Про регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” на 2020-2024 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 31.07.2020. № 1512-36/2020
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму забезпечення діяльності
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради”
на 2020-2024 роки

 

З метою забезпечення потреб підприємств, установ, організацій області, ОТГ та інших суб’єктів господарювання послугами в здійсненні закупівель товарів, робіт, послуг, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про публічні закупівлі” від 19.09.2019 р. № 114-IX та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12. 2018 р. № 1216, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” на 2020-2024 роки (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації враховувати бюджетні запити Івано-Франківської обласної ради на виділення коштів для реалізації заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


 

Затверджено
Рішення обласної ради
від 31.07.2020. № 1512-36/2020

 

 

Регіональна цільова програма
забезпечення діяльності
комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради”
на 2020-2024 роки

 

Замовник Програми

Комунальне підприємство
Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради”     

                              

Керівник програми

Перший заступник голови
обласної ради                                                                                    Василь Гладій


Паспорт
регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради” на 2020-2024 роки

 

 1. Ініціатор розроблення програми (замовник):

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради”.

 1. Розробник програми:

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради”.

 1. Термін реалізації програми: 2020-2024 роки.
 2. Етапи фінансування програми: 2020-2024 роки.
 3. Обсяги фінансування програми:
РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетІнші джерела
2020-202417 325,0017 325,00
в т. ч.
20201 842,001 842,00
20213 150,003 150,00
20223 620,003 620,00
20234 090,604 090,60
20244 622,404 622,40
 1. Очікувані результати виконання програми:

Виконання визначених програмою заходів забезпечить:

– проведення тендерів в інтересах замовників з метою зменшення їх витрат на товари, роботи і послуги з одночасним збереженням їх якості;

– підвищення ефективності закупівель шляхом їх централізації та проведення закупівельних процедур на професійному рівні;

 • проведення аналізу та узагальнення потреб замовників у закупівлях;

– надання консультаційної, інформаційної та правової допомоги замовникам;

– розроблення методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель;

– уніфікацію технічних вимог і специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються, створення стандартних технічних специфікацій, тендерної документації, договорів про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться в інтересах замовників.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник програми –
в.о. директора комунального підприємства

Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради”                     


Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального
підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” на 2020-2024 роки

 

I. Загальна частина

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” на 2020-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 10 рішення обласної ради від 31.07.2020 року № 1511-36/2020 “Про створення комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” і спрямована на забезпечення ефективного здійснення послуг з проведення закупівель товарів, робіт, послуг для підприємств, установ, організацій області, ОТГ та інших суб’єктів.

Відповідно до рішення обласної ради від 31.07.2020 року № 1511-36/2020 “Про створення комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” створено комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” (далі – Підприємство). Реалізація цієї Програми можлива при умові визначення джерел фінансування.

Джерелами фінансування є:

– кошти обласного бюджету;

 • власні кошти, отримані від господарської діяльності.

II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підтримки та функціонування Підприємства, для забезпечення ефективного здійснення послуг з проведення закупівель товарів, робіт, послуг для підприємств, установ, організацій області, ОТГ та інших суб’єктів господарювання, раціонального використання та збереження основних засобів.

Основними завданнями Програми є:

– забезпечення фінансування функціонування Підприємства;

– забезпечення здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо проведення тендерів в інтересах замовників відповідно до законодавства;

– розроблення технічних специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту) під час проведення тендерів централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;

– розроблення та затвердження методики аналізу ринку товарів, послуг (крім поточного ремонту), для закупівлі яких централізована закупівельна організація проводить тендери в інтересах замовників;

– розроблення та затвердження методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель для закупівель, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;

– надання замовникам консультаційної, навчальної, інформаційної та правової допомоги, пов’язаної з організацією та проведенням тендерів;

 • уніфікація технічних вимог і специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються, створення стандартних технічних специфікацій, тендерної документації, договорів про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;

– забезпечення працівників Підприємства належними умовами праці та відповідного технічного забезпечення.

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є Івано-Франківська обласна рада.

IV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів забезпечить:

– проведення тендерів в інтересах замовників, з метою зменшення їх витрат на товари, роботи і послуги з одночасним збереженням їх якості;

– підвищення ефективності закупівель шляхом їх централізації та проведення закупівельних процедур на професійному рівні;

 • проведення аналізу та узагальнення потреб замовників у закупівлях;

– надання консультаційної, інформаційної та правової допомоги замовникам;

– розроблення методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель;

– уніфікацію технічних вимог і специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються;

– створення стандартних технічних специфікацій, тендерної документації, договорів про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться в інтересах замовників;

– зменшення навантаження на тендерний комітет та вивільнення фахівців установ, організацій від виконання невластивих їм функцій;

– нормативне та технічне забезпечення діяльності Підприємства для централізації та професіоналізації закупівель.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради”, яке:

– контролює хід реалізації заходів Програми;

– вносить пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми;

– контролює використання бюджетних коштів за призначенням.

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради” подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями Підприємства.


Додаток
до регіональної цільової програми
забезпечення діяльності комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради“
на 2020-2024 роки

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування регіональної цільової програми забезпечення діяльності
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради на 2020-2024 роки

 


з/п
Найменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікувані результати
рокивсьогообласний бюджетінші
джерела
123456789
1. 

Здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо проведення тендерів в інтересах замовників відповідно до законодавства

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради”
Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньЗабезпечення економії бюджетних коштів
2.Розроблення технічних специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту) під час проведення тендерів комунальним підприємством в інтересах замовниківКомунальне підприємство “Централізована закупівельна організація         Івано-Франківської обласної ради”Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньЗменшення замовникам витрат на проведення закупівель з одночасним збереженням якості товару, що закуповується
3. 

Розроблення та затвердження методики аналізу ринку товарів, послуг (крім поточного ремонту), для закупівлі яких комунальним підприємством проводяться тендери в інтересах замовників

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньНормативне та технічне забезпечення діяльності комунального підприємства для централізації та професіоналізації закупівель
4.Розроблення та затвердження методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель для закупівель, що проводяться комунальним підприємством в інтересах замовниківКомунальне підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньНормативне та технічне забезпечення діяльності комунального підприємства для централізації та професіоналізації закупівель

 

5.Надання замовникам консультаційної, навчальної, інформаційної та правової допомоги, пов’язаної з організацією та проведенням тендерів 

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньНормативне та технічне забезпечення діяльності комунального підприємства для централізації та професіоналізації закупівель

 

6.Уніфікація технічних вимог і специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються, створення стандартних технічних специфікацій, тендерної документації, договорів про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться комунальним підприємством в інтересах замовниківКомунальне

підприємство

“Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньЗменшення замовникам витрат на проведення закупівель з одночасним збереженням якості товару, що закуповується

 

7.Оплата праці (премії, винагороди) працівників комунального підприємства, сплата податків та інших платежів до бюджету 

Комунальне

підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

 

Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВиплата заробітної плати та податків
8.Забезпечення функціонування комунального підприємства 

Комунальне

підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

 

Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень
9.Забезпечення працівників комунального підприємства відповідною оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням 

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

 

2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньНалежний технічний стан техніки та основних засобів
10.Забезпечення професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників, дотримання техніки безпеки 

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

 

Постійно2020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньНормативне та технічне забезпечення діяльності комунального підприємства
11.Забезпечення працівників комунального підприємства канцелярськими та іншими матеріально-технічними засобами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт 

Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація          Івано-Франківської обласної ради”

 

2020-20242020-2024В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньНалежний технічний стан техніки та основних засобів

* Обсяги коштів і заходи Програми можуть уточнюватися в разі виділення додаткових фінансових ресурсів при внесенні змін до обласного бюджету за підсумками виконання планових завдань по доходах у 2020-2024 роках.

 

В. о. директора комунального підприємства
Івано-Франківської обласної ради
“Централізована закупівельна організація
Івано-Франківської обласної ради”                                                                                                           В. Юркевич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]