Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

23.12.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 571-19/2022

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

 

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами) (далі – Програма), а саме:

1.1. Затвердити Паспорт Програми у новій редакції (додається).

1.2. У переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:

пункт 3.10. підпрограми 3 “Розвиток позашкільної освіти” викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

пункт 4.23. підпрограми 4 “Обдаровані діти” викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

пункт 5.21. підпрограми 5 “Вчитель” викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

пункт 10.3. підпрограми 10 “Розвиток вищої освіти” викласти в новій редакції згідно з додатком 4;

пункти 3, 4, 5, 10 викласти в новій редакції згідно з додатком 5.

 1. Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми з врахуванням внесених змін.
 2. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти на виконання Програми на 2023 рік з врахуванням внесених змін, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

Голова обласної ради                                                 Олександр СИЧ


Затверджено
Рішення обласної ради
від 23.12.2022 № 571-19/2022

 

 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми
  (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,

в т. ч.:

1 920 6431 920 643у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень 
2020318 810318 810у межах бюджетних призначень 
2021356 995356 995у межах бюджетних призначень 
2022241 280241 280у межах бюджетних призначень 
2023243 045243 045у межах бюджетних призначень 

 

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

 1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

департамент освіти і науки

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                   Віктор КІМАКОВИЧ

 

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                     Богдан ФУТЕРКО

 


 

Додаток 1
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
3.10. 

Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023

роки

2016- 2023,     в т. ч.:43004300У межах

бюджетних

призначень

  

 

 

Покращення умов для здобуття позашкільної освіти

2016400400-//- 
2017400400-//- 
2018400400-//- 
2019400400-//- 
2020400400-//- 
2021400400-//- 
2022400400-//- 
202315001500-//- 
 

 

 

Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                   Віктор КІМАКОВИЧ


 

Додаток 2
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

Підпрограма 4. Обдаровані діти

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
 

 

 

 

 

 

 

 

4.23.

Призначати стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради студентам закладів вищої, фахової передвищої освіти, учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі у бойових діях, здійсненні 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки облдерж-

адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

2021- 2023,     в т. ч.:23502350У межах

бюджетних

призначень

 Надання підтримки членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, Революції Гідності у здобутті вищої, фахової передвищої професійної (професійно-технічної) освіти
2021250250-//- 

 

продовження додатка 2

 заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (у т. ч. якщо залучався і брав участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах її проведення); один з членів родини яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності  2022800800-//-  
202313001300-//-

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                    Віктор КІМАКОВИЧ

 


Додаток 3
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

 

Підпрограма 5. Вчитель

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
 

 

 

 

5.21.

Продовжити нагородження педагогічних та науково- педагогічних працівників обласною педагогічною премією імені                 М. Стельмаховича та запровадити іменні, обласні, районні, міські премії для педагогічних працівників 

Департамент освіти і науки облдерж-

адміністрації, вищі навчальні заклади області

 

 

 

2016-2023

роки

2016- 2023  в т. ч.:535535У межах

бюджетних

призначень

  

Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, які мають високі здобутки у праці

20166060-//- 
20176060-//- 
20186060-//- 
20196060-//- 
20206565-//- 
20216565-//- 
20226565-//- 
2023100100-//- 

 

Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                    Віктор КІМАКОВИЧ


 

Додаток 4
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

 

Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти та фахової передвищої освіти

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
 

 

 

 

 

 

10.3.

Призначити стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради студентам, які беруть або брали участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з         20 лютого 2014 року (у т. ч. які залучалися і брали безпосередньо участь в 

 

 

 

 

 

Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації

 

 

 

 

2016-2023

роки

2016- 2023,            в  т. ч.:39003900У межах

бюджетних

призначень

  

 

 

Надання підтримки учасникам бойових дій у здобутті вищої та фахової передвищої освіти

201600-//- 
2017300300-//- 
2018300300-//- 

 

продовження додатка 4

 антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах її проведення), та за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту у закладах державної або комунальної форм власності чи проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти  2019500500-//- 
2020500500-//-
2021700700-//-
2022700700-//-
2023900900-//-

 

 

Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                    Віктор КІМАКОВИЧ                              

 


 

Додаток 5
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток позашкільної освіти

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
місцеві органи управління освітою

 

 

 

 

2016-2023

роки

 

2016- 2023,     в т. ч.:1218012180У межах

бюджетних

призначень

 Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2016680680-//- 
201712001200-//- 
201812001200-//- 
201912001200-//- 
202012001200-//- 
202112001200-//- 
202222002200-//- 
202333003300-//- 

 

продовження додатка 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обдаровані діти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франківський державний центр естетичного виховання, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України, Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна  школа Івано-Франківської обласної ради, заклади освіти обласного підпорядкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2023

роки

2016- 2023,         в т. ч.:3767337673У межах

бюджет-них

призна-чень

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарова-них дітей

201636413641-//- 
201738263826-//- 
201840914091-//- 
201948064806-//- 
202044864486-//- 
202149964996-//- 
202256565656-//- 
202361716171-//- 
 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Вчитель

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою,
ВНЗ І-ІІ р. а., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, районні (міські) методичні кабінети
 

 

 

 

2016-2023

роки

2016- 2023,        в т. ч.:79467946У межах бюджет-них

призна-чень

  

 

 

 

Розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників області

2016876876-//- 
2017910910-//- 
2018930930-//- 
2019995995-//- 
202010201020-//- 
202110401040-//- 
202210601060-//- 
202311151115-//- 
 

 

 

10.

 

 

 

 

Розвиток вищої освіти та фахової передвищої освіти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і

краєзнавства учнівської молоді

 

 

 

 

2016-2023

роки

2016- 2023,        в т. ч.:8140081400У межах

бюджет-них

призна-чень

  

 

Виявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарованих дітей

201664006400-//- 
201769006900-//- 
201894009400-//- 
20191010010100-//- 
20201155011550-//- 
20211225012250-//- 
20221180011800-//- 
202313000 13000-//- 

 

Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської  облдержадміністрації                                                                                             Віктор КІМАКОВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]