Про регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя
сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 13.12.2019. № 1294-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
програму забезпечення діяльності
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна
на 2020-2024 роки

 

 

З метою забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій, раціонального використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації враховувати бюджетні запити Івано-Франківської обласної ради на виділення коштів для реалізації заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


 

Затверджено
Рішення обласної ради
від 13.12.2019 № 1294-33/2019

 

 

 

 

Регіональна цільова програма
забезпечення діяльності
комунального підприємства
Івано-Франківської  обласної ради
з експлуатації майна
на 20
20-2024 роки

 

 

Замовник Програми

 

Комунальне підприємство

Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна                                                     Віталій Костишин

 

 

Керівник програми

Перший заступник голови
Івано-Франківської обласної ради                          Василь Гладій

 


 

Паспорт
регіональної цільової програми забезпечення
діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської  обласної ради з експлуатації майна
на 2020-2024 роки

 1. Ініціатор розроблення програми (замовник):

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.

 1. Розробники програми:

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.

 1. Термін реалізації програми: 2020-2024 роки.
 2. Етапи фінансування програми: 2020-2024 роки.
 3. Обсяги фінансування програми:
РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет
(загальний фонд)
Обласний бюджет
(спеціальний фонд)
2020-2024169 100,00144 100,0025 000,00
в т.ч.
202026 400,0021 400,005 000,00
202129 600,0024 600,005 000,00
202233 300,0028 300,005 000,00
202337 500,0032 500,005 000,00
202442 300,0037 300,005 000,00

 

 1. Очікувані результати виконання програми:

Виконання визначених програмою заходів забезпечить:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази комунального підприємства;

– надання якісних послуг з утримання адміністративних будівель, споруд та  майна;

– оплату за теплоенергоносії та поточні платежі;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель, споруд, майна комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– економію коштів при оплаті за енергоресурси завдяки впровадженню  заходів з енергозбереження.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник програми –
директор комунального
підприємства  Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна                                   Віталій Костишин


Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального підприємства
 Івано-Франківської обласної ради
на 2020-2024 роки

 

I. Загальна частина

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна (далі – комунальне підприємство) на 2020-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 3 рішення обласної ради від 25.01.2014. № 1168-26/2014 “Про припинення договору про закріплення (передачу) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на праві оперативного управління від 21 березня 2013 року” і спрямована на забезпечення ефективного здійснення функцій управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Відповідно до рішення обласної ради від 03.02.2014. № 1188-27/2014 “Про комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна” створено комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна. Згідно з рішеннями обласної ради в період з 2014 по 2019 роки комунальному підприємству передано з метою збереження, на баланс та в оперативне управління 28 об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Реалізація цієї Програми можлива при умові визначення джерел фінансування.

Джерелами фінансування є:

– кошти обласного бюджету;

– власні кошти, отримані від господарської діяльності.

II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підтримки та функціонування комунального підприємства, для забезпечення належного утримання майна, адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій, інших установ та організацій, раціонального використання та збереження основних засобів, заходів щодо створення та утримання транспортного парку.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення функціонування комунального підприємства;

– здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном, яке передане комунальному підприємству;

– внесення пропозицій з реконструкції, добудови приміщень, укладання відповідних угод та складання кошторисів витрат на їх виконання в частині експлуатації і ремонту майна;

– організація роботи з проведення капітальних та поточних ремонтів;

– забезпечення відповідним меблюванням, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням;

– забезпечення працівників комунального підприємства канцелярськими та іншими матеріально-технічними засобами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт;

– обслуговування та матеріально-технічне забезпечення державних заходів і заходів регіонального значення, а також прийомів іноземних делегацій;

– здійснення постійного контролю за ефективним використанням і збереженням майна, проведення у встановлені строки його інвентаризації;

– здійснення заходів із забезпечення безпеки службових приміщень адмінбудівель, виробничих приміщень та іншого майна, що перебуває на балансі комунального підприємства;

 • здійснення заходів щодо виконання рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради в частині матеріально-технічного та іншого забезпечення;
 • передача в короткострокову оренду приміщень адміністративних будівель відповідно до рішення обласної ради, використовуючи Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, тарифи по відшкодуванню витрат на утримання та експлуатацію приміщень, затверджених наглядовою радою комунального підприємства;
 • збільшення енергоефективності за рахунок проведення комплексних заходів з енергозбереження.

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є Івано-Франківська обласна рада.

IV. Очікувані результати

Виконання заходів щодо реалізації Програми (додаються) забезпечить:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази комунального підприємства;

– надання якісних послуг з утримання адміністративних будівель, споруд, майна;

– оплату за теплоенергоносії,  поточні платежі тощо;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель, споруд, майна комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

 • зменшення витрат бюджетних коштів на оплату за спожиті комунальні послуги, енергоносії та покращення енергозбереження адміністративних будівель.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, яке:

– контролює хід реалізації заходів Програми;

– вносить пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми;

– контролює використання бюджетних коштів за призначенням.

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.

 

Директор комунального
підприємства  Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна                                   Віталій Костишин


Додаток
до регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування регіональної цільової програми забезпечення діяльності
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки


з/п
Найменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікувані результати
рокивсьогообласний бюджетінші
джерела
123456789
1.Утримання та обслуговування будівель та прибудинкових територійКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
2.Оплата праці (премії, винагороди) працівників комунального підприємства, сплата податків та інших платежів до бюджетуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВиплата заробітної плати та податків
3.Матеріально-технічне забезпечення протокольних та офіційних заходівКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньЗабезпечення проведення протокольних та офіційних заходів
4.Здійснення заходів щодо виконання рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради в частині матеріально-технічного та іншого забезпечення.Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньЗабезпечення рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради
5.Забезпечення робіт з поточного та капітального ремонту будівельКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
6.Належне обслуговування автотранспортуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньЯкісне обслуговування загальнодер-жавних заходів, заходів регіонального значення,потреб обласної ради, її структурних підрозділів
7.Заміна віконних конструкцій на металопластиковіКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майнаПостійно2020-2024В межах кошторисних призначеньЕкономія енергоресурсів
8.Заміна ліфтів (в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21, вул. Незалежності, 46,вул. Василіянок, 62а)Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний стан ліфтів
9.Реконструкція системи теплопостачання в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-ФранківськуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньПідвищення ефективності газової котельні, економія енергоресурсів
10.Оновлення матеріально-технічної базиКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний стан будівель та іншого майна
11.Проведення поточного та капітального ремонту будівель  та іншого майнаКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
12.Придбання техніки, інших основних засобівКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний стан техніки та основних засобів
13.Забезпечення пожежної безпеки майна та людейКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньБезпека майна та людей
14.Забезпечення укладення договорів з орендарями на відшкодування комунальних послугКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньЗабезпечення своєчасної оплати комунальних послуг
15.Забезпечення заходів щодо збереження майна в належному технічному стані (технічна інвентаризація, технічні експертизи, страхування)Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель та іншого майна
16.Реконструкція системи теплопостачання в адмінбудинку на вул. Незалежності, 46 у м. Івано-ФранківськуКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньПідвищення ефективності твердопаливної котельні, економія енергоресурсів
17.Встановлення пожежної сигналізації в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21, вул. Незалежності, 46, пл. Міцкевича, 4, вул. Василіянок, 62а, вул. Січових Стрільців, 25, вул. Гаркуші, 9.Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньБезпека майна та людей
18.Встановлення кондиціонерів у залі на першому поверсі адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 та у залі будинку на вул. Незалежності, 46Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньДля створення комфортних умов праці

 

* Обсяги коштів і заходи Програми можуть уточнюватися в разі виділення додаткових фінансових ресурсів при внесенні змін до обласного бюджету за підсумками виконання планових завдань по доходах у 2020-2024 роках.

 

 

Директор комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
з експлуатації майна                                                                                                           Віталій Костишин

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]