Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.04.2021. № 162-6/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін до
Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку Івано-Франківської
області на 2021-2023 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 14 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, у зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» обласна рада

вирішила:

  1. Доповнити План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки, затверджений рішенням обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020, технічними завданнями на проєкти регіонального розвитку до Програми 1 «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації» згідно з пунктами 56, 57, що додаються.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


Додаток
до рішення обласної ради
від 23.04.2021. № 162-6/2021

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, включені до Програми 1 «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації»

 

1. Номер технічного завдання56
2. Назва технічного завданняСтворення і розбудова інфраструктури індустріальних парків на території Івано-Франківської області.
3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання 
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання1.1.1. Розвиток інноваційної складової видів економічної діяльності зі значним потенціалом (у сфері деревообробки, промисловості, агропромислового комплексу та креативних індустрій тощо)1.1.2. Підготовка та супровід інвестиційних проєктів (створення індустріальних, технологічних парків).
5. Територія, на яку реалізація проєктів за технічним завданням матиме впливІвано-Франківська область
6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завданняВ Івано-Франківській області  офіційно зареєстрований 1 індустріальний парк. Отже потенційні інвестори отримують лише пропозиції щодо використання окремих земельних ділянок Green-field або Brown-field без відповідного супроводу інвестиційних процесів з боку керуючої компанії індустріального парку.
7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завданняСтворення  індустріальних парків.Збільшення кількості зацікавлених інвесторів у вкладенні коштів в економіку області та надходження інвестицій.Створення нових робочих місць.Реалізація проєктів соціальної сфери (за рахунок соціальної відповідальності інвестора).Збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завданняСтимулювання економічної активності в регіоні та зростання її конкурентоспроможності.Залучення нових технологій у виробничі процеси.Диверсифікація економік громад.Створення високотехнологічних та екологічно безпечних підприємств з впровадженням нових технологій  на території  індустріальних парків.
9. Основні заходи технічного завданняОсновними заходами проєкту є:1) проведення моніторингу та аналізу вільних інвестиційно-привабливих земельних ділянок типу Green-field та Brown-field для створення індустріальних парків;2) розробка необхідної для розвитку індустріальних парків проєктно-кошторисної, містобудівної документації та опису інвестиційних ділянок;3) відведення земельних ділянок під індустріальні парки;4) розбудова інфраструктури індустріальних парків, облаштування та модернізація інженерного забезпечення індустріальних парків;5) проведення конкурсу інноваційних проєктів Start Up компаній Івано-Франківської області;6) здійснення системної інвестиційної промоції індустріальних парків.
10. Обсяг фінансування,  технічного завдання, тис. гривень* на 2021-2023 роки202120222023Усього
державний бюджет:100000,0100000,0100000,0300000,0
 державний фонд регіонального розвитку100000,0100000,0100000,0300000,0
 інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет5000,05000,05000,015000,0
інші джерела (зазначити)10000,010000,010000,030000,0
11. Інша інформація щодо технічного завдання

 

1. Номер технічного завдання57
2. Назва технічного завданняСтворення та розвиток туристичної інфраструктури регіону.
3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання 
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання1.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури та навігації.1.3.2. Збереження та управління природною та культурною спадщиною.1.3.4. Маркетинг туристичного потенціалу Івано-Франківської області.
5. Територія, на яку реалізація проєктів за технічним завданням матиме впливІвано-Франківська область

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завданняІвано-Франківська область має великий потенціал стати провідним центром туризму України. Проєкт передбачає будівництво та розвиток великих інфраструктурних проєктів у сфері туризму, створення нових і розвиток існуючих туристичних атракцій-магнітів, популяризацію туристичного потенціалу регіону, в т. ч. Українських Карпат, із залученням місцевого населення для потреб туристичного обслуговування. Реалізація проєкту передбачає маркетингові, аналітичні, соціологічні дослідження туристичної індустрії, туристів і екскурсантів та ін. з метою посилення регіонального управління туризмом та ресурсами територій, будівництво (консервація, ревіталізація, реконструкція, реставрація) багатофункціональних комплексів, інфраструктурне облаштування рекреаційних територій, об’єктів природної і культурної спадщини, створення нових туристично-інформаційних центрів, інтерпретаційних візит-центрів спадщини, інтерактивних музеїв, скансенів, центрів етнотуризму та інших атракцій, мережі кемпінгових містечок та глемпінгів, розвиток системи туристичної навігації (встановлення дорожніх туристичних вказівників та знаків, туристично-інформаційних стендів, знакування маршрутів (шляхів), створення нових туристичних продуктів (у т. ч. цифрових) і маршрутів, організацію тематичних подій, фестивалів тощо.
7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завданняБудівництво (консервація, ревіталізація, реконструкція, реставрація) 10 об’єктів історико-культурної спадщини.Облаштування рекреаційних територій.Інформаційно-анімаційне облаштування інтерпретаційних візит-центрів спадщини, інтерактивних музеїв, скансенів, центрів етнотуризму та інших атракцій.Створено 5 туристично-інформаційних центрів, мережу кемпінгових містечок та глемпінгів.Створені (оновлені) пішохідні, велосипедні маршрути (транскордонні та внутрішні): 10 нових маршрутів.Створені туристичні продукти (у т. ч. цифрові) за видами туризму: екологічний, гастрономічний, культурний та ін.Інфраструктурне облаштування рекреаційних зон на територіях 15 об’єктів ПЗФ.Організовані культурно-промоційні заходи: понад 12 заходів на рік.Розвиток мережі навігаційної інфраструктури: знакування туристичних маршрутів (шляхів) 200 км, встановлення вказівників та стендів.
8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завданняПідвищено рівень туристичної привабливості області.Підвищено обізнаність рекреантів про туристичні продукти регіону.Покращено доступність регіону та полегшено орієнтацію на туристичних маршрутах (шляхах).Створено нові атракційні туристичні об’єкти.Створені туристичні продукти (у т. ч. цифрові) за видами туризму: екологічний, гастрономічний, культурний та ін., враховуючи унікальні можливості Карпатського регіону.
9. Основні заходи технічного завданняМаркетингові, аналітичні, соціологічні дослідження туристичної індустрії, туристів і екскурсантів та ін.Будівництво (консервація, ревіталізація реконструкція, реставрація) об’єктів історико-культурної спадщини.Інформаційно-анімаційне облаштування інтерпретаційних візит-центрів спадщини, інтерактивних музеїв, скансенів, центрів етнотуризму та інших атракцій.Створення нових туристично-інформаційних центрів, мережі кемпінгових містечок та глемпінгів.Створення візуальної туристично-інформаційної інфраструктури (прознаковані маршрути, встановлені вказівники і стенди).Створення (оновлення) пішохідних, велосипедних  туристичних маршрутів.Створення туристичних продуктів (у т. ч. цифрових) за видами туризму: екологічний, гастрономічний, культурний та ін.Організація культурно-промоційних заходів.
10. Обсяг фінансування,  технічного завдання, тис. гривень* на 2021-2023 роки202120222023Усього
–   державний бюджет:200000,0200000,0200000,0600000,0
 державний фонд регіонального розвитку200000,0200000,0200000,0600000,0
–   місцевий бюджет1000,01000,01000,03000,0
–   інші джерела1000,01000,01000,03000,0
11. Інша інформація щодо технічного завдання

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]