Про створення комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ

 

від 13.12.2019. № 1315-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про створення комунального
некомерційного підприємства
“Обласний заклад з надання
психіатричної допомоги
Івано-Франківської обласної ради”

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 87, 88, 90, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 52-54, 56, 57, 62, 63, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 17.05.2019. № 1135-28/2019, враховуючи рішення обласної ради від 12.07.2019. № 1171-29/2019 “Про припинення (реорганізацію шляхом перетворення) Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1”, з метою покращення якості й доступності медичного обслуговування населення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів і кадрового потенціалу, обласна рада

вирішила:

1. Внести зміни до пунктів 1 та 2 рішення обласної ради від 12.07.2019. № 1171-29/2019 “Про припинення (реорганізацію шляхом перетворення) Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1”: слова “комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківська обласна психоневрологічна клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської обласної ради” замінити на “комунальне некомерційне підприємство “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”.
2. Затвердити передавальний акт Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1 (код ЄДРПОУ 01993115) (додається).
3. Створити комунальне некомерційне підприємство “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” шляхом реорганізації Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1.
4. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” (додається).
5. Продовжити трудові відносини з Налужним Василем Степановичем на посаді генерального директора комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” на умовах контракту від 1 березня 2017 року до 28 лютого 2022 року.
6. Уповноважити департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до контракту від 1 березня 2017 року шляхом укладання додаткової угоди.
7. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” Налужному Василю Степановичу:
– вжити передбачених діючим законодавством організаційно-правових заходів пов’язаних зі створенням комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”;
– затвердити штатний розпис в день державної реєстрації комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”.
8. Перерахувати на підставі платіжних доручень залишки коштів, утворених станом на дату припинення Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1 (включно), з реєстраційних рахунків Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1 за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів та рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, на рахунки правонаступника комунального некомерційного підприємства “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради”, відкриті в установах банків.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                             Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 13.12.2019. № 1315-33/2019

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ОБЛАСНИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

м. Івано-Франківськ
2019 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради” (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.2. Підприємство за організаційно-правовою формою є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що забезпечує, в першу чергу, надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
1.3. Підприємство створено за рішенням Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник) від 13.12.2019. № 1315-33/2019 відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1 у комунальне некомерційне підприємство. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1.
1.4. Підприємство створено на базі майна територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.5. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник). Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі структурного підрозділу (далі – Уповноважений орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Власнику та Уповноваженому органу управління.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання
прибутку.
1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським та Цивільним Кодексами України, Основами законодавства
України про охорону здоров’я, законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП “ОЗНПД ІФОР”.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: 76010, Івано-Франківська обл.,
місто Івано-Франківськ, вулиця Млинарська, будинок 21.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
– медична практика відповідно до отриманої ліцензієї (за лікарськими спеціальностями: організація і управління охороною здоров’я, психіатрія, психотерапія, медична психологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, офтальмологія, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, терапевтична стоматологія, функціональна діагностика, рентгенологія; спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика);
– створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;
– надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної психіатричної допомоги, що включає в себе обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, передбачених законодавством, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну та психологічну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, а також надання консультативної психіатричної допомоги іншим закладам охорони здоров’я міста за їх запитом;
– організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
– направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
– придбання, зберігання, перевезення, використання та знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000. № 770;
– організація та проведення симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
– здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.
3.6. Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством.
3.7. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Власника та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.
4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області, на праві оперативного управління.
4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які були визнані судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.
4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис, виходячи з обсягу фінансового ресурсу, отриманого на підставі укладених договорів з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
4.11. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів фінансування видатків, визначених підпунктом 4.12. цього Статуту.
4.12. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11.
Статуту використання Підприємством власних доходів виключно для реалізації
мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
4.13. Власник та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
4.14. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Власника та Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним), крім випадків прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Власником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.
5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (бюджетні кошти).
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кредити банків.
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках передбачених законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства формується протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації Підприємства.
5.5. Статутний капітал Підприємства може формуватися шляхом передачі, у порядку встановленому Власником майна, коштів та майнових прав.
5.6. Статутний капітал вважається сформованим з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
5.7. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
5.8. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.
5.9. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України та рішень обласної ради з питань оренди.
5.10. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
5.11. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
5.12. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
6.1.6. Здійснювати, за згодою Власника, власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Здійснювати поточний ремонт основних фондів.
6.1.8. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.9. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.10. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.11. Створювати відокремлені структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України за погодженням з Власником.
6.1.12. Cамостійно встановлювати на договірних засадах вартість послуг, які надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров’я України.
6.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.
6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.2.7. Розробляти форми і системи оплати праці, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій передбачених чинним законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства-генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Власника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням обласної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Власник:
7.3.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.2. Приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади генерального директора Підприємства на умовах контракту.
7.3.3. Погоджує Підприємству кредитні договори та договори застави.
7.3.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
7.3.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.4. Уповноважений орган управління:
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.
7.4.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
7.4.3. Укладає і розриває контракт з генеральним директором Підприємства на підставі рішення обласної ради та здійснює контроль за його виконанням.
7.4.4. Організовує проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора.
7.4.5. Надає генеральному директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, відрядження, призначає в. о. генерального директора Підприємства у разі звільнення або відсторонення генерального директора та має право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в. о. генерального директора Підприємства у разі його тимчасової відсутності.
7.4.6. Здійснює інші повноваження, делеговані Власником.
7.5. Генеральний директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та Уповноваженого органу управління.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад області і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.9. Подає в установленому порядку відповідним уповноваженим органам квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську, статистичну та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи своїх заступників, медичних директорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, інших працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.13. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини генерального директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
7.5.15. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.16. Розробляє та затверджує структуру і штатний розпис Підприємства.
7.5.17. Забезпечує додержання законодавства про працю на Підприємстві з дотриманням законності та порядку, режиму секретності та антикорупційних норм.
7.5.18. Забезпечує безумовне дотримання і виконання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Підприємства його посадовими та службовими особами, іншими особами, які виконують роботу та перебувають з Підприємством у трудових відносинах.
7.5.19. Вирішує інші питання віднесені до компетенції генерального директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом.
7.6. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.7. У разі відсутності генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник генерального директора або медичний директор чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
7.8. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я при Підприємстві за наказом Уповноваженого органу управління утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою).
Спостережні ради розглядають питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення Підприємством, фінансово-господарської діяльності Підприємства.
До складу спостережної ради Підприємства, крім представників Уповноваженого органу управління та/або відповідних органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.
Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради Підприємства і положення про неї затверджуються Уповноваженим органом управління відповідно до вимог чинного законодавства.
7.9. З метою сприяння діяльності при Підприємстві може бути створена опікунська рада, до складу якої (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджується наказом генерального директора Підприємства.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються генеральним директором Підприємства.
8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його генеральним директором.
8.3. Штатну чисельність Підприємства генеральний директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора Підприємства визначаються контрактом.
9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Уповноважений орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.
11.7. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Власника шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]