Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 23.12.2020. № 29-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про внесення змін
до обласного бюджету
на 2020 рік

 

 

Керуючись статтями 14, 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням обласної ради від 13.12.2019. № 1296-33/2019 “Про обласний бюджет на 2020 рік”, враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 16.11.2020 р. № 120, рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 08.12.2020 року № 1, від 18.12.2020 року № 2 і від 23.12.2020 року № 3, обласна рада

вирішила:

 1. Врахувати в доходах обласного бюджету:

1.1. Загального фонду:

1) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за КБКД 41036000 в сумі 24408,3 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам коштів обласного бюджету згідно з додатком 1, а саме:

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в сумі 11798,4 тис. гривень (з них по загальному фонду (видатки споживання) – 7883,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 3915,4 тис. гривень) за кодами бюджетних програм:

0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” 1800,0 тис. гривень (з них по загальному фонду (видатки споживання) – 600,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 1200,0 тис. гривень);

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” в сумі 1715,4 тис. гривень по спеціальному фонду (видатки розвитку);

0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” – 1000,0 тис. гривень по спеціальному фонду (видатки розвитку);

0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 7283,0 тис. гривень по загальному фонду (видатки споживання).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 3915,4 тис. гривень;

– департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду за кодом бюджетної програми 3719411 “Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 12609,9 тис. гривень для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам;

2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за КБКД 41034700 в сумі 9100,3 тис. гривень та спрямувати її департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за кодами бюджетних програм:

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” в сумі 8550,0 тис. гривень по спеціальному фонду (видатки розвитку) для закупівлі лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

0712060 “Створення банків крові та її компонентів” – 550,3 тис. гривень по загальному фонду (видатки споживання) для забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 8550,0 тис. гривень;

3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за КБКД 41033000 в сумі 2603,8 тис. гривень та спрямувати її департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за кодами бюджетних програм:

0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” – на суму 500,0 тис. гривень;

0712060 “Створення банків крові та її компонентів” – на суму 580,0 тис. гривень;

0712120 “Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я” – на суму 272,6 тис. гривень;

0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)” – на суму 430,0 тис. гривень;

0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – на суму 821,2 тис. гривень;

4) зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за КБКД 41037200 на суму 5368,6 тис. гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” на суму 5368,6 тис. гривень.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 5 368,6 тис. гривень;

5) освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41033900 в сумі 20 386,4 тис. гривень та спрямувати її департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 3719310 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції” по загальному фонду (видатки розвитку) в сумі 20386,4 тис. гривень згідно з цільовим призначенням;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co-V-2, та її наслідками, в сумі 55900,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” в сумі 55900,0 тис. гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 55900,0 тис. гривень.

1.2. Спеціального фонду:

1) субвенцію з Косівського районного бюджету в сумі 471,4 тис. гривень за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” та спрямувати її департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківській області) за кодом бюджетної програми 1917322 “Будівництво медичних установ та закладів” для співфінансування проєктів:

“Амбулаторія монопрактики сімейної медицини, участок Село-2 Річка Косівського району Івано-Франківської області – нове будівництво” в сумі 270,540 тис. гривень;

“Амбулаторія групової практики сімейної медицини, присілок Царинка в с. Середній Березів Косівського району – нове будівництво” в сумі
200,860 тис. гривень.

2) субвенцію з бюджету Делятинської селищної об`єднаної територіальної громади в сумі 366,0 тис. гривень за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” та спрямувати її департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківській області) за кодом бюджетної програми 1917330 “Будівництво інших об`єктів комунальної власності” для співфінансування проєкту “Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів з будівництвом корпусу на 14 учбових класів, котельні та адміністративних приміщень в с. Чорний Потік Надвірнянського району. Коригування”.

3) субвенцію з Верховинського районного бюджету в сумі 107,838 тис. гривень за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” та спрямувати її департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в області) по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 1917322 “Будівництво медичних установ та закладів” для співфінансування проєкту “Амбулаторія групової практики сімейної медицини, присілок Біла Річка, в с. Голови Верховинського району – нове будівництво”.

 1. Затвердити:

1) перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, зменшивши бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 3719430 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 2562,3 тис. гривень та відповідно збільшивши їх департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за кодами бюджетних програм:

0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” – на суму 250,0 тис. гривень;

0712060 “Створення банків крові та її компонентів” – на суму 295,2 тис. гривень;

0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)” – на суму 221,0 тис. гривень;

0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – на суму 452,1 тис. гривень;

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” – на суму 1344,0 тис. гривень;

2) перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбаченої департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання), а саме:

– зменшити бюджетні призначення за кодом бюджетної програми 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 2063,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення за кодами бюджетних програм:

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” в сумі 1133,0 тис. гривень;

0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” – 930,0 тис. гривень;

3) передачу бюджетних призначень по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, а саме:

– зменшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 5220,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 3719411 “Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 5220,0 тис. гривень для надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 2.

4) розпорядження обласної державної адміністрації від 19.10.2020 року № 540 “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 06.08.2020 року № 418 “Про спрямування субвенції з державного бюджету”, від 22.12.2020. № 692 “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 06.08.2020 року № 418 (зі змінами)”; розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 09.11.2020. № 582/684-р і від 09.12.2020. № 652/725-р “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 17.02.2020 року № 97/95-р (зі змінами)”;

5) перерозподіл бюджетних призначень, передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам”, зменшивши субвенцію Надвірнянському районному бюджету на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА та відповідно збільшивши субвенцію Івано-Франківському міському бюджету територіальної громади на суму 1,5 тис. гривень.

 1. Спрямувати кошти з резервного фонду обласного бюджету, як субвенцію Яблунівському селищному бюджету Косівського району в сумі 60,0 тис. гривень для надання допомоги жительці с. Вижній Березів Яблунівської територіальної громади Косівського району Басарабі Г. М. для відшкодування витрат, пов’язаних із перевезенням тіла Бочківського М. Я., який трагічно загинув у республіці Польща (розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 16.12.2020 року № 677/736-р).
 2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів обласного бюджету:

1) департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації:

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813102 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання” на суму 1712,93 тис. гривень (в т. ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1668,63 тис. гривень) та відповідно збільшити їх на оплату праці в сумі 168,33 тис. гривень;

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813101 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку” на суму 380,0 тис. гривень (в т. ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 320,0 тис. гривень);

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813105 “Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю” на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 165,0 тис. гривень;

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 12,0 тис. гривень;

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813171 “Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування” на суму 250,0 тис. гривень;

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813172 “Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп” на суму 5,5 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення за кодом бюджетної програми 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 2357,1 тис. гривень, з них: по загальному фонду (видатки споживання) – 495,5 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 1861,6 тис. гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 1861,6 тис. гривень;

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0813111 “Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей” на оплату праці в сумі 8,263 тис. гривень та відповідно збільшити їх на нарахування на оплату праці.

2) Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації:

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за:

кодом бюджетної програми 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек” на суму 440,0 тис. гривень (у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 440,0 тис. гривень);

кодом бюджетної програми 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на суму 1579,0 тис. гривень (у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1579,0 тис. гривень);

– збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за:

кодом бюджетної програми 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек” на суму 440,0 тис. гривень (у тому числі на оплату праці – 364,0 тис. гривень);

кодом бюджетної програми 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на суму 1579,0 тис. гривень (у тому числі на оплату праці – 1269,0 тис. гривень).

3) Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації:

– зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 1917350 “Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)”, передбачених на виконання заходів регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки в сумі 225,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 1917340 “Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури”, передбачених на виконання заходів регіональної цільової програми паспортизації пам`яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки в сумі 225,0 тис. гривень.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 225,0 тис. гривень.

4) Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

– зменшити бюджетні призначення за кодами бюджетних програм:

по загальному фонду (видатки споживання):

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” на суму 1498,9 тис. гривень;

0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню” на суму 2716,1 тис. гривень;

0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 191,0 тис. гривень, зокрема, зменшити бюджетні призначення по програмі розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки на суму 300,0 тис. гривень та збільшити їх на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2012-2020” на суму 109,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення за кодами бюджетних програм:

по загальному фонду (видатки споживання):

0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на суму 640,0 тис. гривень;

0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” на суму 600,0 тис. гривень;

0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – 64,5 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 60,0 тис. гривень, та збільшити видатки на оплату праці на суму 49,5 тис. гривень за рахунок зменшення інших видатків;

0712145 “Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих” на виконання заходів програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки” на суму 300,0 тис. гривень;

по спеціальному фонду (видатки розвитку):

0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – 72,0 тис. гривень;

0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 2729,5 тис. гривень, зокрема на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на 2801,5 тис. гривень;

– за кодом бюджетної програми 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 роки шляхом зменшення бюджетних призначень по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 90,0 тис. гривень та відповідно збільшення їх по загальному фонду (видатки споживання) на суму 90,0 тис. гривень.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 90,0 тис. гривень.

5) Департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 3719710 “Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” зменшити субвенцію Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла” та відповідно збільшити Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика на суму 360,0 тис. гривень.

6) Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації:

– зменшити бюджетні призначення за кодами бюджетних програм:

по загальному фонду (видатки споживання):

1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на суму 590,0 тис. гривень на виконання регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки;

по спеціальному фонду (видатки розвитку):

1014040 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на суму 186,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення за кодами бюджетних програм:

по загальному фонду (видатки споживання):

1014040 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на суму 186,0 тис. гривень;

1014010 “Фінансова підтримка театрів” на суму 460,0 тис. гривень.

по спеціальному фонду (видатки розвитку):

1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на суму 130,0 тис. гривень.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 56,0 тис. гривень;

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за:

кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на суму 100,0 тис. гривень, а саме: на виконання регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки – 50,0 тис. гривень, на виконання регіональної цільової програми “Відродження Галича як давньої столиці України” на 2018-2021 роки – 50,0 тис. гривень;

кодом бюджетної програми 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на суму 100,0 тис. гривень (у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 100,0 тис. гривень);

– збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 1014010 “Фінансова підтримка театрів” на суму 200,0 тис. гривень.

7) Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації:

– зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за:

кодом бюджетної програми 0611030 “Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку” на суму 3,7 тис. гривень;

кодом бюджетної програми 0611050 “Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти” на суму 1400,0 тис. гривень (в т. ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 120,0 тис. гривень);

– збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) за:

кодом бюджетної програми 0611030 “Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку” на суму 3,7 тис. гривень;

кодом бюджетної програми 0611050 “Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти” на суму 1400,0 тис. гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 1 403,7 тис. гривень.

 1. Здійснити передачу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів обласного бюджету:

1) зменшити бюджетні призначення департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” на суму 250,0 тис. гривень (в т. ч. оплата праці – 67,99 тис. гривень) та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” для надання субвенції з обласного бюджету Рогатинському районному бюджету для здійснення фінансової підтримки організації навчально-виховного процесу закладів освіти (Рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву) на суму 250,0 тис. гривень;

2) зменшити бюджетні призначення управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на виконання регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки по загальному фонду (видатки споживання) на суму 80,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” на виконання регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки для надання субвенції з обласного бюджету бюджету Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на придбання матеріалів для Івано-Франківського Архієпархіального Управління Української Греко-Католицької Церкви;

3) зменшити бюджетні призначення управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на виконання регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки по загальному фонду (видатки споживання) на суму 64,6 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” на виконання регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки по загальному фонду (видатки споживання) на суму 64,6 тис. гривень для надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам, зокрема:

бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади – 40,0 тис. гривень на придбання будівельних матеріалів для релігійної громади “Святої Рівноапостольної княгині Ольги” Коломийської єпархії УПЦ (ПЦУ) с. Мишин Коломийського району Івано-Франківської області;

бюджету Новицької сільської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області – 24,6 тис. гривень на придбання будівельних матеріалів для релігійної громади Святителя Василія Великого с. Новиця Калуського району Івано-Франківської області Української Автокефальної Православної Церкви;

4) зменшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за кодом бюджетної програми 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” на суму 145,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 3719770 “Інші субвенції з місцевого з місцевого бюджету” по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 145,0 тис. гривень для надання субвенції з обласного бюджету Тисменицькому районному бюджету (КНП “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 145,0 тис. гривень;

5) зменшити бюджетні призначення департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за кодом бюджетної програми 0712100 “Стоматологічна допомога населенню” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківській області) за кодом бюджетної програми 1917330 “Будівництво інших об’єктів комунальної власності” по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 100,0 тис. гривень на капітальний ремонт Центру фізичної та реабілітаційної медицини КНП “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 100,0 тис. гривень.

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 21.02.2020. № 1385-34/2020 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”, а саме:

1) у додатку 2:

– по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації”:

по Рожнятівському районному бюджету вилучити по спеціальному фонду позицію “Капітальний ремонт приміщення Дубівської ЗОШ I-III ст. Рожнятівського району Івано-Франківської області (влаштування внутрішніх санвузлів) – 100,0 тис. гривень”;

по Яремчанському міському бюджету доповнити по загальному фонду (видатки споживання) позицією “Поточний ремонт тротуарної доріжки по вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області – 100,0 тис. гривень”.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 100,0 тис. гривень;

– по головному розпоряднику коштів “Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківські області):

по об`єкту “Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Незалежності в с. Князівське Рожнятівського району” обсяг фінансування “50,000” замінити на “48,640”;

по об`єкту “Реконструкція Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру, м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 114” обсяг фінансування “125,226” замінити на “120,926”;

доповнити позицією “Капітальний ремонт системи опалення Обертинського ліцею Тлумацької районної ради Тлумацького району Івано-Франківської області – 5,660 тис. гривень”;

2) у додатку 3:

– по головному розпоряднику коштів “Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківські області):

по об`єкту “Капітальний ремонт покрівлі спортзалу Красноїльської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Верховинського району” обсяг фінансування 178,000″ замінити на “166,500”;

по об`єкту “Капітальний ремонт огорожі, території Меморіального комплексу та пам`ятників в селі Тишківці Городенківського району Івано-Франківської області” обсяг фінансування “150,000” замінити на “145,600”;

по об`єкту “Капітальний ремонт Войнилівського закладу дошкільної освіти ясла-садок “Берізка” Войнилівської селищної ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області” обсяг фінансування “250,000” замінити на “244,000”;

по об`єкту “Капітальний ремонт приміщень, коридорів, класних кімнат Брошнів-Осадського ліцею за адресою: смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, 55, Рожнятівського району Івано-Франківської області” обсяг фінансування “300,000” замінити на “289,900”;

по об`єкту “Капітальний ремонт їдальні Колодіївської гімназії Івано-Франківської міської ради” обсяг фінансування “180,000” замінити на “179,000”;

доповнити позицією “Капітальний ремонт системи опалення Обертинського ліцею Тлумацької районної ради Тлумацького району Івано-Франківської
області – 33,000 тис. гривень”.

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 29.05.2020. № 1438-35/2020 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”, а саме:

в абзаці 6 підпункту 1.2. пункту 1. по бюджету Делятинської селищної об’єднаної територіальної громади цифри “649,0” замінити цифрами “283,0”;

в абзаці 7 підпункту 1.2. пункту 1 по Верховинському районному бюджету цифри “907,684” замінити цифрами “255,66564”.

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 31.07.2020. № 1505-36/2020 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”, а саме:

1) у додатку 3:

– по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації”:

по бюджету міста Яремче вилучити по спеціальному фонду позицію “Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області – 200,0 тис. гривень”;

по Рожнятівському районному бюджету доповнити по спеціальному фонду позицією “Капітальний ремонт приміщення Дубівської ЗОШ I-III ст. Рожнятівського району Івано-Франківської області (влаштування внутрішніх санвузлів) – 100,0 тис. гривень”;

доповнити бюджетом Олешанської сільської об`єднаної територіальної громади та позицією по спеціальному фонду “Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Грушевського, 165 в с. Олеша Олешанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Івано-Франківської області – 100,0 тис. гривень”;

– по головному розпоряднику коштів “Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківські області):

по об`єкту “Капітальний ремонт приміщень Креховицької гімназії по вул. Шевченка, 89 в с. Креховичі Рожнятівського району Івано-Франківської області” обсяг фінансування “420,000” замінити на “409,300”;

доповнити позицією “Капітальний ремонт системи опалення Обертинського ліцею Тлумацької районної ради Тлумацького району Івано-Франківської
області – 10,700 тис. гривень”;

2) у додатку 4:

– по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” по Городенківському районному бюджету:

вилучити позицію по спеціальному фонду (видатки розвитку) “Капітальний ремонт приміщення Городенківської дитячої музичної школи по вул. Крушельницького, 8 м. Городенка Івано-Франківської області – 45,000 тис. гривень”;

доповнити позицією по загальному фонду (видатки споживання) “Придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень Городенківської дитячої музичної школи по вул. Крушельницького м. Городенка Івано-Франківської області – 45,000 тис. гривень”.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 45,000 тис. гривень;

по бюджету Брошнів-Осадської селищної об`єднаної територіальної громади:

у позиції по спеціальному фонду (видатки розвитку) “Нове будівництво багатофункціонального спортивного майданчика по вул. І. Франка 22а в
смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківької області” обсяг фінансування “100,000” замінити на “4,750”;

доповнити позицією по спеціальному фонду (видатки розвитку) “Капітальний ремонт – благоустрій прибудинкової території між будинками № 4 та № 5 на вул. Чорновола в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської об`єднаної територіальної громади Рожнятівського району Івано-Франківської області – 95,250 тис. гривень”;

по Галицькому районному бюджету вилучити позицію по спеціальному фонду (видатки розвитку) “Реконструкція освітлення пішохідного мосту в місті Галич Івано-Франківської області (для Галицької міської ради) – 80,000 тис. гривень;

по бюджету Брошнів-Осадської селищної об`єднаної територіальної громади доповнити позицією по спеціальному фонду (видатки розвитку) “Капітальний ремонт – благоустрій прибудинкової території між будинками № 4 та № 5 на вул. Чорновола в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської об`єднаної територіальної громади Рожнятівського району Івано-Франківської області – 80,000 тис. гривень;

– по головному розпоряднику коштів “Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (для управління капітального будівництва в Івано-Франківські області):

Вилучити позицію “Капітальний ремонт приміщень Добротівської гімназії Ланчинської селищної об`єднаної територіальної громади Надвірнянського району – 48,0 тис. гривень”;

по об`єкту “Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в с. Молодків Надвірнянського району” обсяг фінансування “50,000” замінити на “48,100”;

по об`єкту “Капітальний ремонт Вовчківського ліцею імені Василя Равлюка Снятинської районної ради ІваноФранківської області” обсяг фінансування “49,900” замінити на “47,600”;

по об`єкту “Капітальний ремонт приміщень 3-го поверху будівлі по
вул. Степана Бандери, 77 в м. Івано-Франківську” обсяг фінансування “100,000” замінити на “96,000”;

доповнити позицією “Капітальний ремонт системи опалення Обертинського ліцею Тлумацької районної ради Тлумацького району Івано-Франківської
області – 8,200 тис. гривень”;

доповнити позицією “Прибудова спорткомплексу до школи в с. Новиця Калуського району (коригування кошторисної частини) – 48,0 тис. гривень”;

3) у додатку 5 “Перелік заходів регіональної цільової програми “Духовне життя” на 2016-2020 роки” по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” по бюджету Коломийської міської об`єднаної територіальної громади позицію “Придбання будматеріалів для будівництва Церкви Святих Рівноапостольних Константина і Єлени (м. Коломия, вул. Богдана Хмельницького, 141 а)” замінити на “Придбання будівельних матеріалів для будівництва Собору Святого Апостола і Євангелиста Іоана Богослова в м. Коломиї, площа Привокзальна, 14”.

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 25.09.2020. № 1556-37/2020 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”, а саме:

у додатку 4 по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації”:

по бюджету Олешанської сільської об`єднаної територіальної громади вилучити по спеціальному фонду позицію “Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Грушевського, 165 в с. Олеша Олешанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Івано-Франківської області – 100,0 тис. гривень”;

по Яремчанському міському бюджету доповнити по загальному фонду (видатки споживання) позицією “Поточний ремонт тротуарної доріжки по вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області – 100,0 тис. гривень”.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 100,0 тис. гривень.

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 06.11.2020. № 1613-38/2020 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”, а саме:

1) у підпункті 1.1. пункту 1:

абзац “субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво моста через річку Бистриця-Солотвинська та транспортної розв`язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна за КБКД 41039300 в сумі 60000,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки розвитку) за кодом бюджетної програми 3718500 “Нерозподілені трансферти з державного бюджету” замінити на “субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво моста через річку Бистриця-Солотвинська та транспортної розв`язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна за КБКД 41039300 в сумі 60000,0 тис. гривень та спрямувати її департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки розвитку) для надання субвенції бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за кодом бюджетної програми 3719541 “Субвенція з місцевого бюджету на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв`язки в районі вулиць Хіміків – Надрічна за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;

2) абзаци 3 – 6 підпункту 1.1. пункту 1 викласти в новій редакції:

“– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в сумі 6204,2 тис. гривень (з них по загальному фонду (видатки споживання) – 1905,5 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 4298,7 тис. гривень) за кодами бюджетних програм:

0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” в сумі 4196,2 тис. гривень (з них по загальному фонду (видатки споживання) – 1135,5 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 3060,7 тис. гривень);

0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” – 2008,0 тис. гривень (з них по загальному фонду (видатки споживання) – 770,0 тис. гривень, по спеціальному фонду (видатки розвитку) – 1238,0 тис. гривень).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 4298,7 тис. гривень”;

3) в абзаці 15 підпункту 9 пункту 2 слова “оплата праці” замінити словами “оплата комунальних послуг та енергоносіїв”;

4) додаток 1 до рішення викласти в новій редакції (додаток 3).

 1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів обласного бюджету за програмною та економічною ознаками.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М, Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 29-2/2020

 

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

 

(тис. грн.)

Найменування розпорядника, одержувача коштівОбсяг субвенції (загальний фонд)у тому числі
видатки споживаннявидатки розвитку
Усього:24 408,312 915,311 493,0
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації:11 798,47 883,03 915,4
Комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”1 800,0600,01 200,0
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради”1 200,0 1 200,0
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради”515,4 515,4
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради”1 000,0 1 000,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я7283,07283,0 
Департамент фінансів облдержадміністрації12 609,95 032,37 577,6
Субвенції місцевим бюджетам:12 609,95 032,37 577,6
Бюджет міста Яремче (КНП “Яремчанська центральна міська лікарня” Яремчанської міської ради Івано-Франківської області)715,0 715,0
Бюджет міста Бурштина (КНП “Бурштинська центральна міська лікарня” Бурштинської міської ради Івано-Франківської області)200,0 200,0
Районний бюджет Богородчанського району:1 545,3995,3550,0
Комунальне некомерційне підприємство “Богородчанська центральна районна лікарня” Богородчанської районної ради Івано-Франківської області200,0 200,0
Комунальне некомерційне підприємство “Солотвинська районна лікарня” Богородчанської районної ради Івано-Франківської області1 345,3995,3350,0
Районний бюджет Городенківського району (КНП “Городенківська центральна районна лікарня” Городенківської районної ради)200,0 200,0
Районний бюджет Долинського району (КНП “Долинська багатопрофільна лікарня” Долинської районної ради Івано-Франківської області )200,0 200,0
Районний бюджет Коломийського району (КНП “Коломийська центральна районна лікарня” Коломийської районної ради)1 144,6670,0474,6

продовження додатка 1

Найменування розпорядника, одержувача коштівОбсяг субвенції (загальний фонд)у тому числі
видатки споживаннявидатки розвитку
Районний бюджет Косівського району (КНП “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області)550,0350,0200,0
Районний бюджет Надвірнянського району (КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської районної ради)200,0 200,0
Районний бюджет Рожнятівського району (КНП “Рожнятівська центральна районна лікарня” Рожнятівської районної ради)200,0 200,0
Районний бюджет Снятинського району (КНП Снятинської районної ради ”Снятинська центральна районна лікарня”)200,0 200,0
Районний бюджет Тисменицького району:1 400,0217,01 183,0
Комунальне некомерційне підприємство “Тисменицька міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області1 200,0217,0983,0
Комунальне некомерційне підприємство “Лисецька центральна районна лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області200,0 200,0
Бюджет Калуської міської об’єднаної територіальної громади (КНП “Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області”200,0 200,0
Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади:2 800,02 000,0800,0
Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”1 800,01 000,0800,0
Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради”1 000,01 000,0 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади (КНП “Тлумацька центральна міська лікарня” Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області)255,0 255,0
Районний бюджет Калуського району (комунальне некомерційне підприємство “Районна лікарня Калуської районної ради”)1 200,0800,0400,0
Бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади (комунальне некомерційне підприємство “Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області”)200,0 200,0
Районний бюджет Рогатинського району (комунальне некомерційне підприємство “Рогатинська центральна районна лікарня”)1 400,0 1 400,0

 

 

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації                                                                    Ірина Мацькевич


Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 29-2/2020

 

 

Перерозподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

 

(тис. грн.)

Найменування розпорядника, одержувача коштівОбсяг субвенції (загальний фонд)у тому числі
видатки споживаннявидатки розвитку
Усього:0,00,00,0
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації:-5220,0-5220,0 
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я– 7283,0– 7283,0 
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради”1133,01133,0 
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради”930,0930,0 
Департамент фінансів облдержадміністрації5220,05220,0 
Субвенції місцевим бюджетам: 5220,05220,0 
Районний бюджет Городенківського району (Комунальне некомерційне підприємство “Городенківська центральна районна лікарня” Городенківської районної ради)150,0150,0 
Районний бюджет Долинського району (Комунальне некомерційне підприємство “Долинська багатопрофільна лікарня” Долинської районної ради Івано-Франківської області )300,0300,0 
Районний бюджет Рогатинського району (Комунальне некомерційне медичне підприємство “Рогатинська центральна районна лікарня”)1500,01500,0 
Районний бюджет Тисменицького району (Комунальне некомерційне підприємство “Лисецька центральна районна лікарня ” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області)300,0300,0 
Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади:2970,02970,0 
Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”1200,01200,0 

 

 

продовження додатка 2

Найменування розпорядника, одержувача коштівОбсяг субвенції (загальний фонд)у тому числі
видатки споживаннявидатки розвитку
Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради”1770,01770,0 

 

 

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації                                                                    Ірина Мацькевич

 


 

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 29-2/2020

 

Розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

 

(тис. грн.)

Найменування розпорядника,

одержувача коштів

Обсяг субвенції (загальний фонд)у тому числі
видатки споживаннявидатки розвитку
Усього:18 390,88 100,810290,0
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації:6 204,21 905,54 298,7
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради”3 324,21 135,52 188,7
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради”872,0 872,0
Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради”2 008,0770,01 238,0
Департамент фінансів облдержадміністрації12 186,66 195,35 991,3
Субвенції місцевим бюджетам: 12 186,66 195,35 991,3
Бюджет міста Яремче (комунальне некомерційне підприємство “Яремчанська центральна міська лікарня” Яремчанської міської ради Івано-Франківської області)875,5264,3611,2
Бюджет міста Бурштина (комунальне некомерційне підприємство “Бурштинська центральна міська лікарня” Бурштинської міської ради Івано-Франківської області)834,0535,0299,0
Районний бюджет Богородчанського району (комунальне некомерційне підприємство “Богород-чанська центральна районна лікарня” Богородчанської районної ради Івано-Франківської області)797,0190,7606,3
Районний бюджет Галицького району (комунальне некомерційне підприємство “Галицька лікарня” Галицької районної ради Івано-Франківської області)1 755,0250,01 505,0
Районний бюджет Городенківського району (комунальне некомерційне підприємство “Городенківська центральна районна лікарня” Городенківської районної ради)704,7141,7563,0
Районний бюджет Долинського району (комунальне некомерційне підприємство “Долинська багатопрофільна лікарня” Долинської районної ради Івано-Франківської області )375,0375,0 
Районний бюджет Коломийського району (комунальне некомерційне підприємство “Коломийська центральна районна лікарня” Коломийської районної ради)852,0 852,0

 

продовження додатка 3

Найменування розпорядника,

одержувача коштів

Обсяг субвенції (загальний фонд)у тому числі
видатки споживаннявидатки розвитку
Районний бюджет Косівського району (комунальне некомерційне підприємство “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області)250,0250,0 
Районний бюджет Надвірнянського району (комунальне некомерційне підприємство “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської районної ради)864,0680,0184,0
Районний бюджет Рожнятівського району (комунальне некомерційне підприємство “Рожнятівська центральна районна лікарня” Рожнятівської районної ради)1 770,01 170,0600,0
Районний бюджет Снятинського району (комунальне некомерційне підприємство Снятинської районної ради ”Снятинська центральна районна лікарня”)233,048,0185,0
Районний бюджет Тисменицького району (комунальне некомерційне підприємство “Тисменицька міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області)67,067,0 
Бюджет Калуської міської об’єднаної територіальної громади (комунальне некомерційне підприємство “Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області”890,0890,0 
Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади:1 710,41 124,6585,8
Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”726,6388,6338,0
Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради”983,8736,0247,8
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади (комунальне некомерційне підприємство “Тлумацька центральна міська лікарня” Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області)209,0209,0 

 

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації                                                                    Ірина Мацькевич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]