Про регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки


УКPАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 09.12.2016. № 346-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму забезпечення діяльності
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна на 2017-2019 роки

 

З метою забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій, раціонального використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації враховувати бюджетні запити Івано-Франківської обласної ради на виділення коштів для реалізації заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                            Олександр Сич

 


 

Затверджено
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 346-11/2016

 

 

Регіональна цільова програма
забезпечення діяльності
комунального підприємства
Івано-Франківської  обласної ради
з експлуатації майна
на 2017-2019 роки

 

 

 

Замовник Програми
Комунальне підприємство
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна                                                                Віталій Костишин

 

Керівник Програми
Перший заступник
голови обласної ради                                                              Василь Гладій

 

Паспорт
регіональної цільової програми забезпечення
діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської  обласної ради
з експлуатації майна

на 2017-2019 роки

 

 1. Ініціатор розроблення програми (замовник):

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.

 1. Розробники програми:

Івано-Франківська обласна рада

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.

 1. Термін реалізації програми: 2017-2019 роки.
 2. Етапи фінансування програми: 2017-2019 роки.
 3. Обсяги фінансування програми:
РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет
(загальний фонд)
Обласний бюджет
(спеціальний фонд)
2017-201960 000,0051 000,009 000,00
в т.ч.   
201718 400,0015 400,003 000,00
201820 000,0017 000,003 000,00
201921 600,0018 600,003 000,00

 

 1. Очікувані результати виконання програми:

Виконання визначених програмою заходів забезпечить:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази комунального підприємства;

– надання якісних послуг з утримання адміністративних будівель, споруд та  майна;

– оплату за теплоенергоносії та поточні платежі;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель, споруд, майна комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– економія коштів при оплаті за енергоресурси завдяки впровадженню заходів з енергозбереження.

 1. Термін проведення звітності: інформація про виконання програми подається обласній раді щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Керівник Програми
Перший заступник
голови обласної ради                                                              Василь Гладій

 

Замовник Програми
директор комунального
підприємства  Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна                                   Віталій Костишин

 

 

 

Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
на 2017-2019 роки

 

I. Загальна частина

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна (далі – комунальне підприємство) на 2017-2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 3 рішення обласної ради від 25.01.2014. № 1168-26/2014 “Про припинення договору про закріплення (передачу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на праві оперативного управління від 21 березня 2013 року”, і спрямована на забезпечення ефективного здійснення функцій управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Відповідно до рішення обласної ради від 03.02.2014. № 1188-27/2014 “Про комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна” створено комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна. Згідно з рішеннями обласної ради за період 2014-2015 років комунальному підприємству передано з метою збереження, на баланс та в оперативне управління нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додаток 1).

Реалізація цієї Програми можлива при умові визначення джерел фінансування.

Джерелами фінансування є:

– кошти обласного бюджету;

– власні кошти, отримані від господарської діяльності.

II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підтримки та функціонування комунального підприємства, для забезпечення належного утримання майна, адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій, інших установ та організацій, раціонального використання та збереження основних засобів, заходів щодо створення та утримання транспортного парку.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення функціонування комунального підприємства;

– здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном, яке передане комунальному підприємству;

– внесення пропозицій з реконструкції, добудови приміщень, укладання відповідних угод та складання кошторисів витрат на їх виконання, в частині експлуатації і ремонту майна;

– організація роботи з проведення капітальних та поточних ремонтів;

– забезпечення відповідним меблюванням, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням;

– забезпечення працівників комунального підприємства канцелярськими та іншими матеріально-технічними засобами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт;

– здійснення обслуговування та матеріально-технічного забезпечення державних заходів і заходів регіонального значення, а також прийомів іноземних делегацій;

– здійснення постійного контролю за ефективним використанням і збереженням майна, проведення у встановлені строки його інвентаризації;

– здійснення заходів із забезпечення безпеки службових приміщень адмінбудівель, виробничих приміщень та іншого майна, що перебуває на балансі комунального підприємства;

 • здійснення заходів щодо виконання рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради в частині матеріально-технічного та іншого забезпечення;
 • передача в короткострокову оренду приміщень адміністративних будівель згідно з рішеннями обласної ради, використовуючи Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та тарифів на відшкодування витрат на утримання та експлуатацію приміщень, затверджених наглядовою радою комунального підприємства;
 • збільшення енергоефективності за рахунок проведення комплексних заходів з енергозбереження.

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є Івано-Франківська обласна рада.

IV. Очікувані результати

Виконання заходів щодо реалізації Програми (додаток 2) забезпечить:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази комунального підприємства;

– надання якісних послуг з утримання адміністративних будівель, споруд, майна;

– оплату за теплоенергоносії,  поточні платежі, тощо;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель, споруд, майна комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

 • зменшення витрат бюджетних коштів на оплату за спожиті комунальні послуги, енергоносії та покращення енергозбереження адміністративних будівель.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, яке:

– контролює хід реалізації заходів Програми;

– вносить пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми;

– контролює використання бюджетних коштів за призначенням.

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає інформацію обласній раді про підсумки виконання Програми.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.

 

Директор комунального
підприємства  Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна                                   Віталій Костишин

 


 

Додаток 1
до регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна на 2017-2019 роки

 

Перелік об’єктів,
які знаходяться на балансі комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна на 2017-2019 роки

 


з/п
Адреса приміщенняПлоща м2Тип об’єктаПриміткаПередано рішенням обласної ради  від
123456
м. Івано-Франківськ
1Грушевського, 2123286,1Адміністративна будівля 03.02.2014. № 1188-27/2014
2Незалежності, 464986,2Адміністративна будівля 03.02.2014. № 1188-27/2014
3 

Максимовича, 10

 

2033,8

 

Нежитлові будівлі

 03.02.2014 № 1188-27/2014

05.12.2014. № 1484-33/2014

4Шашкевича, 21089,5Адміністративна будівляПам’ятка архітектури27.06.2014. № 1318-29/2014
5Гаркуші, 9700,6Адміністративно-виробничі будівліПам’ятка архітектури27.06.2014. № 1318-29/2014
6Василіянок, 62 а2652,5Нежитлові приміщення 05.12.2014. № 1484-33/2014
7Юності, 431306,2Нежитлові приміщення 21.08.2015. № 1744-38/2015
8площа Міцкевича,41250,2Адміністративний будинокПам’ятка архітектури (немає акту передачі)21.08.2015. № 1744-38/2015
9Максимовича ,10 б165,7Виробничі приміщення 21.08.2015. № 1744-38/2015
10майдан Шептицького, 3299,0  21.08.2015.№ 1744-38/2015
11Старозамкова 2764,7Нежитлові приміщенняПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
12Незалежності 1959,5Нежитлове приміщенняПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
13Галицька, 45834,6Адміністративні приміщенняПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
14площа Ринок 8281,9Адміністративний будинокПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
15Тринітарська, 1174,3Адміністративний будинокПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
16Тринітарська 13272,4Адміністративний будинокПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
17Січових стрільців, 251030,2Адміністративний будинокПам’ятка архітектури21.08.2015. № 1744-38/2015
123456
18Гетьмана Мазепи, 141230,1Адміністративний будинокПам’ятка архітектури21.08.2015. №1744-38/2015
19Незалежності, 5945,5Адміністративний будинокПам’ятка архітектури21.08.2015. №1744-38/2015
20Шашкевича,6(3-й поверх)588,3Приміщення 3-го поверху 21.08.2015. №1744-38/2015
21Академіка Сахарова, 30345,1Нежитлові приміщення 21.08.2015. №1744-38/2015
м. Городенка Івано-Франківської області
22Антона Крушельницького, 3349,9Будинок друкарні, склад 21.08.2015. №1744-38/2015
м. Коломия Івано-Франківської області
23Стефаника В., 2а304,4Нежитлове приміщення (магазин) 05.12.2014. № 1484-33/2014
с.  Стара Гута Богородчанського району Івано-Франківської області
24Синьогірська, 11 Пансіонат Гута(немає акту передачі)27.03.2015. №1595-35/2015

 

Директор комунального
підприємства  Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна                                         Віталій Костишин

 


 

Додаток 2
до регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна на 2017-2019 роки

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування регіональної цільової програми забезпечення діяльності
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки

 


з/п
Найменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікувані результати
рокивсьогообласний бюджетінші
джерела
123456789
1. 

Утримання та обслуговування будівель

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Належний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
2.Оплата праці (премії, винагороди) працівників комунального підприємства , сплата податків та інших платежів до бюджетуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Виплата заробітної плати та податків
3. 

Матеріально-технічне забезпечення протокольних та масових заходів

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів
4.Здійснення заходів щодо виконання рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради в частині матеріально-технічного та іншого забезпечення.Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Забезпечення рішень обласної ради, проведення протокольних та офіційних заходів
5.Забезпечення робіт з поточного та капітального ремонту будівельКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Належний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
123456789
6.Надання автотранспортних та інших послуг і належне обслуговування автотранспортуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Якісне обслуговування загальнодер-жавних заходів, заходів регіонального значення, потреб обласної ради, її структурних підрозділів
7.Заміна віконних конструкцій на металопластиковіКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2017-2019В межах кошторисних призначень  Економія енергоресурсів
8.Заміна ліфтівКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Належний технічний стан ліфтів
9.Реконструкція системи теплопостачання в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-ФранківськуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Підвищення ефективності газової котельні, економія енергоресурсів
10.Оновлення матеріально-технічної базиКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Належний технічний стан будівель та іншого майна
11.Проведення поточного та капітального ремонту будівель  та іншого майнаКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна

 

 

2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Належний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
12.Придбання техніки, інших основних засобівКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна

 

 

2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Належний технічний стан техніки та основних засобів
123456789
13.Встановлення  твердопаливної котельні на

вул. Незалежності, 46

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Економія коштів і енергоресурсів
14.Забезпечення пожежної безпеки майна та людейКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Безпека майна та людей
15.Забезпечення укладення договорів на відшкодування комунальних послуг з орендарямиКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг
16.Будівництво багаторівневого паркінгу автомобілів на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську

 

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2017-20192017-2019В межах кошторисних призначень  Збільшення паркомісць  для автомобілів

 

* Обсяги коштів і заходи Програми можуть уточнюватися в разі виділення додаткових фінансових ресурсів при внесенні змін до обласного бюджету за підсумками виконання планових завдань по доходах у 2017-2019 роках.

 

Директор комунального підприємства 
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна                                                                Віталій Костишин   

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]