Про затвердження регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 13.12.2019. № 1295-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження регіональної
цільової програми ведення
містобудівного кадастру
Івано-Франківської області
на 2020-2025 роки

 

З метою покращення інвестиційного клімату області, підвищення керованості процесами соціально-економічного розвитку територій, здійснення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки (далі ‑ Програма), що додається.
 2. Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей його дохідної частини.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію з питань розвиткупромисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального

  господарства (Р. Білик).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

Обґрунтування доцільності прийняття
регіональної цільової програми
ведення містобудівного кадастру
Івано-Франківської області на 2020-2025 роки

 

Загальна частина

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області містить сукупність заходів у сфері містобудування, які спрямовані на забезпечення реалізації завдань містобудівного кадастру в області шляхом постійної систематизації та моніторингу стану містобудівної документації на регіональному та місцевих рівнях, створення та функціонування геоінформаційної системи, геопорталу містобудівного кадастру.

Прийняття регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки (далі – Програма) необхідне для продовження наповнення бази даних наявною містобудівною документацією; забезпечення комплексом технічних засобів для обробки і ведення геопросторових даних; покращення якості роботи служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Програма розроблена відповідно до вимог законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Генеральну схему планування території України” та постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, від 25.05.2011 року № 556 “Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”, розпорядження облдержадміністрації від 06.11.2019 № 571 “Про зміни у структурі обласної державної адміністрації”.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Відповідно до регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016 року № 405-12/2016, було придбано частину технічного та програмного забезпечення, на якому проводиться тестова робота комплексу містобудівного кадастру.

З метою продовження подальшого розвитку і формування цілісної системи містобудівного кадастру регіонального рівня та забезпечення наповнення електронної бази геоінформаційними даними проектом Програми на 2020-2025 роки пропонується передбачити орієтовний обсяг фінансування на суму 3100,00 тис. гривень.

Реалізація основних заходів Програми створить:

– сучасне та ефективне підґрунтя для провадження містобудівної діяльності;

– забезпечення створення привабливого інвестиційного клімату;

– задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб;

– створення умов загальної доступності до містобудівної документації;

– виведення на більш ефективний рівень процесу прийняття рішень на різних рівнях управління регіонального розвитку.

Забезпечення функціонування містобудівного кадастру на регіональному рівні, створення комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, формування електронної бази даних про забудову територій та населених пунктів області на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує значних фінансових витрат, спрямованих на створення відповідної матеріальної та програмно-технічної бази.

Реалізація заходів Програми забезпечить покращення інвестиційного клімату та створення прозорих і комфортних умов для роботи підприємців, застосування Європейських стандартів  управління територіальним розвитком, підвищення якості управлінських рішень завдяки моделюванню оцінки їх наслідків.

 

Мета Програми

Забезпечення на всій території області проведення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, впровадження та використання сучасних передових геоінформаційних технологій, що створить передумови для ефективного вирішення функціональних завдань департаментів, управлінь, відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;

– забезпечення функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та введення до бази даних кадастрової інформації;

– придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру;

– розроблення уніфікованої системи електронного документообігу  для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

– встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

– формування  інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

– продовження робіт із планового введення інформації до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

– постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідне фінансове забезпечення заходів Програми, зокрема перебачити фінансування на 2020-2025 роки в сумі 3100.00 тис. грн. для виконання робіт з інформаційного наповнення баз даних, матеріально-технічного забезпечення містобудівного кадастру, продовження формування програмно-технічних комплексів.

 

Прогноз результатів

Програма дасть змогу забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, створить  ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру.

Провадження належної інформаційної політики у сфері містобудування і територіального планування, її технічне забезпечення сприятиме запровадженню найбільш ефективної моделі залучення інвестицій, в тому числі і іноземних, шляхом зменшення фінансових витрат на реалізацію інвестиційних проектів завдяки отриманню можливості раціонального використання територій, а також спрощенню процедури проведення фінансово-економічної оцінки забезпечення реалізації проектів та пошуку найбільш привабливих територій для інвестування.

Запровадження геоінформаційної автоматизованої системи баз даних забезпечить вирішення широкого кола завдань з управління розвитком територій за наступними напрямами:

– своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

– визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

– облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини, з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;

– організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

– моніторинг використання, створення та оновлення містобудівної документації;

– широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення інших функціональних завдань управлінь і відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;

– перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

– введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем.

Отримання достовірної кадастрової інформації дозволить приймати більш ефективніші рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2020-2025 роки становить
3100,00 тис. грн. (три мільйони сто тисяч гривень).

 

 

Заступник голови
облдержадміністрації                                                 В. Івасик


Затверджено
Рішення обласної ради
від 13.12.2019. № 1295-33/2019

 

 

Регіональна цільова програма
ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області
на 2020-2025 роки

 

 

 

Замовник та керівник Програми: 

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                      _______________              В. Івасик


Паспорт
регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру
Івано-Франківської області
на 2020-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2020-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2020-2025 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 3100,00
РокиОбсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2020-2025    3100,00
в т.ч.
2020725,00725,00
2021725,00725,00
2022400,00400,00
2023450,00450,00
2024450,00450,00
2025350,00350,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: забезпечення діяльності служби містобудівного кадастру Івано-Франківської області, визначення основних напрямків стратегії розвитку території області.
 2. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

  

Замовник та керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                            В. Івасик


 

Додаток

до регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру
Івано-Франківської області на 2020-2025 роки

 

Назва замовника: Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Назва Програми: Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області
на 2020–2025 роки

 

№ з/пНайменуван-ня заходуВідпові-дальний викона-вецьТермін вико-нанняДжерела фінан-суванняОрієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.,  по роках
Очікувані результати
всього202020212022202320242025
12345678910111213
1.Розроблення та налашту-вання системи обміну інфор-маційними базами даних між містобудів-ним кадастром та галузевими інформаційни-ми ресурсами

 

Департа-мент роз-витку громад та терито-рій, до-рожньо-го, жит-лово-кому-нального господар-ства, містобу-дування та архі-тектури облдерж-адмініст-рації2020-2021Облас-ний бюд-жет750375375Інтеграція в державну систему кадастру, національну інфраструктуру геопросторових даних, єдину електронну систему у сфері будівництва. Створення засобами сервісно-орієнтованих технологій  інтегрованого інформаційного середовища та переходу від створення локальної системи містобудівного кадастру до єдиної централізо-ваної бази даних геоінформаційних ресурсів, що включає набори даних органів виконавчої влади та місцевого самовряду-вання. Реалізація системи взаємодії інформаційних ресурсів дозволить забезпечити:

– формування єдиного геоінформаційного простору області;

– створення єдиної центральної бази геоданих, технології її ведення і використання;

– інформаційно-комунікаційну та функціональну сумісність існуючих автоматизованих систем та ресурсів, що використовують дані про майнові та інші об’єкти території області;

– заощадження коштів обласного бюджету, що виділяються на ці роботи по формуванню і підтримці інформа-ційних систем та ресурсів, що включають геопросторові дані, за рахунок виключення дублювання подібних робіт.

2.Переведення в цифрову форму паперової документації для формування профільних геопросторо-вих данихДепарта-мент роз-витку громад та терито-рій, до-рожньо-го, жит-лово-кому-нального господар-ства, містобу-дування та архі-тектури облдерж-адмініст-рації2020-2022Облас-ний бюд-жет1100350350400Сканування та прив’язка графічних схем для створення набору даних адресного реєстру на територію області.

Завдяки переведенню у цифрову форму картографічних матеріалів буде забезпечено:

– оптимізацію графічних матеріалів та даних, які містяться у містобу-дівній документації;

– відкриття доступу до картографічних даних;

– забезпечення взаємо-дії картографічних матеріалів земельного та містобудівних кадастрів.

3.Створення наборів базових та профільних геопросторо-вих даних гео-інформаційної системи містобудівного кадаструДепарта-мент роз-витку громад та терито-рій, до-рожньо-го, жит-лово-кому-нального господа-рства, містобу-дування та архі-тектури облдерж-адмініст-рації2023-2024Облас-ний бюд-жет900450450Формування топографічної основи на територію області. Використання технології генералізації базових геопросторових даних різного рівня дозволить відмовитися від площинних методів поновлення. Актуалізу-ватися будуть ті об’єкти, що були змінені, а не весь об’єктовий склад, як це прийнято в традиційних технологіях картографування.

Підвищення ефектив-ності інформаційного обміну за рахунок скорочення витрат на пошук необхідних даних.

4.Розроблення нормативного забезпеченняДепарта-мент роз-витку громад та терито-рій, до-рожньо-го, жит-лово-кому-нального господа-рства, містобу-дування та архі-тектури облдерж-адмініст-рації2025Облас-ний бюд-жет350350Створення нормативно-методичних та інформаційних матеріалів.

Визначення принципів інформаційної взаємодії системи містобудівного кадастру з її базовими суб’єктами, що визначені в постанові КМУ від 25.05.2011 р. № 559 ”Про містобудівний кадастр”. Розроблення організаційних  і технологічних схем реєстрації та обліку містобудівної планувальної і проект-ної документації та документів в системі містобудівного кадастру, зокрема схем планування території районів, схем планування територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, будівельних паспортів забудови земельних ділянок, технічної документації та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, дозволів на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності тощо.

Всього3100725725400450450350 

 

Заступник голови
облдержадміністрації                                            В. Івасик

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]