Про  функціонування закладів вторинної та третинної медичної допомоги в умовах впровадження медичної реформи


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

від 25.09.2020. № 1554-37/2020
м. Івано-Франківськ

Про  функціонування закладів
вторинної та третинної
медичної допомоги в умовах
впровадження медичної реформи

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щодо стану реформування медичної галузі в Івано-Франківській області, обласна рада

вирішила:

 1. Інформацію департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації про функціонування закладів вторинної та третинної медичної допомоги в умовах впровадження медичної реформи взяти до уваги.
 2. Стан проведення медичної реформи в Івано-Франківській області вважати задовільним.

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


Інформація
про функціонування закладів вторинної та третинної медичної допомоги
в умовах впровадження медичної реформи

 

 

Починаючи з 01 квітня поточного року заклади вторинної та третинної медичної допомоги вступили до ІІ етапу медичної реформи, яка передбачала перш за все зміну підходу до фінансування медичних закладів. Так, фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я,  які реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства, здійснюється за рахунок коштів, отриманих за укладеними з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) договорами, а також, додатково з місцевих бюджетів та за рахунок власних надходжень підприємств.

Передувало набуттю медичними закладами статусу некомерційних підприємств розширення повноважень керівника медичного закладу, якому надано право самостійно визначати структуру та штатний розпис закладу, напрямок медичної діяльності, самостійно здійснювати розподіл коштів та планувати діяльність закладу у відповідності до реальних потреб в медичних послугах та ресурсних можливостей.

З 01.04.2020 року фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється згідно  укладених  договорів  з  НСЗУ  по  пакетах медичних послуг.

Загалом в області 64 комунальні заклади охорони здоров’я законтрактовані з НСЗУ на надання послуг спеціалізованої та 1 заклад – на надання екстреної медичної допомоги.

За кількістю укладених договорів (208) область займає 8 місце по Україні.

Так, за неповних 5 місяців поточного року (квітень-перша половина серпня) заклади спеціалізованої та екстреної медичної допомоги області за укладеними з НСЗУ договорами (крім пакетів COVID-19)  профінансовано на в загальній сумі  948,9 млн. грн. Для порівняння, обсяг медичної субвенції за квітень-серпень минулого року становив 844,4 млн. гривень.

Поряд з цим, недостатнім є отриманий від НСЗУ обсяг коштів для половини із наявної в області кількості медичних закладів області. По окремих закладах незабезпеченість видатків коштами, що надходять від НСЗУ, становить менше 50 %.

Для можливості врегулювання цих питань:

– розроблена та затверджена обласна програми підтримки комунальних некомерційних підприємств;

– здійснені заходи по оптимізації ліжкового фонду і штатної чисельності закладів охорони здоров’я;

– виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я.

Загалом, в області здійснено ряд заходів з метою недопущення виникнення заборгованості по оплаті праці.

Ліжковий фонд області скоротився на 790 ліжок, в т.ч. у закладах районного і міського підпорядкування – на 346,  закладах обласного підпорядкування – на 225,  обласних закладах – на 219 ліжок.  В області сьогодні функціонує загалом 8899 ліжок, показник забезпечення ліжками становить 65,2 на 10 тис. населення.

Штатна чисельність  закладів охорони здоров’я області зменшилася  на 2963 особи (в т.ч. 1307 або 44% працівників пенсійного віку), 395 з яких них займали лікарські посади. 

Зазначені заходи по оптимізації дозволили оптимізувати витрати місцевих бюджетів та запобігти виникненню заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

Слід зазначити, що в межах програми медичних гарантій щодо оплати медичних послуг, пов’язаних із здійсненням заходів із запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, додатково також визначені відповідні пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій:

 • екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19 (протягом квітня-липня отримано 48,2 млн. грн.);
 • стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, яка надавалась окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р. (отримано 4,4 млн. грн.);
 • медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 (за 4 місяці отримано 4,3 млн.грн.)
 • стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (за 4 місяці отримано 221,8 млн.грн.);

Таким чином, НСЗУ оплатила послуги за пакетами COVID-19 (додатково до основних пакетів ПМГ) разом 278,7 млн. гривень.

Загалом, за квітень-серпень цього року за усіма договорами з НСЗУ  для медичної галузі нашої області вже надійшло 1227,6 млн. гривень.

Щодо обсягів фінансування спеціалізованої, екстреної медичної допомоги та за пакетами COVID-19 область посіла 8-е місце в рейтингу серед всіх областей України.

Через пандемію коронавірусної хвороби знизилися загалом обсяги амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги в закладах вторинної і третинної ланок. В стаціонарах районів і міст області проліковано 102,2 тис. хворих, що на 44,0 тис. (або 30,0%) менше, ніж за І півріччя 2019 року. В зв’язку з перепрофілюванням ліжок для прийому ковідних і підозрілих хворих завантаженість ліжок знизилася в 1,5 рази.   Всього здійснено 14926 хірургічних операцій, що на 6510 або на 30,0% менше, ніж торік.

Помітно знизилися показники виявлення і лікування хворих з різною патологією. Так, виявленість і захворюваність на туберкульоз знизилась на 42% порівняно з І-півріччям 2019 року, на злоякісні новоутвори – на 22%, на венеричні хвороби  –  48%.

В області тривають заходи з трансформації системи охорони здоров’я.

За результатами проведеного моделювання перспективної мережі закладів, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, визначено 9 опорних закладів, перелік яких затверджено розпорядженням   Кабінету Міністрів України від   15 січня 2020 року № 23-р “Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року”.

В області розпочалась реалізація проєкту із створення відділень екстреної медичної допомоги при 9 опорних лікарнях у відповідності до європейських стандартів.  Загальна вартість робіт по будівництву (ремонтах, реконструкції) становить 94,0 млн. грн. З держбюджету  на такі роботи виділено 72,0 млн. грн. та планується централізована державна закупівля сучасного дороговартісного медичного обладнання  для оснащення приймальних відділень.

 В області розпочала роботу центральна оперативна диспетчерська служба КНП “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”, що дозволило створити єдину систему порятунку і лікування людей у невідкладних станах, оперативно реагувати на надзвичайні ситуації на території області, покращити якість надання медичної допомоги населенню, раціонально використовувати спецтранспорт служби екстреної медичної допомоги  і дотримуватися нормативів приїзду бригад швидкої медичної допомоги. 

Починаючи з  березня цього року, зусилля медичної галузі спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусного захворювання. Госпіталізація пацієнтів здійснювалась до 13 закладів, які мають сформовані медичні команди та розгорнули необхідну кількість ліжко-місць для лікування хворих з коронавірусною хворобою. Водночас, сьогодні здійснюється підготовка ще 5-ти медичних закладів  до надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та контрактування з НСЗУ, що дозволить збільшити обсяг надання медичної допомоги в області хворим на COVID-19 та зменшити навантаження на медичні команди в закладах першої лінії. Станом на сьогодні заклад другої лінії КНП “Богородчанська ЦРЛ” вже підписав відповідний договір з НСЗУ.

Із врахуванням зростання захворюваності на коронавірусну хворобу необхідними заходами є:

 • підвищення готовності закладів для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу;
 • розширення відділень інтенсивної терапії та оновлення апаратів штучної вентиляції легень на сучасні моделі експертного класу;
 • забезпечення стаціонарних відділень терапевтичного профілю кисневими концентраторами та кисневими виводами.

Поряд з цим, в планах реформування медичної галузі області напрацьовано ряд проєктів, які підтримуються Урядом та на даному етапі здійснюються підготовчі роботи для їх реалізації:

 • придбання сучасного лінійного прискорювача та реконструкція приміщення онкологічного центру для можливості його встановлення;
 • оснащення бригад екстреної медичної допомоги сучасними автомобілями швидкої медичної допомоги;
 • створення центру спінальної травми на базі КНП “Галицька лікарня” Галицької районної ради Івано-Франківської області;
 • встановлення кисневих станцій, додаткових магістралей в закладах, що надають стаціонарну допомогу хворим з коронавірусною хворобою;
 • добудова ліфтової шахти та встановлення ліфта в КНП “Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради”, а також придбання ліфтів для КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”.

Існує ще ряд проблемних питань, які виникли з моменту запровадження нових механізмів фінансування спеціалізованої медичної допомоги в частині доступності і безоплатності медичного обслуговування.

Необгрунтованість встановлених за Програмою медичних гарантій тарифів на окремі медичні послуги (медична допомога хворим на туберкульоз, медична допомога хворим із психічними порушеннями, паліативна допомога, стоматологічна допомога, медична допомога дітям,  дерматовенерологічна допомога, допомога при інфекційних захворюваннях) створила сьогодні передумови до порушення прав громадян на доступну та якісну медичну допомогу, що передбачено статтею 49 Конституції України.

Так, із 65 закладів спеціалізованої медичної допомоги Івано-Франківської області 30 медичних закладів отримали з 01 квітня поточного року менший фінансовий ресурс, ніж в попередніх періодах, що спричиняє високий соціальний ризик в суспільстві як серед пацієнтів, так і серед медичних працівників.

Зазначимо, що в державному бюджеті на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020. № 250 “Деякі питання надання
у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я”  для Івано-Франківської області до кінця року передбачено  25,9 млн. гривень, з
яких 6,9 млн. гривень спрямовано на доплати за березень 2020 р. медичним та іншим працівникам, що безпосередньо були зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 19,0 млн. гривень на підтримку окремих закладів при потребі
136,0 млн. гривень.

Вирішення зазначеної проблеми можливе за рахунок  укладення договорів з НСЗУ щодо перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я. На сьогодні розпочався процес контрактування за таким пакетом послуг.

6 комунальних некомерційних підприємств вже подали на розгляд свої пропозиції на укладення договорів з НСЗУ щодо перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я.

Повністю поза державним фінансуванням опинились 4 дитячі санаторні заклади нашої області, на утримання яких у ІІ кварталі цього року вже спрямовано 9,1 млн. грн. з обласного бюджету та до кінця року необхідно ще близько 18,0 млн. гривень.

Реформування медичної галузі  нашої держави спрямоване на покращення здоров’я населення. Відповідно,  неможливо вважати повноцінними  зміни, які пропонуються, без стабільного і ефективного функціонування та розвитку санаторно-курортного лікування та оздоровлення дітей.

Основним завданням санаторно-курортного лікування є ліквідація або зменшенням проявів паталогічного процесу, підвищення загальної реактивності дитячого організму, попередження інвалідизації.

Існуюча мережа закладів санаторного оздоровлення дітей в нашій області є цінним надбанням та доведена до рівня загальнодержавних стандартів.

Для можливості часткового врегулювання питань, що виникли у зв’язку з впровадженням ІІ етапу медичної реформи, на підтримку державної політики  в області розроблені та вже діють обласна та місцеві програми підтримки комунальних некомерційних підприємств, здійснено цілий ряд реальних заходів по оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, ліжкового фонду і штатної чисельності працівників.

Однак, попри всі здійснені дотепер вимушені заходи по оптимізації видатків,  місцеві ради, які є власниками «непріоритетних» закладів охорони здоров’я  та  дохідність місцевих бюджетів яких не має змоги покрити дефіцит отриманих від НСЗУ коштів, залишаються сьогодні перед вибором закриття медичних закладів чи звільнення працівників, і як наслідок – втрати кваліфікованих кадрів, зменшення надходжень коштів до місцевих бюджетів, унеможливлення розвитку громад.

Поряд із зазначеним, ситуація щодо неналежного фінансування медичних закладів ускладнюється також несвоєчасністю державних централізованих поставок лікарських засобів та медичних виробів за бюджетною програмою КПКВК 23014000 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”. Відсутність державних поставок за 2019 рік (за окремими напрямами) вимагає від місцевих органів влади всіх рівнів здійснювати пошук можливостей місцевих бюджетів щодо виділення коштів на забезпечення життєво необхідними дороговартісними лікарськими засобами жителів громад, які хворіють на рідкісні захворювання.

Існує також й невідповідність Програми медичних гарантій (умов фінансування) вимогам окремих законів, дотримання яких є обов’язковим на території України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 р. № 648 “Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах” передбачено, що на   підприємствах, в установах, організаціях розташованих на  території  населених пунктів,  яким  надано  статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади   працівників підвищуються  на  25 відсотків.

Водночас, зазначений розмір необхідного підвищення не врахований при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів в рамках програми медичних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році для закладів, які знаходяться в гірській місцевості, що, в свою чергу, зумовлює нерівні умови фінансування НСЗУ комунальних некомерційних підприємств на рівні області та держави.

Варто зазначити, що в затверджених тарифах та підходах до їх розрахунку не враховано цілий ряд вимог і інших законодавчих норм.

Так, в тарифі по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення не врахований обсяг видатків, пов’язаний з наданням виїзних консультацій пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, чим порушуються норми п.4 статті 7 Закону України “Про екстрену медичну допомогу”, п. “к” ст. 6 та п. “е” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Не передбачене програмою медичних гарантій і фінансування за рахунок коштів НСЗУ заходів щодо організації медичного обстеження осіб, направлених з військкоматів, що передбачено нормою статті 1 закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Критично недофінансованою залишилась стоматологія, яка дотепер надавала доступну медичну стоматологічну допомогу, в основному, соціально незахищеним верствам населення, інвалідам, дітям та та іншим пільговим категоріям. У зв’язку з проведенням реформування вторинної ланки стоматологічна допомога стала недоступною для соціально незахищених верств населення. Кількість скарг пацієнтів на те, що вони не можуть отримати безоплатну допомогу щодень зростає. Ситуація, що склалась,  вимагає підтримки з боку місцевого самоврядування та з боку держави.

З метою забезпечення належних умов праці працівників закладів охорони здоров’я, на дотримання ст.10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” необхідним є здійснення перерахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів за програмою медичних гарантій медичного обслуговування населення із врахуванням бази для визначення компонента оплати праці медичних працівників величини, що є не меншою за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень 2019 року.

 

 

 

В.о. директора

департаменту охорони здоров’я                                        Володимир Дзьомбак

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]