Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 роки


УКPАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 09.12.2016. № 347-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму діяльності
господарського підрозділу
господарського управління
облдержадміністрації
на 2017-2019 роки

 

З метою забезпечення належного утримання службових і господарських приміщень, виробничо-господарських приміщень автогосподарства, прибудинкових територій, раціонального використання та належного збереження майна, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в  Україні”  та  рішення  обласної  ради   від   23.03.2012. № 454-13/2012  “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, на виконання вимог Бюджетного кодексу України  обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу господарського управління обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації враховувати бюджетні запити господарського управління обласної державної адміністрації на виділення коштів для реалізації заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на 2017-2019 роки передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


       

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 347-11/2016

                                                                          

 

Регіональна цільова програма
діяльності господарського підрозділу господарського управління
облдержадміністрації на 2017-2019 роки

 

 

Замовник програми:
Господарське управління
облдержадміністрації                                                                  В. Семків

 

Керівник програми:
 Заступник голови
облдержадміністрації                                                                В. Крецул

 

 

           

 

                                   

Паспорт
регіональної цільової  програми  діяльності
господарського підрозділу господарського управління облдержадміністрації
на 2017-2019 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): господарське управління облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: господарське управління облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2017-2019 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2017-2019 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 16 100,0 тис гривень.
 

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет

(загальний фонд)

Обласний

 бюджет

(спеціальний фонд)

2017-201916 100,015 800,0300,0
в т.ч.   
20175 000,04 900,0100,0
20185 400,05 300,0100,0
20195 700,05 600,0100,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази підрозділу;

– утримання  майна в технічно справному стані, підтримання чистоти приміщень та прибудинкової території згідно із санітарними нормами, забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки;

– оплата поточних рахунків за спожиту електроенергію, енергоносії, поточних платежів;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель комунальної власності територіальних громад області;

– ефективне використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних та регіонального значення заходів.

 1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник програми:
Господарське управління
облдержадміністрації                                                                    Віталій Семків


Керівник програми:
Заступник голови
облдержадміністрації                                                             Валерій Крецул

 

 

 

Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової  програми  діяльності господарського підрозділу господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 роки

 

 1. I. Загальна частина

Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу господарського управління облдержадміністрації (далі – Підрозділ) на 2017-2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до розпоряджень облдержадміністрації  від 22.01.2016 року № 20 “Про зміни у структурі обласної державної адміністрації”, від 03.02.2016 року № 30 “Про зміни у структурі обласної державної адміністрації” та наказу господарського управління облдержадміністрації від 04.02.2016 року № 9  “Про затвердження Положення про господарський підрозділ господарського управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації” і спрямована на забезпечення ефективного використання та збереження комунального майна.

 

Реалізація цієї Програми можлива за умов визначення джерел фінансування.

Такими джерелами є:

– кошти, виділені з обласного бюджету;

– власні кошти, отримані від основної діяльності.

 

 1. II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підтримки функціонування Підрозділу для забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій; раціонального використання та збереження основних засобів, здійснення комплексу заходів щодо оновлення транспортного парку, утримання існуючого парку в належному технічному стані, ефективного його використання, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, високотехнологічним обладнанням та устаткуванням для проведення технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів.

Основними завданнями Програми є:

 • матеріально-технічне забезпечення та транспортне обслуговування;
 • здійснення в межах своїх повноважень  функцій щодо управління майном;
 • внесення пропозицій з реконструкції, добудови приміщень, розміщення структурних підрозділів, укладання відповідних угод та складання кошторисів витрат на їх виконання в частині експлуатації і ремонту адміністративних будинків;
 • організація роботи з проведення капітальних та поточних ремонтів;
 • забезпечення відповідними меблями, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів;
 • забезпечення працівників господарськими, канцелярськими та іншими матеріально-технічними засобами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт;
 • здійснення обслуговування та матеріально-технічного забезпечення державних заходів, а також прийомів іноземних делегацій;
 • здійснення постійного контролю за ефективним використанням і збереженням майна   адмінбудівлі,   проведення   у   встановлені   терміни   його інвентаризації;
 • здійснення заходів  із  забезпечення  безпеки  службових  приміщень адмінбудівель,  виробничих приміщень та іншого майна.

 

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є господарське управління обласної державної адміністрації.

 

 1. IV. Прогноз результатів

Виконання заходів Програми  забезпечить раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази підрозділу; надання якісних послуг з утримання адміністративних будівель;  оплату поточних рахунків за спожиту електроенергію, енергоносії, поточних платежів; капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель комунальної власності територіальних громад області; ефективне використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних та  регіонального значення заходів.

 

 1. V. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на господарське управління облдержадміністрації, яке:

–   контролює хід реалізації заходів Програми;

– вносить пропозиції щодо змін термінів виконання Програми;
–  аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.

Підготовка проекту змін до Програми здійснюється облдержадміністрацією згідно з пропозиціями господарського управління облдержадміністрації, погодженими з департаментом фінансів облдержадміністрації.

 

Начальник господарського
управління обласної
державної адміністрації                                                                        Віталій Семків

 

 

 

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування регіональної цільової  програми діяльності господарського підрозділу господарського управління обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки

 

 

п

/п

 

Найменування заходів

 

Виконавець

 

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування,  тис. грн. 

Очікувані результати

рокивсьогооблас-ний бюджетінші

джере-ла

1.Утримання та комунальне

обслуговування адмінбудівель

– оплата праці  працівників;

– нарахування на зарплату;

– оплата комунальних послуг (водопостачання, теплопостачання, електричної енергії, вивозу сміття, дезінфекції тощо);

– придбання господарських товарів.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019

В межах кошто-рисних при-значеньВ межах кошто-рисних при-значеньНалежний технічний та санітарний стан  адмінбудівель
2.Матеріально-технічне забезпечення протокольних та масових заходів

Закупівля наступних товарів:

– канцтоварів, друкованої про-дукції (вітальних папок, почесних грамот, медалей та інших нагород, поштових листівок, конвертів);

– продуктів харчування (коровай, вода мінеральна);

– оплата періодичних видань.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019

В межах кошто-рисних при-значень-//-Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів
3.Забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією

 – придбання кошиків з  квітами;

– придбання вінків штучних, свічок.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019

В межах кошто-рисних при-значень-//-Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів
4.Забезпечення заходів з утримання  адмінбудинків,  в т.ч.:

– придбання  гігієнічних чистячих та миючих засобів;

– придбання електротоварів;

– придбання сантехнічного об-ладнання та матеріалів;

– придбання меблевої продукції;

– придбання спецодягу;

– придбання основних засобів.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019 р.

В межах кошто-рисних при-значень-//-Належний технічний та санітарний стан  адмінбудівель
5.Забезпечення робіт з  поточного та капітального ремонту адмінбудівель, в т.ч.:

  придбання інструменту  та

інвентаря;

– придбання будівельних та

господарських матеріалів;

–              оплата ремонтних послуг згідно з укладеними угодами.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019

В межах кошто-рисних при-значень-//-Належний технічний та санітарний стан  адмінбудівель
6.Надання автотранспортних та інших послуг і належне  обслуговування автотранспорту,  в т.ч.:

– заробітна плата;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання ПММ;

– техобслуговування автомобілів;

– страхування транспортних засобів та цивільне страхування водіїв;

– оплата за транспортні послуги;

придбання автомобілів та

мікроавтобусів.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019

В межах кошто-рисних призна-чень-//-Якісне обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення
7.Утримання  та обслуговування МЗПУ , в т.ч.:

– оплата праці  працівників;

– нарахування на зарплату;

– оплата комунальних послуг (водопостачання, теплопоста-чання, електричної енергії, вивозу сміття, дезінфекції тощо);

– придбання господарських товарів;

– придбання ПММ.

 

Господарський підрозділ  господарського управління  облдержадміністраціїПостійно2017-

2019

В межах кошто-рисних при-значень-//-Належний технічний та санітарний стан

* Обсяг коштів і заходи Програми можуть уточнюватися в разі виділення додаткового фінансового ресурсу при внесенні змін до обласного бюджету за підсумками виконання планових завдань за доходами в 2017-2019 роках.

 

Начальник господарського
управління обласної
державної адміністрації                                              Віталій Семків

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]