Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 09.12.2016. № 333-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2016 року

 

За 9 місяців 2016 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 1 281 586,4 тис. гривень, що складає 82,5 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін і на 164 824,8 тис. гривень або на 14,8 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у співставних умовах).

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 726 726,8 тис. гривень (базова дотація – 75 753,7 тис. гривень, стабілізаційна дотація – 1 221,3 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 640 155,8 тис. гривень та інші субвенції – 9 596,0 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 321 488,4 тис. гривень, що становить 107,1 відс. (+21 336,6 тис. гривень) до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 79,5 відс. до уточненого плану на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 73,7 відс.) склали 236 828,9 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 82 695,8 тис. гривень або на 53,7 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 106,1 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 233 371,3 тис. гривень, що більше затверджених планових показників з урахуванням змін на цей період на 127 430,9 тис. гривень або на 120,3 відс. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 63,4 відс.) досягнуто по екологічному податку – 147 903,1 тис. гривень, що становить 184,9 відс. до уточненого плану на рік.

Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 1 176 218,7 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 916 498,5 тис. гривень, по спеціальному – 259 720,2 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 92,2 відс. (844 824,4 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 58,6 відс. (536 968,7 тис. гривень), освіти – 21,4 відс. (195 747,7 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 5,7 відс. (51 841,2 тис. гривень).

Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 789 065,0 тис. гривень або 86,1 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 526 799,6 тис. гривень або 66,8 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 46 080,9 тис. гривень (5,8 відс.), на інші захищені статті – 216 184,5 тис. гривень (27,4 відс.).

Впродовж 9 місяців 2016 року розподілено кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 1 696,39 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року взяти до відома.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 9 місяців 2016 року згідно з додатком 2.

 

 

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 333-11/2016

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2016 року

(тис.грн.)

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рікВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб309 484,6236 828,976,5
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності)25 773,028 521,2110,7
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності367,0249,568,0
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування13 690,011 865,586,7
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 094,06 025,366,3
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення4 394,03 357,976,4
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету105,0124,3118,4
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів5 150,06 025,0117,0
21080500Інші надходження450,0217,548,3
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,67,890,7
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,31,667,8
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)7,52,532,9
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами7 504,76 508,286,7
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20 340,015 240,574,9
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності480,0536,9111,9
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності5 390,04 632,585,9
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами20,00,42,1

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рікВиконаноВідсоток виконання
24060300Інші надходження917,0144,715,8
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 100,01 198,1108,9
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)404 277,7321 488,479,5
41000000Міжбюджетні трансферти загального фонду986 786,0717 748,272,7
41020000Дотації102 226,376 975,075,3
41020100Базова дотація101 005,075 753,775,0
41020600Стабілізаційна дотація1 221,31 221,3100,0
41030000Субвенції загального фонду884 559,7640 773,272,4
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 415,13 255,473,7
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії611,0450,173,7
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам136 080,1102 994,975,7
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам672 203,6496 241,573,8
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій58 298,433 813,958,0
41035000Інша субвенція851,5617,472,5
41035200Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду12 100,03 400,028,1
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду1 391 063,71 039 236,574,7
 Спеціальний фонд   
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 3,9 
19010000Екологічний податок80 000,0147 903,1184,9
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 4,0 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва500,0235,447,1
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності250,0295,3118,1
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,06,934,6
25000000Власні надходження бюджетних установ54 723,784 333,0154,1
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності3 000,0589,719,7
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)138 493,7233 371,3168,5

 

КодНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюПлан на 2016 рікВиконаноВідсоток виконання
41000000Міжбюджетні трансферти спеціального фонду24 250,38 978,637,0
41035000Інша субвенція24 250,38 978,637,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду162 744,0242 349,9148,9
 Разом доходів загального та спеціального фондів1 553 807,71 281 586,482,5

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2016 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
010000Державне управління6501,24441,568,3
070000Освіта283826,8195747,769,0
080000Охорона здоров’я736841,8536968,772,9
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення77910,751841,266,5
110000Культура і мистецтво56869,941195,172,4
120000Засоби масової інформації7251,24730,065,2
130000Фізична культура і спорт27018,419071,770,6
160000Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство23293,316708,771,7
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика5050,00,00,0
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю2072,046,42,2
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха1915,51337,569,8
250000Видатки, не віднесені до основних груп31521,217100,154,2
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2140,01161,954,3
250352Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду9541,29516,299,7
250353Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду3576,03576,0100,0
250366Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій4000,00,00,0
250380Інші субвенції12000,89687,680,7
 Разом видатків загального фонду1291330,0913130,470,7
 Кредитування 5701,03368,159,1
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла5501,03223,758,6
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,0144,472,2
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду1297031,0916498,570,7
 Фінансування   
 Дефіцит (-) /профіцит (+)94032,7  
200000Внутрішнє фінансування-94 032,7  
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів133 688,6  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-227 721,3  
 Спеціальний фонд   
010000Державне управління56,045,581,3
070000Освіта44557,038610,286,7
080000Охорона здоров’я32551,07873,124,2
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення899,7464,851,7
100000Житлово-комунальне господарство600,00,00,0
110000Культура і мистецтво1262,9784,262,1
120000Засоби масової інформації200,00,00,0
130000Фізична культура і спорт1725,0736,442,7
150000Будівництво98144,433670,734,3
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та інформатика25737,23944,015,3
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека800,0438,554,8
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха150,00,00,0
240000Цільові фонди11065,95083,045,9
250000Видатки, не віднесені до основних груп6252,13244,351,9
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів9636,47656,479,5
250352Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду1259,0893,671,0
250353Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду170,2170,2100,0
250380Інші субвенції113904,777744,768,3
 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій100401,178662,078,3
 Разом видатків спеціального фонду449372,6260021,757,9
 Кредитування 20,0-301,5 
180404Підтримка малого і середнього підприємництва0,0-112,3 
 надання внутрішніх кредитів1500,0754,650,3
 повернення внутрішніх кредитів-1500,0-866,957,8
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла160,00,00,0
250909Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла-140,0-189,2135,1
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам385,0106,527,7
250912Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників-385,0-106,527,7
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду449392,6259720,257,8
 Фінансування    
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-240971,2  
200000
Внутрішнє фінансування 
240971,2 

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2016 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів13249,9  
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)227 721,3  
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів1746423,61176218,767,4

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                    Любов Романів

 


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 333-11/2016

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2016 року

(грн.)

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
104.02.2016.
№ 38/37-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання 3000 (три тисячі) літрів бензину А-92 та закладення його до регіонального матеріального резерву з метою запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.59 970,0
224.02.2016.
№ 85/113-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю м. Івано-Франківська (вул. Коновальця, 144а кв. 83) Шведову Андрію Миколайовичу на лікування.20 000,0
326.02.2016.
№ 92/120-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для придбання пального.93 000,0
402.03.2016.
№ 100/143-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Голинь Калуського району Ляхович Є. М.8 170,0
528.03.2016.
№ 179/235-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги мешканці селища Верховина Верховинського району Кубайчук Г. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 6 січня 2016 року.10 000,0
628.03.2016.
№ 180/236-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Топільче Верховинського району Сав’юку Ф. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 31 січня 2016 року.10 000,0
728.03.2016.
№ 181/237-р
Галицькому районному бюджету для надання допомоги мешканці м. Галич (вул. Святого Миколая, 8) Герулі О. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 лютого 2016 року.5 000,0
828.03.2016.
№ 182/238-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Задубрівці Снятинського району Пастух М. Д. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 9 лютого 2016 року.3 000,0
911.04.2016.
№ 220/305-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жителю селища Солотвин Богородчанського району Круку Н. І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 січня 2016 року.2 000,0
1013.04.2016.
№ 232/314-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканцю Снятинського району (вул. Л.Українки, 8, с.Тулова) Морозевичу Олегу Михайловичу на лікування.45 000,0
1119.04.2016.
№ 237/319-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жительці села Липовиця Рожнятівського району Михайлишин У. Л. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 7 лютого 2016 року.2 000,0
1226.04.2016.
№ 265/385-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання матеріальної допомоги жительці м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука 9, кв.42) Пилипій Ірині Василівні для оплати витрат, пов’язаних з перевезенням тіла чоловіка, який трагічно загинув у м. Лондоні (Великобританія).5 000,0

 

№ з/пДата і № розпоря-дженняКому виділено коштиСума
1304.05.2016.
№ 281/409-р
Івано-Франківському міському бюджету для надання одноразової допомоги Костіву Павлові Васильовичу, жителю м. Івано-Франківська (вул. Миколайчука, 17Б/21) на лікування дочки.5 000,0
1412.05.2016.
№ 295/425-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання одноразової допомоги мешканці м. Івано-Франківська (вул. Симоненка, 30/117) Качорак Наталії Дмитрівні на перевезення з Великої Британії тіла померлого чоловіка Качорака Володимира Ярославовича.5 000,0
1516.05.2016.
№ 303/440-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жителю села Старий Угринів Калуського району Перегіняку Я. Б. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 16 січня 2016 року.2 000,0
1617.05.2016.
№ 305/442-р
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації для надання жителю с. Лоєва Надвірнянського району (вул. Грушевського, 4), інваліду війни І групи Улящуку Дмитру Васильовичу матеріальної допомоги на лікування у зв’язку з важкою хворобою.5 000,0
1723.05.2016.
№ 324/457-р
Снятинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Прутівка Снятинського району Федоруку М. П. на відбудову господарських будівель, пошкоджених пожежею 24 березня 2016 року.2 000,0
1802.06.2016.
№ 357/493-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги жительці села Середній Угринів Калуського району Стефанів М. А. на відбудову літньої кухні, пошкодженої пожежею 26 березня 2016 року.2 000,0
1913.06.2016.
№ 386/526-р
Галицькому районному бюджету для надання допомоги жителю села Межигірці Галицького району Засідьку А. І. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 7 квітня 2016 року.3 000,0
2005.07.2016.
№ 463/594-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жителю села Зелене Верховинського району Мартищуку В. М. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 28 травня 2016 року.10 000,0
2105.07.2016.
№ 464/595-р
Калуському районному бюджету для надання допомоги мешканці села Сівка-Войнилівська Калуського району Семкович О. В. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 10 січня 2016 року.1 000,0
2221.07.2016.
№ 511/638-р
Рожнятівському районному бюджету для надання допомоги жителю села Суходіл Рожнятівського району Морозу Д. Д. на відбудову господарської будівлі, пошкодженої пожежею 13 травня 2016 року.5 000,0
2309.08.2016.
№ 537/670-р
Коломийському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20 червня 2016 року, у тому числі:

8950,0 гривень – на відновлення будівлі сільського клубу в селі Молодилів;

149600,0 гривень – на відновлення покрівлі ЗОШ I-III ст. в селищі Отинія;

12000,0 гривень – на відновлення покрівлі навчально-виховного комплексу в селі Виноград.

170 550,0
2409.08.2016.
№ 538/671-р
Надвірнянському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20 червня 2016 року, у тому числі:
96400,0 гривень – на відновлення даху Фитьківської ЗОШ
I-III ст.;

101000,0 гривень – на відновлення даху корпусу дитячої лікарні і віконних блоків центральної районної лікарні в місті Надвірна.

197 400,0
2509.08.2016.
№ 539/672-р
Рожнятівському районному бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 20 червня 2016 року, у тому числі:

171200,0 гривень – на відновлення даху патанатомічного, терапевтичного, поліклінічного, інфекційного, дитячого, хірургічного корпусів центральної районної лікарні в селищі Рожнятів;

42500,0 гривень – на відновлення даху АЗПСМ в селі Сваричів;

201000,0 гривень – на відновлення даху ЗОШ I-III ст. в селі Сваричів;

53200,0 гривень – на відновлення даху ДНЗ “Колобок” в селі Сваричів;

36200,0 гривень – на відновлення даху корпусів № 1, 2, 3 ЗОШ I-III ст. в селищі Рожнятів;

45300,0 гривень – на відновлення даху ЗОШ I-II ст. у селі Луги;

6800,0 гривень – на відновлення даху ЗОШ I-II ст. у селі Брошнів;

111500,0 гривень – на відновлення даху Народного дому в селі Спас;

51000,0 гривень – на відновлення даху клубу в селі Брошнів;

231700,0 гривень – на відновлення даху Народного дому в селі Сваричів;

9200,0 гривень – на відновлення даху клубу в селі Ясеновець;

20300,0 гривень – на відновлення даху Народного дому в селищі Рожнятів.

979 900,0
2611.08.2016.
№ 548/685-р
Богородчанському районному бюджету для надання допомоги жителю Богородчанського району Трофанюку В. В. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 17 червня 2016 року.3 000,0
2715.08.2016.
№ 554/688-р
Верховинському районному бюджету для надання допомоги жительці с. Устеріки Верховинського району Танасійчук П. Т. на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею 10 березня 2016 року.3 000,0
2813.09.2016.
№ 621/734-р
Галицькому районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю м. Галича (вул. Замкова, 57) Кузю Івану Михайловичу на лікування сина.10 000,0
Городенківському районному бюджету для надання матеріальної допомоги мешканці с.Сороки Городенківського району (вул. Наливайка, 7) Макарі Ганні Іванівні на оплату витрат, пов’язаних з перевезенням тіла матері з м. Плонська (Польща).4 000,0
2920.09.2016.
№ 636/744-р
Рогатинському районному бюджету для надання допомоги жительці села Залужжя Рогатинського району Магмет М. М. на відновлення даху житлового будинку, пошкодженого пожежею 14 липня 2016 року.3 000,0
3027.09.2016.
№ 657/771-р
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації на придбання пального для закладки до регіонального матеріального резерву на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.22 400,0
ВСЬОГО: 1 696 390,0

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                    Любов Романів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]