Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 23.04.2021. № 140-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

 

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки пункт 6.1. підпрограми 6 “Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти” викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

1.3. Викласти в новій редакції пункт 6 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 2.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Фран­ків­щини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.

4. Етапи фінансування Програми: щорічно.

5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,
в т. ч.:
1 915 4581 915 458у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень 
2020318 810318 810у межах бюджетних призначень 
2021356 995356 995у межах бюджетних призначень 
2022239 605239 605у межах бюджетних призначень 
2023239 535239 535у межах бюджетних призначень 

 

6. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

 

7. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Замовник Програми:
департамент освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                           В. Кімакович

 

Керівник Програми:
заступник голови
облдержадміністрації                                                                           С. Онищук


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 140-6/2021

 

 

Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
6.1.Забезпечувати заклади загальної середньої освіти навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести заміну застарілої комп’ютерної техніки.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, заклади освіти обласного підпорядкування2016-2023
роки
2016- 2023,     в т. ч.:323000323000У межах
бюджетних

призначень

 Підвищення комп’ютерної грамотності учнів та розвиток інформаційних технологій
201630003000-//- 
201750005000-//- 
20181500015000-//- 
20195000050000-//- 
20205000050000-//- 
2021140000140000-//- 
20223000030000-//- 
20233000030000-//- 

 

Заступник директора департаменту – начальник
управління соціально-економічного розвитку та
молодіжної політики департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                         Віктор Кімакович


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 140-6/2021

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерелаОчікувані результати
6.Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, заклади освіти обласного підпорядкування2016-2023 роки2016- 2023, в   т. ч.:361544361544У межах бюджетних призначень Забезпечення інформатизації та комп’ютеризації

закладів освіти

201636383638-//- 
201755785578-//- 
20181548815488-//- 
20198536885368-//- 
20205036850368-//- 
2021140368140368-//- 
20223036830368-//- 
20233036830368-//- 

 

Заступник директора департаменту – начальник
управління соціально-економічного розвитку та
молодіжної політики департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації                                                        Віктор Кімакович

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]