Про затвердження регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять п’ята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 29.05.2020. № 1455-35/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження регіональної
цільової програми
паспортизації пам’яток
містобудування та архітектури
Івано-Франківської області
на 2021-2025 роки

 

 

З метою реалізації державної політики у сфері охорони пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення та популяризації національного культурного надбання, керуючись Законом України “Про охорону культурної спадщини”, постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 452 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки (далі – Програма).
 2. Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (В. Рачкевич) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей його дохідної частини.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (Р. Білик).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 29.05.2020. № 1455-35/2020

 

 

 

 

Регіональна цільова програма
паспортизації пам’яток містобудування та архітектури
Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

 

 

 

Замовник Програми: 

Департамент розвитку громад
та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                          В. Рачкевич                        ______________

 

Керівник Програми: 

Заступник голови
облдержадміністрації                                          В. Івасик                  ______________

 


Паспорт
регіональної цільової програми паспортизації пам’яток
містобудування та архітектури Івано-Франківської області
на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки.
 5. Орієнтовні обсяги  фінансування  Програми:  2737,35 тис. гривень.
РокиОрієнтовні обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2021-20252737,352737,35
в т.ч.
2021524,007524,007
2022516,186516,186
2023547,470547,470
2024555,291555,291
2025594,396594,396
 1. Перелік заходів та джерела фінансування регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки (додається).
 2. Очікувані результати виконання Програми: виготовлення облікової документації на 350 пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області.
 3. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

 

Замовник Програми:

Департамент розвитку громад та територій,
дорожнього, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                        В. Рачкевич

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                        В. Івасик

 


Обґрунтування доцільності регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

 

 

Загальна частина

Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки (далі – Програма) спрямована на забезпечення пам’яток містобудування та архітектури обліковою документацією, яка складається на об’єкт культурної спадщини та містить дані щодо його цінності, характерних властивостей, що становлять його історико-культурну цінність, етапів розвитку, просторових, функціональних характеристик, стану збереження, а також дані проведених досліджень (далі – облікова документація).

Облікова документація складається з:

– облікової картки за формою;

– історичної довідки;

– матеріалів фотофіксації сучасного стану об’єкта: фото загального вигляду, фото об’єкта в контексті (навколишньому середовищі), фото найбільш цінних (характерних) елементів об’єкта, фото рухомих об’єктів (деталей), фото інтер’єрів, фото загроз (дії негативних чинників);

– акта стану збереження.

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 452 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток”, наказу Міністерства культури України від 11.03.2013 року № 158 “Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини”.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Одним із основних завдань державної політики у сфері охорони пам’яток містобудування та архітектури є здійснення комплексних заходів щодо обліку пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та реєстрацію.

Програма розроблена для збереження пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області, з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них, визначення найбільш цінних для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів, а також забезпечення уніфікованого електронного обліку всіх наявних об’єктів культурної спадщини на території області.

 

Мета Програми

– виготовлення облікової документації;

– удосконалення ведення обліку пам’яток містобудування та архітектури і моніторингу їх стану;

– наповнення електронної бази даних паспортів з наступним включенням її до баз даних містобудівного кадастру;

– забезпечення повноти та доступності інформації про пам’ятки містобудування та архітектури Івано-Франківської області.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно передбачити фінансування заходів Програми у сумі 2737,35 тис. грн. для виготовлення облікової документації. 

 

Прогноз результатів

Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері охорони пам’яток містобудування та архітектури, створить необхідні передумови для вжиття заходів із збереження та реставрації пам’яток, а також захисту традиційного історичного середовища.

З метою удосконалення ведення обліку пам’яток містобудування та архітектури впродовж 2021-2025 років передбачається виготовити  облікову документацію на 350 об’єктів.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2021-2025 роки становить 2737,35 тис. грн. (Два мільйони сімсот тридцять сім тисяч триста п’ятдесят гривень).

 

 

Заступник директора департаменту
розвитку громад та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                            Володимир Рачкевич


Додаток 1
до регіональної цільової програми паспортизації
пам’яток містобудування та архітектури
Івано-Франківської області

на 2021- 2025 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури
Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальний виконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування в тис. грн. Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
1.Паспортизація пам’яток містобудування та архітектуриДепартамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації2021-2025 роки2021-20252737,3502737,350Виготовлення 350 облікових документацій,              в т. ч.:
2021524,007524,00767
2022516,186516,18666
2023547,470547,47070
2024555,291555,29171
2025594,396594,39676

 

 

Заступник директора департаменту розвитку громад
та територій, дорожнього, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                        Володимир Рачкевич


Додаток 2
до регіональної цільової програми
паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області
на 2021-2025 роки

 

 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування
регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури
Івано-Франківської області на 2021-2025 роки у розрізі районів та міст обласного значення

 

Назва об’єкта, адресаВартість документації(тис. грн.)
Пам’ятки містобудування та архітектури національного значення
2021 рік
Богородчанський район
Домініканський монастир (мур.), 1742-1762 рр., смт. Богородчани:
1.Костел (мур.) 1745 р., вул. Шевченка, 617,821
2.Палати духовенства і келії (мур.), 1761 р., вул. Шевченка, 617,821
3.Мур з брамою 1762 р., вул. Шевченка, 617,821
Монастир-скит (мур.), 1611-1690рр., с. Манява:
4.В’їздова вежа-дзвінниця (мур.), 1690-і рр., с. Манява7,821
5.Висока вежа-скарбниця (мур.), 1680-і рр., с. Манява7,821
6.Оборонна башта і мури (мур.), 1680-і рр., с. Манява7,821
7.Трапезна (мур.), 1680-і рр., с. Манява7,821
8.Підмурки Воздвиженської церкви, 1681 р., с. Манява7,821
Верховинський район
9.Церква св. Миколая (дер.), 1867 р., с. Барвінків7,821
10.Церква Покрову Пресвятої Діви Марії (дер.), 1849 р., с. Білоберізка7,821
11.Дзвіниця церкви Покрову Пресвятої Діви Марії (дер.), 1849 р., с. Білоберізка7,821
12.Церква Успіння св. Анни (дер.), 1872 р., с. Бистрець7,821
13.Дзвіниця церкви Успіння св. Анни (дер.), 1872 р., с. Бистрець7,821
14.Церква Пресвятої Трійці (дер.), 1882 р., с. Верхній Ясенів7,821
15.Дзвіниця церкви Пресвятої Трійці (дер.), 1917-1924 рр., с. Верхній Ясенів7,821
16.Церква Усікновіння голови Іоана Хрестителя (Предтечі) (дер.), 1846 р., с. Зелене7,821
17.Дзвіниця церкви Усікновіння голови Іоана Хрестителя (Предтечі) (дер.), 1846 р., с. Зелене7,821
Галицький район
18.Замок (руїни) (мур.), 1367-1658 рр., м. Галич, вул. Коновальця7,821
19.Церква Різдва Христового (мур.), 13-15 ст., м. Галич, майдан Різдва7,821
20.Костел кармелітів (мур.), 1624 р., 18 ст., смт. Більшівці, вул. І. Франка, 77,821
Городенківський район
21.Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (мур.), 1760 р., м. Городенка7,821
22.Келії костелу Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (мур.), 1760 р., м. Городенка7,821
23.Башта замку (мур.), 1658 р., с. Раковець7,821
Долинський район
24.Солеварня (мур.), 19 ст., м. Долина, вул. Оболонська 7,821
Коломийський район
25.Благовіщенська церква, 1587 р., м. Коломия, вул. Карпатська, 27,821
26.Дзвіниця Благовіщенської церкви, 18 ст., м. Коломия, вул. Карпатська, 27,821
Косівський район
27.Церква Вознесіння Христового (дер.), 1896 р., с. Бабин7,821
28.Дзвіниця церкви Вознесіння Христового (мур.), 1896 р., с. Бабин7,821
29.Церква Вознесіння Христового (дер.), 1786 р., с. Брустурів7,821
30.Дзвіниця церкви Вознесіння Христового (дер.), 1786 р., с. Брустурів7,821
31.Церква св. Дмитрія (дер.), 1895 р., с. Великий Рожин7,821
32.Дзвіниця церкви св. Дмитрія (дер.), 1895 р., с. Великий Рожин7,821
33.Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (дер.), 1850 р., с. Вербовець7,821
34.Дзвіниця церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії (дер.), 1850 р., с. Вербовець7,821
35.Церква св. Стефана (дер.), 1866 р., с. Город7,821
36.Дзвіниця церкви св. Стефана (дер.), 1866 р., с. Город7,821
37.Церква св. Апостолів Петра і Павла (дер.), 1904-1905 рр., с. Космач7,821
38.Дзвіниця церкви св. Апостолів Петра і Павла (дер.), 1904-1905 рр., с. Космач7,821
39.Церква Вознесіння Христового (дер.), 1844 р., с. Люча7,821
40.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 19 ст., с. Лючки7,821
41.Церква Різдва Івана Хрестителя (дер.), 1860 р., с. Малий Рожин7,821
42.Дзвіниця церкви Різдва Івана Хрестителя (дер.), 1860 р., с. Малий Рожин7,821
43.Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.), 1859 р., с. Микитинці7,821
44.Церква Собору Пресвятої Богородиці (дер.), 1889 р., с. Прокурава7,821
45.Дзвіниця церкви Собору Пресвятої Богородиці (дер.), 1889 р., с. Прокурава7,821
46.Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (дер.), 1600 р., реконстр. 1861 р., с. Пістинь7,821
47.Дзвіниця церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії (дер.), к. 18 ст., с. Пістинь7,821
Надвірнянський район
48.Ганнозачатіївська церква (верхня) (дер.), 1746 р., с. Білі Ослави7,821
49.Дзвіниця Ганнозачатіївської церкви (дер.), 1922 р., с. Білі Ослави7,821
50.Церква св. Дмитрія (нижня) (дер.), 1835 р., с. Білі Ослави7,821
51.Дзвіниця церкви св. Дмитрія (дер.), 1835 р., с. Білі Ослави7,821
52.Церква св. Юрія (дер.), 1924 р., с. Бистриця7,821
53.Дзвіниця церкви св. Юрія (дер.), 1924 р., с. Бистриця7,821
Рогатинський район
54.Церква св. Миколая (дер.), 1729 р., вул. Святомиколаївська, м. Рогатин7,821
55.Дзвіниця церкви св. Миколая (дер.), 1729 р., вул. Святомиколаївська, м. Рогатин7,821
56.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (мур.). 12 ст., м. Рогатин7,821
57.Мури з брамами (мур.), 13-14 ст., м. Рогатин7,821
58.Миколаївський костел (костел св. Йосифа) (мур.), 1666 р., вул. Галицька, 60, м. Рогатин7,821
59.Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.), 18 ст., с. Загір’я7,821
Рожнятівський район
60.Доменна піч (кам.) 1810 р., Урочище Ангелів, с. Осмолода 7,821
                                Снятинський район
61.Церква (дер.), 1853 р., с. Устя7,821
62.Дзвіниця церкви (дер.), 1853 р., с. Устя7,821

 

 

Тисменицький район
63.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1736 р., вул. Монастирська7,821
64.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1715 р., вул. Монастирська7,821
м. Яремче
65.Церква Чуда св. Архистратига Михаїла (дер.), 17 ст., вул. Кам’янка7,821
66.Церква Іоана Милостивого (дер.), 18 ст., вул. Свободи7,821
67.Дзвіниця церкви Іоана Милостивого (дер.), 18 ст., вул. Свободи7,821
Всього за 2021 рік:524,007
2022 рік
Богородчанський район
68.Церква Різдва Христового (дер.), 1832 р., с. Підгір’я7,821
69.Дзвіниця церкви Різдва Христового (дер.), 1832 р., с. Підгір’я7,821
Верховинський район
70.Церква св. Апостолів Петра і Павла (дер.), 1843 р., с. Красноїлля7,821
71.Дзвіниця церкви св. Апостолів Петра і Павла (дер.), 1843 р., с. Красноїлля7,821
72.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1818 р., с. Криворівня7,821
73.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1818 р., с. Криворівня7,821
74.Церква Христа Царя (дер.), 1930 р., с. Устеріки7,821
75.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 1872 р., с. Черемошна7,821
76.Дзвіниця церкви св. Архистратига Михаїла (дер.), 1872 р., с. Черемошна7,821
Галицький район
77.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (мур.), п. 16 ст., с. Крилос7,821
78.Каплиця св. Василія Великого (мур.), 1500 р., с. Крилос7,821
79.Церква св. Пантелеймона (мур.), 1200 р., с. Шевченкове7,821
Городенківський район
80.Домініканський костел (мур.), 1661р., смт. Чернелиця7,821
81.Замок (мур.), 17 ст., смт. Чернелиця, вул. Л. Українки, 17,821
Коломийський район
Бернардинський монастир (мур.), 1723-1735 рр., смт. Гвіздець:
82.Костел (мур.), 1723-1735 рр., смт. Гвіздець7,821
83.Келії (мур.), 18 ст., смт. Гвіздець7,821
84.Надбрамна дзвіниця (мур.), 18 ст., смт. Гвіздець7,821
Косівський район
85.Церква св. Василія Великого (дер.), 1896 р., с. Річка7,821
86.Дзвіниця церкви св. Василія Великого (мур.), 1896 р., с. Річка7,821
87.Церква Преображення Господнього (дер.), 1851 р., с. Рожнів7,821
88.Дзвіниця церкви Преображення Господнього (дер.), 1851 р., с. Рожнів7,821
89.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1867 р., с. Рожнів7,821
90.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1968 р., с. Рожнів7,821
91.Церква св. Якима та Анни (дер.), 1841 р., с. Смодна7,821
92.Дзвіниця церкви св. Якима та Анни (дер.), 1773 р., с. Смодна7,821
93.Церква св. Апостолів Петра і Павла (дер.), 19 ст., с. Снідавка7,821
94.Дзвіниця церкви св. Апостолів Петра і Павла (дер.), 19 ст., с. Снідавка7,821
95.Церква Зішестя св. Духа (дер.), 1866 р., с. Соколівка7,821
96.Дзвіниця церкви Зішестя св. Духа, (кам.), 1866 р., с. Соколівка7,821
97.Церква Преображення Господнього (Спаська церква) (дер.), 1868 р., с. Старі Кути7,821
98.Дзвіниця Спаської церкви (дер.), 1881 р., с. Старі Кути7,821
99.Церква Зачаття св. Івана Хрестителя (дер.), 1821 р., с. Черганівка7,821
100.Дзвіниця церкви св. Івана Хрестителя (мур.), 1850 р., с. Черганівка7,821
101.Церква св. Параскеви (дер.), 1874 р., с. Шешори7,821
102.Дзвіниця церкви св. Параскеви (дер.), 1874 р., с. Шешори7,821
103.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1926 р., с. Яворів7,821
104.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1926 р., с. Яворів7,821
Надвірнянський район
105.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1739-1793 рр., с. Гвізд7,821
106.Дзвіниця церкви Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1793 р., с. Гвізд7,821
107.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1620 р., смт. Делятин7,821
108.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1785 р., смт. Делятин7,821
109.Церква Іоана Хрестителя (дер.), 1820 р., с. Назавизів7,821
110.Дзвіниця церкви Іоана Хрестителя (дер.), 1820 р., с. Назавизів7,821
111.Замок (мур.), к. 16 ст., с. Пнів7,821
Рогатинський район
112.Церква св. Дмитрія (зміш.), 1724 р., с. Заланів7,821
113.Дзвіниця церкви св. Дмитрія (дер.), 1724 р., с. Заланів7,821
114.Церква св. Миколая (дер.), 1775 р., с. Калинівка (Уїзд)7,821
115.Церква св. Миколая (дер.), 16-17 ст., с. Кліщівна7,821
116.Церква св. Василія Великого (дер.), 1733 р., с. Черче7,821
117.Церква (кам.), 15-16 ст., с. Чесники7,821
Садиба та парк, 18 ст., с. Приозерне:
118.Палац (мур.), п. 19 ст., с. Приозерне7,821
119.Брама (мур.), 1822 р., с. Приозерне7,821
Рожнятівський район
120.Церква св. Миколая (дер.), 1760 р., с. Сливки7,821
121.Дзвіниця церкви св. Миколая (дер.), 19 ст., с. Сливки7,821
Снятинський район
122.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1854 р., с. Хлібичин7,821
123.Дзвіниця церкви Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1826-1855 рр., с. Хлібичин7,821
Яремчанська міська рада
124.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1615 р., смт. Ворохта, вул. Довбуша, 17,821
125.Церква св. Дмитрія (дер.), 18 ст., с. Татарів7,821
126.Дзвіниця церкви св. Дмитрія (дер.), 18 ст., с. Татарів7,821
127.Церква Пресвятої Трійці (дер.), 1863 р., с. Микуличин7,821
128.Дзвіниця церкви Пресвятої Трійці (дер.), 18 ст., с. Микуличин7,821
м. Івано-Франківськ
129.Костел – Станіславівська колегіата, 1672-1703 рр., майдан Шептицького, 87,821
130.Колегія єзуїтів (мур.), 1744 р., майдан Шептицького, 217,821
131.Вірменський костел (мур.), 1762 р., вул. Вірменська, 67,821
132.Костел Єзуїтів (мур.), 1753-1763 рр., майдан Шептицького, 227,821
133.Пивоварний завод (мур), 1767 р., вул. Новгородська, 28, 497,821
Всього за 2022 рік:516,186
Пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення
2023 рік
м. Івано-Франківськ
134.Житловий будинок (мур.), с.19 ст., вул. Бачинського, 2 7,821
135.Житловий будинок (мур.), 1920-і рр., вул. Бачинського, 37,821
136.Житловий будинок (мур.), с. 19 ст., вул. Бачинського, 4 7,821
137.Житловий будинок (мур.), 1932 р., вул. Бельведерська, 1 7,821
138.Житловий будинок (мур.), 1937 р., вул. Бельведерська, 2 7,821
139.Житловий будинок (мур.), 1936 р., вул. Бельведерська, 3 7,821
140.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., вул. Бельведерська, 4 7,821
141.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Бельведерська, 5 7,821
142.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Бельведерська, 6  7,821
143.Житловий будинок (мур.), 1897 р., вул. Бельведерська, 8 7,821
144.Житловий будинок (мур.), 1887 р., вул. Бельведерська, 10 7,821
145.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Бельведерська, 11 7,821
146.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Богунська, 3 7,821
147.Житловий будинок (мур.), 1897 р., вул. І. Вагилевича, 6 7,821
148.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. І. Вагилевича, 10 7,821
149.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. І. Вагbлевича, 12 7,821
150.Житловий будинок (мур.), 1890-і рр., вул. Валова, 4 7,821
151.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Валова, 10  7,821
152.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Василіянок, 3 7,821
153.Житловий будинок (мур.), 1911 р., вул. Василіянок, 5 7,821
154.Житловий будинок (мур.), 1870-і рр., вул. Василіянок, 11 7,821
155.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Василіянок, 11а 7,821
156.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Василіянок, 13 7,821
157.Житловий будинок (мур.), 1870-і рр., вул. Василіянок, 15 7,821
158.Адмінбудинок (мур.), 1958 р., вул. Василіянок, 64 7,821
159.Житловий будинок (мур.), 1892 р., вул. Д. Вітовського, 7  7,821
160.Житловий будинок (мур.), 1912 р., вул. Д. Вітовського, 11 7,821
161.Житловий будинок (мур.),  1913 р., вул. Д. Вітовського, 19 7,821
162.Житловий будинок (мур.), 1872 р., майдан Вічевий, 2 7,821
163.Житловий будинок (мур.), 1880-і рр., майдан Вічевий, 3 7,821
164.Житловий будинок (мур.), с. 20 ст., вул. Вовчинецька, 4 7,821
165.Житловий будинок (мур.), 1933 р., вул. Галицька, 1 7,821
166.Житловий будинок (мур.), 1932 р., вул. Галицька, 37,821
167.Житловий будинок (мур.), 1933 р., вул. Галицька, 57,821
168.Військова адміністрація та гауптвахта (мур.), 1827 р., вул. Галицька, 7 7,821
169.Житловий будинок (мур.), п. 19 ст., вул. Галицька, 10 7,821
170.Житловий будинок (мур.), п. 19 ст., вул. Галицька, 12 7,821
171.Лікарня при колегіаті (мур.), 1737 р., вул. Галицька, 14 7,821
172.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Галицька, 16 7,821
173.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Галицька, 33 7,821
174.Житловий будинок (мур.), 1840 р., вул. Галицька, 35 7,821
175.Житловий будинок (мур.), 1829 р., вул. Галицька, 37 7,821
176.Житловий будинок (мур.), 1846 р., вул. Галицька, 39 7,821
177.Житловий будинок римо-католицького духовенства (мур.), 18 – 19 ст., вул. Галицька, 41 7,821
178.Житловий будинок (мур.), 1929 р., вул. Гаркуші, 1 7,821
179.Житловий будинок (мур.), 1900-і  рр., вул. Гаркуші, 3 7,821
180.Житловий будинок (мур.), 1914 р., вул. Гаркуші, 4 7,821
181.Житловий будинок (мур.), 1898 р., вул. Гаркуші, 7 7,821
182.Житловий будинок (мур.), 1900-і рр., вул. Гаркуші, 8 7,821
183.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Гаркуші, 9 7,821
184.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Гаркуші, 28 7,821
185.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 1 7,821
186.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 2 7,821
187.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 3 7,821
188.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 10 7,821
189.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 12  7,821
190.Бурса українського педагогічного товариства (мур.), 1900-і рр., вул. Ак. Гнатюка, 13 7,821
191.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 14 7,821
192.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 15 7,821
193.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 16 7,821
194.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 17 7,821
195.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 18 7,821
196.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 19 7,821
197.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 20 7,821
198.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 21 7,821
199.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 22 7,821
200.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 23 7,821
201.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 24 7,821
202.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 25 7,821
203.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. Ак. Гнатюка, 26 7,821
Всього за 2023 рік:547,470
2024 рік
м. Івано-Франківськ
204.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. С. Гординського, 2 7,821
205.Житловий будинок (мур.), 1908 р., вул. С. Гординського, 4 7,821
206.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. С. Гординського, 5 7,821
207.Житловий будинок (мур.), 1937 р., вул. С. Гординського, 6 7,821
208.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. С. Гординського, 7 7,821
209.Жіноча семирічна школа (мур.), 1895 р., вул. С. Гординського, 10 7,821
210.Житловий будинок (мур.), 1909 р., вул. С. Гординського, 11 7,821
211.Житловий будинок (мур.), 1900 р., вул. С. Гординського, 12  7,821
212.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. С. Гординського, 13 7,821
213.Житловий будинок (мур.), 1909 р., вул. С. Гординського, 15 7,821
214.Житловий будинок (мур.), к. 19 – п. 20 ст., вул. С. Гординського, 17 7,821
215.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. С. Гординського, 23 7,821
216.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. М. Грушевського, 1 7,821
217.Кінотеатр (мур.), 1929 р., вул. М. Грушевського, 3 7,821
218.Банк (мур.), 1908 р., вул. М. Грушевського, 4 7,821
219.Чоловіча семирічна школа ім. Міцкевича (мур.), 1894 р., вул. М. Грушевського, 5 7,821
220.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 6 7,821
221.Будинок страхової компанії (мур.), 1904 р., вул. М. Грушевського, 7 7,821
222.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 8 7,821
223.Житловий будинок (мур.), 1907 р., вул. М. Грушевського, 9 7,821
224.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 9а 7,821
225.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 9б 7,821
226.Житловий будинок (мур.), п. 19 ст., вул. М. Грушевського, 13 7,821
227.Жіноча школа ім. Королеви Ядвіги (мур.), 1877 р., вул. М. Грушевського, 16 7,821
228.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 16а 7,821
229.Житловий будинок  (кам’яниця Й. Маланюка), (мур.) 1931 р., вул. М. Грушевського, 17 7,821
230.Будинок українського культурно-спортивного товариства “Сокіл” (мур.), 1912 р.,
вул. М. Грушевського, 18
7,821
231.Будинок союзу польських залізничників (мур.), 1925-1927 рр., вул. М. Грушевського, 19 7,821
232.Житловий будинок (мур.), 1895 р., вул. М. Грушевського, 20 7,821
233.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 29 7,821
234.Окружна фінансова дирекція (мур.), 1912 р., вул. М. Грушевського, 31 7,821
235.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. М. Грушевського, 33 7,821
236.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. М. Грушевського, 35 7,821
237.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. М. Грушевського, 37 7,821
238.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. М. Грушевського, 38 7,821
239.Житловий будинок (мур.), 1904 р., вул. М. Грушевського, 39 7,821
240.Житловий будинок (мур.), 1904 р., вул. М. Грушевського, 41 7,821
241.Житловий будинок (мур.), 1900-і рр., вул. М. Грушевського, 42 7,821
242.Житловий будинок (мур.),  п. 20 ст., вул. Грюнвальдська, 2 7,821
243.Житловий будинок (мур.), 1938 р., вул. Грюнвальдська, 15 7,821
244.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. Короля Данила, 1 7,821
245.Житловий будинок (мур.), 1912 р., вул. Короля Данила, 3 7,821
246.Житловий будинок (мур.), 1911 р., вул. Короля Данила, 4 7,821
247.Житловий будинок (мур.), 1900-і рр., вул. Короля Данила, 5 7,821
248.Житловий будинок (мур.), 1912 р., вул. Короля Данила, 6 7,821
249.Житловий будинок (мур.), 1900-і рр., вул. Короля Данила, 7 7,821
250.Житловий будинок (мур.), 1911 р., вул. Короля Данила, 10 7,821
251.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Короля Данила, 20 7,821
252.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. Короля Данила, 22 7,821
253.Житловий будинок (мур.), 19 ст., вул. Дністровська, 2 7,821
254.Житловий будинок (мур.), 19 ст., вул. Дністровська, 4 7,821
255.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Дністровська, 20 7,821
256.Житловий будинок (мур.), 1925 р., вул. Дністровська, 22 7,821
257.Жіноча вчительська семінарія (мур.), 1911 р., вул. Дністровська, 28 7,821
258.Житловий будинок (мур.), 1937 р., вул. Драгоманова, 3 7,821
259.Житловий будинок (мур.), 1935 р., вул. Драгоманова, 5 7,821
260.Житловий будинок (мур.), 1936 р., вул. Драгоманова, 7 7,821
261.Житловий будинок (мур.), 1938 р., вул. Драгоманова, 8 7,821
262.Житловий будинок (мур.), 1939 р., вул. Драгоманова, 10 7,821
263.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Заклинських, 1 7,821
264.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Залізнична, 29 7,821
265.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Залізнична, 31 7,821
266.Житловий будинок (мур.), 1912 р., вул. Залізнична, 47 7,821
267.Житловий будинок (мур.), 1928 р., вул. О. Кисілевської, 1 7,821
268.Житловий будинок (мур.), 1928 р., вул. О. Кисілевської, 3 7,821
269.Житловий будинок (мур.), 1894 р., вул. Шашкевича, 1 7,821
270.Житловий будинок (мур.), 1913 р., вул. Шашкевича, 3 7,821
271.Житловий будинок (мур.), 1907 р., вул. Шашкевича, 4 7,821
272.Житловий будинок (мур.), 1894 р., вул. Шашкевича, 5 7,821
273.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., вул. Шашкевича, 7 7,821
274.Житловий будинок (мур.), 1895 р., вул. Шашкевича, 9 7,821
Всього за 2024 рік:555,291
2025 рік
м. Івано-Франківськ
275.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Є. Коновальця, 2 7,821
276.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул.  Є. Коновальця, 4 7,821
277.Житловий будинок (мур.), 19 ст., вул. Є. Коновальця, 12 7,821
278.Житловий будинок (мур.), 1916 р., вул. Є. Коновальця, 16 7,821
279.Військові складські приміщення (мур.), к.19 ст., вул. Є. Коновальця, 100 (корп. 2) 7,821
280.Військові складські приміщення (мур.), к.19 ст., вул.Є. Коновальця, 103а 7,821
281.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 2 7,821
282.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 7 7,821
283.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 9 7,821
284.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 11 7,821
285.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 11а 7,821
286.Житловий будинок (мур.), 1936-1937 рр., вул. Коперника, 14 7,821
287.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 15 7,821
288.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 17 7,821
289.Житловий будинок (мур.), 1935 р., вул. Коперника, 18 7,821
290.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 19 7,821
291.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 21 7,821
292.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 23 7,821
293.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Коперника, 24 7,821
294.Житловий будинок (мур),  п. 20 ст., вул. Коперника, 27 7,821
295.Житловий будинок (мур.), к. 19-п. 20 ст., вул. Коперника, 30 7,821
296.Житловий будинок (мур.), 1907 р., вул. Крива, 4 7,821
297.Житловий будинок (мур.), 1890-і рр., вул. Крушельницької, 2 7,821
298.Житловий будинок (мур.), 1895 р., вул. Леся Курбаса, 2 7,821
299.Житловий будинок (мур.), 1899 р., вул. Леся Курбаса, 4 7,821
300.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. Леся Курбаса, 5 7,821
301.Житловий будинок (мур.), 1900 р., вул. Леся Курбаса, 6 7,821
302.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. Леся Курбаса, 7 7,821
303.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. Леся Курбаса, 8 7,821
304.Житловий будинок (мур.), 1906 р., вул. Леся Курбаса, 9 7,821
305.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Ленкавського, 15 7,821
306.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., вул. Ленкавського, 20 7,821
307.Приватна німецька гімназія (мур.), 1905 р., вул. Б. Лепкого, 9 7,821
308.Житловий будинок (мур.), 1890-і рр., вул. Б. Лепкого, 25 7,821
309.Житловий будинок (мур.), 1890-і рр., вул. Б. Лепкого, 27 7,821
310.Школа деревообробної промисловості (мур.), 1904 р., вул. Б. Лепкого, 28 7,821
311.Житловий будинок (мур.), 1909 р., вул. Б. Лепкого, 33 7,821
312.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 34 7,821
313.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 35 7,821
314.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 36 7,821
315.Житловий будинок (мур.), 1908 р., вул. Б. Лепкого, 37 7,821
316.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 38 7,821
317.Житловий будинок (мур.), 1908 р., вул. Б. Лепкого, 39 7,821
318.Житловий будинок (мур.), 1900 р., вул. Б. Лепкого, 41 7,821
319.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 44 7,821
320.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 45 7,821
321.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст,. вул. Б. Лепкого, 46 7,821
322.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Б. Лепкого, 48 7,821
323.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Лермонтова, 7 7,821
324.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Лермонтова, 8 7,821
325.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Лермонтова, 13 7,821
326.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Львівська, 8 (Столярчука) 7,821
327.Житловий будинок (мур.), 1936 р., вул. Гетьмана Мазепи, 2 7,821
328.Житловий будинок (мур.), 1893 р., вул. Гетьмана Мазепи, 3 7,821
329.Житловий будинок (мур.), 1887 р., вул. Гетьмана Мазепи, 4 7,821
330.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Гетьмана Мазепи, 4а 7,821
331.Житловий будинок (мур.), 1903 р., вул. Гетьмана Мазепи, 5 7,821
332.Житловий будинок (мур.), 1885 р., вул. Гетьмана Мазепи, 6 7,821
333.Житловий будинок (мур.), 1900-і рр., вул. Гетьмана Мазепи, 7 7,821
334.Житловий будинок (мур.), 1885 р., вул. Гетьмана Мазепи, 8 7,821
335.Житловий будинок (мур.),  1900-і рр., вул. Гетьмана Мазепи, 9 7,821
336.Польська жіноча гімназія (мур.), 1896 р., рекон. 1913 р., вул. Гетьмана Мазепи, 10 7,821
337.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., вул. Гетьмана Мазепи, 11 7,821
338.Житловий будинок (мур.), 1896 р., вул. Гетьмана Мазепи, 12  7,821
339.Житловий будинок (мур.), 1892 р., вул. Гетьмана Мазепи, 20 7,821
340.Житловий будинок (мур.), 1914 р., вул. Гетьмана Мазепи, 23 7,821
341.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. Гетьмана Мазепи, 24 7,821
342.Житловий будинок (мур.), 1901 р., вул. Гетьмана Мазепи, 28 7,821
343.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. Гетьмана Мазепи, 30 7,821
344.Житловий будинок (мур.), 1913 р., вул. Гетьмана Мазепи, 34 7,821
345.Житловий будинок (мур.), 1910 р., вул. Гетьмана Мазепи, 36 7,821
346.Житловий будинок (мур.), 1908 р., вул. Гетьмана Мазепи, 48 7,821
347.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Гетьмана Мазепи, 56 7,821
348.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., вул. Гетьмана Мазепи, 83 7,821
349.Церква (дер.), к. 19 ст., вул. Гетьмана Мазепи (с. Крихівці)7,821
350.Будинок лікарні (мур.), 1841 р., вул. Гетьмана Мазепи, 1147,821
Всього за 2025 рік:594,396
РАЗОМ:2737,350

 

Заступник директора департаменту
розвитку громад та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                                  Володимир Рачкевич

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]