Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Четверта сесія )

РІШЕННЯ

 

 

від 19.02.2021. № 82-4/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

 

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти

  Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:

– пункти 4.10. та 4.17. підпрограми 4 “Обдаровані діти”, пункт 10.3. підпрограми 10 “Розвиток вищої та фахової передвищої освіти” викласти у новій редакції згідно з додатками 1 та 2;

– доповнити підпрограму 4 “Обдаровані діти” пунктом 4.23. згідно з додатком 3.

1.3. Викласти в новій редакції пункти 4 та 10 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 4.

 1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,

в т. ч.:

1 805 4581 805 458у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень 
2020318 810318 810у межах бюджетних призначень 
2021246 995246 995у межах бюджетних призначень 
2022239 605239 605у межах бюджетних призначень 
2023239 535239 535у межах бюджетних призначень 

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

 1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                  А. Сташків

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                        С. Онищук

                                   

 


 

Пояснювальна записка
до проєкту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”

 

Запропонований проєкт рішення змін до пункту 4.17. та доповнення пунктом 4.23. підпрограми 4 “Обдаровані діти”, зміни до пункту 10.3. підпрограми 10 “Розвиток вищої та фахової передвищої освіти” Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розроблений з метою стимулювання до навчання обдарованих дітей, матеріальної підтримки студентів закладів вищої, фахової передвищої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО чи Операції Об’єднаних Сил; один з членів родини яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності відповідно до:

– рішення комісії із встановлення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів (протокол № 2 від 15.09.2020 року) щодо підвищення розміру стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти;

– рішення комісії з розгляду питань призначення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил, які за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту у закладах державної та комунальної форм власності чи проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти (протокол № 5 від 26.10.2020 року) щодо підвищення розміру стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил, які за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту у закладах державної та комунальної форм власності чи проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти та щодо заснування стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради студентам закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, які є членами сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО/ООС) чи членами сім’ї загиблих (померлих) учасників Революції Гідності.

В частині відповідальних виконавців п. 4.10. підпрограми 4 “Обдаровані діти” внесено зміни шляхом доповнення переліком позашкільних навчальних закладів освіти, яким з 01.01.2021 року надано фінансову автономію.

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління соціально-
економічного розвитку та молодіжної
політики департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                     Андрій Сташків

 


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 19.02.2021 № 82-4/2021

 

Підпрограма 4. Обдаровані діти

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
4.10.Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів,зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних конференцій тощоДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО, ІФОДЦТКУМ, ІФДЦЕВ, ІФОЕНЦУМ, ІФОВМАН, ІФОДЦНТТУМ2016-2023

роки

2016- 2023,     в т. ч.:1880018800У межах

бюджетних

призначень

 Виявлення обдарованих дітей
201620002000-//- 
201722002200-//- 
201822002200-//- 
201928002800-//- 
202024002400-//- 
202124002400-//- 
202224002400-//- 
202324002400-//- 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 1

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
4.17.Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи тощо) особливо

обдарованих учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, учасниками і переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змагань

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, заклади вищої освіти області

 

 

2016-2023

роки

2016- 2023,     в т. ч.:1035010350У межах

бюджетних

призначень

 Стимулювання до навчання обдарованих

дітей

 

201610001000-//- 
201710001000-//- 
201812501250-//- 
201913001300-//- 
202013001300-//- 
202115001500-//- 
202215001500-//- 
202315001500-//- 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту – начальник

управління соціально-економічного розвитку та

молодіжної політики департаменту освіти,

науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                        Андрій Сташків

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення обласної ради

від 19.02.2021 № 82-4/2021

 

 

 

Підпрограма 10. Розвиток вищої та фахової передвищої освіти

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. 

 

Очікувані результати

РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
10.3.Призначати стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної

операції та Операції Об’єднаних сил, які за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту  у закладах державної та комунальної форм власності чи проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі-ністрації 

 

 

2017-2023 роки

 

 

 

 

2017-2023, в т.ч.:37003700У межах

бюджетних

призначень

 Надання підтримки учасникам

антитерорис-тичної операції та Операції Об’єднаних сил у здобутті вищої або фахової передвищої освіти

2017300300-//- 
2018300300-//- 
2019500500-//- 
2020500500-//- 
2021700700-//- 
2022700700-//- 
2023700700-//- 

 

Заступник директора департаменту – начальник

управління соціально-економічного розвитку та

молодіжної політики департаменту освіти,

науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                        Андрій Сташків

Додаток 3

до рішення обласної ради

від 19.02.2021. № 82-4/2021

Підпрограма 4. Обдаровані діти

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
4.23.Призначати стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам закладів вищої, фахової передвищої освіти учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО або Операції Об’єднаних Сил; один з членів родини яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час  участі у Революції ГідностіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдерж-адміністрації2021-2023

роки

2021- 2023,     в т. ч.:750750У межах

бюджетних

призначень

  

Надання підтримки членам родин загиблих або померлих учасників

антитерористичної операції, Операції Об’єднаних Сил, Революції Гідності у здобутті вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти

2021250250-//- 
2022250250-//- 
2023250250-//- 

 

Заступник директора департаменту – начальник

управління соціально-економічного розвитку та

молодіжної політики департаменту освіти,

науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                        Андрій Сташків

Додаток 4

до рішення обласної ради

від 19.02.2021 № 82-4/2021

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

 джерела

Очікувані результати
 

 

 

 

     4.

 

 

 

 

 

 

 

Обдаровані діти

 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

місцеві органи управління освітою, ОІППО, ІФОДЦТКУМ, ІФДЦЕВ, ІФОЕНЦУМ, ІФОВМАН, ІФОДЦНТТУМ

 

 

 

2016-2023

роки

 

2016- 2023, в   т. ч.:3582335823У межах

бюджетних

призначень

  

 

 

 

Виявлення обдарованих дітей

201636413641-//- 
201738263826-//- 
201840914091-//- 
201948064806-//- 
202044864486-//- 
202149964996-//- 
202249814981-//- 
    202349964996-//- 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 4

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
 

10.

 

 

 

Розвиток вищої  та фахової передвищої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики

облдержадміністрації, заклади вищої освіти області

 

 

 

2016-2023

роки

 

 

2016- 2023,              в т. ч.:8120081200У межах

бюджетних

призначень

  

 

 

Забезпечення належних умов навчання студентів

 

 

201664006400-//- 
201769006900-//- 
201894009400-//- 
20191010010100-//- 
20201155011550-//- 
20211225012250-//- 
20221180011800-//- 
20231280012800-//- 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту – начальник

управління соціально-економічного розвитку та

молодіжної політики департаменту освіти,

науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                        Андрій Сташків

 

 

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”

 

з/п

Найменування

заходу

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Обдаровані діти

 

 

 

 

Рокив т. ч. за джерелами фінансуванняВідхилення
Обласний бюджет
Стара редакціяНова редакція
2016-2023, в т. ч.:34473358231350
2016364136410
2017382638260
2018409140910
2019480648060
2020448644860
202145464996450
202245314981450
202345464996450
4.17.Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи тощо) особливо обдарованих учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і учасниками й переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змагань2016-2023, в т. ч.:975010350600
2016100010000
2017100010000
2018125012500
2019130013000
2020130013000
202113001500200
202213001500200
202313001500200

 

 

 

 

продовження порівняльної таблиці

 

4.23.Призначити стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради студентам закладів вищої, фахової передвищої освіти, учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО або Операції Об’єднаних Сил; один з членів родини яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час  участі у Революції Гідності2021-2023, в т. ч.:0750750
20210250250
20220250250
20230250250
 

 

 

10.

 

 

 

Розвиток вищої та фахової передвищої освіти2016-2023, в т. ч.:8060081200600
2016640064000
2017690069000
2018940094000
201910100101000
202011550115500
20211205012250200
20221160011800200
20231260012800200
10.3.Призначати стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил, які за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту  у закладах державної та комунальної форм власності чи проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти2017-2023, в т.ч.:31003700600
20173003000
20183003000
20195005000
20205005000
2021500700200
2022500700200
2023500700200

 

Заступник директора департаменту – начальник
управління соціально-економічного розвитку та
молодіжної політики департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                                      Андрій Сташків

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]