Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

 

від 15.02.2019. № 1066-27/2019
м. Івано-Франківськ

 

Про приватизацію майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про приватизацію державного і комунального майна”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення правових, економічних та організаційних основ приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки (додається).
 2. Затвердити Перелік об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2019 році (додається).
 3. Затвердити Порядок подання покупцями заяв про включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації та їх розгляду (додається).
 4. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
 5. Встановити, що управління об’єктами спільної власності територіальних громад області є Органом приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 6. Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

6.1. Для продажу об’єктів малої приватизації утворювати аукціонну комісію протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення обласної ради про приватизацію об’єкта.

6.2. Залучити Прикарпатську універсальну товарну біржу, як Організатора аукціону, здійснювати проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, а також для проведення робіт з приватизації об’єктів шляхом викупу орендарями.

6.3. Забезпечувати висвітлення приватизаційних процесів шляхом  оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради.

 1. Внести зміни в додаток 6 до рішення  обласної   ради   від   21.12.2018. № 1038-26/2018 “Про обласний бюджет на 2019 рік”, замінивши слова “Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017-2020 роки” словами “Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки”.
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при затвердженні обласного бюджету чи внесенні змін до нього у 2019-2020 роках передбачати обласній раді для управління об’єктами спільної власності територіальних громад області видатки на відшкодування Прикарпатській універсальній товарній біржі витрат, пов’язаних з приватизацією майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у розмірі 4 відсотки від вартості проданого майна та на висвітлення приватизаційних процесів.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).  

 

Перший заступник
голови обласної ради                                                                        Василь Гладій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 15.02.2019. № 1066-27/2019         

 

 

Програма приватизації
майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області на 2019–2020 роки

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019–2020 роки (надалі – Програма) визначає мету, шляхи, способи, заходи і завдання приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

         

1.2. Програма затверджується строком на два роки.         

         

1.3. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (надалі – Закону).

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та  об’єкти великої приватизації (частина перша статті 5 Закону).

1.4. Орган приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (надалі – Орган приватизації) у межах своєї компетенції здійснює повноваження визначені Законом,  нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України та правовими актами обласної ради з питань приватизації.

1.5. За дорученням обласної ради Орган приватизації залучає Прикарпатську універсальну товарну біржу, як Організатора аукціону, здійснювати проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, а також для проведення робіт з приватизації об’єктів шляхом викупу орендарями, про що укладається Договір на здійснення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.6. Приватизація земель підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області регулюється Земельним кодексом України.

 1. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

 

2.1. Основною метою Програми є прискорення економічного зростання, залучення інвестицій, зменшення частки комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.

2.2. Програма виконується шляхом запровадження нової процедури приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що забезпечить проведення відкритої приватизації об’єктів, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним і потребує додаткових витрат бюджетних коштів на їх утримання або розвиток. 

 

 1. СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

3.1. Ініціювати приватизацію майна можуть обласна рада, обласна державна адміністрація за поданням відповідного структурного підрозділу (надалі – Уповноважений орган управління), Орган приватизації або покупці. 

3.2. Уповноважений орган управління подає щороку до 1 жовтня Органу приватизації пропозиції щодо включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають у сфері її управління до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в наступному році за формою згідно з додатком.

 

            3.3. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється шляхом:

            1) продажу об’єктів на аукціоні, в тому числі:

            – аукціоні з умовами;

            – аукціоні без умов;

            – аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

            – аукціоні із зниженням стартової ціни;

            2) викупу об’єктів приватизації.

 

            3.4. Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах (частина перша статті 15 Закону).

 

            3.5. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між Організатором аукціону з операторами електронних майданчиків (частина 2 статті 15 Закону).

 

3.6. Для продажу об’єктів малої приватизації Орган приватизації протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення обласної ради про приватизацію об’єкта утворює за дорученням обласної ради аукціонну комісію, діяльність якої регулюється положенням, затвердженим рішенням обласної ради.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються Органом приватизації (частина четверта статті 15 Закону).

3.7. Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови передбачені частиною другою статті 18 Закону.

3.8. Під час приватизації об’єкта шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу (додаються).

 

 1. ОБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

          4.1. До об’єктів малої приватизації належать:

            1) окреме майно

            Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення); майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються.

2) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

            3) об’єкти соціально-культурного призначення;

            4) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.

         

4.2. Перелік об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації затверджується рішенням обласної ради. Включення нових об’єктів до Переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до частини четвертої статті 11 Закону.

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

5.1. Виконання Програми дасть змогу:

– прискорити процес приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним;

            – підвищити економічну ефективність продажу майна та збільшити надходження до обласного бюджету.

 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

6.1. Кошти, одержані від продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), зараховуються до обласного бюджету у повному обсязі, крім плати за участь (частина перша статті 25 Закону).

У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об’єкта.

6.2. За рахунок коштів обласного бюджету для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

– особами та організаціями, залученими до робіт з проведення приватизації об’єктів;

– особами та організаціями, залученими до робіт з проведення аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об’єктів до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

– суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки об’єктів приватизації;

– особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;

– особами та організаціями, залученими до роботи із придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації;

2) витрати, пов’язані з:

– провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

– придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.         

                    

6.3. Виконання Програми здійснюється в межах видатків передбачених рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.  


Додаток до рішення № 1066-27/2019

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]