Про затвердження списку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.04.2021 № 150-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження списку рідкісних
і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів рослин на території
Івано-Франківської області

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 26, 30 Закону України «Про рослинний світ», враховуючи науковий звіт «Підготовка списку регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і грибів на території Івано-Франківської області» Інституту екології Карпат НАН України, з метою охорони та відтворення рослинного світу, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про види рослин, що потребують охорони в межах Івано-Франківської області (додаток 2).
 3. Рекомендувати установам природно-заповідного фонду області, постійним лісокористувачам, органам місцевого самоврядування забезпечити охорону рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на підвідомчій території.
 4. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Карпатського округу (М.Аврам) забезпечити контроль за дотриманням природоохоронного законодавства щодо охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С.Басараб).

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.04.2021 № 150-6/2021

 

 

ПЕРЕЛІК
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
 зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області

 

 

      1. Аденофора лілієлиста – Adenofora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.

 1. Азинеума сірувата – Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb & Schenk
 2. Аїра гвоздична – Aira caryophyllea L.
 3. Айстра степова – Aster amellus L.
 4. Аконіт буковинський – Aconitum bukovinense Zapał.
 5. Аконіт Гостів – Aconitum hosteanum Schur
 6. Аконіт кущистий – Aconitum eulophum Rchb.
 7. Аконіт строкатий – Aconitum variegatum L.
 8. Актінотеніум валькуватий – Actinotaenium palangula (Bréb. ex Ralfs) Teiling ex Růžička et Pouzar
 9. Актінотеніум гарбузоподібний – Actinotaenium cucurbitinum (Bisset) Teiling
 10. Актінотеніум Клеве – Actinotaenium clevei (P. Lundell) Teiling
 11. Актінотеніум шипуватозиготний – Actinotaenium spinospermum (Joshua) Kouwets et Coesel
 12. Алекторія чудова – Alectoria mirabilis
 13. Алойна жорстка – Aloina rigida (Hedw.) Limpr.
 14. Анастрепта оркнейська – Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffner
 15. Андромеда багатолиста – Andromeda polifolia L.
 16. Арктопармелія зігнута – Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale
 17. Арніка гірська – Arnica montana
 18. Артопіренія непримітна – Arthopyrenia inconspicua Lahm ap. Körb.
 19. Арум Бессера – Arum besserianum Schott
 20. Аспленій зелений – Asplenium viride
 21. Аспленій північний – Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
 22. Астрагал данський – Astragalus danicus Retz.
 23. Атрагена альпійська – Atragene alpina L.
 24. Атрихум тоненький – Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch et Schimp.
 25. Аулякомніум андрогенний – Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.
 26. Багаторядник Брауна – Polystichum braunii (Spenner) Fée
 27. Багаторядник списовидний – Polystichum lonchitis (L.) Roth
 28. Багно болотне – Ledum palustre L.
 29. Барбілофозія плауноподібна – Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske.
 30. Барбуля згорнута – Barbula convoluta
 31. Бартсія альпійська – Bartsia alpina L.
 32. Біаторіна мінлива – Biatorina commutata (Ach.) A. Massal.
 33. Бобівник трилистий – Menyanthes trifoliata L.
 34. Борщівник карпатський – Heracleaum carpaticum Porcius
 35. Борщівник пальчастий – Heracleum palmatum Baumg.
 36. Брахитеціум Мільде – Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.
 37. Брахітеціум вусатий – Brachythecium cirrosum (Schwaegr.) Schimp.
 38. Бріорія Врангійова – Bryoria vrangiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.
 39. Бріорія переплутана – Bryoria intricans (Vainio) Brodo & D. Hawksw.
 40. Бріорія позитивна – Bryoria positiva (Gyelnik) Bystrek
 41. Бріум закручений – Bryum torquescens Bruch & Shimp.
 42. Будяк Кернера – Carduus kerneri Simonk.
 43. Будяк сизий – Carduus glaucinus Holub
 44. Бульбохета дивна – Bulbochaete mirabilis ex Hirn
 45. Бурачок Гмеліна – Alyssum gmelinii Jord.
 46. Верба вовчеягідна – Salix daphnoides Vill.
 47. Верба мирзинолиста – Salix myrsinifolia Salisb.
 48. Верба розмаринолиста – Salix rosmarinifolia L.
 49. Верба списовидна – Salix hastata L.
 50. Вероніка альпійська – Veronica alpina L.
 51. Вероніка лежача – Veronica prostrata
 52. Вероніка несправжня – Veronica spuria L.
 53. Верукарія буро-чорна – Verrucaria fuscoatra
 54. Верукарія веронська – Verrucaria veronensis Massal.
 55. Верукарія сизо-зелена – Verrucaria glaucovirens Grummann
 56. Вишня степова – Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow
 57. Вівсюнець пустельний – Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski
 58. Вівсюнець Шелла – Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.
 59. Вовчок високийOrobanche elatior Sutton
 60. Вовчок жовтий – Orobanche lutea
 61. Водяна сосонка звичайна – Hippuris vulgaris
 62. Водяний жовтець водний – Batrachium aquatile (L.) Dumort.
 63. Волошка мармароська – Centaurea marmarosiensis (Jáv.)
 64. Волошка Маршала – Centaurea marschalliana
 65. Волошка руська – Centaurea ruthenica
 66. Волошка стиснута – Centaurea stricta & Kit.
 67. Вужачка звичайна – Ophioglossum vulgatum
 68. В’язіль увінчаний – Coronilla coronata
 69. Гадюча цибулька занедбана – Muscari neglectum ex Ten.
 70. Гвоздика Андржейовського – Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz.
 71. Гвоздика голувата – Dianthus glabriusculus (Kit.) Borbás
 72. Гвоздика карпатська – Dianthus carpaticus Wołoszcz.
 73. Гвоздика стиснуточашечна – Dianthus stenocalyx
 74. Геокалікс пахучий – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 75. Гіалідеа лецидеєподібна – Gyalidea lecideopsis (A. Massal.) Lettau
 76. Гіалотека розтріскуюча – Hyalotheca dessiliensis (Sm.) Bréb.
 77. Гіалотека слизова – Hyalotheca mucosa (Mertens) ex Ralfs
 78. Гіацинтик блідий – Hyacinthella leucophaea (C.Koch.) Schur
 79. Гігрогіпнум твердуватий – Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W. Jamieson
 80. Гіменелія різна – Hymenelia heteromorpha (Kremp.) Lutzoni
 81. Гіровейсія тонка – Giroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.
 82. Голокучник РобертівGymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
 83. Гострокільник волосистий – Oxytropis pilosa (L.) DC.
 84. Грушанка карпатська – Pyrola carpatica Holub & Křisa
 85. Гусимець Горнунгіїв – Arabis hornungiana Schur
 86. Десмідіум Шварца – Desmidium swartzii Agardh ex Ralfs
 87. Джапевія золотоносна – Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg
 88. Дзвоники пилчасті – Campanula serrata L.
 89. Дзвоники широколисті – Campanula latifolia L.
 90. Дивина фіолетова – Verbascum phoeniceum L.
 91. Дідімодон гострий – Didymodon acutus (Brid.) Saito
 92. Дідімодон острівний – Didymodom insulans (De Not.) M. Hill
 93. Дікранум видовжений – Dicranum elongatum Schleich. ex Schwaegr.
 94. Дікранум Мюленбека – Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp.
 95. Дуб скельний – Quercus petraea Liebl.
 96. Егоніхон фіолетово-голубий – Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub
 97. Едогоніум Борі – Oedogonium borisianum (Le Clerc) Wittr. ex Hirn
 98. Енкаліпта звичайна – Encalypta vulgaris
 99. Еремогоне лучно-степове – Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn.
 100. Еуаструм близький – Euastrum affine Ralfs
 101. Еуаструм рукоятковий – Euastrum ansatum (Ehrenb.) Ralfs
 102. Жовтець карпатський – Ranunculus carpaticus Herbich
 103. Жовтець Малиновського – Ranunculus malinovskii A. Jolen. & Derviz-Sokolova
 104. Жовтозілля болотне – Senecio paludosus L.
 105. Жовтозілля Черняєва – Tephroseris czernjaevii (Minder.) Holub
 106. Жовтозілля чубкове – Tephroseris papposa (Rchb.) Schur
 107. Жовтозілля ШвецоваSenecio schvetzovii Korsh.
 108. Жовтушник запашний – Erysimum odoratum Ehrh.
 109. Жовтушник Маршала – Erysimum marschallianum Andrz. ex DC.
 110. Жовтяниця альпійська – Chrysosplenium alpinum Schur
 111. Журавлина болотна – Oxycoccus palustris
 112. Залізняк бульбистий – Phlomis tuberosa
 113. Заяча конюшина альпійська – Anthyllis alpestris (Kit. ex Schult.) Rchb.
 114. Заяча конюшина Шиверека – Anthyllis schiwereckii (DC.) Błocki
 115. Звіробій стрункий – Hypericum elegans Stephan ex Willd.
 116. Звіробій шорсткий – Hypericum hirsutum
 117. Зимолюбка зонтична – Chimaphila umbellata (L.) W.Barton
 118. Зігодон найзеленіший – Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.
 119. Зіновать Ліндемана – Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) Klásková
 120. Зірочки дудчасті – Gagea fistulosa Ker-Gawl.
 121. Зірочки Пачоського – Gagea paczoskii (Zapał.)
 122. Зірочки чохлуваті – Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
 123. Зніт алсинолистий – Epilobium alsinifolium
 124. Кадило звичайне – Melittis mellissophyllum s. l.
 125. Каліергон гігантський – Сalliegon giganteum (Schimp.) Kindb.
 126. Каліпогейя Мюллера – Calipogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib.
 127. Каліпогейя сфагнова – Calipogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske
 128. Калоплака Боррера – Caloplaca borreriR. Laundon
 129. Катапіреній Мічела – Catapyrenium michelii (A. Massal.) R. Sant.
 130. Келерія велика – Koeleria grandis Besser ex Gorski
 131. Кизильник цілокраїй – Cotoneaster integerrimus Medik.
 132. Кизляк китицецвітий – Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.
 133. Китник зайцехвостий – Alopecurus laguriformis Schur
 134. Китятки гіркуваті – Polygala amarella Crantz
 135. Китятки сибірські – Polygala sibirica L.
 136. Кладоподієля плавуча – Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch.
 137. Кладофора струмкова – Cladophora rivularis (L.) C. Hoek
 138. Клевея прозора – Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.
 139. Клопогін європейський – Cimicifuga europaea Schipcz.
 140. Клостеріум Дельпонте – Closterium delpontei (G.A. Klebs) Wolle
 141. Клостеріум обрубаний – Closterium abruptum West
 142. Клостеріум своєрідноспоровий – Closterium idiosporum West et G.S. West
 143. Клостеріум ситниковий – Closterium juncidum Ralfs
 144. Кололеженея вапнякова – Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.
 145. Конюшина блідо-жовта – Trifolium ochroleucon Huds.
 146. Конюшина люпинова – Trifolium lupinaster L.
 147. Конюшина темно-каштанова – Trifolium spadiceum L.
 148. Космаріум горнованський – Cosmarium hornavanense var. hornavanense
 149. Космаріум горнованський різн. альпійський – Cosmarium hornavanense alpinum (Schmidle) Messik. in Růžička
 150. Космаріум горнованський різн. дивовижний – Cosmarium hornavanense mirabile Růžička
 151. Космаріум горнованський різн. дубовіанський – Cosmarium hornavanense dubovianum (Lütkem.) Růžička
 152. Космаріум Бребіссона – Cosmarium brebissonii ex Ralfs
 153. Космаріум двозначний – Cosmarium anceps Lundell
 154. Космаріум кутастий – Cosmarium angulosum Bréb.
 155. Космаріум перешийкогранульований – Cosmarium isthmochondrum
 156. Костриця безоста – Festuca inarmata Schur
 157. Костриця галицька – Festuca galiciensis Bednarska
 158. Костриця карпатська – Festuca carpatica F. G. Dietr.
 159. Костриця нитковидна – Festuca filiformis 
 160. Кринітарія звичайна – Galatella linosyris (L.) Rchb.f.
 161. Крупка каринтійська – Draba carinthiaca Hoppe
 162. Кульбаба альпійська – Taraxacum alpinum Hegetschw. et Heer
 163. Кульбаба джерельна – Taraxacum fontanum Hand-Mazz.
 164. Лазурник трилопатевий – Laser trilobum (L.)
 165. Ласкавець довголистий – Bupleurum longifolium L.
 166. Латаття біле – Nymphaea alba L.
 167. Латаття сніжно-біле – Nymphaea candida C. Presl.
 168. Леєрсія рисовидна – Leersia oryzoides (L.) Sw.
 169. Леканора крайова – Lecanora marginata (Schaer.) Hertel & Rambold
 170. Леканора перехідна – Lecanora transcendens (Nyl.) Arnold
 171. Лескеобріум короткодзьобий – Loeskeobryum brevirostre (Brid.) Fleisch.
 172. Лескурея вкорінена – Lescuraea radicósa (Mitt.) Mönk.
 173. Лещиця пучкова – Gypsophila fastigiata
 174. Липа широколиста – Tilia platyphyllos
 175. Листовик сколопендровий – Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
 176. Ліндернія простерта – Lindernia procumbens (Krock.) Borbás
 177. Ломикамінь висхідний – Saxifraga adscendens L.
 178. Ломикамінь трипальчастий – Saxifraga tridactylites L.
 179. Ломиніс цілолистий – Clematis integrifolia L.
 180. Любочки шафранові – Leontodon croceus Haenke
 181. Льон гірський – Linum exaaxillare Kit.
 182. Льон жовтий – Linum flavum L.
 183. Льонолисник альпійський – Thesium alpinum L.
 184. Льонолисник безприквітковий – Thesium ebracteatum Hayne
 185. Маннія запашна – Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark
 186. Медунка вузьколиста – Pulmonaria angustifolia L.
 187. Медунка Філярського – Pulmonaria filarszkyana Jáv.
 188. Мезоптіхія різноборіздкова – Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex C.Hartm.) L. Soderstr.
 189. Меркія Бліта – Moerckia blyttii (Morch) Brockm.
 190. Миколайчики польові – Eryngium campestre L.
 191. Мікарея зеленолепрозна – Micarea viridileprosa Coppins & Van den Boom
 192. Мікарея зелено-чорна – Micarea viridiatra Coppins
 193. Мікарея потовщена – Micarea incrassata Hedl.
 194. Мікрастеріас американський – Micrasterias americana ex Ralfs
 195. Мікрастеріас сосочковий – Micrasterias papillifera Bréb. in Ralfs
 196. Мілоспій Ліоізе – Milospium lacoizquetae Etayo & Diederich
 197. Мінуарція дністровськаMinuartia thyraica Klokov
 198. Молодило руське – Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C.B. Lehm.
 199. Молочай болотний – Euphorbia palustris L.
 200. Молочай волохатий – Euphorbia villosa Waldst. & Kit.
 201. Молочай блискучий – Euphorbia lucida Waldst. & Kit.
 202. Молочай карпатський – Euphorbia carpatica Wołoszcz.
 203. Молочай Ясієвича – Euphorbia jasiewiczii (Chrtek et Křisa) Dubovik
 204. Монтанелія диз’юнктивна – Montanelia disjuncta (Erichsen) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.
 205. Мультиклавула весняна – Multiclavula vernalis (Schwein.) R.H. Petersen
 206. Настурція лікарська – Nasturtium officinale Br.
 207. Незабудка альпійська – Myosotis alpestris F.W.Schmidt
 208. Нетріум довгастий – Netrium oblongum (De Bary) Lütkem. var. oblongum
 209. Нетріум довгастий різн. циліндричний – Netrium oblongum cylindricum West et G.S. West
 210. Нетріум пальцеподібний – Netrium digitus (Ehrenb. ex Ralfs) Itzigs. et Rothe in Rabenh.
 211. Нефрома арктична – Nephroma arcticum (L.) Torrs.
 212. Образки болотні – Calla palustris
 213. Одонтосхізма денудована – Odonthoschisma denudatum (Mart.) Dumort.
 214. Ожика колосиста – Luzula spicata (L.) DC.
 215. Октакантіум восьмирожковий – Octacanthium octocorne (Ehrenb. ex Ralfs) Compère
 216. Оман блошиний – Inula conyzae (Greiss.) Meikle
 217. Оман високий – Inula helenium L.
 218. Орлики звичайні – Aquilegia vulgaris L.
 219. Ортотріхум Ляєля – Orthotrichum lyelli & Taylor
 220. Осока багнова – Carex limosa L.
 221. Осока Буека – Carex buekii
 222. Осока волосовидна – Carex capillaris
 223. Осока Гартмана – Carex hartmanii
 224. Осока дворядна – Carex disticha
 225. Осока низька – Carex humilis
 226. Осот клейкий – Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.
 227. Осот паннонський – Cirsium pannonicum (L. f.) Link
 228. Осот хрещатий – Cirsium decussatum Janka
 229. Очиток альпійський – Sedum alpestre
 230. Педіаструм кутастий – Pediastrum angulosum (Ehrenb.)
 231. Пелтигера Некера – Peltigera neckeri ex. Müll. Arg.
 232. Пелтигера неполідактилеподібна – Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln.
 233. Первоцвіт безстебловий – Primula acaulis (L.) L.
 234. Переліска яйцевидна – Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe
 235. Перестріч Гербіха – Melampyrum herbichii Woł.
 236. Перестріч гребінчастий – Melampyrum cristatum
 237. Перлівка одноквіткова – Melica uniflora
 238. Перлівка трансільванська – Melica transsilvanica Schur
 239. Перстач білий – Potentilla alba
 240. Перстач болотний – Potentilla palustris (L.) Scop.
 241. Перстач горбкуватий – Potentilla collina Wibel
 242. Перстач Крантца – Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch
 243. Перстач пірамідоцвітий – Potentilla thyrsiflora ex Zimmeter
 244. Півники злаколисті – Iris graminea
 245. Півники угорські – Iris hungarica & Kit. (Iris aphylla L.)
 246. Підмаренник волинський – Galium volhynicum Pobed.
 247. Підмаренник герцинський – Galium hercynicum Weig.
 248. Підмаренник красильний – Galium tinctorium (L.)
 249. Підмаренник чепурненький – Galium bellatulum Klokov
 250. Плавушник болотний – Hottonia palustris
 251. Пластеврінхіум складочковий – Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch.
 252. Плеуросперм австрійський – Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
 253. Полібластія секретна – Polyblastia abscondita (Nyl.) Arnold
 254. Політріхум блідоніжковий – Polytrichum pallidisetum Funck
 255. Порина Гентера – Porina guentheri (Flot.) Zahlbr.
 256. Приворотень баб’єгiрський– Alchemilla babiogorensis Pawł.
 257. Приворотень Браун-Бланке – Alchemilla braunblanquetiiPawł.
 258. Приворотень горцiвський– Alchemilla gorcensis Pawł.
 259. Приворотень Дейла – Alchemilla deyliiPlocek
 260. Приворотень Запаловича– Alchemilla zapalowiczii Pawł.
 261. Приворотень майжезближений – Alchemilla subconnivensPawł.
 262. Приворотень притуплений –Alchemilla obtusa Buser
 263. Приворотень смiтнянський – Alchemilla smytniensisPawł.
 264. Приворотень чивчинський –Alchemilla czywczynensis Pawł.
 265. Рамаліна карпатська – Ramalina carpatica Körb.
 266. Рафідіаструм горбкуватий – Raphidiastrum monticulosum (Bréb. ex Ralfs) Pal.-Mordv. ex Pal.-Mordv.
 267. Рдесник злаколистий – Potamogeton gramineus L.
 268. Рдесник маленький – Potamogeton pusillus
 269. Ризокарпон підподвійний – Rhizocarpon subgeminatum Eitner
 270. Ринхоспора біла – Rhynchospora alba (L.) Vahl
 271. Рінодина доросла – Rinodina excrescens
 272. Річчія кучкоплода – Riccia sorocarpa Bisch.
 273. Рогіз Шутлеворта – Typha shuttleworthii W.D.J. Koch & Sond.
 274. Роговик шерстистий – Cerastium lanatum Lam.
 275. Росичка круглолиста – Drosera rotundifolia L.
 276. Руслиця мокрична – Elatine alsinastrum L.
 277. Руслиця тритичинкова – Elatine triandra Schkuhr
 278. Рутвиця блискуча – Thalictrum lucidum
 279. Рутвиця жовта – Thalictrum flavum
 280. Самосил гірський – Teucrium montanum L.
 281. Сверція крапчаста – Swertia punctata Baumg.
 282. Cелігерія вапнякова – Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp.
 283. Селігерія Донна – Seligeria donniana (Sm.) H. Müll.
 284. Серпій різнолистийSerratula lycopifolia (Vill.) A.Kern.
 285. Серполескея конфервоподібна – Serpoleskea confervoides (Brid.) Schimp.
 286. Сеслерія Гейфлерова – Sesleria heufleriana Schur
 287. Синюха голуба – Polemonium caeruleum L.
 288. Синяк руський – Echium russicum J.F.Gmel.
 289. Ситник каштановий – Juncus castaneus Smith
 290. Ситник нитковидний – Juncus filiformis
 291. Ситник Томаса – Juncus tomasii
 292. Ситник трилусковий – Juncus triglumis
 293. Ситник чорний – Juncus atratus Křock.
 294. Ситняг австрійський – Eleocharis austriaca Hayek
 295. Ситняг п’ятиквітковий – Eleocharis quinqueflora (F.H. Hartm.) O. Schwarz
 296. Cінтріхія зеленіюча – Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
 297. Скабіоза матова – Scabiosa opaca Klokov
 298. Скереда обкусана – Crepis praemorsa (L.) Tausch
 299. Скереда сибірська – Crepis sibirica
 300. Скорзонера іспанська – Scorzonera hispanica
 301. Скорзонера низька – Scorsonera humilis
 302. Смілка дібровна – Silene nemoralis & Kit.
 303. Смовдь кминолиста – Peucedanum carvifolia
 304. Смородина карпатська – Ribes carpaticum
 305. Сонцецвіт великоквітковий – Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC.
 306. Спірогіра найтонша – Spirogyra tenuissima (Hassall) Kütz.
 307. Спірогіра непомічена – Spirogyra neglecta (Hassall) Kütz.
 308. Спіротенія стиснута – Spirotaenia condensata Bréb. ex Ralfs
 309. Спляхнум ампулоподібний – Splachnum ampullaceum Нedw.
 310. Спляхнум сферичний – Splachnum sphaericum
 311. Спонділозіум Люткемюллера – Spondylosium luetkemuelleri Grönblad
 312. Стародуб пруськийLaserpitium prutenicum L.
 313. Стігеоклоніум довговолосковий – Stigeoclonium longipilum Kütz. emend. Islam
 314. Стігеоклоніум мінливий – Stigeoclonium variabile Nägeli in Kütz. em. Islam
 315. Страураструм витончений – Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs
 316. Страураструм криворогий – Staurastrum cyrtocerum Bréb. ex Ralfs
 317. Страусове перо звичайне – Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
 318. Сугайник карпатський – Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman
 319. Сухоребрик стиснутий – Sisymbrium strictissimum
 320. Сфагнум береговий – Sphagnum riparium Ångstr.
 321. Сфагнум вушковий – Sphagnum auriculatum
 322. Сцитиній біаторовий – Scytinium biatorinum(Nyl.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
 323. Сціурогіпнум відігнутий – Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen
 324. Сціурогіпнум Флотова – Sciurohypnum flotowianum (Sendt.) Ignatov & Huttunen
 325. Талабан дакійський – Thlaspi dacicum Heuff.
 326. Талабан Ковача – Thlaspi kovatsii Heuff.
 327. Тейлорія тонка – Tayloria tenuis (Dicks.)
 328. Телідій джерельний – Thelidium fontigenum Massal.
 329. Телідій кісточковидний – Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd
 330. Теліптерис болотний – Thelypteris palustris Schott
 331. Тетмеморус Бребіссона – Tetmemorus brebissonii (Menegh.) ex Ralfs
 332. Тетмеморус гранульований – Tetmemorus granulatus (Bréb.) ex Ralfs
 333. Тетраплодон мнієподібний – Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp.
 334. Тирлич звичайний – Gentiana pneumonanthe L.
 335. Тирлич хрещатий – Gentiana cruciata
 336. Тирличник війчастий – Gentianopsis ciliata (L.) Ma Yu-Chuan
 337. Тімія баварська – Timmia bavarica Hessl.
 338. Тонконіг гібридний – Poa hybrida Gaudin
 339. Тонконіг Дейла – Poa deylii Chrtek & V. Jirásek
 340. Тонконіг різнобарвний – Poa versicolor Besser
 341. Тортітенія альпійська – Tortitaenia alpina (Schmidle) Brook
 342. Тортуля відсічена – Tortula truncata (Hedw.)
 343. Тортуля літня – Tortula aestiva (Schultz) P. Beauv.
 344. Тоція карпатська – Tozzia carpathica Woł.
 345. Трентеполія Жоліта – Trentepohlia jolithus (L.) Wallr. jolithus
 346. Трентеполія Жоліта різн. Бовіна – Trentepohlia jolithus bovina (Flotow in Rabenh.) Rabenh.
 347. Трентеполія золотиста – Trentepohlia aurea (L.) Martius
 348. Трентеполія золотиста різн. повстиста – Trentepohlia aurea tomentosa Kütz.
 349. Трентеполія ялицева – Trentepohlia abietina (Flotow) Hansg.
 350. Тризубець болотний – Triglochin palustre L.
 351. Тринія багатостеблова – Trinia multicaulis Schischk.
 352. Трищетинник альпійський – Trisetum alpestre (Host) P. Beauv.
 353. Трищетинник війчастий – Trisetum ciliare (Kit.) Domin
 354. Трітомарія вирізаноформна – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske
 355. Тріходон циліндричний – Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.
 356. Тріхоколєя тонко вовниста – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
 357. Тріхостомум короткозубий – Trichostomum brachydontium Bruch
 358. Улотрикс поясковий різн. жорсткуватий – Ulothrix zonata rigidula (Kütz.) Hansg.
 359. Улотрикс поясковий різн. нерівний – Ulothrix zonata (Weber et Mohr) Kütz. var. inaequalis (Kütz.) Rabenh.
 360. Улотрикс рівний – Ulothrix aequalis Kütz.
 361. Улотрикс чоткоподібний різн. Брауна – Ulothrix moniliformis Kütz. var. braunii (Kütz.) Rabenh.
 362. Умбілікарія гладкувата – Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm.
 363. Уснея букова – Usnea faginea Motyka
 364. Уснея Мотики – Usnea motykana & Wójciak
 365. Уснея найбільша – Usnea maxima Motyka
 366. Уснея сибірська – Usnea cavernosa Agassiz ssp. sibirica (Räsänen) Motyka
 367. Уснея щетинконосна – Usnea chaetophora
 368. Уснея ямчаста – Usnea scrobiculata Motyka
 369. Ушанка Ївги – Otites eugeniae Klokov
 370. Фарнолдія юрська – Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel
 371. Фіалка багнова – Viola uliginosa Besser
 372. Фіалка болотна – Viola palustris
 373. Фіалка ставкова – Viola stagnina
 374. Фіалка скельна – Viola saxatilisW. Schmidt
 375. Філонотіс вапняковий – Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
 376. Філонотіс повстистий – Philonotis tomentella
 377. Фітеума чотирироздільна – Phyteuma tetramerum Schur
 378. Хамерій Додонея – Chamaerion dodonaei (Vill.) Kost.
 379. Хвощ галузистий – Equisetum ramosissimum
 380. Хвощ зимуючий – Equisetum hyemale
 381. Хвощ лучний – Equisetum pratense
 382. Хвощ рябий – Equisetum variegatum ex Weber & Mohr
 383. Хетофора горбкувата – Chaetophora tuberculosa (Roth) Hook in C. Agardh
 384. Хетофора потовщена – Chaetophora incrassata (Huds.) Hazen
 385. Цефалозієля майже зубчаста – Cephaloziella spinigera (Lindb.) Jorg.
 386. Цефалозієля червонувата – Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.
 387. Цефалозія повна – Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.
 388. Цефалозія сумнівна – Cephalozia ambigua Massal.
 389. Цибуля гранчаста – Allium angulosum L.
 390. Цибуля кругла – Allium rotundum L.
 391. Цибуля подільська – Allium podolicum (Asch. & Graebn.) Błocki ex Racib.
 392. Цибуля скорода – Allium sсhoenoprasum
 393. Цикута отруйна – Cicuta virosa
 394. Чебрець молдавський – Thymus moldavicus Klokov & Des.-Shost.
 395. Чемериця чорна – Veratrum nigrum
 396. Чемерник червоніючий – Helleborus purpurascens & Kit.
 397. Чина болотна – Lathyrus palustris
 398. Чина гороховидна – Lathyrus pisiformis
 399. Чина широколиста – Lathyrus latifolius L.
 400. Чистець прямий – Stachys recta L.
 401. Шавлія зарослева – Salvia dumetorum Andrz.
 402. Шавлія поникла – Salvia nutans L.
 403. Шипшина бедренцелиста – Rosa pimpinellifolia L.
 404. Шізматомма вапнякова – Schismatomma cretaceum (Hue) J.R. Laundon
 405. Шолудивник болотний – Pedicularis palustris
 406. Шолудивник Гакетта – Pedicularis hacquetii Graf
 407. Щебрушка альпійська – Acinos alpinus (L.) Moench
 408. Щитник гребенястий – Dryopteris cristata (L.) A. Gray
 409. Щитник споріднений – Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkis
 410. Юринея вапнякова – Jurinea calcarea Klokov
 411. Юринея найм’якша – Jurinea molissima Klokov

 

Начальник управління
екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації                             Андрій ПЛІХТЯК


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.04.2021 № 150-6/2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про види рослин, що потребують
охорони в межах Івано-Франківської області

 

 1. Положення про види рослин, що потребують охорони в межах Івано-Франківської області (далі – види регіональної охорони), є документом та основою для розробки подальших дій, спрямованих на охорону зникаючих і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин Івано-Франківської області, які не включені до Червоної книги України (2009).
 2. До переліку видів регіональної охорони на території Івано-Франківської області, які не включені до Червоної книги України (далі – Перелік), належать види рослин, які постійно або тимчасово (в періоди певних етапів життєвого циклу) ростуть у природних умовах на території Івано-Франківської області і перебувають під загрозою зникнення або істотного зменшення чисельності їхніх популяцій.
 3. Включені до Переліку види рослин підлягають особливій охороні на території Івано-Франківської області, а також особливій охороні підлягають природні місця їх існування (природні оселища), які мають головне значення для життєдіяльності цих видів.

Організація збереження видів рослин, що включені до цього Переліку, поліпшення середовища їх перебування чи росту (природних оселищ), створення належних умов для розмноження у природних умовах і самовідтворення їхніх популяцій покладається, у межах компетенції, на місцеві ради, місцеві державні адміністрації та інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

 1. Охорона та відтворення видів рослин, що включені до Переліку, забезпечуються шляхом:

– систематичної роботи щодо виявлення місць їх локалізації (існування природних популяцій у природних оселищах), проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їхніх популяцій та необхідних наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони, збереження та відтворення;

– створення на територіях, де вони ростуть у природних умовах, системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються. Постійна чи тимчасова (у періоди певних етапів життєвого циклу) наявність на певній території видів рослин, що включені до Переліку, може бути підставою для оголошення цієї території об’єктом природно-заповідного фонду;

– створення банків генофонду таких рослин, вирощування у спеціально створених умовах (ботанічних садах, дендрологічних парках тощо);

– подання пропозицій про включення окремих видів до Червоної книги України;

– врахування спеціальних вимог щодо охорони цих видів рослин під час розміщення продуктивних сил, територіального планування, вирішення питань відведення земельних ділянок, розробки проектної, проектно-планувальної документації, екологічної експертизи;

– проведення еколого-освітньої та просвітницької роботи серед населення.

 1. Перегляд змісту Переліку, внесення до нього змін та доповнень здійснюється не рідше одного разу на десять років.
 2. Для наукового забезпечення ведення Переліку, обґрунтування пропозицій про включення до Переліку та вилучення з нього зникаючих видів рослин, організації наукових досліджень, розробки заходів щодо охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин, контролю за їх виконанням, координації державних органів і громадських організацій створюється обласна комісія з питань Переліку видів рослин, що потребують охорони в межах Івано-Франківської області, але не включені до Червоної книги України.

До складу вищезгаданої комісії входять провідні науковці, спеціалісти управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також можуть входити представники інших державних і громадських організацій. Персональний склад затверджується структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 1. Підставою для включення до Переліку певного виду рослин є дані про чисельність його популяцій та її динаміку, ареал, поширення в межах області та зміни умов існування, що підтверджують необхідність впровадження спеціальних заходів для його охорони.
 2. Пропозиції про включення до Переліку видів рослин можуть подавати відповідні науково-дослідні установи, державні і громадські організації, окремі фахівці, науковці.

Пропозиції мають складатися з наукового обґрунтування необхідності включення виду рослин до Переліку, відомостей про їх поширення, стан популяцій, необхідні заходи щодо збереження і відтворення у природних та спеціально створених умовах.

Узагальнення пропозицій щодо включення до Переліку видів рослин, що потребують охорони в межах Івано-Франківської області, здійснюється обласною комісією з питань Переліку видів рослин, що потребують охорони в межах Івано-Франківської області, але не включені до Червоної книги України.

Рішення про включення до Переліку видів рослин, що потребують охорони в межах Івано-Франківської області, але не включені до Червоної книги України, приймається обласною радою за поданням обласної державної адміністрації.

 1. Види рослин, що включені до Переліку, які в результаті здійснення природоохоронних заходів і на підставі наукових досліджень визнані такими, що знаходяться поза загрозою зникнення, підлягають вилученню із Переліку. Пропозиції про вилучення розглядаються в тому ж порядку, що і під час включення до Переліку.
 2. Заготівля (збирання) видів рослин, що включені до Переліку, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. Державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Державний контроль за дотриманням вимог щодо охорони та відтворення видів рослин, що включені до Переліку, здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 4. Відомості щодо змісту Переліку, стану включених до нього видів рослин підлягають широкому висвітленню, у тому числі через засоби масової інформації, доведенню до відома підприємств, наукових, освітніх, виховних та інших установ та організацій.

Наукові та інші установи, підприємства, організації та громадяни повідомляють структурний підрозділ обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища про наявну в них інформацію щодо поширення, чисельності, стану популяцій видів рослин, що включені до Переліку, та інформують про факти їх знищення чи пошкодження.

 

Начальник управління
екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації                                             Андрій ПЛІХТЯК


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]