Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

від 12.11.2021. № 276-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження обласної
комплексної програми соціального
захисту населення Івано-Франківської
області на 2022-2026 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши проєкт обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну комплексну програму соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (В.Корженьовський) спільно з структурними підрозділами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями забезпечити неухильне виконання Програми.
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проєкту обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Виконавцям Програми при складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2022 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 5. Рекомендувати районним, міським, селищним та сільським радам затвердити у встановленому порядку відповідні цільові соціальні програми на 2022-2026роки, передбачивши видатки на їх виконання, виходячи з можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики  (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 276-10/2021

 

Обласна комплексна програма
соціального захисту населення Івано-Франківської області
на 2022-2026 роки

 

Замовник Програми:

департамент
соціальної політики
Івано-Франківської облдержадміністрації                             Володимир Корженьовський

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації                                     Богдан Футерко


Паспорт
обласної комплексної програми соціального захисту населення
 Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

департамент соціальної політики облдержадміністрації.

 1. Розробники Програми:

департамент соціальної політики облдержадміністрації.

постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

 1. Термін реалізації Програми: 2022-2026 роки.
 2. Етапи фінансування Програми: 2022-2026 роки.
 3. Обсяг фінансування Програми: 227610,0 тис. грн.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетРайонні бюджети, бюджети територіальних громадінші джерела
2022-2026,227610,00227610,00в межах кошторисних призначеньв межах кошторисних призначень
в т. ч.  
202241228,0041228,00
202341838,0041838,00
202446383,0046383,00
202547498,0047498,00
202650663,0050663,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо конституційних прав і гарантій та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

 

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до  15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

 

 

Замовник Програми:
департамент соціальної
політики обласної державної
адміністрації                                                                       Володимир Корженьовський

 

 

Керівник Програми:
заступник голови обласної
державної адміністрації                                                  Богдан Футерко


Обґрунтування доцільності розроблення
обласної комплексної програми соціального захисту населення
Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

 

І. Загальна частина

Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена з метою ефективної реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.
Заходи Програми відповідають пріоритетам державної політики, визначеної:
Стратегією сталого розвитку “Україна-2020”, затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015;
Стратегією подолання бідності, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 161-р;
Конвенцією про права осіб з інвалідністю;
Планом заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2018.
№ 688-р;
Законом України “Про соціальні послуги” від 17.01.2019. № 2671-VІІІ;
Указом Президента України від 29.01.2021 № 30 “Про деякі заходи щодо забезпечення прав громадян на якісні та безпечні соціальні послуги”;
Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року”, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020. № 1544-р;
Державною соціальною програмою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021. № 145;
Законом України № 3739-VІ від 20.09.2011 “Про протидію торгівлі людьми”.
Програма ґрунтується на аналізі проблем у сфері соціального захисту населення та результатів попереднього етапу реалізації державної соціальної політики в області.
Програма побудована з врахуванням основних цільових груп населення, на які вона спрямована, та пріоритетів реалізації в області державної соціальної політики.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо конституційних прав і гарантій та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

1. Недостатній рівень активності громадських організацій та залучення їх до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.
2. Складне матеріальне становище більшості населення області, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, неможливість працевлаштування, події на сході України, значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території області, визначає нагальну необхідність соціальної підтримки вразливих категорій громадян.
3. Недостатня охопленість соціальними та медичними послугами і паліативною допомогою невиліковно хворих жителів області.
4. Складні житлові умови сімей окремих категорій громадян: осіб з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, потреба у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб, вимагають підтримки та допомоги з боку держави.
5. Вшанування людей похилого віку області, які досягли 100 і більше років, та надання їм матеріальної допомоги.
6. Діючим законодавством передбачені пільги та гарантії для багатодітних сімей, однак, відсутні окремі державні та обласні програми з фінансовим забезпеченням для підтримки таких сімей.
7. Необхідність впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї.
8. Недостатнє поширення соціальної реклами та низький рівень інформованості населення призводить до ситуацій, коли особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, залишаються наодинці зі своїми проблемами.
9. Відсутність фахових спеціалістів з питань впровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів, запровадження механізму соціального замовлення, а також з питань гендерної політики, протидії насильству в сім’ї, торгівлі людьми та інших питань.

Шляхи і способи розв’язання проблем

Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної соціальної політики.

Основними завданнями для досягнення цілі визначено фінансову підтримку громадських організацій, залучення представників громадських організацій до розробки програм соціального розвитку та внесення змін до них, введення їх до складу колегій відповідних органів державної виконавчої влади, комісій, робочих груп щодо вирішення окремих питань соціального захисту населення.

Поліпшення соціального захисту вразливих категорій населення.

Пріоритетними напрямками визначено виплату одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області, яка допоможе поліпшити стан здоров’я та вирішити соціально-побутові питання жителів області, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Виконання заходів щодо поліпшення житлових умов сімей окремих категорій громадян: осіб з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайних ситуацій, дасть можливість вирішити житлові питання соціально незахищених категорій населення.
Надання паліативної допомоги та соціальних послуг невиліковно хворим особам із залученням інститутів громадянського суспільства дозволить надавати такій категорії громадян соціальні, медичні, психологічні послуги вдома та допоможе вирішувати соціально-побутові проблеми сімей, у яких є паліативні хворі.

Поліпшення соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю.

Основними завданнями визначено: покращення добробуту, медичного обслуговування, культурного забезпечення осіб з інвалідністю та створення безперешкодного доступу до будівель житлового та громадського призначення, а також рівного з іншими громадянами доступу до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури та спорту, інформації та комунікацій, громадського пасажирського транспорту і зв’язку.
Пріоритетними визначено заходи щодо створення умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема забезпечення їх обладнанням та навчально-методичними матеріалами тощо.
Заходи щодо фінансування витрат на навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих навчальних закладах, на підготовку, перепідготовку. Підвищення кваліфікації та стажування осіб з інвалідністю на робочому місці, а також надання роботодавцям фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення додаткових місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю комп’ютерною технікою, реабілітаційним обладнанням та інші заходи планується здійснювати за рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Поліпшення соціального обслуговування і підтримки
людей похилого віку.

Поліпшення якості надання соціальних послуг людям похилого віку планується досягнути шляхом вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиниць, залучення до їх надання недержавних організацій, фізичних осіб, запровадження надання соціальних послуг населенню на платній основі.
З метою вшанування жителів області, яким виповнилося 100 і більше років, виховання у молоді шанобливого ставлення до людей похилого віку планується здійснення виплати матеріальної допомоги таким громадянам.

Підвищення рівня соціального захисту і підтримки багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб,
постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для досягнення цілі пріоритетними визначено заходи щодо виплати матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.
Виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей, а також забезпечення дітей з багатодітних сімей санаторно-курортним лікуванням, зубопротезуванням, позашкільною освітою планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
З метою поліпшення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та інтеграції їх у суспільство планується створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, ліквідованих військових та котеджних містечок) та надання їх в оренду або власність сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сприяння працевлаштуванню, виділенню земельних ділянок для будівництва постійного житла.
У зв’язку із відсутністю в області кризових центрів для осіб, які вчинили насильство, доцільним є впровадження корекційних програм для таких осіб із залученням громадських організацій.

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту населення.

Даний напрямок передбачає постійне розміщення інформації з питань соціального захисту населення на сайтах облдержадміністрації, департаменту соціальної політики облдержадміністрації, місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації
Новими та актуальними у Програмі є заходи щодо виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населення і проведення широких інформаційних кампаній серед населення, фестивалів, акцій з метою пропагування шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства та проведення оцінки ефективності цих заходів, які планується реалізовувати із залученням інститутів громадянського суспільства.
Cтворення соціальних роликів про підтримку соціально незахищених громадян та позитивний досвід виховання дітей у багатодітних сім’ях сприятиме створенню позитивного іміджу органів державної виконавчої влади та пропагуванню сімейних форм виховання.

Кадрова підготовка спеціалістів системи соціального захисту населення і установ соціального обслуговування громадян.

Впродовж дії Програми планується проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів соціальної сфери, а також цілий ряд семінарів, нарад, тренінгів з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, насильсьтву в сім’ї, до проведення яких будуть залучені інститути громадянського суспільства.
Крім цього, будуть виготовлені відповідні методичні посібники, які сприятимуть підвищенню професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення.

Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери.

Для досягнення зазначеної цілі і з метою створення комфортних умов проживання для підопічних та вихованців будинків-інтернатів (пансіонатів), а також досягнення економії та зменшення використання енергоносіїв впродовж 2022-2026 років планується проведення ремонтних робіт в інтернатних установах системи соціального захисту населення Івано-Франківської області, впровадження в цих установах енергозберігаючих технологій (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення).

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, та районних бюджетів, бюджетів міських, селищних та сільських рад, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні відповідних бюджетів, виходячи із можливостей їх дохідних частин, та інших джерел фінансування.
Прогнозовані обсяги фінансування Програми за рахунок обласного бюджету наведені у паспорті Програми.

IV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх конституційних прав і гарантій, підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

V. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює департамент соціальної політики облдержадміністрації.
Районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради, структурні підрозділи облдержадміністрації, інші установи та організації, визначені виконавцями Програми, інформують департамент соціальної політики облдержадміністрації про хід її виконання щорічно до 20 січня наступного за звітним роком.
Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:
– звіт про результати виконання Програми за підсумками
року – до 10 лютого наступного за звітним року;
– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Директор департаменту
соціальної політики обласної
державної адміністрації                                                                       Володимир Корженьовський


Додаток до обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]