Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 26-2/2020
м. Івано-Франківськ

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. Доповнити Програму підпрограмою 13 “Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання“ згідно з додатком 1.

1.3. Доповнити пунктом 13 Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 2.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,
в т.ч.:
1 803 5081 803 508у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень 
2020318 810318 810у межах бюджетних призначень 
2021246 345246 345у межах бюджетних призначень 
2022238 955238 955у межах бюджетних призначень 
2023238 885238 885у межах бюджетних призначень 

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

  1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                 В. Кімакович

 

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                       Є. Фербей

 


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.12.2020 № 26-2/2020

 

Підпрограма 13. Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
13.1.Забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

введення у штатний розпис ІФОІППО посад педагогічних працівників (15 одиниць) для забезпечення організаційного та методичного супроводу ЗНО (осіб, відповідальних за організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання);
матеріально-технічне оснащення робочих місць цих працівників

 Департамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації,
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
2021-2023
роки
2021- 2023,     в т. ч.:82508250У межах
бюджетних

призначень

 Забезпечення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання
202125002500 

-//-

 
202227502750 

-//-

 
202330003000 

-//-

 

продовження додатка 1


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
13.2.Зміцнення матеріально-технічної бази пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінюванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації,
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
2021-2023
роки
2021-2023,     в т.ч.:16501650У межах
бюджетних

призначень

 Забезпечення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання
2021500500-//- 
2022550550-//- 
2023600600-//- 

 

Директор департаменту
департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації                                                                                    Віктор Кімакович


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 26-2/2020

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
13.Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінюванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації,
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
2021-2023
роки
2021- 2023,     в т. ч.:99009900У межах
бюджетних

призначень

 Забезпечення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання
202130003000-//- 
202233003300-//- 
202336003600-//- 

Директор департаменту
департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації                                                                      Віктор Кімакович

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]