Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі  змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 31.07.2020. № 1502-36/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі  змінами)

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми  пункт 10.4. підпрограми 10 “Розвиток вищої та фахової передвищої освіти” викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

1.3. Викласти в новій редакції пункт 10 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 2.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,

в т. ч.:

1 764 7081 764 708у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень 
2020292 910292 910у межах бюджетних призначень 
2021240 345240 345у межах бюджетних призначень 
2022235 655235 655у межах бюджетних призначень 
2023235 285235 285у межах бюджетних призначень 

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

  1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                           В. Кімакович

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                         С. Онищук


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 31.07.2020. № 1502-36/2020

 

Підпрограма 10. Розвиток вищої та фахової передвищої освіти

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
10.4.Надавати фінансову підтримку закладам вищої та фахової передвищої освіти для розвитку наукових проектів

 

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики

облдержадміністрації

 

2019-2023

роки

2016- 2023,     в т. ч.:26002600У межах

бюджетних

призначень

  

 

Стимулювання розвитку наукових потенціалів студентів, залучення до пошукової та дослідницької діяльності

201600-//- 
2017100100-//- 
2018100100-//- 
2019100100-//- 
202010501050-//- 
202110501050-//- 
2022100100-//- 
2023100100-//- 

 

Директор департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                                                               Віктор Кімакович


 Додаток 2
до рішення обласної ради
від 31.07.2020. № 1502-36/2020

 

 Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
 

 

 

 

10.

 

 

 

Розвиток вищої та фахової передвищої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики

облдержадміністрації

 

 

2016-2023

роки

 

 

2016- 2023,              в т. ч.:8060080600У межах

бюджетних

призначень

  

 

 

 

Забезпечення належних умов навчання студентів

 

 

201664006400-//- 
201769006900-//- 
201894009400-//- 
20191010010100-//- 
20201155011550-//- 
20211205012050-//- 
20221160011600-//- 
    20231260012600  

 

Директор департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                                         Віктор Кімакович

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]