Про внесення змін до програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 13.12.2019. № 1291-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до програми
Покращення діагностики,
лікування та профілактики
злоякісних новоутворів
на 2017-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення реалізації основних заходів програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів
на 2017-2020 роки” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки” (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.09.2016. № 277-9/2016 (зі змінами), а саме:

1.1. Паспорт Програми викласти у новій редакції (додається).

1.2. Викласти пункти 5 і 6 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у новій редакції (додається).

 1. Департаменту охорони здоров’я  обласної державної  адміністрації  (І. Кобельська):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2020 рік  враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету на 2020 рік передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


Паспорт
програми Покращення діагностики, лікування
та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2017-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2017-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 49872,0 тис. гривень.

 

РокиОчікуваний обсяг фінансування, тис. грн
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетРайонні і міські бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громадІнші джерела
2017-202049872,049872,0Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету
у т.ч.
20177436,07436,0
201815599,015599,0
201910491,010491,0
202016346,016346,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків виникнення раку;

– забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим;

– знизити рівень задавненості патології на 5-6%;

– підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів на 6-7%;

– знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 4-5%;

– забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих;

– знизити показники смертності орієнтовно на 6-10%;

– досягти результатів виконання Програми відповідно до визначених показників.

 1. Термін проведення звітності: інформація про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми:

Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                   І. Кобельська

 

Керівник Програми:

Заступник голови облдержадміністрації                                    В. Федорів


 

Обґрунтування доцільності внесення змін
до програми Покращення діагностики, лікування та
профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки

 

 

Загальна частина

Зміни до програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки” зумовлені ростом індексу споживчих цін за період виконання Програми для проведення у 2020 році заходу по перезарядці джерела іонізуючого випромінювання гамма-терапевтичного дистанційного апарату “Cobalt – 60F”.

 

Мета змін до Програми

Метою змін до Програми є забезпечення підвищення рівня діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів населення області.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно змінити і збільшити фінансове забезпечення заходів Програми, зокрема  щодо технічного обслуговування та профілактики медобладнання.

 

Прогноз результатів

Внесення змін до Програми дасть змогу:

– забезпечити якість у наданні медичних послуг в повному обсязі;

– знизити рівень захворюваності на рак серед населення області шляхом застосування методик допоміжних онкологічних технологій;

– підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів.

 

Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громад, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

 

В. о.  директора департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                          Ірина Кобельська


Додаток
до програми “Покращення діагностики,
лікування та профілактики злоякісних
новоутворів на 2017-2020 роки”

 

 

 Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування програми
Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки

 

з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікуванірезультати
РокиВсього в т.ч. за джерелами фінансування
Обласнийбюджет Районні та міські бюджети міст обласного значення, бюджети обєднаних територіальних громадІншіджерела
5.Оснащення сучасною апаратурою кому-нального некомерцій-ного підприємства “Прикарпатський клі-нічний онкологічний центр Івано-Фран-ківської обласної ради”Департамент охорони здоров’я обласної державної адмініст-рації, комунальне некомерційне під-приємство “Прикар-патський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради”2017–20202017–2020, в т.ч. по роках12584,012584,0В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуПоліпшення якості надання допомоги онкологічним хворим
20172540,02540,0
20184579,04579,0
20194195,04195,0
20201270,01270,0
6.Технічне обслуговування та профілактика медобладнанняДепартамент охорони здоров’я обласної державної адмініст-рації, комунальне некомерційне під-приємство “Прикар-патський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради”2017–20202017–2020, в т.ч. по роках:20828,020828,0В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджетуПоліпшення якості надання допомоги онкологічним хворим
2017706,0706,0
20186930,06930,0
20192206,02206,0
202010986,010986,0

 

 

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                          І. Кобельська

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]