Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 12.11.2021. № 261-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2021 року

 

 

За січень-вересень 2021 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 314 853,7 тис. гривень, що складає 78,2 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 246 598,0 тис. гривень (базова дотація – 193 695,3 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 197 421,3 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 834 443,3 тис. гривень та інші субвенції – 21 038,1 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 909 698,9 тис. гривень, що становить 105,8 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 79,8 відс. до плану на рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 78,0 відс.) склали  709 689,1 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 118 654,0 тис. гривень або на 20,1 відсотка. Затверджені планові показники з урахуванням змін за цей період виконано на 101,5 відсотка.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 158 556,7 тис. гривень, що більше проти січня-вересня минулого року на 20,4 відс. або на 26 910,0 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 54,5 відс.) з екологічного податку – 86 398,1 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 36,2 відс.) – 57 475,0 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 1 828 739,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 311 512,6 тис. гривень, по спеціальному – 517 226,6 тис. гривень.

Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 75,0 відс. (983 157,1 тис. гривень), з них: на утримання закладів освіти – 52,4 відс. (515 939,2 тис. гривень), охорони здоров’я – 14,2 відс. (139 711,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 15,5 відс. (152 389,5 тис. гривень).

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 033 782,8 тис. гривень або 78,8 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 517 792,1 тис. гривень або 51,1 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29 588,3 тис. гривень (2,9 відс.), на інші захищені статті – 486 402,4 тис. гривень (47,0 відс.).

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року взяти до уваги.
  2. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року згідно з додатком.

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


Додаток
до рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 261-10/2021

Звіт
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року

(тис. гривень)

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб940 229,5709 689,175,5
11020000Податок на прибуток підприємств99 300,0107 354,3108,1
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності720,0350,048,6
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 300,07 966,885,7
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення10 550,09 310,188,2
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти23 100,021 666,693,8
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу14 388,316 209,4112,7
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату64,0122,9192,0
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету127,0323,0254,3
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів1 000,01 045,8104,6
21080500Інші надходження5,0307,06 140,2
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів46,310,121,9
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)6,22,743,7
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами6 310,55 809,592,1
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20 580,016 462,980,0
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності1 100,0658,259,8
22013100Плата за ліцензії на виробництво пального2,32,087,0
22013200Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним440,8372,084,4
22013300Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним540,8499,192,3
220134000Плата за ліцензії на право зберігання пального454,1435,195,8
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності8 200,06 509,579,4
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами3,00,00,0
24060300Інші надходження485,0965,0199,0

продовження додатка

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
24061900Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам10,00,00,0
24160100Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)2 316,03 627,6156,6
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 139 278,8909 698,979,8
41000000 Офіційні трансферти загального фонду1 057 196,9780 027,373,8
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам521 489,2391 116,675,0
41020100Базова дотація258 260,7193 695,375,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я263 228,5197 421,375,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам535 707,7388 910,772,6
41030500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни
III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов
1 636,61 636,6100,0
41031300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов2 905,02 905,0100,0

продовження додатка

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я142 732,9122 360,885,7
41033800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти920,9307,033,3
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам245 816,4164 658,067,0
41034400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа10 158,74 173,141,1
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій6 458,92 871,444,5
41035300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад0,0138,70,0
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами20 313,912 120,359,7
41035900Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти38 575,911 551,329,9
41036100Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов2 868,62 868,6100,0

продовження додатка

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41036400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов1 073,21 073,2100,0
41037200Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”62 246,862 246,8100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам6 075,01 680,027,7
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 805,0680,037,7
41052300Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 000,01 000,0100,0
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету3 270,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 202 550,71 691 406,276,8
Спеціальний фонд 
12020900Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів0,0208,6 
19010000Екологічний податок72 500,086 398,1119,2
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва0,02 121,2
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності650,0692,4106,5
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла40,0118,5296,1
25000000Власні надходження бюджетних установ61 150,357 475,094,0
31030000Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (бюджет розвитку)11 494,811 542,9100,4
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)145 835,1158 556,7108,7

продовження додатка

КодНайменування доходівЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
41000000 Офіційні трансферти спеціального фонду573 926,1445 532,677,6
41034300Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-160 000,060 000,0100,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій8 880,08 880,0100,0
41037300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах505 046,1376 652,674,6
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам36 352,019 358,153,3
41053600Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів247,3247,3100,0
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету36 104,719 110,952,9
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду756 113,2623 447,582,5
 Разом доходів загального та спеціального фондів2 958 663,92 314 853,778,2

продовження додатка

Код Найменування видатківЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
Загальний фонд
0100Державне управління93 325,558 554,062,7
1000Освіта813 747,0515 939,263,4
2000Охорона здоров’я205 545,7139 711,268,0
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення215 389,8152 389,570,8
4000Культура і мистецтво150 729,0108 634,472,1
5000Фізична культура і спорт96 524,766 482,868,9
6000Житлово-комунальне господарство456,0214,847,1
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 065,5723,867,9
7300Будівництво та регіональний розвиток415,50,00,0
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство3 000,00,00,0
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю4 700,0736,815,7
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру9 531,16 612,569,4
8400Засоби масової інформації14 980,010 038,967,0
8700Резервний фонд400,00,00,0
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету153 901,9120 426,178,2
9150Інші дотації з місцевого бюджету32 513,8132,70,4
9240Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету8 483,38 483,3100,0
9270Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету10 158,74 147,940,8
9300Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету88 095,264 565,073,3
9400Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету37 462,236 528,897,5
9500Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету900,00,00,0
9710Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування1 499,7868,757,9

продовження додатка

Код Найменування видатківЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
9770Інші субвенції з місцевого бюджету19 326,710 915,356,5
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів548,9548,9100,0
Разом видатків загального фонду1 962 700,21 306 654,666,6
Кредитування 8 200,04 858,059,2
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,0738,073,8
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення7 000,04 120,058,9
8860Бюджетні позички суб’єктам господарювання та іх повернення200,00,00,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду1 970 900,21 311 512,666,5
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)231 650,5хх
600000Фінансування за активними операціями-231 650,5хх
601100Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів150 000,0хх
601200Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів-150 000,0хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду90 907,7хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-322 558,2хх
Спеціальний фонд
0100Державне управління6 578,01 141,417,4
1000Освіта141 188,925 031,517,7
2000Охорона здоров’я81 394,875 435,092,7
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення28 356,616 947,759,8
4000Культура і мистецтво4 353,81 905,943,8
5000Фізична культура і спорт3 307,12 767,383,7
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство934,594,510,1
7300Будівництво та регіональний розвиток143 879,457 242,239,8
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство508 138,1246 964,348,6
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю6 700,01 262,718,8
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру567,924,14,2
8300Охорона навколишнього природного середовища11 817,63 666,831,0
8400Засоби масової інформації1 250,0206,016,5
9400Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету14 180,23 155,022,2
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів64 836,134 862,353,8
9770Інші субвенції з місцевого бюджету67 096,337 500,755,9
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів17 395,210 191,658,6

продовження додатка

Код Найменування видатківЗатверджено з ураху-ванням змін на 2021 рікВиконаноВідсоток вико-нання
Разом видатків спеціального фонду1 101 974,5518 399,047,0
Кредитування 40,0-1 172,4х
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,00,00,0
надання кредиту415,0311,475,0
повернення кредиту-415,0-311,475,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення40,0-1 172,4х
надання кредиту600,00,00,0
повернення кредиту-560,0-1 172,4209,4
8860Бюджетні позички  суб’єктам господарювання  та їх повернення0,00,0х
надання позичок1 500,00,00,0
повернення позичок-1 500,00,00,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду1 102 014,5517 226,646,9
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)-345 901,3хх
600000Фінансування за активними операціями345 901,3хх
601100Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів10 000,0хх
601200Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів10 000,0хх
602100На початок періоду-23 343,1хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)322 558,2хх
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів3 072 914,71 828 739,259,5

 

 

Директорка департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                 Ірина Мацькевич


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]