Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять п’ята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 29.05.2020 № 1454-35/2020
м. Івано-Франківськ

 

Про комплексну цільову
соціальну програму розвитку
цивільного захисту
Івано-Франківської області
на 2021 рік

 

З метою виконання Закону України «Про Кодекс цивільного захисту України», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік (далі – Програма), додається.
 2. Рекомендувати головам районних рад, міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад області затвердити районні, міські, об’єднаних територіальних громад комплексні цільові соціальні програми розвитку цивільного захисту відповідних територій на 2021 рік.
 3. Головам районних державних адміністрацій, головам виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад області, керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити виконання Програми.
 4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні проєкту обласного бюджету на 2021 рік передбачати кошти для реалізації Програми.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 29.05.2020. № 1454-35/2020

 

 

 

Комплексна цільова соціальна програма
розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області  на 2021 рік

 

 

 

 

Замовник програми:

Управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації                                               В. Стебницький

 

Керівник програми :

Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                               М. Савка


Паспорт
комплексної цільової соціальної програми розвитку
цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 1 рік.
 4. Етап фінансування Програми: 2021 рік.
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

 

РікОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
202125310,7914338,7910714,0258,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація заходів сприятиме:

– забезпеченню в області належного рівня цивільного захисту населення та захисту територій від загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в мирний та особливий періоди;

– підвищенню готовності територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасному інформуванню керівного складу та населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в мирний та особливий періоди шляхом проведення її реконструкції, модернізації та удосконалення;

– забезпеченню матеріально-технічними цінностями та засобами мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

– забезпеченню створення та накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновних робіт;

– забезпеченню заходів з організації дозвілля населення на водних об’єктах області та оснащенню обласної рятувально-водолазної служби сучасною спеціальною аварійно-рятувальною технікою, обладнанням, засобами малої механізації та зв’язку;

– покращенню матеріально-технічної бази сил цивільного захисту;

– створенню страхового фонду документації на об’єкти, що представляють історичну цінність;

– утриманню обласних складів цивільного захисту в належному стані;

– підвищенню ефективності використання бюджетних коштів для здійснення заходів цивільного захисту.

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:
 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

Управління з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації                                              В. Стебницький

 

Керівник Програми: 

Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                М. Савка


 

Обґрунтування
доцільності розроблення комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Загальна частина

Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Правовою підставою розроблення Програми є Кодекс цивільного захисту України та постанова Кабінету Міністрів України від  11.03.2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».

Враховуючи особливості Прикарпаття, пов’язані з наявністю  504 потенційно небезпечних об’єктів, розгалуженої мережі малих та великих річок, а також активізацією зсувних процесів при виникненні масштабних повеней, значно знижується загальний рівень безпеки у техногенній та природній сферах.

Погіршення стану основних виробничих фондів підприємств, а також наявність на території області 7 хімічно-небезпечних об’єктів, на яких зберігаються і використовуються у виробничій діяльності понад   800 тонн небезпечних хімічних речовин, підвищують рівень загрози виникнення техногенних аварій.

Розгалужена мережа водних об’єктів, масовий потік туристів у гірські та передгірські райони області призводять до щорічного підвищення рівня невиробничого травматизму та загибелі відпочивальників на водних об’єктах.

Матеріально-технічне оснащення аварійно-рятувальних підрозділів обласної рятувально-водолазної служби на водних об’єктах застаріле та потребує оновлення.

В області функціонує та потребує реконструкції, модернізації і вдосконалення територіальна та місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Зношеність основних фондів культурної спадщини та промислових підприємств спонукає до створення страхового фонду документації для можливого відтворення історичних виробів старовини та унікального обладнання.

Оперативне та своєчасне забезпечення голів обласної ради та обласної державної адміністрації, їх заступників, керівників служб цивільного захисту, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій інформацією про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для оперативного керівництва рятувальними та відновлювальними роботами та підготовка попередніх матеріалів про наслідки надзвичайних ситуацій для подальшого надання їх Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству розвитку громад та територій України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій щодо виділення з державного та місцевого бюджетів коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій повністю залежить від здатності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту вчасно реагувати на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Для надання матеріальної допомоги постраждалому населенню в районах виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт виникає потреба щодо створення, накопичення, збереження та щорічного оновлення регіонального матеріального резерву, утримання складів цивільного захисту, де зберігається вказаний резерв, а також в покращенні матеріально-технічної бази сил цивільного захисту.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру та інших нормативних актів держави, розроблено комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік.

Мета Програми

Метою програми є забезпечення розвитку цивільного захисту області та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, реконструкція, модернізація, удосконалення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, підтримання в належному стані обласної водолазно-рятувальної служби та мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання, утримання складів цивільного захисту та створення страхового фонду документації.

 

Основні завдання Програми

            Основними завданнями Програми є:

– підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

            – реконструкція, модернізація та удосконалення територіальної і місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасне інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– підвищення ефективності функціонування обласної рятувально-водолазної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

– створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву, а також утримання складів цивільного захисту де зберігається вказаний резерв;

– підтримання в готовності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо своєчасного реагування на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

– покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту;

– зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також кількості постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;

– підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

– підготовка матеріалів щодо надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, матеріальної та фінансової допомоги для забезпечення їх життєдіяльності.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного, місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми буде передбачатись, виходячи із можливостей його дохідної частини.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається, виходячи із конкретних завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту області.

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

 

РікОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
202125310,7914338,7910714,0258,0

 

Очікувані результати виконання програми

            Реалізація заходів комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік сприятиме:

– підвищенню рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

– зменшенню економічних та матеріальних втрат від можливих надзвичайних ситуацій;

– підвищенню готовності територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення керівного складу області та своєчасному інформуванню населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

– підвищенню повноти інформаційного забезпечення моніторингу надзвичайних ситуацій та підготовці оперативної і своєчасної інформації головам обласної ради та обласної державної адміністрації, їх заступникам, керівникам служб цивільного захисту, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

– підвищенню ефективності управління процесами цивільного захисту;

– підвищенню ефективності реагування на надзвичайні ситуації за рахунок розвитку сил обласної рятувально-водолазної служби та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

– підвищенню рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій;

– підвищенню технічної готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань, що можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій;

– забезпеченню матеріально-технічними цінностями та технічними засобами мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

– забезпеченню створення регіонального матеріального резерву.

В процесі виконання заходів Програми передбачається досягти соціальних наслідків – підвищення безпеки життєдіяльності населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

            Економічна ефективність програмних заходів буде оцінюватися шляхом порівняння розмірів збитків, яким передбачається запобігти у результаті здійснення заходів, з розміром витрат на ці заходи та розмірів збитків, яким не вдалося запобігти в минулі роки, а також кількістю врятованих життів та матеріальних цінностей в процесі виникнення надзвичайних ситуацій.

            Актуальність розроблення і прийняття комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління цивільного захисту, готовності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, обласної рятувально-водолазної служби, сил цивільного захисту та забезпечення матеріально-технічними ресурсами для ефективного та якісного розв’язання проблем у сфері цивільного захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів держави.

 

Начальник управління з питань
цивільного захисту обласної
державної адміністрації                                                Володимир Стебницький


Додаток 1
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Замовник програми: Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Назва програми: Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік

з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін

виконання, рік

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий бюджетІнші

джерела

123456789
1.Проведення робіт з реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщенняУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2021

 

12873,0

 

2209,0

 

10664,0

 

 

Сприятиме реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення
2.Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2021 рікУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2021

 

250,0

 

250,0

 

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій
123456789
3.Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення промисловими засобами захисту органів дихання

на 2021 рік

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2021

 

 

150,0

 

 

100,0

 

 

50,0

 

 

 

 

Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення промисловими засобами захисту органів дихання
4.Утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2021 рікУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації20211294,51294,5

 

Забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту
5.Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2021 рікУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

Обласна рятувально-водолазна служба

2021

 

6142,64

 

6142,64

 

 

 

Підвищиться ступінь реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах області

 

123456789
6.Утримання територіальної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

на 2021 рік  

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

3123,93

 

 

 

 

 

3123,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищиться рівень оперативності реагування на надзвичайні ситуації та інформування керівництва облдержадміністрації, обласної ради, начальників служб ЦЗ про розвиток, локалізацію, ліквідацію наслідків НС
7.Створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2021 рікУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2021 

276,72

 

 

18,72

 

 

 

 

258,0

 

У разі руйнації споруд можливим буде їх відновлення за допомогою сфотографованої документації
8.Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області на 2021 рік

 

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

Управління ДСНС України в області, його підпорядковані підрозділи

 

Сили цивільного захисту

2021

 

1200,0

 

1200,0

 

 

 

 

 

 

 

Сприятиме покращенню   матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту,  підвищить їх готовність до виконання завдань за призначенням

 

123456789
 Всього за Програмою:  25310,7914338,7910714,0258,0 

  

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                                                                                                               Володимир Стебницький


Додаток 2
до комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми з реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення на 2021 рік

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьКількість одиницьРокиОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий бюджет
123456789
1.Реконструкція та утримання територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2021 рік, в тому числі:

 

 

 

 

1.1. Реконструкція та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, в тому числі:

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

12873,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1632,0

 

 

 

 

 

2209,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1632,0

 

 

 

 

 

10664,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дасть можливість провести реконструкцію та утримання  територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення

 

123456789
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1.1.1.  Розробка проектної документації

 

 

 

 

1.1.2. Придбання апаратури, обладнання, програмного забезпечення та оплата послуг

 

 

1.1.3. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 

 

 

 

1.2. Реконструкція та утримання місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, в тому числі:

 

 

1.2.1. Розробка проектної документації

 

 

 

 

 

 

2

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

 

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

 

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

4

2021

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

5

370,0

 

 

 

 

 

1045,0

 

 

 

 

 

217,0

 

 

 

 

 

11241,0

 

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

6

370,0

 

 

 

 

 

1045,0

 

 

 

 

 

217,0

 

 

 

 

 

577,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10664,0

 

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 1.2.2. Придбання апаратури, обладнання, програмного забезпечення та оплата послуг

 

1.2.3. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

62

 

 

 

 

62

 

2021

 

 

 

 

2021

 

8793,0

 

 

 

 

1448,0

 

385,0

 

 

 

 

192,0

 

8408,0

 

 

 

 

1256,0

 

 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                        Володимир Стебницький


Додаток 3
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми накопичення регіонального матеріального резерву
для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2021 рік

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання, рік Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
1.Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

на 2021 рік

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

2021250,0

 

250,0

 

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                               Володимир Стебницький

 


 

Додаток 4
до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення промисловими засобами захисту органів дихання на 2021 рік

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання,

рік

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування  
Обласний бюджетМісцевий бюджет 
1.Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання на 2021 рік

 

 

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації

 

2021150,0

 

100,0

 

50,0

 

Дасть можливість частково забезпечити непрацююче населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                                                Володимир Стебницький

 


 

Додаток 5
до комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік заходів підпрограми утримання обласних складів цивільного захисту
(селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2021 рік

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання,

рік

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування 
Обласний

бюджет

Місцевий бюджетІнші джерела 
1.Фінансове забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коло-мийського району) на 2021 рік,

в тому числі:

Управління з питань  цивільного захисту облдерж-адміністрації2021

 

1294,5

 

1294,5

 

 

 

Забезпечення утримання складів
 1.1. Оплата праці працівників складів 2021654,5

 

654,5

 

 

 

 
 1.2. Оплата за комунальні послуги (електроенергія, вода, дрова, телефон та інші послуги) 202140,0

 

40,0

 

 

 

 
 1.3. Витрати на утримання території складів, ремонт складських приміщень, придбання витратних матеріалів 2021600,0

 

600,0

 

 

 

 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                        Володимир Стебницький

 


 

Додаток 6
до комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах
Івано-Франківської області на 2021 рік 

 

з/п

Напрямок виділення коштівПередбачено коштів,

тис. грн.

Примітка
2021 рік
1234
1.Заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах  22,9 
1.1. Надання допомоги щодо готовності місць масового відпочинку на водних об’єктах3,6 
1.2. Надання допомоги органам виконавчої влади і місцевого самоврядування у створенні сезонних  рятувальних постів на водоймах2,5 
1.3. Організаційні заходи щодо недопущення відпочинку населення на технічних водоймах та у місцях, заборонених для купання1,5 
1.4. Підготовка та переатестація водолазів у спеціалізованих центрах ДСНС України9,3 
1.5. Заходи щодо запобігання травматизму та безпечного відпочинку людей на водних об’єктах6,0 
2.Забезпечення водолазним, рятувальним спорядженням,

спецодягом, ПММ та обладнанням

373,13 
3.Реєстрація, технічний огляд, придбання та ремонт плавзасобів132,25 

 

1234
4.Утримання будівель рятувально-водолазних станцій350,0 
5.Фінансове забезпечення утримання обласної рятувально-водолазної служби5264,36 
5.1. Оплата праці працівників рятувально-водолазної служби4914,7 
5.1.1. Заробітна плата4028,44 
5.1.2. ЄСВ886,26 
5.2. Придбання: предмети, матеріали, обладнання та інвентар33,6 
5.3. Витрати на службові відрядження9,0 
5.4. Витрати на забезпечення зв’язку та інші послуги49,72 
5.5. Витрати на оплату електроенергії15,4 
5.6. Витрати на оплату природного газу128,04 
5.7. Відшкодування пільгових пенсій109,5 
5.8. Медикаменти і перев’язувальні матеріали4,4 
 Всього:6142,64 

  

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                               Володимир Стебницький


Додаток 7
до комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми утримання територіальної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2021 рік

 

№ з/пНапрямок виділення коштівПередбачено коштів, тис. грн.Примітка
1.Фінансове забезпечення утримання територіальної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунікаційних засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби, в т. ч.:3033,93 
1.1. Утримання автомобілів318,3 
1.2. Заробітна плата працівників мобільно-оперативної групи2494,3 
 1.3. Витрати на службові відрядження9,1 
1.4. Витрати на забезпечення зв’язку та системи оповіщення, криптографічні заходи та технічне оснащення кризового центру65,0 
1.5. Технічне обслуговування, ремонт та придбання оргтехніки, витратних матеріалів для оргтехніки, комплектуючих до комп’ютерів, запасних частин для поточного ремонту апаратури оповіщення та зв’язку31,42 
1.6. Придбання канцелярських, господарських та інших товарів, друкованої продукції, меблів, обладнання42,3 
1.7. Ремонт та обслуговування приміщень, мереж, прибудинкової території та гаражів60 
 1.8. Утримання автономної дизельної електростанції13,51 
2.Придбання програмного забезпечення та обладнання для організації роботи обласної інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій90,0 
2.1. Придбання програмного забезпечення60,0 
2.2. Придбання обладнання30,0 
 Всього:3123,93 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту                             Володимир Стебницький

 


 

Додаток 8
до комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2021 рік

 

І. Створення страхового фонду документації на пам’ятки архітектури
(фінансування за рахунок коштів обласного бюджету)

з/п

Назва та індекс виробу (складової частини виробу), об’єкта, будови, споруди, інженерної мережі, пам’яткиНазва і позначення комплектів документації будівництва, обліково-фондової та архівної документаціїВид документації

(ТД, КД, ПДБ,

нормативна тощо)

Загальний обсяг докумен-тації

(в арк. А4)

Термін постачання документа-ції підпри-ємству СФД

(рік)

Підприємство,

яке здійснює мікрофільму-

вання

Підпри-

ємство постачаль-ник документів

 

Обсяг витрат на створення СФД

(тис. грн.)

 

Джерела фінансу-вання
12345678910 
1.Миколаївська церква

в с. Бабинці Горішні Рогатинського району

Документація на реставраціюНауково-проектна документація1302021Західний РЦ СФД м. Львів,

вул. Тесленка, 5

Архітектурно-будівельні організації3,12Обласний бюджет 
2.Церква Різдва Богородиці в

м. Рогатині

Документація на реставраціюНауково-проектна документація2002021Західний РЦ СФД м. Львів,

вул. Тесленка, 5

Архітектурно-будівельні організації4,8Обласний бюджет 
3.Святодухівська церква в м. РогатиніДокументація на реставраціюНауково-проектна документація2002021Західний РЦ СФД м. Львів,

вул. Тесленка, 5

Архітектурно-будівельні організації4,8Обласний бюджет 
12345678910 
4.Миколаївський костел в м. РогатиніДокументація на реставраціюНауково-проектна документація2502021Західний РЦ СФД м. Львів,

вул. Тесленка, 5

Архітектурно-будівельні організації

 

6,0Обласний бюджет 
Всього: 7802021  18,72  

ІІ. Потенційно небезпечні об’єкти (фінансування за рахунок коштів підприємств)

1.Потенційно небезпечні об’єкти згідно з переліком ПНО Івано-Франківської області (за поданням управління ДСНС України в області)Схеми мереж, будівельна документація спорудПДБ, РКД2000

 

 

2021

 

 

 

 

 

Західний РЦ СФД м. Львів,

вул. Тесленка, 5

Власники

об’єктів

42,0

 

 

 

 

Власні кошти підпри-ємств

ІІІ. Будівництво (фінансування за рахунок коштів підприємств)

1.Об’єкти, закінчені будівництвом (реконструкцією)Проектна документація для будівництваПДБ9000

 

2021

 

ЗЗахідний РЦ СФД м. Львів,

вул. Тесленка, 5

Власники

об’єктів

216,0

 

Власні кошти підпри-ємств

 

Примітки:  1. Обсяги фінансування уточнюються під час формування обласного бюджету та виробничих планів підприємств.

 1. При проведенні робіт з мікрофільмування у Програмі можливі зміни щодо переліку підприємств, установ, організацій та об’єктів, залучених до створення обласного страхового фонду документації.

 

Начальник управління з питань
цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                 Володимир Стебницький


Додаток 9
до комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту
Івано-Франківської області на 2021 рік

 

Перелік
заходів підпрограми покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів
та сил цивільного захисту області на 2021 рік

№ з/пНайменування

заходу

ВиконавецьТермін вико-нання, рікОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
123456789
1.Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Управління ДСНС України в області, його підпорядковані підрозділи

 

Сили цивільного захисту

2021

 

1200,0

 

1200,0

 

 

 

Сприятиме покращенню   матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту
1.1. Придбання пожежного, аварійно-рятувального та допоміжного індивідуального спорядження2021

 

950,0

 

950,0

 

 

 

 

 

123456789
 1.2. Придбання пожежного, аварійно-рятувального та допоміжного обладнанняУправління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Управління ДСНС України в області, його підпорядковані підрозділи

 

Сили цивільного захисту

2021

 

250,0

 

250,0

 

 

 

 

 

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                             Володимир Стебницький

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]