Про внесення змін до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 27-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до
комплексної програми
Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020

 

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій прав медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я області, зайнятих у сфері надання медичних послуг населенню області, в тому числі тих, що виконують професійні обов’язки в умовах здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.11.2012. № 717-19/2012 (зі змінами), а саме:

1.1. Затвердити паспорт Програми в новій редакції (додається).

1.2. Доповнити Програму розділом “Страхування життя та здоров’я медичних працівників, що виконують професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, в тому числі інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”  (додається).

 1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (І. Дмитренко) забезпечити неухильне виконання заходів Програми.
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2020 рік передбачити кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

Паспорт
   комплексної програми Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020

 

 1. Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2013-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2013-2020 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми – 1479205,7 тис. гривень.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні і міські бюджети міст обласного значенняіншіджерела
2013-20201479205,71413730,1Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету65 475,6
у т. ч.: 
2013110651,155555,155096,0
201492799,291509,51289,7
2015154582,3153092,31490,0
2016220201,3218686,01515,3
2017203939,8202422,91516,9
2018215602,6214070,71531,9
2019232278,7230760,81517,9
2020249150,7247632,81517,9

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– підвищення рівня соціального захисту медичних працівників закладів області під час виконання ними своїх професійних обов’язків;

– отримання додаткового стимулу до збереження робочого місця і підвищення якості роботи працівників;

– забезпечення додаткового фінансування медичних закладів всіх рівнів на законних та прозорих принципах.

 1. Термін проведення звітності:

 Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками
року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                             І. Дмитренко     

Керівник Програми:     

перший заступник голови
облдержадміністрації                                                                             М. Савка


 

Обґрунтування доцільності внесення змін до
комплексної програми Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020

 

Загальна частина

Зміни до комплексної програми “Здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2020” необхідно внести з метою реалізації соціальних гарантій медичним працівникам установ охорони здоров’я області, що виконують професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, в тому числі на випадок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2.

 

Аналіз проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Законом України “Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (далі – Закон) передбачено правові норми щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей, згідно з якими держава взяла на себе обов’язок забезпечувати страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я в таких розмірах:

– у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою
(COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження – залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

– у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір та порядок здійснення страхових виплат, передбачених пунктом 1 частини третьої статті 39 Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті, страхова виплата призначається і виплачується працівнику протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті, страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Члени сім’ї та батьки померлого працівника  визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

Проте, зазначеним Законом не охоплені випадки захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, що не спричинило встановлення для них групи інвалідності. Відповідно, частина медиків опинилася за межами обов’язкового державного страхування.

Відтак, існує нагальна необхідність в наданні додаткових соціальних прав медичним працівникам, задіяним у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Таким чином, внесення змін та доповнень до Програми зумовлюється необхідністю фінансової підтримки та належного захисту працівників медичних закладів області, які надають медичні послуги населенню області в умовах підвищеного ризику зараження небезпечною інфекцією COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2.

Згідно зі статистичними даними, станом на 10.11.2020 року в області налічувалось 1439 медичних працівників області, які захворіли на  COVID-19.

 

Мета змін до Програми

– підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;

– страхування життя та здоров’я  медичних працівників установ охорони здоров’я області;

– додаткові соціальні гарантії прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Шляхи та способи розв’язання проблем

Для розв’язання проблем необхідно:

– збільшити фінансове забезпечення заходів Програми;

– забезпечити проведення організаційно-правових заходів, розробку відповідного механізму здійснення страхових виплат та подальше визначення їх обсягу.

Прогноз результатів

Внесення змін до Програми дасть змогу:

– підвищити рівень соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров’я області під час виконання ними професійних обов’язків, зокрема, в умовах боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2;

– знизити фінансові ризики працівників, пов’язаних з організацією і отриманням медичної допомоги;

– отримання додаткового стимулу до збереження робочого місця і підвищення якості роботи працівників;

– забезпечення додаткового фінансування медичних закладів всіх рівнів на законних та прозорих принципах.

 

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, інші місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Директор департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                          Ігор Дмитренко


Додаток 26
до комплексної програми
“Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розділу
 “Страхування життя та здоров’я медичних працівників, що виконують професійні обов’язки в умовах
підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, в тому числі інфікування гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього,
тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні і міські бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громадінші джерела
1.Забезпечення додаткових соціальних гарантій прав медичних та інших працівників установ охорони здоров’я областіДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
комунальні заклади охорони здоров’я
202020201 000,01 000,0в межах
бюджетних призначень
в межах бюджетних призначеньПідвищення рівня соціального захисту медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я області під час виконання ними своїх професійних обов’язків

 

Директор департаменту
охорони здоров
я обласної державної адміністрації                                                             Ігор Дмитренко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]