Про внесення змін до регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019. № 1290-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до регіональної
цільової Програми паспортизації
пам’яток містобудування та
архітектури місцевого значення
Івано-Франківської області
на 2016-2020 роки

 

З метою реалізації державної політики у сфері охорони пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення та популяризації національного культурного надбання, керуючись Законом України “Про охорону культурної спадщини”, постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 452 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 55-2/2015, а саме:

1.1. Затвердити паспорт Програми у новій редакції (додається).

1.2. Затвердити перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми у новій редакції (додається).

1.3. Внести зміни та доповнення до переліку заходів, обсягів та джерел фінансування регіональної цільової програми у розрізі районів та міст обласного значення, зокрема:

– доповнити додаток 2 до Програми об’єктами, що додаються;

– у графі “Всього за 2019 рік” цифри “372,375” замінити на “521,325”;

– у пунктах від 301 по 353 замінити вартість одного паспорта
з “4,965 тис. гривень” на “7,821 тис. гривень”;

– у графі  “Всього за 2020 рік” цифри “263,145” замінити на “414,513”;

– у графі “РАЗОМ” цифри “1752,645” замінити на “2052,963”.

 1. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (В. Рачкевич) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей його дохідної частини.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (Р. Білик).

 

Голова обласної ради                                                                       Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 16.12.2019. № 1290-33/2019

 

 

 

Зміни до регіональної цільової Програми паспортизації
пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

 

 

Замовник Програми: 

 

Департамент  будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                          ______________    В. Рачкевич           

 

Керівник Програми: 

Заступник голови
облдержадміністрації                                          ______________    В. Івасик


Паспорт

регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток
містобудування та архітектури місцевого значення
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2016-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2016-2020 роки.
 5. Орієнтовні обсяги  фінансування  Програми:  2052,963  тис. гривень.
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис.гривень
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2016-20202052,9632052,963
в т.ч.
2016372,375372,375
2017372,375372,375
2018372,375372,375
2019521,325521,325
2020414,513414,513
 1. Перелік заходів та джерела фінансування регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додається).
 2. Очікувані результати виконання Програми: виготовлення пам’яткоохоронної облікової документації на 383 пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення.
 3. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник Програми:

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                              В. Рачкевич

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                              В. Івасик


Обґрунтування доцільності внесення змін
до регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток
містобудування та архітектури місцевого значення
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

Загальна частина

Програма спрямована на забезпечення пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення обліковою документацією, яка складається на об’єкт культурної спадщини та містить дані щодо його цінності, характерних властивостей, що становлять його історико-культурну цінність, етапів розвитку, просторових, функціональних характеристик, стану збереження, а також дані проведених досліджень (далі – облікова документація).

Облікова документація складається з:

– облікової картки за формою;

– історичної довідки;

– матеріалів фотофіксації сучасного стану об’єкта: фото загального вигляду, фото об’єкта в контексті (навколишньому середовищі), фото найбільш цінних (характерних) елементів об’єкта, фото рухомих об’єктів (деталей), фото інтер’єрів, фото загроз (дії негативних чинників);

– акта стану збереження.

Внесення змін до Програми розроблено відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 452 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток”, наказу Міністерства культури України від 11.03.2013 року “Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини”.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Відповідно до Програми, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 55/2-2015 “Про регіональну цільову Програму паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки”, орієнтовний обсяг фінансування складав 1752,645 тис. грн., в тому числі 372,375 тис. гривень було передбачено на 2019 рік та 263,145 тис. грн. на 2020 рік.

Пропонується доповнити перелік заходів Програми на 2019 рік, зокрема виготовити облікову документацію на 30 пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення. Вартість документації становить 148,950 тис. грн., а тому обсяг фінансування Програми у 2019 році збільшується з 372,375 тис. грн. на 521,325 тис. гривень.

Крім того, пропонується внести зміни до Програми у частині збільшення фінансування у 2020 році на 151,368 тис. грн., що складатиме 414,513 тис. гривень. Таким чином, обсяг фінансування Програми на 2016-2020 роки визначається в сумі 2052,963 тис. гривень.

Зміни до Програми зумовлені тим, що кошторисна вартість виготовлення одного паспорта становить 4965,00 грн., однак в умовах сьогодення даний кошторисний розрахунок не є актуальним та потребує перегляду, а саме:

– мінімальна заробітна плата з 01.01.2016 року складала 1378,00 гривень. На сьогодні вона становить 4173,00 гривень (зростання в 3,028 рази);

– при складанні кошторису застосовувався коефіцієнт 7,77 (наказ Мінрегіону України від 01.07.2008 року № 297 “Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день”). Відповідно до наказу ДП “УкрНДНЦ” від 24.09.2018 року № 334 “Про прийняття національного нормативного документа, прийняття змін до національних нормативів” прийняті зміни до нормативних документів з наданням чинності з 16.10.2018 року, а саме: зміна № 3, додаток Ж, ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Вказаними змінами затверджено новий індекс визначення кошторисної вартості, який становить 29,70.

 

Мета Програми

Виготовлення пам’яткоохоронної облікової документації;

– удосконалення ведення обліку пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення і моніторингу їх стану;

– наповнення електронної бази даних паспортів з наступним включенням її до баз даних містобудівного кадастру;

– забезпечення повноти та доступності інформації про пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно збільшити фінансове забезпечення заходів Програми, зокрема передбачити фінансування на 2019 рік у сумі 521,325 тис. грн. та на 2020 рік – 415,513 тис. грн. для виготовлення пам’яткоохоронної облікової документації. 

 

Прогноз результатів

Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері охорони пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення, створить необхідні передумови для вжиття заходів із збереження та реставрації пам’яток, а також захисту традиційного історичного середовища.

З метою удосконалення ведення обліку пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення впродовж 2016-2020 років передбачається виготовити пам’яткоохоронну облікову документацію на 383 об’єкти.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2016-2020 роки становить
2052,963 тис. грн. (два мільйони п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят три гривні).

 

 

Директор департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                            Володимир Рачкевич


Додаток 1

до регіональної цільової Програми паспортизації
пам’яток містобудування
та архітектури місцевого значення Івано-Франківської
області на 2016-2020 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури
місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальний виконавецьТермін виконан-няОрієнтовні обсяги фінансування в тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
123467891013
 1.Паспортизація пам’яток містобудування та архітектури місцевого значенняДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації2016-2020 роки2016-20202052,9632052,963Виготовлення памяткоохорон-ної облікової документації на 383 пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення.
2016372,375372,375
2017372,375372,375
2018372,375372,375
2019521,325521,325
2020414,513414,513

 

Директор департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації                                                         Володимир Рачкевич

 


 

 

  Доповнення додатку 2
до регіональної цільової Програми паспортизації
пам’яток містобудування та архітектури місцевого
значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

Зміни та доповнення до переліку
заходів, обсягів та джерел фінансування
регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури
місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки у розрізі районів та міст обласного значення

 

з/пНазва об’єкта, адресаВартість одного паспорта(тис. грн.)
123
2019 рік 
Галицький район 
1.Житловий будинок (садиба) (мур.), к. 19 ст., сел. Більшівці4,965
м. Калуш
2.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. С. Бандери, 74,965
3.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., вул. Костельна, 104,965
4.Церква та дзвіниця (мур.), к. 19 ст., вул. Смольського, 354,965
5.Житловий будинок (мур.), п. 19 ст., вул. Смольського, 1614,965
6.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Чорновола, 104,965
7.Житловий будинок, 1922 р., вул. Чорновола, 274,965
123
8.Житловий будинок, п. 20 ст., вул. Чорновола, 294,965
м. Івано-Франківськ
9.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Шевченка, 954,965
10.Іпотечний банк (мур.), 1898 р., вул. Незалежності, 194,965
11.Монастир тринітаріїв, 1732 р., вул. Старозамкова, 24,965
12.Ощадна каса (мур.), 1884 р., рекон. 1892 р., вул. Гетьмана Мазепи, 144,965
13.Житловий будинок (мур.), 1890 р., вул. Гетьмана Мазепи, 254,965
14.Будинок повітової ради (мур.), 1896 р., пл. Міцкевича, 44,965
15.Житловий будинок (мур.), 1899 р., вул. Чорновола, 14,965
16.Поштамт (мур.), 1909 р., вул. Січових Стрільців, 154,965
17.Театр ім. С. Монюшка (мур.), 1891 р., вул. Леся Курбаса, 34,965
18.Будинок польського культурно-спортивного товариства “Сокіл” (мур.), 1895 р.,пл. Міцкевича, 24,965
19.Міщанське казино (мур.), 1896 р., вул. Незалежності, 124,965
20.Український “Народний дім” (мур.), 1913 р., вул. Чорновола, 224,965
21.Житловий будинок (мур.), 1830 р., вул. Гетьмана Мазепи, 14,965

 


 

123
22.Бурса греко-кат. єпархії (мур.), 1935 р., вул. Січових Стрільців, 44 б4,965
м. Снятин
23.Колишній будинок адвоката Левицького (мур.), 1916 р., вул. Симоненка, 34,965
24.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., вул. Шухевича, 34,965
м. Тлумач
25.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Грушевського, 114,965
26.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Грушевського, 134,965
27.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Грушевського, 154,965
28.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Грушевського, 174,965
29.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Грушевського, 214,965
30.Житловий будинок (мур.), п .20 ст., вул. Грушевського, 254,965
Всього:148,950

 

Директор департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                             Володимир Рачкевич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]