Про виконання обласного бюджету за 2020 рік 


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.04.2021. № 132-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про виконання обласного
бюджету за 2020 рік 

  

 

За 2020 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 3349019,8 тис. гривень, що складає 95,5 відс. до затвердженого річного плану.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 2171569,0 тис. гривень (базова дотація – 236934,2 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 353479,8 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 1560225,8 тис. гривень та субвенції з місцевих бюджетів – 20929,2 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 998838,6 тис. гривень, що більше у порівнянні з минулим роком на 86601,8 тис. гривень або на 9,5 відс. Затверджені планові показники виконано на 99,0 відс.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 82,5 відс.) склали 823589,6 тис. гривень і зросли проти минулого року на 80627,7 тис. гривень або на 10,9 відс. Затверджені планові показники виконано на 96,6 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 178 612,1 тис. гривень, що менше проти 2019 року на 36,1 відс. або на 101 101,1 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ (питома вага – 50,9 відс.) – 90989,4 тис. гривень та екологічному податку – 80942,9 тис. гривень (питома вага – 45,3 відс.).

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 3523035,5 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 2265795,3 тис. гривень, по спеціальному – 1257240,2 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 67,5 відс. (1529323,6 тис. гривень), з них: на утримання закладів освіти – 45,2 відс. (692167,7 тис. гривень), охорони здоров’я – 31,2 відс. (477203,9 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 10,7 відс. (164323,0 тис. гривень).

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1505158,9 тис. гривень або 66,4 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 600676,8 тис. гривень або 39,9 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48235,8 тис. гривень (3,2 відс.), на інші захищені статті – 856246,3 тис. гривень (56,9 відс.).

Впродовж 2020 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 313,9 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 2020 рік взяти до уваги.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за 2020 рік згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2020 рік згідно з додатком 2.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 132-6/2021

 

 

Звіт
про виконання обласного бюджету за 2020 рік

 

(тис. грн.)

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2020 рікВиконаноВідсоток вико-нання
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб852 710,3823 589,696,6
11020000Податок на прибуток підприємств51 900,083 258,2160,4
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності350,0627,6179,3
13020000Рентна плата за спеціальне використання води12 527,19 425,075,2
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення10 550,910 594,1100,4
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти24 903,718 996,276,3
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу11 477,49 572,883,4
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату91,158,964,7
13070200Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів23,3
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету310,0127,041,0
21050000Плата за розміщення тимчасово вільниих коштів місцевих бюджетів2 500,0259,710,4
21080500Інші надходження5,0204,84 095,5
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів14,017,9127,8
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)6,26,2100,6
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами5 700,06 340,5111,2
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами21 200,021 330,6100,6
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності900,0910,6101,2
22013100Плата за ліцензії на виробництво пального2,3
22013200Плата за ліцензії на прво оптової торгівлі пільним360,0440,8122,4
22013300Плата за ліцензії на прво роздрібної торгівлі пільним416,0564,1135,6
22013400Плата за ліцензії на прво зберігання пального33,5464,81 387,5
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності10 100,09 268,691,8

 

продовження додатка 1

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2020 рікВиконаноВідсоток вико-нання
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами17,55,632,3
24060300Інші надходження360,02 146,3596,2
24061900Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам30,0
24160100Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)2 100,0572,727,3
31020000Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння0,5
Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 008 532,700998 838,699,0
41000000Офіційні трансферти загального фонду1 664 261,81 630 374,098,0
41020000Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам590 414,0590 414,0100,0
41020100Базова дотація236 934,2236 934,2100,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я353 479,8353 479,8100,0
41030000Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам1 070 201,81 037 000,696,9
41030400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах72 000,052 096,072,4
41030500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо перемі-щених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасника-ми бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов879,8879,8100,0

продовження додатка 1

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2020 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41031300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначе-них у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов1 309,91 309,9100,0
41031900Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками7 504,93 099,241,3
41032700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”20 000,019 944,199,7
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я117 300,5116 706,599,5
41033800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти1 680,01 680,0100,0
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам240 848,8240 848,8100,0
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам277 034,9277 034,0100,0
41034400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа7 952,67 580,395,3
41034700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локал-зацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками.
9 100,39 100,3100,0
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами19 180,319 180,3100,0

продовження додатка 1

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2020 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41036000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками42 799,139 708,792,8
41036100Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов4 371,14 220,496,6
41036400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов1 728,11 692,798,0
41037000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів71 451,868 765,296,2
41037200Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”59 159,757 974,398,0

продовження додатка 1

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2020 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41037800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками55 900,055 180,098,7
41039300Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна60 000,060 000,0100,0
41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам3 645,92 959,581,2
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 599,11 599,1100,0
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету2 046,91 360,466,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 672 794,52 629 212,798,4
Спеціальний фонд
12020000Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів11,6
19010000Екологічний податок120 000,080 942,967,5
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища15,3
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільсь-когосподарського і лісогосподарського виробництва400,02 227,9557,0
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності650,01 170,4180,1
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла40,0158,1395,4
25000000Власні надходження бюджетних установ89 905,890 989,4101,2
31030000Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (бюджет розвитку)3 108,1
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади-11,9
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)210 995,8178 612,184,7
41000000Офіційні трансферти спеціального фонду624 142,4541 195,186,7
41032700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”80 000,00,00,0

 

продовження додатка 1

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2020 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41037300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах523 225,3523 225,3100,0
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету20 917,117 969,885,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду835 138,2719 807,186,2
Разом доходів загального та спеціального фондів3 507 932,73 349 019,895,5

продовження додатка 1

КодНайменування видатківЗатверджено на 2020 рік з урахуван-
ням змін
ВиконаноВідсоток вико-нання
Загальний фонд
0100Державне управління81 625,773 587,890,2
1000Освіта720 921,1692 167,796,0
2000Охорона здоров’я487 397,7477 203,997,9
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення166 039,6164 323,099,0
4000Культура і мистецтво119 438,2118 993,999,6
5000Фізична культура і спорт77 163,076 635,199,3
6000Житлово-комунальне господарство456,0456,0100,0
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство2 000,01 942,397,1
7300Будівництво та регіональний розвиток639,5633,599,1
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство2 400,01 217,350,7
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю2 094,4995,347,5
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру7 796,97 656,798,2
8400Засоби масової інформації14 419,014 360,499,6
8700Резервний фонд686,10,00,0
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюдже-ту на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів2 650,02 650,0100,0
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету239 788,2239 788,2100,0
9150Інші дотації з місцевого бюджету38 728,029 727,676,8
9241Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщен-ня для сімей осіб, визначених абзацами
5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус вете-ранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інва-лідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній опера-ції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини дру-гої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потре-бують поліпшення житлових умов за рахунок відпо-відної субвенції з державного бюджету
4 371,14 220,496,6

продовження додатка 1

КодНайменування видатківЗатверджено на 2020 рік з урахуван-
ням змін
ВиконаноВідсоток вико-нання
9242Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщен-ня для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-ристичній операції, забезпеченні її проведення, пере-буваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосеред-ньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповід-но до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету879,8879,8100,0
9243Субвенція з місцевого  бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 728,11 692,798,0
9244Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 309,91 309,9100,0
9270Субвенція з місцевого бюджету на проектні, буді-вельно-ремонтні роботи, придбання житла та примі-щень для розвитку сімейних та інших форм вихован-ня, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету7 952,67 580,395,3

продовження додатка 1

КодНайменування видатківЗатверджено на 2020 рік з урахуван-
ням змін
ВиконаноВідсоток вико-нання
9310Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції54 862,528 082,851,2
9320Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду20 685,320 681,2100,0
9330Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету19 180,319 180,3100,0
9350Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету11 313,310 127,989,5
9360Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету10 000,09 948,399,5
9410Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції6 395,96 395,0100,0
9411Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
30 016,529 244,797,4
9430Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету36 559,436 457,499,7
9460Субвенція з  місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету15 247,014 571,095,6
9490Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду20 000,019 968,999,8
9541Субвенція з місцевого бюджету на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вулиць Хіміків – Надрічна за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету60 000,060 000,0100,0
9620Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету62 633,261 333,797,9
9710Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2 249,71 816,880,8
9770Інші субвенції з місцевого бюджету24 400,321 965,590,0
Разом видатків загального фонду2 354 028,32 257 795,395,9

продовження додатка 1

КодНайменування видатківЗатверджено на 2020 рік з урахуван-
ням змін
ВиконаноВідсоток вико-нання
Кредитування 8 000,08 000,0100,0
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,01 000,0100,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення7 000,07 000,0100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду2 362 028,32 265 795,395,9
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)310 766,2хх
600000Фінансування за активними операціями-310 766,2хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду219 832,7хх
602302Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету)8 603,1хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-539 202,0хх
Спеціальний фонд
0100Державне управління1 795,0820,345,7
1000Освіта159 355,9156 141,898,0
2000Охорона здоров’я100 390,399 612,099,2
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення8 772,58 758,799,8
4000Культура і мистецтво4 540,94 502,499,2
5000Фізична культура і спорт4 208,04 208,0100,0
6000Житлово-комунальне господарство425,0407,695,9
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство916,0416,045,4
7300Будівництво та регіональний розвиток218 828,4170 355,677,8
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство556 592,4549 992,898,8
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю3 042,63 029,499,6
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру726,5722,799,5
8300Охорона навколишнього природного середовища44 501,59 625,821,6
8400Засоби масової інформації1 500,01 500,0100,0
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів6 974,16 524,993,6
9360Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету80 000,00,00,0
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів95 901,678 620,082,0
9770Інші субвенції з місцевого бюджету77 807,773 404,894,3
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій95 364,789 389,593,7
Разом видатків спеціального фонду1 461 643,11 258 032,386,1
Кредитування 40,0-792,1х
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,00,00,0
надання кредиту395,0395,0100,0
повернення кредиту-395,0-395,0100,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення40,0-792,1х

 

 

продовження додатка 1

КодНайменування видатківЗатверджено на 2020 рік з урахуван-
ням змін
ВиконаноВідсоток вико-нання
надання кредиту600,0600,0100,0
повернення кредиту-560,0-1 392,1248,6
8860Бюджетні позички  суб’єктам господарювання  та їх повернення0,00,0х
надання позичок1 500,00,00,0
повернення позичок-1 500,00,00,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ  спеціального фонду1 461 683,11 257 240,286,0
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)621 086,0хх
600000Фінансування за активними операціями621 086,0хх
602100На початок періоду90 487,0хх
602302Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету-8 603,1хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)539 202,0хх
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів3 823 711,43 523 035,592,1

  

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                 Ірина Мацькевич

 


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 132-6/2021

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2020 рік

 

(грн.)

№ з/пДата і № розпорядженняКому виділено коштиСума
121.07.2020 № 374/445-рКалуському районному бюджету субвенцію в сумі 253 858,0 (двісті п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім) гривень на здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру (відновлення покрівлі будівлі Народного дому с. Копанки Калуського району Івано-Франківської області)253 858,0
216.12.2020. № 677/736-рЯблунівському селищному бюджету Косівського району субвенцію в сумі
60 000,0 (шістдесят тисяч) гривень для  надання допомоги жительці с. Вижній Березів Яблунівської територіальної громади Косівського району Басарабі Г.М. для відшкодування витрат, пов’язаних із перевезенням тіла
Бочківського М. Я., який трагічно загинув у республіці Польща
60 000,0
ВСЬОГО:313 858,0

 

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                 Ірина Мацькевич

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]