Про участь у конкурсі Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”


УКPАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 09.12.2016. № 345-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про участь у конкурсі Програми
транскордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства
“Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”

 

З метою забезпечення виконання рішення обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014 “Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року”, рішення обласної ради від 26.06.2015. № 1680-37/2015 “Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року”, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 13, 14 Закону України “Про транскордонне співробітництво”, постановою Кабінету Міністрів України від  23.08.2016. № 554 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки”, обласна рада

вирішила:

 1. Підтримати та сприяти впровадженню у подальшому проектів транскордонного співробітництва у рамках першого конкурсу Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” (концепції проектів додаються).
 2. Рекомендувати обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення у разі перемоги проектів у відповідному конкурсі, виходячи із можливостей дохідної частини, при формуванні проектів бюджетів на наступні бюджетні періоди передбачати кошти для співфінансування цих проектів.
 3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму (І. Дебенко).

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич

 


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 345-11/2016

 

Концепція проекту

 

Назва: “Порятунок туристів в Карпатах”

Мета: підтримка діалогу та співробітництва між гірськими рятувальними службами України та Польщі зокрема в частині підготовки кадрів та розбудови мережі гірських рятувальних пунктів в Івано-Франківській, Львівській областях та Підкарпатському воєводстві.

Основні завдання:

 1. Створення та оснащення навчально-тренувального центру підготовки кадрів для формування команд громадських рятувальників.
 2. Підвищення кваліфікації працівників гірських рятувальних служб та громадських рятувальників для вдосконалення навичок ефективного реагування на випадки надзвичайних ситуацій.
 3. Розвиток та зміцнення мережі гірських пошуково-рятувальних пунктів в Карпатах Івано-Франківщини, Львівщини та Підкарпатського воєводства.
 4. Створення електронного реєстру туристських маршрутів у Карпатському регіоні.

 

Результати проекту:

 • короткотермінові, кількісні:
  • створено та оснащено один громадський навчально-тренувальний центр підготовки кадрів для формування команд рятувальників та забезпечено функціонування мережі громадських гірських рятувальних пунктів (ГРП) в Івано-Франківській області;
  • створено ГРП в с. Сянки Турківського району Львівської області;
  • проведено спільні українсько-польські навчання для громадських рятувальників;
  • підготовлено 20 громадських рятувальників у кожному регіоні;
  • проведено круглі столи на предмет співпраці гірських рятувальників із адміністраціями природоохоронних об’єктів та туристичних центрів;
  • напрацьовані рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового поля в сфері здійснення пошуково-рятувальних робіт;
  • створено електронний реєстр туристських шляхів, інформацію про них розміщено на сайтах партнерів проекту;
  • видано пам’ятку щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій в горах, на воді;
  • створено єдину уніформу для працівників гірської рятувальної служби в Карпатському регіоні;
  • оснащено та укомплектовано гірські ГРП сучасним спецтранспортом, засобами зв`язку, медичними засобами та рятувальним реманентом;
 • довгострокові, якісні:
 • налагоджена співпраця між гірськими рятувальними службами;
 • підвищення інституційної спроможності та дієздатності громадських пошуково-рятувальних служб;
 • забезпечення сталого розвитку цільового регіону;
 • зростання кількості туристів та позитивного іміджу Карпатського регіону.

Термін впровадження: січень 2018 – грудень 2019.

Орієнтовна вартість: 30 млн. грн., в т.ч. грант – 27 млн. грн.; співфінансування партнерів – 3 млн. гривень.

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами обласної ради                                Любов Романів

 


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 345-11/2016

Концепція проекту

 

Назва: “Автентика Карпат – спільна історико-культурна спадщина”

Мета: збереження і популяризація самобутньої культури, традицій, народних ремесел регіону та їх інтеграція в туристичний продукт Польщі та України.

 

Основні завдання:

 1. Створення передумов для збереження самобутньої культури, традицій, автентичних ремесел Карпатського регіону.
 2. Формування інституційного середовища та втілення кращих європейських практик збереження народних ремесел, етнографічної кухні та традицій.
 3. Посилення економічної спроможності носіїв народної культури та традицій.
 4. Промоція та просування виробів, виготовлених народними майстрами Карпатського регіону.

 

Результати проекту:

 • короткотермінові, кількісні:
 • проведено опитування майстрів Карпатського регіону щодо проблем, потреб та шляхів їх вирішення з боку влади, бізнесу;
 • створено та оснащено Центр Карпатської культури та забезпечено функціонування мережі його осередків в регіоні;
 • проведено серію навчань для майстрів “Школа підприємницьких ініціатив”;
 • проведено фестиваль та виставки карпатської культури та ремесел, польсько-українських майстерень з обміну досвідом;
 • розроблено план маркетингу та просування виробів народних майстрів регіону;
 • розроблено логотип та підходи до сертифікації автентичних виробів в єдиній мережі “Зроблено в Карпатах”;
 • створено інтернет-сторінку та видано інформаційно-довідникові друковані матеріали продукції “Зроблено в Карпатах”;
 • налагоджено співпрацю із центрами туристичної інформації в регіоні, потенційними замовниками;
 • довгострокові, якісні:
 • покращення можливостей самозайнятості сільського населення;
 • збереження культури, автентичних народних ремесел Карпатського регіону;
 • зменшення міграції працездатного населення з сільських територій;
 • зростання кількості учасників мистецьких подій, фестивалів та інших заходів, що популяризують місцеву культуру та традиції;
 • покращення добробуту сільських громад.

 

Термін впровадження: січень 2018 – грудень 2019.

Орієнтовна вартість: 30 млн. грн., в т.ч. грант – 27 млн. грн.; співфінансування партнерів – 3 млн. гривень.

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами обласної ради                                   Любов Романів

 


 

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 345-11/2016

 

Концепція проекту

 

Назва: “Карпатський шлях дерев’яної сакральної архітектури: спадщина, збережена в дереві”

Мета: збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону Польщі й України та її інтеграція в туристичний продукт регіону.

 

Основні завдання:

 1. Відновлення та реставрація дерев’яних храмів Карпатського регіону і благоустрій охоронних зон навколо пам’яток.
 2. Забезпечення обміну досвідом з питань збереження, реставрації та ревіталізації об’єктів історико-культурної спадщини.
 3. Підвищення кваліфікації гідів-провідників та екскурсоводів в сфері сакральної спадщини Карпатського регіону.
 4. Розробка та популяризація туристичного маршруту дерев’яними церквами Карпатського регіону.

 

Результати проекту:

 • короткотермінові, кількісні:
 • проведено реставраційні, ремонтні роботи в церквах Карпатського регіону та благоустрій території коло дерев’яних храмів регіону;
 • створені індивідуальні режимні паспорти церков;
 • проведено низку навчань для екскурсоводів;
 • проведено круглі столи за участю священиків та представників церковних громад з питань збереження та проведення реставраційно-консерваційних робіт в дерев’яних храмах; видано методичні рекомендації з цих питань;
 • розроблено туристичний маршрут дерев’яними церквами регіону;
 • видано промоційні матеріали про дерев’яні храми та виготовлено відеоролик (українською, польською, англійською мовами);
 • організовано ознайомчі тури для представників ЗМІ та турфірм туристичним маршрутом;
 • інформацію про маршрут розміщено на веб-сторінках партнерів проекту;
 • налагоджено співпрацю із центрами туристичної інформації в регіоні та туристичними фірмами;
 • довгострокові, якісні:
 • збереження унікальної історико-культурної спадщини регіону;
 • збільшення кількості відвідувачів збережених пам’яток;
 • пожвавлення економічної активності сільських територій;
 • інтеграція існуючої спадщини в туристичний продукт регіону;
 • покращення добросусідських відносин між регіонами Польщі та України.

 

Термін впровадження: січень 2018 – грудень 2019.

Орієнтовна вартість: 30 млн. грн., в т.ч. грант – 27 млн. грн.; співфінансування партнерів – 3 млн. гривень.

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами обласної ради                                   Любов Романів

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]