Про приватизацію нежитлового приміщення (літер А) площею 1001,4 кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тридцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

 

від 25.09.2020. № 1587-37/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про приватизацію нежитлового
приміщення (літер А) площею
1001,4 кв. м на вул. Ребета, 10
у м. Івано-Франківську

 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України   від  10.12.2003 № 1891, на  виконання  Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки, затвердженої  рішенням  обласної  ради   від 15.02.2019. № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, враховуючи Перелік об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році, затверджений рішенням обласної ради від 21.02.2020. № 1416-34/2020 “Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році”, заяву фізичної особи-підприємця  Василюк Ірини Степанівни від 28.07.2020 року № 15, листи управління об’єктами спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 26.08.2020 № 10/08-05/001 та Прикарпатської універсальної товарної біржі від 26.08.2020 № 85, обласна рада

вирішила:

  1. Здійснити приватизацію нежитлового приміщення (літер А) площею 1001,4кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську, зазначеного в пункті 1 Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році, затвердженому   рішенням  обласної  ради   від   21.02.2020. № 1416-34/2020 “Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році”, шляхом викупу орендарем – фізичною особою-підприємцем Василюк Іриною Степанівною відповідно до статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.
  2. Затвердити висновок про вартість нежитлового приміщення (літер А) площею 1001,4кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську, що орендується фізичною особою-підприємцем Василюк Іриною Степанівною.

Ринкова вартість нежитлового приміщення (літер А) площею 1001,4 кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську, що орендується фізичною особою-підприємцем Василюк Іриною Степанівною та приватизується шляхом викупу, з врахуванням невід’ємних поліпшень, становить 4415736 (Чотири мільйони чотириста п’ятнадцять тисяч сімсот тридцять шість) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ:

– 3679780  (Три мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  735956 (Сімсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот пятдесят шість) гривень 00 коп.

Частка орендаря – фізичної особи-підприємця Василюк Ірини Василівни (невід’ємні поліпшення) становить 1461390 (Один мільйон чотириста шістдесят одна тисяча триста дев’яносто) гривень 00 коп. без врахування ПДВ.

 Частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, становить 2662068 (Два мільйони шістсот шістдесят дві тисячі шістдесят вісім) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ:

– частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу,  2218390 (Два мільйони двісті вісімнадцять тисяч триста дев’яносто) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  443678 (Чотириста сорок три тисячі шістсот сімдесят вісім) гривень 00 коп.  

  1. Управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з фізичною особою-підприємцем Василюк Іриною Степанівною відповідний договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – нежитлового приміщення (літер А) площею 1001,4 кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську за ціною:

– 2218390 (Два мільйони двісті вісімнадцять тисяч триста дев’яносто) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  443678 (Чотириста сорок три тисячі шістсот сімдесят вісім) гривень 00 коп.  

Вартість нежитлового приміщення (літер А) площею 1001,4 кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську, що підлягає викупу, становить 2662068 (Два мільйони шістсот шістдесят дві тисячі шістдесят вісім) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ.

  1. Після сплати в повному обсязі вартості, зазначеної у пункті 3 цього рішення, разом з неустойкою (у разі її нарахування) припинити право оперативного управління на нежитлове приміщення (літер А) площею 1001,4 кв. м на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську, закріплене за комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна відповідно до рішення обласної ради від 09.12.2016. № 351-11/2016 “Про передачу нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську”.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).  

 

 

Голова обласної  ради                                                                  Олександр Сич

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]