Про регіональну цільову програму “Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області” на 2022-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 12.11.2021. № 283-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
програму “Розвиток архівної
справи в Івано-Франківській
області” на 2022-2026 роки

 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, з метою зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області, забезпечення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити регіональну цільову програму “Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області” на 2022-2026 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні проєктів обласного бюджету на 2022-2026 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 283-10/2021

 

 

 

 

Регіональна цільова програма
“Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області”
на 2022-2026 роки

 

 

 

 

 

Замовник Програми:

Державний архів
Івано-Франківської області                                                           Роман Маланій

 

 

Керівник Програми:

керівник апарату
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                      Ірина Тимчук


Паспорт
регіональної цільової програми
“Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області”
на 2022-2026 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Державний архів Івано-Франківської області.
  2. Розробник Програми: Державний архів Івано-Франківської області.
  3. Термін реалізації Програми: 2022-2026 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: 2022-2026 роки.
  5. Обсяг фінансування Програми: 19900,4 тис. гривень.
РокиОрієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2022-2026,  
в т. ч.:    
20223770,03770,0
20235220,05220,0
20244030,04030,0
20253400,03400,0
20263480,43480,4
  1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

– підвищення рівня зберігання та використання документів Національного архівного фонду в Державному архіві області;

– впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення технічного захисту інформації та ефективного використання архівних документів для задоволення запитів громадян в необхідній інформації;

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області та покращення умов роботи працівників архіву.

  1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

Державний архів
Івано-Франківської області                                                                Роман Маланій

 

 

Керівник Програми:

керівник апарату
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                           Ірина Тимчук


Регіональна цільова програма
“Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області”
на 2022-2026 роки

 

Загальні положення

Національний архівний фонд – це сукупність документів, що відображають історію духовного та матеріального життя українського народу, є надбанням української нації та складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини.

Документи Національного архівного фонду, що належать державі, утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що діяли та діють на території області, і підлягають постійному зберіганню в Державному архіві Івано-Франківської області.

Забезпечення збереженості архівних документів полягає у створенні та дотриманні оптимальних умов їх зберігання з метою підтримання в часі фізико-хімічних характеристик матеріальної основи документів.

Державний архів Івано-Франківської області здійснює управління архівною справою і діловодством на території області, є документальною базою з історії краю. У восьми архівосховищах установи зберігається 3650 фондів, що становить 819 190 справ, починаючи з XVIII століття. Крім того, в архіві зберігається 246 397 тематичних карток, включених до каталогів, 4 875 описів документів, 89 фондів (64 756 одиниць зберігання) особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, які необхідні для соціального захисту громадян. Бібліотека архіву нараховує 19 602 книги і брошури,
28 085 журналів, 2 187 підшивок газет.

За документами архіву щорічно виконується понад 3000 запитів громадян, юридичних та фізичних осіб, а в читальному залі обслуговується більше
700 користувачів, у тому числі від 40 до 50 іноземців.

Архівні документи дедалі ширше використовуються для забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності, задоволення запитів громадян соціально-правового характеру, науково-дослідних та культурно-просвітницьких цілей. Забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду насамперед залежить від стану матеріально-технічної бази Державного архіву області, яка потребує зміцнення.

Заходи Програми спрямовані на вирішення питань щодо надійного забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві області, впровадження сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву, задоволення потреб громадськості в необхідних обсягах архівної інформації.

Мета Програми

Регіональна цільова програма “Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області” на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” з метою створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду України.

Реалізація Програми забезпечить здійснення заходів, спрямованих на забезпечення надійних умов збереження документів Національного архівного фонду та документів, необхідних для соціального захисту громадян, їх законних прав та інтересів.

Мета Програми – створення належних умов для примноження, зберігання та використання документів Національного архівного фонду України.

Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області для гарантованого збереження документів Національного архівного фонду;

– забезпечення потреб громадськості в інформації шляхом використання оцифрованих архівних документів;

– підвищення рівня охоронно-пожежної безпеки приміщень архіву;

– забезпечення технічного захисту інформації документів Національного архівного фонду України.

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

– підвищення рівня зберігання та використання документів Національного архівного фонду України;

– впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення технічного захисту інформації та ефективного використання документів Національного архівного фонду України;

– задоволення потреб громадськості в необхідних обсягах архівної інформації;

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області та покращення умов роботи працівників архіву.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 19900,4 тис. гривень за рахунок коштів обласного бюджету.

Організація і контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на Державний архів області, який несе відповідальність за реалізацію і кінцеві результати виконання заходів Програми, раціональне використання фінансових ресурсів.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.


Додаток
до регіональної цільової
програми “Розвиток архівної справи в
Івано-Франківській області” на 2022-2026 роки

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
 “Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області” на 2022-2026 роки

 

Назва замовника: Державний архів Івано-Франківської області

Назва Програми: регіональна цільова програма “Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області” на 2022-2026 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні за виконанняТермін вико-нання, рокиДжерела фінансу-ванняОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн., в т. ч. по роках:

Очікуваний результат
Всього20222023202420252026
1.Завершення капітального ремонту приміщення для реставрації архівних документівДержавний архів Івано-Франківської області2022-2024Обласний бюджет680,0100,0280,0300,0Покращення технічного стану приміщення для реставрації архівних документів
2.Капітальний ремонт Державного архіву Івано-Франківської областіДержавний архів Івано-Франківської області2022-2026Обласний бюджет15230,43000,03000,03000,03000,03230,4Покращення технічного стану приміщень архіву
3.Виконання проектно-кошторисних робіт із влаштування у 8 (восьми) архівосховищах автоматичної системи пожежогасінняДержавний архів Івано-Франківської області2022Обласний бюджет80,080,0Обладнання архівосховищ автоматичною системою пожежогасіння

продовження додатка

№ з/пНайменування заходуВідповідальні за виконанняТермін вико-нання, рокиДжерела фінансу-ванняОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн., в т. ч. по роках:

Очікуваний результат
Всього20222023202420252026
4.Встановлення у 8 (восьми) архівосховищах автоматичної системи пожежогасінняДержавний архів Івано-Франківської області2023Обласний бюджет1000,01000,0Обладнання архівосховищ автоматичною системою пожежогасіння
5Здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформаціїДержавний архів Івано-Франківської області2022- 2024Обласний бюджет250,050,050,050,050,050,0Запобігання несанкціоно-ваному доступу до документації з грифом “Для службового користування”
6.Популяризація документів Національного архівного фонду України шляхом підготовки до друку книг, брошур, путівника, анотованого реєстру описів, тощо на архівну та історично-патріотичну тематикуДержавний архів Івано-Франківської області2023-2024Обласний бюджет460,0210,0250,0Задоволення потреб громадян у ретроспективній інформації
7.Придбання картонних архівних коробок для картонування документів Національного архівного фондуДержавний архів Івано-Франківської області2022- 2026Обласний бюджет700,0140,0180,0180,0100,0100,0Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду
8.Придбання стелажів для архівосховищДержавний архів Івано-Франківської області2022- 2026Обласний бюджет1000,0150,0250,0250,0250,0100,0Створення належних умов для збереженості документів Національного архівного фонду

продовження додатка

№ з/пНайменування заходуВідповідальні за виконанняТермін вико-нання, рокиДжерела фінансу-ванняОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн., в т. ч. по роках:

Очікуваний результат
Всього20222023202420252026
9.Придбання копіювальної техніки для оцифровування документів Національного архівного фонду (проекційний сканер)Державний архів Івано-Франківської області2022Обласний бюджет250,0250,0Забезпечення потреб громадськості в інформації шляхом використання оцифрованих архівних документів
10.Придбання серверного обладнанняДержавний архів Івано-Франківської області2022Обласний бюджет250,0250,0Забезпечення збереженості електронних копій документів Національного архівного фонду
 Всього:   19900,43770,05220,04030,03400,03480,4 

 

  

Директор Державного архіву
Івано-Франківської області                                                                                    Роман МАЛАНІЙ


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]