Про затвердження передавального акта комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” та Статуту комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять п’ята сесія)
РІШЕННЯ

 

 

від 29.05.2020. № 1482-35/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження передавального акта комунального закладу
“Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” та Статуту
комунального некомерційного підприємства “Обласний
клінічний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”
в новій редакції

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 4 та частини 4 статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, враховуючи рішення обласної ради від 13.12.2019.
№ 1317-33/2019 “Про припинення (реорганізацію) комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”, з метою завершення процедури припинення юридичної особи – комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”, обласна рада

вирішила:

1. Затвердити передавальний акт комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” (код ЄДРПОУ 20556449) (додається).
2. Установити, що комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” (код ЄДРПОУ 38554360) є правонаступником майна, прав та обов’язків комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги”.
3. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції (додається).
4. Уповноважити голову комісії з припинення юридичної особи – комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” забезпечити подання державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
5. Директору комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” М. Матейку забезпечити:
– внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни до відомостей про юридичну особу – комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” щодо правонаступництва, припиненого шляхом приєднання комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” (код ЄДРПОУ 20556449);
– подання державному реєстратору документів, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) і з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                             Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 29.05.2020. № 1482-35/2020

 

 

 

С Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2020 рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.2. Підприємство за організаційно-правовою формою є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що забезпечує надання екстреної медичної допомоги особам, які цієї допомоги потребують або перебувають у невідкладному стані (надалі – пацієнти та постраждалі) у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
1.3. Підприємство створене рішенням Івано-Франківської обласної ради від 20.09.2019. № 1234-30/2019 відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення комунального закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” у комунальне некомерційне підприємство, яке діє (створене) на базі майна територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області. Підприємство є правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” та комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги”.
1.4. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.5. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник). Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу в галузі охорони здоров’я (далі – Уповноважений орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Власнику та Уповноваженому органу управління.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність,
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання
прибутку.
1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським та Цивільним кодексами України, Основами законодавства
України про охорону здоров’я, законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства: Комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП “ОКЦЕМД та МК ІФОР”.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: 76009, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Софіївка, будинок 39.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення, організація та надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій населенню та особам, які тимчасово перебувають на території України, в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
1) забезпечувати організацію та надання:
– екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
– виїзної екстреної консультативної медичної допомоги;
2) організовувати:
– виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце виклику (події);
– взаємодію з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спрямовану на виконання мети діяльності Підприємства;
3) організовувати та здійснювати (проводити):
– транспортування пацієнтів і постраждалих з місця події, які знаходяться у важкому та вкрай важкому стані, потребують медичного супроводу, носилкового транспорту, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації до закладів охорони здоров`я на території України та за її межами;
– інформаційно-аналітичне забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
– контроль за своєчасністю, повнотою та якістю надання екстреної медичної допомоги бригадами;
– медико-санітарний супровід масових культурних, громадських заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
– навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників підприємств, установ, організацій усіх видів та форм власності, а також фізичних осіб-підприємців з питань надання домедичної допомоги;
– розробляти та подавати на затвердження Уповноваженому органу управління плани заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
– статистичний облік та звітність щодо надання екстреної та виїзної консультативної медичної допомоги;
– надавати організаційно-методичну допомогу у розробленні плану медико-санітарного забезпечення населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації;
– створення регіонального та інших резервів лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі загрози виникнення або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
– створювати умови для безперебійного функціонування Єдиної оперативної диспетчерської служби (оснащення засобами зв’язку і комунікації, спеціалізованим програмним забезпеченням тощо), подальшого розвитку Єдиної оперативної диспетчерської служби при наданні екстреної медичної допомоги;
– проводити навчально-тренувальні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з іншими рятувальними службами;
– здійснювати атестацію працівників служб Підприємства, підвищення кваліфікації персоналу;

– здійснювати базове навчання лікарів-інтернів за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”;
– організовувати з’їзди, конгреси, симпозіуми, науково-практичні конференції, наукові форуми, “круглі столи”, семінари тощо;
– видавати книги, періодичні видання та здійснювати іншу видавничу діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання); учбову та монографічну літературу; проводити навчально-методичну, науково-дослідницьку роботу.
3.3. Відповідно до покладених завдань Підприємство вправі:
1) забезпечувати:
– приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги;
– надання екстреної медичної допомоги у відповідності до затверджених Міністерством охорони здоров`я України протоколів та стандартів;
– взаємодіяти з:
а) приймальними відділеннями (відділеннями екстреної медичної допомоги) багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою безперервності, послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги та закладами охорони здоров`я;
б) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами, організаціями;
в) Урядовою та територіальними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
– встановлювати та підтримувати взаємодію з відповідними структурами, в тому числі закордонними, та сприяти в організації заходів з обміну досвідом;
– брати участь у проведенні навчання та практичної підготовки з питань екстреної медичної допомоги обласного, регіонального, державного та міжнародного рівнів;
– вивчати та впроваджувати досвід закладів охорони здоров`я щодо надання екстреної медичної допомоги;
2) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України;
3) впроваджувати симуляційні методи навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечувати максимальну безпеку пацієнтів та медичних працівників при навчанні, відпрацюванні та виконанні лікувально-діагностичних процедур;
4) надавати в оренду автотранспортні засоби;
5) залучати на цільові потреби Підприємства кошти у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством України;
6) проводити передрейсовий та післярейсовий огляд водіїв підприємств, установ, організацій різних видів та форм власності, фізичних осіб-підприємців;
7) обслуговувати не екстрені випадки на платній основі;
8) проводити тренінги з питань організації та надання екстреної медичної допомоги;
9) здійснювати іншу не заборонену законодавством господарську діяльність, необхідну для належного забезпечення та підвищення якості надання екстреної медичної допомоги, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3.4. Підприємство є клінічною базою для медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не передбаченими цим Статутом і не забороненими законодавством України.
3.6. Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, встановлених законодавством.
Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області, на праві оперативного управління та відповідно до договору, укладеного з Власником.
Окрім майна, переданого Власником, Підприємство у своїй діяльності вправі використовувати майно, отримане від підприємств, установ, організацій на законних підставах.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління, самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством, окрім послуг, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров`я України, вартість яких визначається на договірних засадах.
4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис, виходячи з обсягу фінансового ресурсу, отриманого на підставі укладених договорів з центральним органом державної влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
4.9. Підприємство здійснює платні послуги, що надаються згідно із функціональними повноваженнями закладів охорони здоров’я, з провадження господарської та/або виробничої діяльності в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.
4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів фінансування видатків, визначених підпунктом 4.12. цього Статуту.
Підприємство вправі самостійно встановлювати форми i системи оплати праці, норми праці, розцінки (посадові оклади), умови запровадження та розмiри підвищень, надбавок, доплат, премiй, винагород, iнших матеріальних допомог та заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регiональними) угодами.
4.11. Не вважається розподілом доходів Підприємства, у розумінні п. 4.11. Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
4.12. Власник та Уповноважений ним орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
4.13. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Власника та Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Власником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.
5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (бюджетні кошти).
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кредити банків.
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства формується протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації Підприємства.
5.5. Статутний капітал Підприємства може формуватися шляхом передачі у встановленому порядку Власником майна коштів та майнових прав.
5.6. Статутний капітал вважається сформованим з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
5.7. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 грн. (одна тисяча) гривень 00 копійок.
5.8. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.
5.9. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України та рішень обласної ради з питань оренди.
5.10. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і надає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
5.11. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до цього Статуту, законодавства України та спрямовуються виключно на реалізацію статутних завдань (цілей) Підприємства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій усіх видів і форм власності та підпорядкування, фізичних осіб-підприємців для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Використовувати наявний кадровий ресурс, лікарські засоби, медичне обладнання, медичні вироби, спеціалізовані санітарні та інші транспортні засоби, телекомунікаційні та інші засоби для організації ефективного надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим.
6.1.4. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями усіх видів і форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами-підприємцями, відповідно до законодавства.
6.1.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями, в тому числі неурядовими, відповідно до законодавства.
6.1.6. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
6.1.7. Здійснювати, за згодою Власника, власне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.8. Здійснювати поточний ремонт основних фондів.
6.1.9. Подавати пропозиції щодо залучення закладів охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги.
6.1.10. Залучати підприємства, установи та організації, фізичних осіб-підприємців для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.12. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.13. Надавати допомогу закладам охорони здоров’я у проведенні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
6.1.14. Утворювати нові та розміщувати наявні структурні підрозділи Підприємства (розрахунок кількості та визначення місцезнаходження пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги) з метою виконання нормативу прибуття таких бригад на місце виклику (події) відповідно до законодавства України.
6.1.15. Здійснювати списання майна, що перебуває в управлінні Підприємства на законних підставах, в порядку та на умовах, передбачених законодавством.
6.1.16. Визначати потреби та забезпечувати структурні підрозділи екстреної медичної допомоги виїзними бригадами (медичними силами), обладнанням, лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами та медичними виробами для надання екстреної медичної допомоги.
6.1.17. Визначати потребу та додатково залучати бригади екстреної медичної допомоги, необхідні для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, забезпечувати їх додатковими технічними засобами та засобами індивідуального захисту.
6.1.18. Визначати обсяги придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно зі списками № 1 та № 2 таблиці ІІ, списками № 1 та № 2 таблиці ІІІ, списками № 1 та № 2 таблиці IV переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
6.1.19. Виступати отримувачем гуманітарної допомоги в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.
6.1.20. Організовувати і проводити згідно з програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, навчання та практичну підготовку немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги.
6.1.21. Відряджати працівників за кордон та залучати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.
6.1.22. Надавати послуги в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.
– здійснювати міжлікарняне транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводу, носилкового транспорту, до закладів охорони здоров’я на території України та за її межами;
– надавати невідкладну медичну допомогу хворим удома, при амбулаторному зверненні за місцем базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги тощо;
– здійснювати медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів та форм власності, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо;
– здійснювати підготовку і навчання з відповідною видачею посвідчення працівників немедичних спеціальностей (громадян, за їх бажанням) практичним навичкам надання невідкладної медичної допомоги;
– обслуговувати неекстрені випадки на платній основі.
6.1.23. Займатися іншими видами діяльності, що виникають у процесі провадження господарської діяльності:
– надавати в оренду автотранспортні засоби за погодженням з Уповноваженим органом управління;
– проводити передрейсовий та післярейсовий огляд водіїв підприємств та установ різних форм власності;
– надавати потенційним благодійникам об’єктивну та обґрунтовану інформацію (рекомендації) щодо потреби в закупівлі матеріально-технічної бази, необхідної для Підприємства;
– залучати на потреби Підприємства благодійні ґранти та дарунки, а також допомогу з інших джерел, не заборонених законодавством України;
– представляти інтереси та захист прав працівників Підприємства відповідно до законодавства України;
– надавати невідкладну медичну допомогу хворим удома, при амбулаторному зверненні за місцем базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги тощо.
6.1.24. Представляти інтереси та здійснювати захист прав працівників Підприємства відповідно до законодавства України.
6.1.25. Самостійно встановлювати на договірних засадах вартість послуг, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров`я України.
6.1.26. Самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність і затверджувати штатний розпис.
6.1.27. Здійснювати інші права, спрямовані на виконання завдань та цілей, зазначених в Статуті та не заборонених чинним законодавством України.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством.
6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмета діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.
6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.2.7. Розробляти форми і системи оплати праці шляхом затвердження положення про оплату праці, з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України.
6.2.8. Створювати резерви лікарських засобів і медичних виробів, дизсередників тощо.
6.2.9. Забезпечувати технічне обслуговування транспортних засобів Підприємства.
6.2.10. Забезпечувати умови для безперебійного функціонування Єдиної оперативної диспетчерської служби Підприємства та надійного цілодобового зв`язку з бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, що входять у структуру Підприємства.
6.2.11. Здійснювати координацію заходів щодо забезпечення готовності територіальних закладів охорони здоров`я, системи зв`язку та оповіщення спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
6.2.12. Виконувати інші обов`язки, спрямовані на виконання завдань та цілей, зазначених в Статуті, та у відповідності до чинного законодавства України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу Управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник
Підприємства – директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Власника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Власника, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Власник:
7.3.1. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.2. Приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Підприємства на умовах контракту.
7.3.3. Погоджує Підприємству кредитні договори та договори застави.
7.3.4. Забезпечує контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
7.3.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс та передавальний акт.
7.4. Уповноважений орган управління:
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.
7.4.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
7.4.3. Укладає і розриває контракт з директором Підприємства на підставі рішення Власника та здійснює контроль за його виконанням.
7.4.4. Організовує проведення конкурсу на заміщення посади директора.
7.4.5. Надає директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, відрядження, призначає в. о. директора Підприємства у разі звільнення або відсторонення директора та має право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в. о. директора Підприємства у разі його тимчасової відсутності.
7.4.6. Здійснює інші повноваження, делеговані Власником.
7.5. Директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню екстреної медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.9. Подає у встановленому порядку відповідним уповноваженим органам квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську, статистичну та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим у встановленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини, в порядку, визначеному законодавством.
7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, ґранти та дарунки;
– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.17. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом.
7.5.18. Самостійно затверджує вартість послуг, що надаються Підприємством поза межами договорів, укладених з Національною службою здоров’я України.
7.5.19. Самостійно визначає чисельність та затверджує штатний розпис Підприємства, виходячи з необхідності забезпечення надання екстреної медичної допомоги.
7.6. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.7. У разі відсутності директора Підприємства або неможливості ним виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує медичний директор або заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
7.8. При Підприємстві, з метою сприяння його діяльності, можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть бути введені благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради при Підприємстві та положення про неї затверджуються наказом директора Підприємства.
7.9. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я при Підприємстві, за наказом Уповноваженого органу управління, утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою).
Спостережні ради розглядають питання, зокрема стосовно дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення Підприємством, фінансово-господарської діяльності Підприємства.
До складу спостережної ради Підприємства, крім представників Уповноваженого органу управління та/або відповідних органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.
Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради Підприємства і положення про неї затверджуються Уповноваженим органом управління відповідно до вимог чинного законодавства.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються директором Підприємства.
8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його директором.
8.3. Штатну чисельність Підприємства директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого у встановленому законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат визначаються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються контрактом.
9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.
10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Уповноважений орган управління вправі здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство надає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської і медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавства.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення щодо прийнятого рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та надає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Власника шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.


Додаток (Передавальний акт)


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]