Про затвердження  регіональної   цільової програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 23.04.2021. № 149-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження  регіональної
цільової програми попередження
дитячої бездоглядності
та безпритульності серед дітей,
соціального захисту і підтримки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту
їх житлових прав на 2021-2025 роки

 

Заслухавши та обговоривши проєкт регіональної цільової програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей,  соціального захисту та підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки, схвалений розпорядженням обласної державної адміністрації від 30.03.2021. № 102  “Про схвалення проекту регіональної цільової програми “Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич), виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету, при внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік та формуванні проєктів обласного бюджету  на 2022-2025 роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний рік.
 4. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити та затвердити цільові програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021–2025 роки.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 149-6/2021

 

 

 

Регіональна цільова програма попередження
дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей,
соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,
захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки

 

 

 

Замовник Програми:

служба  у справах дітей
обласної державної адміністрації                                     Віталія Попович

 

Керівник Програми:

заступник голови
обласної державної адміністрації                                    Світлана Онищук


Паспорт
регіональної цільової програми попередження
дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей,
соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту їх житлових прав
на 2021-2025 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): служба у справах дітей обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: служба у справах дітей обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 5 років.
 4. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетбюджети сільських, селищних, міських радінші джерела
2021-2025,31250,0016000,0015250,00
в т. ч.  
20216250,003200,003050,00
20226250,003200,003050,00
20236250,003200,003050,00
20246250,003200,003050,00
20256250,003200,003050,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, запобігання соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання, поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту дітей, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом.

 1. Термін проведення звітності: звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

служба у справах дітей
обласної державної адміністрації                            Віталія Попович

 

Керівник Програми:

заступник голови
обласної державної адміністрації                            Світлана Онищук


 

 

Обґрунтування доцільності затвердження
регіональної цільової програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки

 

Загальні положення

Відповідно до Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” органами виконавчої влади та місцевого самоврядування організована робота з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

В області проживає 292473 дитини, з яких 1246 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

З метою попередження соціального сирітства службами у справах дітей забезпечено раннє виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та внесення інформації про цих дітей в Єдину інформаційну аналітичну систему “Діти” (ЄІАС “Діти”).

Пріоритетною для області формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є опіка/піклування.

Впродовж 2020 року в сім’ї громадян влаштовано під опіку, піклування 86 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, створено 8 прийомних сімей, в які влаштовано 15 дітей, створено 1 дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано 9 дітей, усиновлено 11 дітей.

Всього сімейними формами виховання охоплено 93% дітей вищезгаданої категорії.

Усиновлення в області є однією з пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, внаслідок якого вони набувають прав рідних дітей та позбуваються статусу дитини-сироти.

Службами у справах дітей ведеться постійна робота щодо встановлення статусу дітям, позбавленим батьківського піклування. Здійснюється моніторинг з цих питань.

434 дитини перебуває на обліку служб у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві обставини, служба у справах дітей обласної державної адміністрації є уповноваженим органом управління Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей, Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки сімей та дітей Івано-Франківської обласної ради.

З метою забезпечення права кожної дитини на житло у 2019 році дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа за кошти обласного та районного бюджетів придбано 5 квартир на суму 2 300 000 грн., з державного бюджету виділено кошти в сумі 8 899 000 грн. для придбання 27 квартир. В 2020 році розподілено кошти в сумі 7 952 600 грн. для 19 осіб вищевказаної категорії, які мають намір придбати житло. Потребують вирішення житлових прав 130 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

Мета Програми

Умови, що сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність дітей, соціальне сирітство.

Основною причиною цього є неспроможність сім’ї виконувати виховні функції. Асоціальна поведінка батьків, зловживання алкоголем, ухилення від виховання дітей, жорстоке поводження з дітьми призводять в кінцевому результаті до позбавлення їх батьківських прав.

Значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають житла у зв’язку з тим, що воно було відсутнє в їх батьків, або вони втратили його через незалежні від них причини (батьки продали житло, покинули новонароджених дітей у закладах охорони здоров’я тощо).

Мета Програми полягає в подоланні дитячої бездоглядності та безпритульності, запобіганні дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. В області налагоджено облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають житла або потребують поліпшення житлових умов.

 

Основні завдання Програми

 1. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань захисту дитинства, удосконалення статистичного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.
 3. Розвиток сімейних форм виховання дітей.
 4. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують його покращення.
 5. Забезпечення належного утримання дітей в закладах інституційного догляду та соціального захисту дітей.

 

Фінансове забезпечення Програми   

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок обласного, районних і міських, селищних та сільських бюджетів об’єднаних територіальних громад та позабюджетних джерел фінансування.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Прогнозовані обсяги фінансування регіональної цільової програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел наведені в паспорті Програми.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

– підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань захисту дитинства;

– покращення умов утримання дітей в закладах соціального захисту дітей;

– першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України;

– профілактику алкоголізму і наркоманії серед неповнолітніх, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності;

– здійснення контролю за дотриманням житлових і майнових прав неповнолітніх, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– вирішення проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують його покращення;

– інформування громадськості з питань подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, захисту прав дітей, в т. ч. житлових, розвитку сімейних форм виховання, пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх тощо.


Додаток
до регіональної цільової програми попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт  та дітей,
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін викона-нняОрієнтовані обсяги фінансуванняОчікувані результати
РокиВсьогов. т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетБюджети сільських, селищних,міських радінші джерела
12345678910
1.Забезпечити своєчасне виявлення та облік сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвихРайдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад2021-2025 рокиВирішення проблем сімей з дітьми, надання їм комплексної допомоги, попередження насильства в сім’ї,попередження
12345678910
обставинах, проведення оцінки потреб сімей та дітей, надання їм соціальних послуг.жорстокого поводження з дітьми
2.Забезпечення проведення святкових заходів, конференцій, круглих столів, радіо та телепередач, присвячених Дню захисту дітей, Дню усиновлення, Дню спільних дій в інтересах дітей та ін.Райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад, служба у справах дітей облдержадмініст-рації, департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмініст-рації, управління культури, національностей та релігій облдержадмініст-рації2021-2025 роки202130,020,010,0Проведення на належному рівні святкових заходів, конференцій, круглих столів, радіо та телепередач, присвячених Дню захисту дітей, Дню усиновлення, Дню спільних дій в інтересах дітей та ін.
202230,020,010,0
202330,020,010,0
202430,020,010,0
202530,020,010,0
3.Здійснювати інформування громадськостіРайдержадмініст-рації, виконавчі органи міських,2021-2025 рокиЗабезпечення інформування громадськості про
12345678910
про стан дотримання прав дітей, реалізацію державної політики з питань дітей через засоби масової інформації.селищних, сільських рад, служба у справах дітей облдержадмініст-раціїстан дотримання прав дітей, реалізацію державної політики з питань дітей через засоби масової інформації
4.Забезпечити здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборону продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсю-джування наркотиків.Головне управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад2021-2025 роки202120,020,0Профілактика алкоголізму та наркоманії серед дітей, попередження дитячої бездоглядності
202220,020,0
202320,020,0
202420,020,0
202520,020,0
12345678910
5.Забезпечити повноту внесення даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання в сім’ю, до єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” (ЄІАС “Діти”).Райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських,селищних, сільських рад, служба у справах дітей облдержадмініст-рації2021-2025 рокиПідвищення ефективності діяльності органіввиконавчої влади з питань захисту дитинства, удосконалення статистичного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
6.Здійснювати першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вРайдержадмініст-рації, виконавчі органи міських рад2021-2025 рокиЗабезпечення першочергового влаштування дітей в сім’ї громадян України
12345678910
сім’ї громадян, зокрема:усиновлювачів, під опіку та піклування, у прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу, інше.
7.Здійснювати підбір кандидатів в усиновителі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі.Райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад2021-2025 рокиУсиновлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування під опіку, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу
8.Забезпечувати проведення навчань для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники (в т. ч. для під-вищення їхньої кваліфікації).Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, служба у справах дітей облдержадмініст-рації2021-2025 роки202150,050,0Забезпечення отримання кандидатами у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники належної кваліфікації для виховання дітей тапідвищення їх кваліфікації
202250,050,0
202350,050,0
202450,050,0
202550,050,0
12345678910
9.Влаштовувати дітей-сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї опікунів, піклувальників, створювати прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.Райдержадмініст-рації, виконавчіоргани міських, селищних, сільських рад2021-2025 рокиРозвиток сімейних форм виховання тавлаштування у них дітей
10.Інформування громадськості про послугу з патронату та пошуккандидатів у патронатні вихователі.Райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад2021-2025 рокиРозвиток послуг з патронату
11.Проводити первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі, забезпечувати проведення навчань дляРайдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад, Івано-Франківський обласний центр2021-2025 роки202150,050,0Створення патронатних сімей
202250,050,0
202350,050,0
202450,050,0
12345678910
кандидатів у патронатні вихователі.соціальних служб, служба у справах дітей облдержадмініст-рації202550,050,0
12.Забезпечувати проведення семінарів і нарад з питань захисту прав та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад, служба у справах дітей облдержадмініст-рації, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб2021- 2025 роки202140,030,010,0Поліпшення роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
202240,030,010,0
202340,030,010,0
202440,030,010,0
202540,030,010,0
13.Проводити навчання надавачів соціальних послуг,суб’єктів соціальної роботи, підвищення їх професійної компетентності.Служба у справах дітей облдержадмініст-рації, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб2021- 2025 роки202130,030,0Підвищення  професійної компетентності надавачівсоціальних послуг, працівників соціальних служб
202230,030,0
202330,030,0
202430,030,0
202530,030,0
12345678910
14.Проводити роботу щодо своєчасного взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  на квартирний облік.Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад2021-2025 рокиВзяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на квартирний облік
15.Вирішувати питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратилиз незалежних від них причин,забезпечити розподіл коштів на проектні, будівельно-ремонтні роботи,придбання житла таОблдержадмініст-рація, міські, селищні, сільські ради2021-2025 роки20216000,03000,03000,0Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  які його не мають або втратили з незалежних від них причин, покращення умов їх проживання
20226000,03000,03000,0
20236000,03000,03000,0
20246000,03000,03000,0
12345678910
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних.20256000,03000,03000,0
16.Організувати виготовлення та розповсюдження інформаційних плакатів, календарів, буклетів з питань захисту прав та інтересів дітей.Райдержадмініст-рації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад, служба у справах дітей облдержадмініст-рації2021-2025 роки202130,020,010,0Проведення якісної інформаційної кампанії з питань захисту прав дітей
202230,020,010,0
202330,020,010,0
202430,020,010,0
202530,020,010,0

 

 

В. о. начальника служби
у справах дітей облдержадміністрації                                                                            Віталія Попович


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]