Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять п’ята сесія )

РІШЕННЯ

 

від 29.05.2020. № 1449-35/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015, (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми  пункт 10.4. підпрограми 10 “Розвиток вищої та фахової передвищої освіти” викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

1.3. Викласти в новій редакції пункт 10 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 2.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023, в       т. ч.:1 763 7081 763 708у межах бюджетних призначень
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень
2020292 410292 410у межах бюджетних призначень
2021239 845239 845у межах бюджетних призначень
2022235 655235 655у межах бюджетних призначень
2023235 285235 285у межах бюджетних призначень

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

  1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                   В. Кімакович

  

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                         Д. Романюк


 

Пояснювальна записка
до проекту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)”

 

Запропонований проект рішення до Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розроблений з метою стимулювання розвитку наукових потенціалів студентів, залучення до пошукової та дослідницької діяльності, а саме, для співфінансування з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу проектів «Транскордонний академічний розвиток для дослідження та інновацій» та «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації обєктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території».

 

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління освіти і науки
департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації                                                      Ігор Гаврилюк


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 29.05.2020. № 1449-35/2020

 

Підпрограма 10. Розвиток вищої та фахової передвищої освіти

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

 джерела

Очікувані результати
10.4.Надавати фінансову підтримку закладам вищої та фахової передвищої освіти для розвитку наукових проектів

 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики

облдержадміністрації

 

2019-2023

роки

2016- 2023 в  т. ч.:16001600У межах

бюджетних

призначень

Стимулювання розвитку наукових потенціалів студентів, залучення до пошукової та дослідницької діяльності
201600-//-
2017100100-//-
2018100100-//-
2019100100-//-
2020550550-//-
2021550550-//-
2022100100-//-
2023100100-//-

 

 Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                              Віктор Кімакович


Додаток 2
до рішення обласної ради
від 29.05.2020. № 1449-35/2020

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

 джерела

Очікувані результати
10.Розвиток вищої та фахової передвищої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики

облдержадміністрації

2016-2023
роки
2016- 2023 в   т. ч.:7960079600У межах

бюджетних

призначень

Забезпечення належних умов навчання студентів
201664006400-//-
201769006900-//-
201894009400-//-
20191010010100-//-
20201105011050-//-
20211155011550-//-
20221160011600-//-
20231260012600

 

 Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                             Віктор Кімакович

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]