Про доповнення до Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ

 

 

від 19.02.2021. № 81-4/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про доповнення до Програми
розвитку місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області
на 2021 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою удосконалення Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік та забезпечення співучасті Івано-Франківської області у Конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад обласна рада

вирішила:

1. Доповнити Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік, затверджену рішенням обласної ради від 29.05.2020. № 1457-35/2020, додатком 11 “Положення про конкурс ініціатив місцевих карпатських громад” (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва (А. Іваськів).

 

 

Голова обласної ради                                            Олександр Сич


Додаток 11
до Програми розвитку місцевого
самоврядування в Івано-Франківській області
на 2021 рік

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс ініціатив місцевих карпатських громад

Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад, що має на меті створення та апробацію системного механізму підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, спрямованих на вирішення проблем розвитку гірських територій.

Загальні положення

Організатором конкурсу є Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” (далі – Асоціація). Конкурс проводиться в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, затвердженої рішенням Загальних Зборів Асоціації від 09.12.2017 р.
Співорганізаторами конкурсу є профільні структурні підрозділи Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та профільні депутатські комісії Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою).
Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування та інститути громадянського суспільства Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.
Крім цього, учасниками конкурсу можуть бути спільні проєкти декількох органів місцевого самоврядування та/або інститутів громадянського суспільства Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Фінансування таких проєктів здійснюється Асоціацією за рахунок коштів фінансових партнерів Програми.
Участь у спільних проєктах не обмежує право органу місцевого самоврядування та/або інститутів громадянського суспільства подати окремий проєкт для участі у конкурсі.
Пріоритети конкурсу визначаються на Загальних Зборах Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати ¬– Україна”.

Вимоги до подання конкурсної документації

Для участі в конкурсі приймаються документи оформлені тільки державною мовою. Документи подаються в паперовій формі на поштову адресу Асоціації та в електронній формі шляхом заповнення реєстраційної форми на веб-сайті Асоціації.
Подані пропозиції учасникам конкурсу не повертаються.
Перелік необхідних документів для участі в конкурсі:
1. Загальна інформація про проєкт та опис проєкту за формами, визначеними конкурсною радою.
2. Копія Статуту або іншого відповідного документа (Положення тощо) (обов’язково для громадських та благодійних організацій).
3. Копія витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Копія виписки з реєстру неприбуткових організацій (обов‘язково для громадських та благодійних організацій).
5. Декларація про партнерство (для проєктів підготовлених у партнерстві з іншими організаціями).
Подані документи мають бути пронумеровані, підписані керівником структури, що подається на конкурс, та скріплені печаткою (у разі наявності).
Не допускаються до участі в конкурсі заявки (конкурсні пропозиції), якщо:
– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вищезазначених вимог;
– у разі надходження офіційного листа про відмову від участі в конкурсі.

Конкурсна комісія та конкурсна рада, їх склад

Для розгляду матеріалів конкурсних пропозицій утворюється конкурсна комісія та конкурсна рада, персональний склад яких затверджується наказом директора Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”.
Конкурсна комісія здійснює оцінку проєктних заявок відповідно до критеріїв оцінки. До складу конкурсної комісії входять представники експертного середовища, громадських організацій.
Конкурсна рада затверджує критерії оцінки проєктів, підручник апліканта, приймає остаточне рішення про переможців конкурсу і розмір фінансової підтримки. До складу конкурсної ради з правом голосу входять по два представники від Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, по 1 представнику підприємств – фінансових партнерів конкурсу. Секретарем конкурсної ради є представник Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” (без права голосу).

Фінансові умови

Фінансування заходів переможців конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством, після укладення сторонами угод на фінансування.
Максимальний обсяг фінансування проєкту з обласного бюджету становить 250,0 тис. грн. Мінімальний розмір власного внеску становить 20% від загального бюджету проєкту, можливий нефінансовий власний внесок.
Фінансування спільних проєктів здійснюється Асоціацією за рахунок коштів фінансових партнерів.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]