Про регіональну цільову програму профілактики правопорушень на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 23.04.2021. № 145-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову програму
профілактики правопорушень
на 2021-2025 роки

 

 

З метою підвищення ефективності роботи правоохоронних та інших державних органів влади у сфері профілактики, розкриття правопорушень, зміцнення законності та правопорядку в регіоні, створення належних умов для забезпечення діяльності з охорони громадського порядку, недопущення загострення криміногенної ситуації в області, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму профілактики правопорушень на 2021-2025 роки (далі — Програма) (додається).

 2. Рекомендувати територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади вживати заходів для забезпечення виконання завдань регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти на виконання Програми на 2021 і наступні роки з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

 

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 145-6/2021

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
профілактики правопорушень на 2021-2025 роки

 

 

Замовник Програми:

юридичний департамент обласної
державної адміністрації                                                                         І. Гнип

 

Керівник Програми:

заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                         Б. Футерко


 

Паспорт
регіональної цільової програми профілактики правопорушень
на 2021-2025 роки

 

 1.  Ініціатор розроблення Програми (замовник): юридичний департамент облдержадміністрації.
 2. Виконавці Програми: Головне управління Національної поліції в області, управління Служби безпеки України в області, обласна прокуратура, Регіональний сервісний центр Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, управління Державної міграційної служби України в області, в/ч 1241 Національної гвардії України, управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, територіальне управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області, юридичний департамент облдержадміністрації. 
 3. Термін реалізації Програми: 5 років.
 4. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми:
 Роки

 

Орієнтовні  обсяги фінансування (тис. грн.)
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві

бюджети

2021–202524796,624796,6
в т. ч.
20215251,65251,6
20225694,05694,0
20235073,05073,0
20244333,04333,0
20254445,04445,0
 1. Очікувані результати виконання Програми:

 

У результаті реалізації заходів Програми очікується:

– удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів;

– зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

– недопущення поширення  в суспільстві негативних явищ і процесів, пов’язаних із злочинністю;

– належний захист правоохоронними органами прав, свобод, інтересів і власності громадян;

– підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

– забезпечення належних умов надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;

– підвищення якості  виконання спеціальних операцій із припинення злочинів;

– підвищення якості виконання службових завдань, спрямованих на протидію злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини;

– забезпечення дотримання конституційних прав затриманих і взятих під варту осіб під час утримання в ізоляторах тимчасового тримання;

– збільшення кількості розкритих злочинів внаслідок усунення недоліків та підвищення рівня слідчої роботи;

– забезпечення належних умов надання адміністративних послуг сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ України;

– забезпечення підтримання та реагування на порушення громадського порядку при розгляді справ судом;

– забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів та установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;

– запобігання загрозам особистій безпеці суддів, працівників суду, а також у суді учасників судового процесу, своєчасне виявлення та нейтралізація таких загроз;

– вчасне реагування в межах наданих законодавством повноважень на протиправні дії, пов’язані із посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, учасників судового процесу;

– забезпечення належного виконання визначених Законом України “Про прокуратуру” функцій представництва інтересів громадян і держави та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

– підвищення рівня взаємодії між правоохоронними та іншими органами, які залучаються до антитерористичних заходів.

 

 1. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

Замовник  Програми:

юридичний департамент
облдержадміністрації                                                   І. Гнип

 

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                  Б. Футерко


 

Обґрунтування доцільності розроблення регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки

 

Загальна частина

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань і правопорушень. Вона враховує необхідність вирішення актуальних питань профілактичної та іншої правоохоронної роботи, визначає цілі і завдання, спрямовані на об’єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних та інших органів. Основним завданням Програми є забезпечення та зміцнення правопорядку в області, покращення якості надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб, зменшення кількості злочинів та інших правопорушень, пов’язаних з використанням транспортних засобів та підвищення рівня взаємодії між правоохоронними та іншими органами в сфері протидії тероризму.

 

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, стабілізація криміногенної ситуації в області, покращення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в регіоні.

 

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є: удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів; зниження рівня злочинності та соціальної напруги в суспільстві, викликаної її негативним впливом; належний захист правоохоронними органами прав, свобод та інтересів громадян, їх власності, створення безпечних умов життя; підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні; забезпечення належних умов надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб; збільшення кількості розкритих злочинів і покращення їх розслідування та інші.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету передбачається виходячи з можливостей його дохідної частини. Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається, виходячи із конкретних завдань та заходів, направлених на забезпечення та зміцнення правопорядку на території області.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– підвищити якість забезпечення охорони публічного порядку та безпеки;

– стабілізувати криміногенну ситуацію в області шляхом подолання правового нігілізму та запобігання криміналізації населення;

– підвищити рівень поінформованості населення області стосовно небезпеки та неприйнятності тероризму;

– підвищити ефективність виконання службових завдань, спрямованих на протидію злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини;

– покращити якість надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;

– підвищити рівень взаємодії між правоохоронними та іншими органами, які залучаються до антитерористичних заходів.

 

Виконання Програми дозволить спрямувати зусилля правоохоронних органів на протидію найбільш небезпечним видам посягань на особу, її власність і громадський порядок та сприятиме зменшенню кількості вчинених правопорушень, підвищенню довіри населення до правоохоронних органів.


 

Додаток
до регіональної цільової програми профілактики правопорушень
на 2021-2025 роки

 

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми профілактики правопорушень
на 2021-2025 роки

 

Назва замовника: юридичний департамент облдержадміністрації

 

Назва Програми: регіональна цільова програма профілактики правопорушень на 2021-2025 роки

 

 

№ з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін вико-

нання,роки

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

Очікувані результати

 

роки

 

всього

в т. ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетмісцевий бюджетінші дже-

рела

І. Заходи по охороні громадського порядку
1.Забезпечення громадської безпеки і громадського порядку у публічних місцях шляхом облаштування місць загального користування та об’єктів інфраструктури системами термінового виклику поліціїОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

 

 

2021-

2025

2021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

182, 0 

 

 

 

182,0

Підвищення якості забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики вчинення кримінальних правопорушень та покращення їх розкриття
2.Розширення функціональності системи відеоспостере-

ження шляхом придбання пристроїв архівації даних із камер відеоспостере-

ження

Облдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-

2025

2021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

800,0 

 

 

 

267,0

267,0

266,0

Підвищення ефективності

охорони громадського порядку, профілактики вчинення кримінальних правопорушень та покращення їх розкриття

3.Забезпечення швидкого реагування на  повідомлення про правопорушення або інші події, що становлять суспільну небезпеку або порушують права і свободи людини шляхом придбання командно-штабного автомобіля спеціального призначенняОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-

2025

2021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

4200,0 

 

 

 

200,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Забезпечення публічної безпеки і порядку, попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень шляхом направлення на місця подій сил і засобів поліції
4.Сприяння в підвищенні оперативності реагування на вчинення злочинів та інших правопорушень; вжиття додаткових заходів щодо посилення безпеки на дорозі та охорони громадського порядку шляхом підтримання автомобільного парку в належному стані та забезпечення паливно-мастильними матеріалами транспорту, призначеного для виконання покладених завданьОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України

 

2021-20252021-2025,

в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

1500,0 

 

 

 

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

 Підвищення оперативного реагування; посилення безпеки на дорозі; охорона громадського порядку

 

5.Удосконалення форм і методів профілактики правопорушень шляхом покращення умов матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції УкраїниОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України

 

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

1500,0 

 

 

 

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

Здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень відповідно до покладених завдань, вдосконалення професійної підготовки поліцейських та поліпшення умов праці
6.Обладнання місця утримання техніки, яка залучається до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністюОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, в/ч 1241 Національної гвардії України

2021-

2025

2021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

900,0 

 

 

 

300,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Покращення  процедури виконання завдань з охорони громадського порядку
ІІ. Заходи, пов’язані із забезпеченням діяльності підрозділів поліції оперативно-раптової дії, особливого призначення, кінологічного центру та ізоляторів тимчасового тримання
1.Проведення ефективного виконання спеціальних  операцій із припинення злочинів шляхом забезпечення належних умов роботи поліції особливого призначенняОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

200,3 

 

 

 

155,3

45,0

Підвищення якості  виконання спеціальних операцій із припинення злочинів
2.Запровадження нових форм і методів у діяльність підрозділів поліції особливого призначення “Корпусу оперативно-раптової дії”,

спрямованих на протидію злочинності, в тому числі придбання квадрокоптера

Облдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025,

в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

87,8 

 

 

 

87,8

Підвищення ефективності виконання спеціальних поліцейських операцій
3.Забезпечення оперативного перевезення кінологів зі службовими собаками  для виконання службових завдань і функцій шляхом придбання автомобіля підвищеної прохідності для потреб кінологічного центруОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

500,0 

 

 

 

250,0

250,0

 

 

 

 

 

Підвищення якості виконання службових завдань, спрямованих на протидію злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини
4.Удосконалення відповідно до міжнародних стандартів правил поводження з в’язнями  в ізоляторах тимчасового тримання. Проведення ремонту приміщень ізолятора тимчасового тримання № 3

(м. Калуш)

Облдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

706,0

 

 

 

 

 

206,0

250,0

250,0

Забезпечення дотримання конституційних прав затриманих і взятих під варту осіб під час утримання в ізоляторах тимчасового тримання
ІІІ. Заходи, спрямовані на запобігання злочинності, розкриття і розслідування злочинів
1.Удосконалення процедури швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень слідчими підрозділамиОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 132,0 

 

 

 

132,0

Збільшення кількості розкритих злочинів внаслідок

покращення діяльності слідчих та експертів-криміналістів

2.Проведення ефективного здійснення досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення відділів (секторів) дізнанняОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

673,5 

 

 

 

489,5

72,0

112,0

Забезпечення належного виконання функцій і завдань, визначених Положенням
про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України
3.Забезпечення належних умов при здійсненні управлінням карного розшуку пошуку осіб, які зникли безвісті, а також затриманні злочинців в гірській та лісовій місцевостіОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

73,5 

 

 

 

73,5

Підвищення рівня розкриття злочинів;

збільшення встановлених місць знаходження осіб, які пропали безвісті;

покращення діяльності працівників управління карного розшуку

4.Вдосконалення процедури проведення оперативного розмінування шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення вибухотехнічної служби, в тому числі придбання вибухозахисних костюмівОблдержадміністрація, юридичний департамент облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в області

 

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

4688,0 

 

 

 

800,0

1500,0

1400,0

638,0

350,0

  Покращення діяльності вибухотехнічної служби під час проведення  оперативного розмінування
IV. Протидія тероризму
1.Організація роботи ситуаційного центру       (комплекс спеціальних-апаратних заходів) із збору та обробки інформації координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби Безпеки України в області в частині взаємодії територіальних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, яких залучають до антитерори-

стичних заходів. Впровадження в рамках реалізації в регіоні системних проектів “Безпечне місто” і “Безпечна область” додаткових модулів типу ”фейс-інтелект”,              ”розпізнавання номерних знаків”, ”пошук інформації з усіх наявних баз даних за ідентифікуючими ознаками”

Облдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, управління Служби Безпеки України в області, Головне управління Національної поліції України в області

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

3200,00 

 

 

 

200,0

800,0

600,0

600,0

1000,0

 

Вдосконалення механізмів координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби Безпеки України в області
2.Проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань з протидії можливим терористичним та диверсійним проявам на базі вразливих об’єктів та в місцях масового перебування людейОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, управління Служби Безпеки України в області, Головне управління Національної поліції України в області

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

500,0 

 

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Вдосконалення взаємодії між правоохоронними органами, які залучаються до антитерористич-них заходів
3.Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на неприйнятність тероризму та відмову від ідеї використання терористичних методів (висвітлення в ЗМІ, на телебаченні, радіо, прес-конференціях тощо)Облдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, управління Служби Безпеки України в області

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

150,0 

 

 

 

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Підвищення рівня поінформованості населення області стосовно небезпеки та неприйнятності тероризму
V. Заходи, пов’язані з наданням адміністративних послуг територіальними органами державної міграційної служби та територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України
1.Забезпечення доступності, зручності, оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг суб’єктам звернень шляхом покращення та удосконалення наявних інформаційних, систем, модернізація

умов прийому громадян

Облдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, управління державної міграційної служби України в області

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

1500,0 

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Забезпечення належних умов надання адміністративних послуг населенню шляхом покращення та удосконалення наявних інформаційних систем та модернізації умов прийому громадян і захисту їх документів від підроблення і незаконного використання відповідно до вимог міжнародних стандартів
2.Удосконалення процедури надання адміністративних послуг населенню шляхом покращення умов матеріально- технічного забезпечення сервісних центрів  Міністерства внутрішніх справ України в областіЮридичний департамент облдержадміністрації, регіональний сервісний центр Головного сервісного центру Міністерства внутрішіх справ України в області2021-20252021-2025, в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

363,5163,5

100,0

100,0

Підвищення якості обслуговування населення, своєчасність та зручність в отриманні адміністративних послуг
VI. Підтримання громадського порядку та забезпечення безпеки учасників судового процесу
1.Покращення забезпечення охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя та прилеглої території шляхом встановлення  технічних засобів охорониОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, територіальне управління Служби судової охорони у області

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

 

Забезпечення правопорядку та належного реагування на порушення громадського порядку, оперативне реагування на протиправні дії в приміщенні судових установ та на прилеглій території
2.Підвищення ефективності охорони судів та прилеглої території шляхом встановлення систем відеоспостере-женняОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадмініст-рації,територіальне управління Служби судової охорони у  області

2021-20252021-2025, в т. ч:

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

665,0

 

 

 

 

 

 

 

350,0

315,0

Забезпечення підтримання та належного реагування на порушення громадського порядку, невідкладне реагування на протиправні дії, попередження загроз громадянам, відвідувачам суду та працівникам суду
3.Проведення роз’яснювально-інформаційної роботи, спрямованої на профілактику правопорушень (висвітлення в ЗМІ, на телебаченні, радіо тощо)Облдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, територіальне управління Служби судової охорони у області

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

75,0 

 

 

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Підвищення рівня поінформованості населення щодо системи роботи органів та установ системи правосуддя
VІІ. Забезпечення належного виконання визначених законодавством функцій представництва інтересів громадян і держави та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство
1.Покращення умов матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури, пов’язаних з виконанням покладених функцій і завданьОблдержадміністрація,

юридичний департамент облдержадміністрації, обласна прокуратура

2021-20252021-2025,в т. ч:

 

2021

2022

2023

2024

2025

200,0 

 

 

200,0

Забезпечення належного виконання визначених Законом України “Про прокуратуру” функцій і завдань
 Всього по Програмі2021-202524796,6

 

24796,6

 

 

Замовник  Програми: 

в.о. директора юридичного
департаменту облдержадміністрації                                                               І. Гнип


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]