Про приватизацію нежитлового приміщення площею 304,4 кв. м на вул. Василя Стефаника, 2а у м. Коломиї


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 13.12.2019. № 1322-33/2019
м. Івано-Франківськ

 

 

Про приватизацію нежитлового
приміщення площею 304,4 кв. м
на вул. Василя Стефаника, 2а
у м. Коломиї

 

            Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального  майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою   Кабінету Міністрів України   від  10.12.2003. № 1891, на  виконання  Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки, затвердженої  рішенням  обласної  ради   від   15.02.2019. № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, враховуючи заяву фізичної особи-підприємця Фреяка Ігоря Володимировича від 22.10.2019 р., листи управління об’єктами спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 28.11.2019. № 5/08-05/001 та Прикарпатської універсальної товарної біржі від 25.11.2019. № 176, обласна рада

вирішила:

  1. Здійснити приватизацію нежитлового приміщення площею 304,4кв. м на вул. Василя Стефаника, 2а у м. Коломиї, зазначеного в пункті 1 Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2019 році,   затвердженому   рішенням  обласної  ради   від   15.02.2019 № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, шляхом викупу орендарем – фізичною особою-підприємцем Фреяком Ігорем Володимировичем відповідно до статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.
  2. Затвердити висновок про вартість нежитлового приміщення площею 304,4кв. м на вул. Василя Стефаника, 2а у м. Коломиї, що орендується фізичною особою-підприємцем Фреяком Ігорем Володимировичем.

Ринкова вартість нежитлового приміщення площею 304,4 кв. м на вул. Василя Стефаника, 2а у м. Коломиї, що орендується фізичною особою-підприємцем Фреяком Ігорем Володимировичем та приватизується шляхом викупу, з урахуванням невід’ємних поліпшень, становить 2 976 720 (Два мільйони дев’ятсот сімдесят шість тисяч сімсот двадцять) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– 2 480 600 (Два мільйони чотириста вісімдесят тисяч шістсот) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість 496 120 (Чотириста дев’яносто шість тисяч сто двадцять) гривень 00 коп.

Частка орендаря – фізичної особи-підприємця Фреяка Ігоря Володимировича (невід’ємні поліпшення) становить 1 801 200 (Один мільйон вісімсот одна тисяча двісті) гривень 00 коп. без врахування ПДВ.

 Частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, становить 815 280 (Вісімсот п’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу,  679 400 (Шістсот сімдесят дев’ять тисяч чотириста) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  135 880 (Сто тридцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 коп.  

  1. 3. Управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з фізичною особою-підприємцем Фреяком Ігорем Володимировичем відповідний договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області нежитлового приміщення площею 304,4кв. м на вул. Василя Стефаника, 2а  у м. Коломиї за ціною:

– 679 400  (Шістсот сімдесят дев’ять тисяч чотириста) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість 135 880 (Сто тридцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 коп.  

Вартість  нежитлового приміщення площею 304,4 кв. м на вул. Василя Стефаника, 2а  у м. Коломиї, що підлягає викупу,  становить 815 280 (Вісімсот п’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).  

 

 

Голова обласної  ради                                                                  Олександр Сич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]