чачковського, Я. Хмілевського,

Б. Томенчука та ін.

2022140,0140,0-//-
2023150,0150,0-//-
5.Проведення поточного ремонту в експозиційному залі Івано-Франківського краєзнавчого музею, що висвітлює події з історії княжого Галича, виготовлення мобільних вітринУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Івано-Франківський краєзнавчий музей

2022-2023 роки2022-2023 , в т. ч.330,0330,0В межах кошторисних призначеньРозвиток музейно-туристичної інфраструктури. Популяризація історії Давнього Галича
2022180,0180,0-//-
2023150,0150,0-//-

 

12345678910
6.Здійснення реставрації експонатів Івано-Франківського краєзнавчого музею, зокрема археологічної колекції та саркофагу Ярослава ОсмомислаУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Івано-Франківський краєзнавчий музей

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
160,0160,0В межах кошторисних призначеньЗбереження історичних та культурних цінностей
2022110,0110,0-//-
202350,050,0-//-
7.Проведення наукової конференціїУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

навчально-методичний центр культури і туризму  Прикарпаття

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
60,060,0В межах кошторисних призначеньЗдійснення наукових досліджень Галича
2022-//-
202360,060,0-//-
8.Встановлення туристично-інформаційних вказівників,

знаків, стендів

Галицька міська рада,

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
 

100,0

 

100,0В межах кошторисних призначеньРозвиток

пішохідного і автотуризму, сприяння орієнтуванню туристів і екскурсантів

202250,050,0-//-
202350,050,0-//-
9.Створення

системи туристичної навігації у м. Галичі

Галицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
250,0250,0В межах кошторисних призначеньСтворення інфраструктурної мережі інформаційно-вказівних знаків

у м. Галичі

2022250,0250,0-//-
2023
10.Проведення знакування і облаштування пішохідних, велосипедних, екологічних, паломницьких маршрутівГалицька міська рада,

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

2022-2023 роки2022-2023,

в т. ч.

200,0200,0В межах кошторисних призначеньРозвиток активних видів туризму та створення

для цього відповідної інфраструктури

2022100,0100,0-//-
2023100,0100,0-//-
11.

 

Підтримка розвитку “Візит-центру “Галич”Галицька міська рада,

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньДиверсифікація туристичних атракцій
2022-//--//--//-
2023-//--//--//-

 

12345678910
12.Облаштування оглядових майданчиків, рекреаційних

місць, фотозон

Галицька міська рада,

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
200,0200,0В межах кошторисних призначеньРозвиток туристичної інфраструктури, створення нових туристичних атракцій
2022100,0100,0-//-
2023100,0100,0-//-
13.Співфінансування ґрантових та конкурсних туристичних проєктівГалицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньРозвиток нових туристичних продуктів, створення нових туристичних атракцій, покращення туристичної інфраструктури
2022-//--//--//-
2023-//--//--//-
14.Розробка концепції туристичної ідентифікації території (айдентика і брендбук)Галицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
100,0100,0В межах кошторисних призначеньСтворення туристичної айдентики

м. Галича

2022100,0100,0-//-
2023
15.Організація туристичних промоційних заходів (фестивалів, форумів, конференцій, ознайомлювальних турів)Галицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньПопуляризація туристично привабливих об’єктів Галицької ТГ
2022-//--//--//-
2023-//--//--//-
16.Проведення тематичних подій, серії безкоштовних екскурсійГалицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
200,0200,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація туристичного потенціалу

Галицької ТГ

2022100,0100,0-//-
2023100,0100,0-//-
17.Виготовлення промоційної та сувенірної продукціїГалицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
200,0200,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація туристичного потенціалу

Галицької ТГ

2022100,0100,0-//-
2023100,0100,0-//-

 

12345678910
18.Створення і підтримка цифрових туристичних продуктівГалицька міська рада,

управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
200,0200,0В межах кошторисних призначеньПросування туристичного потенціалу Галицької ТГ

 

2022100,0100,0-//-
2023100,0100,0-//-
19.Видання методичного посібника Стасюк А. Є. “Екскурсійні маршрути давнього Галича” для учителів історії закладів загальної середньої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

 

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
10,010,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
202310,010.0-//-
20.Упорядкування добірки навчальних матеріалів “Місто Галич: історія, пам’ятки, цікаві факти”Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
50,050,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
202350,050,0-//-
21.Виготовлення пам’яткоохоронної облікової документаціїДепартамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
23,023,0В межах кошторисних призначеньВиготовлення паспортів на пам’ятки культурної спадщини, зокрема: церкви Успіння Пресвятої Богородиці (ХVІ ст.), с. Крилос,

каплиці св. Василія Великого (1500 р.), с. Крилос, церкви св. Пантелеймона (1200 р.),

с. Шевченкове.

202223,023,0-//-
2023-//-
22.Перевидання/видання фотоальбому “Галич давній і сучасний”Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
300,0300,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація культурної спадщини Галича
2022300,0300,0-//-
2023-//-

 

12345678910
23.Видання подарункового набору “Галич давній і сучасний у поштових світлинах” до 1125-річчя міста Галича від першої письмової згадкиУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
75,075,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
202375,075,0-//-
24.Видання каталогу “Предмети сакральної спадщини Музею історії Галича”Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
75,075,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
202375,075,0-//-
25.Видання каталогу “Караїми в Галичі. Речі матеріальної та духовної культури”Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
85,085,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
202385,085,0-//-
26.Проведення Міжнародної наукової конференції “Галич і Галицька земля в українській та європейській історії”, присвяченої 1125-тій річниці від першої письмової згадки про ГаличУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
160,0160,0В межах кошторисних призначеньЗдійснення наукових досліджень Галича

 

 

2022-//-
2023160,0160,0-//-
27.Поточний ремонт фасаду приміщення музею караїмської історії та культуриУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
185,0185,0В межах кошторисних призначеньРозвиток музейно-туристичної інфраструктури Національного заповідника “Давній Галич”
2022-//-
2023185,0185,0-//-
28.Створення віртуального екскурсійного маршруту по пам’ятці ХІІ століття фундаменту Успенського соборуУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
200,0200,0В межах кошторисних призначеньРозвиток музейно-туристичної інфраструктури Національного заповідника “Давній Галич”
2022200,0200,0-//-
2023-//-

 

12345678910
29.Неінвазивні археологічні дослідження Крилоського городищаДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”;

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
150,0150,0В межах кошторисних призначеньЗдійснення наукових досліджень Галича
2022150,0150,0-//-
2023-//-
30.Неінвазивні археологічні дослідження Галицького замкуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”;

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
150,0150,0В межах кошторисних призначеньЗдійснення наукових досліджень Галича
2022-//-
2023150,0150,0-//-
31.Створення історичної мініатюри (макету) Крилоського дитинця ХІІ–ХІІІ століть у
с. Крилос
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
100,0100,0В межах кошторисних призначеньРозвиток музейно-туристичної інфраструктури Галича
2022-//-
2023100,0100,0-//-
32.Реконструкція історичної забудови Галича (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації реконструкції центральної частини м. Галича)Галицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
3000,03000,0В межах кошторисних призначеньРозвиток туризму міста Галича, підтримка та популяризація історико-культурної спадщини
20222500,02500,0-//-
2023500,0500,0-//-

 

12345678910
33.Будівництво катехитичного центру та пам’ятника Любомирові  Гузару в м. Галичі (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) Галицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
1500,01500,0В межах кошторисних призначеньБудівництво катехитичного центру імені Любомира Гузара, встановлення  пам’ятника Любомиру Гузару. Перенесення фрагментів пластичної композиції зі старого будинку Гузарів на фасад катехитичного центру
20221300,01300,0-//-
2023200,0200,0-//-
34.Виготовлення

проєктно-кошторисної документації   та реконструкція історичного мосту
(1909 р. через р. Дністер у м. Галичі)

Галицька міська рада2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
2000,02000,0В межах кошторисних призначеньЗбереження та відновлення металевої конструкції, освітлення та пішохідної зони мосту як однієї із популярних атракцій Галича
20221500,01500,0-//-
2023500,0500,0-//-
35.Проведення Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні “Золотий Тік”Галицька міська рада;

відділ культури Галицької міської ради

 

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
300,0300,0В межах кошторисних призначеньНалагодження міжкультурних зв`язків між регіонами України
2022150,0150,0-//-
2023150,0150,0-//-
36.Створення віртуальних 3-D туристичних турів “Давнім Галичем”Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
500,0500,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
2023500,0500,0-//-

 

12345678910
37.Виготовлення та трансляція промоційних відеороликів, документальних та інформаційних програм, телевізійних етерів та онлайн-трансляційІвано-Франківське обласне телебачення “Галичина”2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
350,0350,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича, висвітлення заходів Програми
22022150,0150,0-//-
22023200,0200,0-//-
38.Зацифрування об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, створення інструментів та платформ для їхньої презентації та їх популяризація (зацифрування стародруків, храмів тощо)Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
600,0600,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022300,0300,0-//-
2023300,0300,0-//-
39.Створення онлайн-каталогу артефактів “Історія Давнього Галича у фактах”Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника”; Національний заповідник  “Давній Галич”

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
500,0500,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022-//-
2023500,0500,0-//-
40.Створення онлайн туристичної карти “Давній та сучасний Галич” (історична довідка, візуалізація подій, двомовний контент (українська, англійська мови)Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації;

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”; Національний заповідник “Давній Галич

2022-2023 роки2022-2023,
в т. ч.
500,0500,0В межах кошторисних призначеньПопуляризація історії та культурної спадщини Галича
2022500,0500,0-//-
2023-//-

 

Начальник управління культури,
національностей та релігій
обласної державної адміністрації                                                                       Володимир Федорак

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]