Про затвердження обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

від 12.11.2021. № 275-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження обласної
програми підтримки осіб,
які брали участь у бойових діях
на території інших держав, а також
членів їхніх сімей на 2022-2026 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши проєкт обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну програму підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (В. Корженьовський) спільно з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами Івано-Франківської обласної державної адміністрації забезпечити неухильне виконання Програми.
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проєкту обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Виконавцям Програми при складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації бюджетних запитів
  на 2022 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 5. Рекомендувати районним, міським, селищним та сільським радам затвердити у встановленому порядку відповідні цільові соціальні програми
  на 2022-2026 роки, передбачивши видатки на виконання програм, виходячи з можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 275-10/2021

 

 

 

 

Обласна програма
підтримки осіб, які брали участь у бойових діях
на території інших держав, а також членів їхніх сімей
на 2022-2026 роки

 

 

 

Замовник Програми:

департамент соціальної
політики Івано-Франківської
облдержадміністрації                                               Володимир Корженьовський

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                 Богдан Футерко


Паспорт
обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях
на території інших держав, а також членів їхніх сімей
на 2022-2026 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.
 3. Терміни реалізації Програми: 2022-2026 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2022-2026 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 19250,0 тис. гривень (дев’ятнадцять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч гривень).
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетрайонні бюджети, бюджети територіальних громадінші джерела
2022-2026,19250,019250,0в межах кошторисних призначень
в т. ч.    
20223000,03000,0-//-
20233550,03550,0-//-
20243800,03800,0-//-
20254400,04400,0-//-
20264500,04500,0-//-
 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей.

 1. Терміни проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до  10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

департамент соціальної політики
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                         Володимир Корженьовський

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                         Богдан Футерко


 

Додаток
до обласної програми підтримки осіб,
які брали участь у бойових діях на території
інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки

 

 

Перелік
заходів, джерела та обсяги фінансування
обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав,
а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки

 

Назва замовника: департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

Назва Програми: обласна програма підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки.

 

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермі-ни вико-нанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами
Обласний бюджетРайонні бюджети, бюджети територі-альних громадІнші дже-рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організаційно-правове забезпечення

1.1.Перевезення осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, у зв’язку з відзначенням пам’ятних дат, пов’язаних з бойовими діями на території інших держав, іншимиДепартамент  соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації2022-2026 роки2022-2026,      в т.ч.:650,0650,0в межах кошто-рисних призна-чень 

 

Підвищення громадянсь-кої та патріотичної свідомості громадсь-
2022100,0100,0-//-

 

      продовження додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 державними святами  2023100,0100,0-//-кості області
2024150,0150,0-//-
2025150,0150,0-//-
2026150,0150,0-//-

2. Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав

2.1.Поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули під час бойових дій на території інших держав; осіб з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з участю у бойових діях на території інших держав; інших осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, житло яких пошкоджене внаслідок стихії (пожежі, повені, зсуву тощо).Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад2022-2026 роки2022-2026,       в т.ч.:1950,01950,0в межах кошто-рисних призна-чень 

 

Поліпшення умов проживання сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав
2022350,0350,0-//-
2023350,0350,0-//-
2024400,0400,0-//-
2025400,0400,0-//-
2026450,0450,0-//-
2.2.Надання матеріальної допомоги на лікування членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав; особам з інвалідністю, які брали участь у бойових діях на території інших держав; учасникам бойових дій на території інших державДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад2022-2026 роки2022-2026,       в т.ч.:10500,010500,0в межах кошто-рисних призна-чень 

 

Матеріальна підтримка осіб, які постражда -ли внаслідок участі у бойових діях на території інших держав
20221500,01500,0-//-
20232000,02000,0-//-
20242000,02000,0-//-

 

 

       продовження додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

    20252500,02500,0-//- 
20262500,02500,0-//-
2.3.Надання матеріальної допомоги сім’ям осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав та які померли після демобілізаціїДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад2022-2026 роки2022-2026,       в т.ч.:2000,02000,0в межах кошто-рисних призна-чень 

 

Матеріальна підтримка сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав

 

2022300,0300,0-//-
2023350,0350,0-//-
2024400,0400,0-//-
2025450,0450,0-//-
2026500,0500,0-//-
2.4.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення сім’ям загиблих у бойових діях на території інших державДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад2022-2026 роки2022-2026,

в т.ч.:

1750,01750,0в межах кошто-рисних призна-чень 

 

Матеріальна підтримка сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав
2022350,0350,0-//-
2023350,0350,0-//-
2024350,0350,0-//-
2025350,0350,0-//-
2026350,0350,0-//-
       продовження додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.5.Забезпечення соціальним  обслуговуванням вдома одиноких непрацездатних батьків, діти яких загинули у бойових діях на території інших державВиконавчі комітети міських, селищних та сільських рад2022-2026 роки2022-2026,       в т.ч.:в межах кошто-рисних призна-ченьв межах кошто-рисних призна-ченьв межах кошто-рисних призна-чень 

 

 

Надання  необхідних соціальних послуг
 2022-//--//--//- 
 2023-//--//--//- 
 2024-//--//--//- 
 2025-//--//--//- 
 2026-//--//--//- 
2.6.Оздоровлення у санаторно-курортних закладах області та інших областей  осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та які потребують оздоровленняДепартаменти  соціальної політики, охорони здоров’я  Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад2022-2026 роки2022-2026,       в т.ч.:1650,01650,0в межах кошто-рисних призна-чень 

 

Реабілітація та оздоровлен-ня осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав
2022300,0300,0-//-
2023300,0300,0-//-
2024350,0350,0-//-
2025350,0350,0-//-
2026350,0350,0-//-
2.7.Виготовлення відзнак та нагород для учасників бойових дій на території інших держав з нагоди пам’ятних датДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації2022-2026 роки2022-2026,      в т.ч.:750,0750,0в межах кошто-рисних призна-Вшанування жителів області, які проявили
       продовження додатка
123

4

5

6

7

8

9

10

       чень мужність і героїзм у бойових діях
2022100,0100,0-//- 
2023100,0100,0-//-
2024150,0150,0-//-
2025200,0200,0-//-
2026200,0200,0-//-

 

Директор департаменту соціальної політики
Івано-Франківської  облдержадміністрації                                                                 Володимир КОРЖЕНЬОВСЬКИЙ


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]