Про затвердження Положення про Коломийський геріатричний пансіонат у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 12.11.2021. № 291-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Положення
про Коломийський геріатричний
пансіонат у новій редакції

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020. № 772, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про Коломийський геріатричний пансіонат у новій редакції (додається).
  2. Директору Коломийського геріатричного пансіонату забезпечити здійснення державної реєстрації Положення та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

Голова обласної  ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 291-10/2021

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОЛОМИЙСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
(нова редакція)

 

м. Івано-Франківськ
2021 рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Коломийський геріатричний пансіонат (надалі – Пансіонат) є стаціонарним інтернатним закладом соціального захисту на 125 ліжко-місць для цілодобового проживання (перебування) та догляду за громадянами похилого віку, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів, із відділенням для осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі – підопічні).
1.2. Власником Пансіонату є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі соціального захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. У своїй діяльності Пансіонат керується Конституцією і законами України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Конвенцією про права дитини, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування: КОЛОМИЙСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ.
2.2. Місцезнаходження: Україна, 78200, м. Коломия, вул. Олекси Довбуша, 50, вул. Трильовського, 25.

3. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНСІОНАТУ

3.1. Основними завданнями Пансіонату є:
– забезпечення створення належних умов проживання, соціально-побутового та медичного обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, культурно-дозвіллєві заходи, працетерапія тощо);
– стимулювання особистої заінтересованості підопічних у збереженні соціальної активності та здатності до самообслуговування;
– надання соціальних послуг (стаціонарний догляд, соціальна адаптація, представництво інтересів, інформування, посередництво, консультування, соціальна профілактика, соціально-психологічна реабілітація, переклад жестовою мовою);
– проведення комплексу реабілітаційних заходів (для осіб з інвалідністю) відповідно до індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації), складеного за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України.
3.2. Пансіонат може надавати соціальні послуги з підтриманого проживання, денного догляду, кризового та екстреного втручання, тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, що потребують тривалого лікування, соціальної реабілітації.
3.3. Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:
– житловим приміщенням для проживання (перебування) та комунальними послугами;
– предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
– раціональним не менш як чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну), відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р.№ 324 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 592; 2012 р., № 7,
ст. 249), з урахуванням затверджених Міністерством охорони здоров’я України норм фізіологічних потреб організму в основних харчових речовинах та енергії залежно від вікових і статевих особливостей;
– лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.
3.4. Підопічним Пансіонату гарантуються:
– створення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування;
– направлення в установленому законодавством порядку до закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу відповідного виду;
– створення умов для участі в культурно-дозвіллєвих заходах з урахуванням побажань підопічних;
– проведення комплексу реабілітаційних заходів;
– залучення до заходів, спрямованих на ведення активного способу життя, з урахуванням стану здоров’я та побажань підопічних, створення для цього відповідних умов;
– забезпечення захисту і підтримки, представництва інтересів, поінформованості про права;
– організація заходів з метою залучення до життєдіяльності місцевої громади;
– цілодобовий доступ до засобів зв’язку;
– можливість використання особистих речей;
– забезпечення поваги до честі та гідності, запобігання дискримінації;
– здійснення опіки та піклування у визначених законодавством випадках;
– отримання спільної кімнати, якщо обоє із подружжя проживають в Пансіонаті та погоджуються на спільне проживання;
– доступ до перегляду особистих документів та особової справи, виготовлення їх фотокопій;
– можливість зустрічатися з рідними та друзями в Пансіонаті в окремо пристосованій для цього кімнаті;
– захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, способів поводження та покарання.
3.5. Пансіонат забезпечує реалізацію прав підопічних відповідно до законодавства, у тому числі Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законів України “Про соціальні послуги”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про психіатричну допомогу”.
3.6. Пансіонат у разі потреби сприяє в оформленні документів та організовує огляд підопічного медико-соціальною експертною комісією для встановлення групи інвалідності або продовження її строку, в оформленні індивідуальної програми реабілітації або її коригуванні, здійснює контроль за її виконанням і продовженням строку дії, а також у реєстрації органом опіки та піклування помічника за вибором дієздатного підопічного.
3.7. До призначення недієздатним підопічним та підопічним, цивільна дієздатність яких обмежена, опікунів та піклувальників опіку та піклування над такими особами здійснює Пансіонат, у тому числі шляхом вжиття заходів до поновлення або обмеження цивільної дієздатності підопічних.
Пансіонат у разі потреби вживає заходів для вирішення питань, пов’язаних з недієздатністю чи обмеженням цивільної дієздатності підопічних, які потребують опіки та піклування, та призначення їм опікунів або піклувальників.
3.8. Пансіонат забезпечує високоякісне надання послуг підопічним.
Якість надання послуг контролюється громадськістю, в тому числі шляхом утворення громадської ради при Пансіонаті, до складу якої входять представники громадських об’єднань, благодійних організацій, волонтери, родичі (опікуни або піклувальники), підопічні Пансіонату, інші особи.
3.9. Громадська рада сприяє:
– захисту прав та інтересів підопічних, вивчає умови їх проживання і подає Пансіонату пропозиції щодо їх поліпшення;
– дотриманню законодавства з питань соціального захисту населення, опіки та піклування у межах діяльності Пансіонату;
– наданню соціальних послуг підопічним, підвищенню їх якості;
– підтриманню здорового мікроклімату в колективі та організації культурно-дозвіллєвих заходів для підопічних.
3.10. Пансіонат з метою виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю забезпечує складення індивідуальних планів комплексної реабілітації (абілітації) за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України.
Індивідуальні плани комплексної реабілітації (абілітації) складаються на підставі індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю реабілітаційною комісією за участю провідних фахівців з реабілітації, представників місцевих органів виконавчої влади. Положення про реабілітаційну комісію, її персональний склад (із призначенням голови реабілітаційної комісії) і план роботи затверджуються директором Пансіонату.
3.11. Медичне обслуговування здійснюється шляхом:
– провадження господарської діяльності з медичної практики;
– укладення договорів із закладами охорони здоров’я та/або фізичними особами-підприємцями, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
3.11.1. Пансіонат може провадити господарську діяльність із придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в Україні.
3.11.2. Для провадження господарської діяльності з медичної практики та із зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р.,
№ 19, ст. 789), будинок-інтернат одержує ліцензію в порядку, встановленому Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.

4. УМОВИ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ

4.1. До Пансіонату приймаються:
– громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року;
– особи з інвалідністю у віці більше 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане перебування в Пансіонаті.
4.1.1. Форма висновку лікарської комісії про те, що особі не протипоказане перебування в Пансіонаті, та Положення про лікарську комісію затверджується МОЗ.
4.1.2. До Пансіонату на повне державне утримання безоплатно приймаються:
– особи з інвалідністю I групи;
– особи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
– громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
4.1.3. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до Пансіонату та отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.
4.1.4. Якщо середньомісячний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю II-III груп, перевищує чотири прожиткових мінімуми, такі особи влаштовуються до Пансіонату за умови оплати послуг.
4.1.5. У разі отримання громадянами похилого віку та особами з інвалідністю соціальних послуг із установленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі отримання соціальних послуг денного догляду, підтриманого проживання (якщо Пансіонат не забезпечує харчуванням), пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога виплачується їм у повному розмірі.
4.1.6. За наявності вільних місць до Пансіонату можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати послуг.
4.1.7. Якщо до Пансіонату приймаються особи, які є подружжям і при цьому один із подружжя не є особою з інвалідністю або не досягнув 60-річного віку, відділення Пансіонату вибирається за бажанням подружжя.
4.2. До Пансіонату насамперед приймаються особи, зазначені у пункті 4.1. цього Положення, які:
– мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;
– постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи;
– постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій 1, 2 або 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
– є ветеранами праці, самотніми громадянами похилого віку або самотніми особами з інвалідністю, членами сімей загиблих військовослужбовців;
– потребують опіки та піклування, у тому числі під час вирішення питань про недієздатність чи обмеження цивільної дієздатності таких осіб.
4.3. Приймання до Пансіонату проводиться згідно з путівкою, виданою особі, її законному представнику чи органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічними здійснює орган опіки та піклування) Уповноваженим органом управління.
4.4. На підставі путівки, виданої Уповноваженим органом управління, та пакета документів, який передається Уповноваженим органом управління до Пансіонату, видається наказ директора Пансіонату про прийняття підопічного до Пансіонату, визначаються індивідуальні потреби та складається індивідуальний план надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Міністерством соціальної політики України.
4.5. За результатами визначення потреб підопічного складається індивідуальний план надання соціальних послуг. У ньому зазначаються заходи, які потрібно провести для надання соціальних послуг, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки проведення цих заходів, відповідальні за виконання, дані щодо моніторингу результатів надання соціальних послуг.
4.6. На основі індивідуального плану надання соціальних послуг між підопічним чи його законним представником та представником Пансіонату укладається договір про надання соціальних послуг, у якому зазначаються права та обов’язки кожної із сторін, обсяг соціальних послуг, цілі та строк їх надання.
4.6.1. Якщо опіку над підопічним забезпечує Пансіонат, такий договір укладається між представником Пансіонату та представником органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний.
4.6.2. Невід’ємною частиною договору є індивідуальний план надання соціальних послуг.
4.7. Якщо підопічний потребує отримання більш як однієї соціальної послуги та Пансіонат надаватиме більш як одну соціальну послугу, складається один план надання соціальних послуг, у якому зазначаються заходи щодо кожної соціальної послуги.
Під час складання індивідуального плану надання соціальних послуг враховуються індивідуальні потреби підопічного (звичний розклад дій і занять протягом дня, уподобання, фізичні можливості тощо).
4.8. Пансіонат може надавати соціальні послуги як за плату (зокрема, з установленням диференційованої оплати), так і безоплатно – відповідно до установленого законодавством порядку.
4.9. Реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації надаються підопічному, що є особою з інвалідністю, на безоплатній основі.
4.10. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Пансіонатом у порядку, встановленому законодавством.
4.11. Під час прийняття до Пансіонату підопічні проходять санітарно-гігієнічну обробку із зміною одягу та взуття, розміщуються в приймально-карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження та в разі відсутності проявів гострих інфекційних хвороб переводяться на цілодобове проживання (перебування) у відповідні кімнати.
На кожного підопічного ведеться медична картка, до якої вносяться всі дані про стан його здоров’я протягом періоду перебування в Пансіонаті, лікування, консультації, а також результати об’єктивних, функціональних, рентгенологічних, лабораторних та інших обстежень.
4.12. Пансіонат під час прийняття підопічного ознайомлює його, його опікуна або піклувальника (під їх підпис) з правами та обов’язками підопічного, умовами проживання, розпорядком дня, умовами переведення до іншого інтернату, відрахування з Пансіонату та робить відповідний запис в особовій справі.
Після прийняття підопічного Пансіонат у триденний строк повідомляє:
– Уповноваженому органу управління – про прийняття підопічного до Пансіонату;
– органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний, та органу опіки та піклування за місцезнаходженням Пансіонату – про прийняття підопічного до Пансіонату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– органу Пенсійного фонду України, місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення – про прийняття підопічного на державне утримання (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги).
4.13. Переведення підопічного до іншого інтернату проводиться за погодженням з Уповноваженим органом управління та згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням інтернату, до якого він переводиться, відповідно до:
– письмової заяви підопічного, який виявив бажання проживати в іншому інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна).
4.14. Переведення підопічного до психоневрологічного інтернату або до іншого інтернатного закладу з урахуванням стану його здоров’я проводиться відповідно до:
– письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна);
– подання Пансіонату на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про відсутність медичних показань для проживання/перебування підопічного в Пансіонаті, наявність у підопічного психічного розладу та його потребу в постійному сторонньому догляді;
– путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення.
4.15. Підопічний, який постійно проживає в Пансіонаті, може тимчасово вибувати з Пансіонату у зв’язку з необхідністю отримання відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю освітніх послуг в межах строків, визначених навчальним планом. Для тимчасового вибуття підопічним подається:
– письмова заява підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– письмова заява опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– довідка про навчання та копія навчального плану.
4.16. Тимчасове вибуття підопічного, який постійно проживає в Пансіонаті, на сукупний строк до шести місяців протягом календарного року, але не більш як два місяці підряд, здійснюється на підставі:
– письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– письмової заяви родичів підопічного або інших осіб, які мають намір тимчасово забрати підопічного, якщо опіку над ним здійснює Пансіонат.
Пансіонат вживає заходів до розшуку підопічного у разі його вибуття (зникнення).
4.17. У разі тимчасового вибуття підопічного з Пансіонату йому видається пам’ятка, що містить адресу та контактні дані Пансіонату.
4.18. Витрати, пов’язані з поїздкою підопічного до опікуна, піклувальника, родичів або інших осіб, а також переїзд за власним бажанням до іншого інтернату та на санаторно-курортне лікування Пансіонатом не компенсуються.
4.18.1. Підопічні, які тимчасово вибувають з Пансіонату, у тому числі на лікування (в разі їх госпіталізації) до закладів охорони здоров’я відповідно до законодавства, згідно з наказом директора Пансіонату знімаються із забезпечення харчуванням, лікарськими засобами, засобами особистої гігієни, м’яким інвентарем тощо з дня вибуття, але залишаються у списках підопічних, і пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.
4.18.2. Забезпечення підопічних лікарськими засобами, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, м’яким інвентарем тощо під час стаціонарного лікування проводиться відповідно до умов договору між Пансіонатом і лікувально-профілактичним закладом.
4.18.3. Якщо умовами договору передбачено обов’язок Пансіонату щодо забезпечення підопічних лікарськими засобами, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, м’яким інвентарем тощо, підопічні не знімаються із забезпечення в Пансіонаті.
4.18.4. Під час повернення підопічного до Пансіонату заклад охорони здоров’я подає Пансіонату виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, встановленою Міністерством охорони здоров’я України.
4.19. Відрахування підопічного з Пансіонату проводиться у тижневий строк за погодженням із Уповноваженим органом управління у зв’язку із:
– поданням письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– поданням письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів) чи рішення органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічним здійснює Пансіонат);
– переведенням до іншого інтернату;
– неповерненням без поважних причин і без погодження з Пансіонатом з поїздки до його опікуна або піклувальника, родичів після закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причини неповернення);
– невиконанням без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;
– рішенням суду;
– смертю підопічного (після отримання свідоцтва про смерть або його копії).
4.20. Під час відрахування з Пансіонату підопічному чи його законному представнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в Пансіонаті, закріплені за ним одяг, білизна та взуття за сезоном і власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, цінні папери тощо), які зберігалися в Пансіонаті.
4.21. Про тимчасове вибуття, повернення, переведення та відрахування підопічного Пансіонат у триденний строк інформує:
– орган опіки та піклування за місцезнаходженням Пансіонату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– орган Пенсійного фонду України, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення шляхом надсилання копії наказу (витягу з наказу) (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги).
4.22. Підопічні Пансіонату (крім недієздатних осіб) за рішенням Пансіонату можуть за їх письмовою згодою залучатися до тимчасових робіт, не пов’язаних із обслуговуванням підопічних Пансіонату, на умовах цивільно-правового договору, якщо робота не протипоказана їм за станом здоров’я, з оплатою відповідно до акта виконаних робіт.
5. ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ОСОБИ
ДО ПАНСІОНАТУ
5.1. Медичними показаннями для направлення особи до Пансіонату є:
– стійкі фізичні порушення, за яких самостійне пересування є значно утрудненим або неможливим, та часткова або повна відсутність здатності обслуговувати себе самостійно;
– невротичні стани у разі хронічних неінфекційних захворювань;
– легка розумова відсталість;
– вікові зміни психічного стану особи (когнітивні розлади) без психотичних проявів (марення, галюцинації).
5.2. Медичними протипоказаннями для направлення особи до Пансіонату є:
– психічні розлади (за винятком невротичних станів у разі хронічних неінфекційних захворювань; легкої розумової відсталості без поведінкових порушень; інтелектуально-мнестичних розладів і судомних синдромів різної етіології з нечастими (раз на два – три місяці) нападами, без слабоумства та виражених змін особистості);
– легеневий туберкульоз з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії;
– грибкові та паразитарні хвороби шкіри і волосся;
– гострі інфекційні захворювання;
– бактеріоносійство дифтерії, стафілококу, черевного тифу, паратифів А та В;
– венеричні захворювання (крім клінічно вилікуваних та зняття з обліку);
– хронічний алкоголізм, наркоманія, токсикоманія;
– хвороби системи крові (лімфогранулематоз) та інші захворювання, що потребують постійної терапії в спеціалізованих закладах охорони здоров’я;
– ВІЛ-інфекція в IV клінічній стадії з легеневим туберкульозом з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії.

6. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В ПАНСІОНАТІ

6.1. В Пансіонаті для надання соціальних послуг в умовах цілодобового проживання (перебування) можуть діяти відповідно до типових положень, затверджених Міністерством соціальної політики України, такі відділення:
– стаціонарного догляду – для громадян похилого віку, які мають психоневрологічні розлади (деменція, хвороба Альцгеймера);
– стаціонарного догляду – для підопічних, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності;
– стаціонарного догляду за ліжковими хворими – для підопічних, яким установлено діагноз невиліковного прогресуючого захворювання, з метою забезпечення їм максимально можливої якості життя шляхом задоволення фізичних, психологічних і духовних потреб;
– підтриманого проживання – для підопічних із високим рівнем адаптації та автономної активності (з можливим подальшим їх працевлаштуванням поза межами Пансіонату або в Пансіонаті без повного державного забезпечення (організація харчування, забезпечення предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом), комунальними послугами);
– денного догляду – для підопічних, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (без цілодобового проживання);
– тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, що потребують тривалого лікування, – для підопічних, які потребують тимчасового догляду, на період відсутності осіб, що здійснюють догляд за ними;
– соціальної реабілітації.
Для надання комплексу реабілітаційних послуг в Пансіонаті можуть утворюватися реабілітаційні відділення з кімнатами для проведення заходів соціальної, фізкультурно-спортивної, фізичної, психологічної реабілітації.
6.2. Забезпечується доступність приміщень Пансіонату для осіб з інвалідністю.
6.2.1. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в установленому порядку забезпечується створення безперешкодного життєвого середовища.
6.2.2. Будівлі, приміщення та стоянки для автотранспорту облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил: ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 “Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху”, ДСТУ Б ISO 21542:2013 “Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища”, ДБН В.2.2-18:2007 “Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення” та згідно з правилами дорожнього руху із залученням до всіх етапів такого облаштування представників громадських об’єднань, які спеціалізуються на вирішенні питань забезпечення доступності інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
6.2.3. Основні функціональні групи приміщень та відділення Пансіонату розташовуються в окремих блоках для забезпечення організації надання відповідних соціальних послуг з урахуванням віку, стану здоров’я.
6.2.4. Житлові кімнати для двох і більше осіб облаштовуються ширмами для забезпечення приватності під час переодягання, проведення санітарно-гігієнічних процедур.
6.2.5. Житлові кімнати облаштовуються кнопками виклику персоналу. Пансіонатом забезпечується їх обов’язкове цілодобове функціонування.
6.2.6. Між загальними, обслуговуючими та житловими приміщеннями забезпечуються короткі та зручні шляхи сполучення з нічним освітленням для безпеки пересування підопічних.
6.2.7. Вхідні групи до приміщень Пансіонату (в тому числі ребра першої та останньої сходинок сходового маршу), шляхи руху підопічних, зони очікування та робочі зони облаштовуються без перешкод (бордюрів, порогів, перепадів, щіток для витирання ніг тощо) і з маркуваннями, що виконані із застосуванням засобів тактильного орієнтування, тактильних інформаційних покажчиків із шрифтом Брайля, тактильних мнемосхем приміщень тощо.
6.2.8. За наявності облаштованих стоянок для автотранспорту на прилеглій території передбачаються місця (з відповідними вказівниками) для безоплатної стоянки транспорту, яким керують або за допомогою якого переміщуються особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
6.2.9. Пансіонат забезпечує відеоспостереження в таких його зонах:
– в’їзд/вхід і виїзд/вихід на територію/з території Пансіонату;
– входи/виходи до/з будівель Пансіонату;
– виробничі та складські приміщення;
– територія підсобного господарства (за наявності).
6.2.10. Підопічні та персонал Пансіонату обов’язково повинні бути попереджені про функціонування системи відеоспостереження.
6.2.11. Приміщення, у яких проводиться відеоспостереження, повинні бути обладнані відповідними попереджувальними табличками. Персонал Пансіонату, що обслуговує систему відеоспостереження, обов’язково повинен бути ознайомлений з вимогами законодавства щодо захисту персональних даних з метою уникнення розголошення персональних даних щодо працівників і підопічних Пансіонату. Щоденні відеозаписи зберігаються в Пансіонаті не менш як шість місяців.
6.2.12. Якщо діючі будівлі Пансіонату не відповідають вимогам відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил, Пансіонатом вживаються заходи до приведення будівель Пансіонату у відповідність з такими нормами, стандартами і правилами шляхом проведення капітального ремонту чи реконструкції.
6.3. Розміщення підопічних у житлових приміщеннях, відділеннях відповідного спрямування проводиться медичним або соціальним працівником, до посадових обов’язків якого входить розміщення підопічних у житлових приміщеннях з урахуванням їх побажань щодо кімнати та сусіда, наявності вільних місць, індивідуальних особливостей, віку, діагнозу, фізичного стану, пов’язаного з основним захворюванням, та психологічної сумісності.
6.3.1. Переміщення підопічних у житлових приміщеннях, відділеннях відповідного спрямування проводиться з об’єктивних причин за рекомендацією лікаря, згодою підопічного та з урахуванням стану його здоров’я, про що робляться відповідні записи в медичній документації.
6.3.2. На вимогу підопічного житлове приміщення, у якому він проживає, може бути змінено на інше житлове приміщення за рішенням Пансіонату з урахуванням рекомендацій громадської ради Пансіонату.
6.3.3. Режим проживання та нагляду за підопічними забезпечує найбільш сприятливі умови для догляду за ними, їх усвідомленої соціальної адаптації та реабілітації, дотримання гідності підопічних, спонукання їх до самостійності та суспільно корисної ініціативи.
6.4. Власний одяг та інші особисті речі підопічного за його бажанням повертаються йому або його законному представнику, родичам або іншим особам.
6.4.1. Якщо підопічний, його законний представник, родичі або інші особи не забирають особистих речей, речі здаються до камери схову Пансіонату. Акт передачі особистих речей на зберігання до камери схову складається в чотирьох примірниках, один з яких видається підопічному або його законному представнику, другий зберігається в бухгалтерії, третій – в особовій справі підопічного, четвертий – у коморі сестри-господині.
6.4.2. Речі з камери схову видаються на вимогу підопічного або його законного представника.
6.4.3. Підопічні мають право користуватися власними речами, якщо це не заважає іншим підопічним, не порушує вимог протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму, охорони праці тощо.
6.4.4. Родичі, опікуни та піклувальники, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації або інші фізичні та юридичні особи можуть забезпечувати підопічних особистими речами за умови, що такі речі передаються в належному стані, відповідають вимогам законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та не заважають іншим підопічним.
6.5. Пансіонат у разі потреби та за заявою підопічного приймає на зберігання гроші, коштовності та цінні папери підопічних (далі – цінні речі), про що складається акт-опис приймання. Цінні речі зберігаються у сейфах. Облік цінних речей веде матеріально-відповідальна особа. Цінні речі видаються підопічному на його першу вимогу за поданою ним заявою, про що складається відповідний акт-опис. Порядок зберігання грошей, коштовностей та цінних паперів підопічних та форма журналу обліку цінних речей затверджуються Міністерством соціальної політики України.
6.6. Пансіонат сприяє підопічним в отриманні пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), державної соціальної допомоги, що виплачується відповідно до законодавства.
Якщо пенсії, державна соціальна допомога доставляються працівниками національного оператора поштового зв’язку, Пансіонат створює належні умови для їх виплати підопічним в окремому приміщенні Пансіонату в присутності відповідальних представників.
6.7. Дієздатні підопічні витрачають належні їм кошти на власний розсуд. У разі потреби (відповідно до заяви підопічного) Пансіонат забезпечує підопічному допомогу у придбанні необхідних товарів, послуг.
6.7.1. Для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку/піклування над якими здійснює будинок-інтернат, порядок використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, нарахованих відповідно до законодавства, встановлюється Міністерством соціальної політики України.
6.7.2. Пансіонат сприяє реєстрації органом опіки та піклування помічника дієздатної фізичної особи, якого обрав підопічний Пансіонату.
6.8. У доступному для підопічних місці, що забезпечує умови приватності, розміщуються телефонний апарат та контактні дані Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, Національної поліції України.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ ПІДОПІЧНИХ,
ЯКІ ПРОЖИВАЛИ В ПАНСІОНАТІ

7.1. Констатація смерті підопічного та видача лікарського свідоцтва про смерть здійснюються в установленому законодавством порядку.
7.2. Пансіонат забезпечує організацію транспортування тіла померлого підопічного до спеціального приміщення. Пансіонат може укласти із закладом охорони здоров’я договір про тимчасове зберігання тіла померлого підопічного.
7.3. За наявності у померлого підопічного родичів, законного представника Пансіонат повідомляє їм про смерть підопічного:
– у телефонному режимі за наявності телефонного зв’язку з ними;
– рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення (в разі відсутності телефонного зв’язку, але за наявності інформації про місце їх проживання/перебування).
7.3.1. У разі відсутності телефонного зв’язку з родичами, законним представником померлого підопічного, але за наявності інформації про місце їх проживання (перебування) Пансіонат протягом шести годин повідомляє про смерть підопічного виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, повноваження якої поширюються на територію проживання/перебування родичів, законного представника померлого підопічного.
7.3.2. У разі відсутності телефонного зв’язку з родичами, законним представником померлого підопічного і відсутності інформації про місце їх проживання/перебування Пансіонат протягом шести годин повідомляє про смерть підопічного виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, повноваження якої поширюються на територію, на якій проживав/перебував підопічний до влаштування до Пансіонату.
7.3.3. Дата і час повідомлення зазначаються в журналі реєстрації смерті підопічних, що підтверджується підписом особи, яка зробила повідомлення. Форма та порядок ведення журналу затверджуються Міністерством соціальної політики України.
7.3.4. Про смерть підопічного, якого було визнано недієздатним або цивільна дієздатність якого була обмежена, Пансіонат письмово інформує орган опіки та піклування, на обліку в якому він перебував.
7.3.5. Родичі, законні представники померлого підопічного протягом 72 годин з дати відправлення повідомлення повинні поінформувати (засобами електронного, поштового або телефонного зв’язку) Пансіонат про прийняте рішення щодо поховання померлого підопічного, який проживав в Пансіонаті.
7.3.6. Якщо родичі, законні представники померлого підопічного проживають або тимчасово перебувають за кордоном, Пансіонат за домовленістю з ними забезпечує зберігання тіла померлого протягом періоду, визначеного законодавством.
7.4. Державна реєстрація смерті підопічного проводиться на загальних підставах в установленому законодавством порядку.
7.4.1. Про факт смерті органами державної реєстрації актів цивільного стану видається свідоцтво про смерть.
7.4.2. У разі поховання підопічного працівниками Пансіонату свідоцтво про смерть зберігається в Пансіонаті.
7.5. Поховання Пансіонатом померлого підопічного проводиться відповідно до Закону України “Про поховання та похоронну справу”, інших нормативно-правових актів.
7.6. Якщо родичі, законний представник померлого підопічного відмовилися (засобами електронного, поштового або телефонного зв’язку) від його поховання або не прибули до Пансіонату протягом 72 годин з дати відправлення повідомлення про смерть підопічного, відповідно до пункту 7.3. цього Положення організацію поховання померлого підопічного забезпечує Пансіонат.
З цією метою може бути укладено договір-замовлення про організацію та проведення поховання з ритуальною службою з урахуванням необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення та кошторисних призначень Пансіонату.
7.7. Для організації поховання померлих, які проживали в Пансіонаті, надаються ритуальні послуги з урахуванням необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.
7.8. У разі відсутності волевиявлення померлого та відмови родичів, законного представника від поховання померлого підопічного таке поховання проводиться шляхом закопування в могилі труни з тілом померлого, спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого з дотриманням вимог статей 6 і 26 Закону України “Про поховання та похоронну справу”.
7.9. Поховання померлих підопічних проводиться з дотриманням вимог законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та принципу гідного ставлення до тіла померлого, зокрема поховання в одязі та в труні.
7.10. Витрати на організацію поховання померлих підопічних фінансуються відповідно до статті 17 Закону України “Про поховання та похоронну справу”.
7.11. Вартість послуг з виконання договору-замовлення про організацію та проведення поховання померлого підопічного визначається за згодою сторін з урахуванням Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності.

8. ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ

8.1. Формує та веде особові справи підопічних працівник Пансіонату, до посадових обов’язків якого входить формування та ведення особових справ підопічних, з дати їх влаштування до інтернату з дотриманням положень законів України “Про захист персональних даних” і “Про інформацію”.
8.2. В особовій справі містяться такі документи:
– путівка на влаштування до Пансіонату, видана Уповноваженим органом управління;
– копія наказу директора Пансіонату про прийняття підопічного до Пансіонату (на постійне/тимчасове проживання із зазначенням строку);
– письмова заява підопічного про прийняття до Пансіонату;
– копія повідомлення Уповноваженого органу управління про прийняття підопічного до Пансіонату;
– анкета первинного оцінювання індивідуальних потреб підопічного;
– письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до Пансіонату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– рішення органу опіки та піклування про влаштування до Пансіонату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна);
– копія повідомлення органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний, та за місцезнаходженням Пансіонату про прийняття підопічного до Пансіонату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– копія повідомлення органу Пенсійного фонду України, місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про прийняття підопічного на повне державне утримання (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги) – для підопічних, які приймаються на повне державне утримання;
– копія заяви про перерахування органами Пенсійного фонду України, місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів Пансіонату відповідно до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 599; 2017 р., № 27, ст. 781), – для підопічних, які приймаються на повне державне утримання, за умови призначення їм пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;
– копія паспорта громадянина України особи, яка проживає в Пансіонаті, або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства копії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання/посвідки на постійне проживання;
– копії інших особистих документів (свідоцтва про народження, пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, військового квитка, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, ветерана праці, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, на яку поширюється дія законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,“Про жертви нацистських переслідувань”, особи, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);
– копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають про це відмітку в паспорті);
– довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) або державної соціальної допомоги (за умови призначення);
– копія медичної картки з висновком лікарської комісії про можливість перебування в Пансіонаті;
– комплексне визначення індивідуальних потреб, індивідуальний план надання соціальних послуг і договір про надання соціальних послуг;
– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (за наявності інвалідності);
– копія довідки для направлення особи з інвалідністю до Пансіонату (за наявності інвалідності);
– копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та індивідуального плану реабілітації (за наявності інвалідності);
– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним підопічного (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника підопічному (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);
– копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника підопічного (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);
– копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
– акт передачі особистих речей на зберігання до камери схову (за наявності);
– акт приймання-передачі грошей, коштовностей та цінних паперів підопічного на зберігання до Пансіонату – до запиту їх власником (у разі потреби);
– акт (розписка) про ознайомлення підопічного, опікуна або піклувальника з умовами проживання в Пансіонаті, переведення та відрахування з Пансіонату;
– стислі біографічні дані підопічного, його опікуна або піклувальника, родичів;
– заяви та інші письмові звернення підопічного, його опікуна або піклувальника, родичів, подані до Пансіонату (за наявності);
– копії документів щодо реагування на звернення підопічного, його опікуна або піклувальника, родичів (за наявності);
– копії письмової згоди та письмових повідомлень підопічного, його опікуна або піклувальника щодо застосування методів діагностики та лікування, наркотичних засобів;
– дві фотокартки підопічного розміром 3×4 сантиметри;
– опис документів, що містяться в особовій справі.
8.3. Оригінали паспорта громадянина України та/або інших документів підопічного, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання за його бажанням чи бажанням його законного представника можуть зберігатися в особовій справі.
Документи, які зберігаються в особовій справі, видаються підопічному на його першу вимогу чи на вимогу його законного представника та/або під час відрахування підопічного з Пансіонату.
8.4. В особовій справі накопичуються дані про підопічного, які відображають його поведінку, листування Пансіонату стосовно підопічного з іншими установами та закладами, копії щорічних звітів Пансіонату про використання нарахованих пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку та піклування над якими здійснює Пансіонат. Матеріали накопичуються і складаються за типами документів.
8.5. У разі переведення підопічного до іншого закладу особова справа разом з оригіналом медичної картки стаціонарного хворого пересилається поштою листом з повідомленням за адресою нового місця проживання/перебування підопічного.

9. ДИРЕКТОР ПАНСІОНАТУ

9.1. Очолює Пансіонат директор, який за результатами конкурсного відбору призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту, строк дії якого становить від одного до п’яти років. Строк найму, права, обов′яки і відповідальність директора Пансіонату, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
9.2. Посаду директора Пансіонату може обіймати особа, яка має вищу освіту з освітнім рівнем магістра у відповідній галузі знань (“Право”, “Охорона здоров’я”, “Соціальна робота”, “Освіта/Педагогіка”, “Управління та адміністрування”) і стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менш як п’ять років.
9.3. Директор Пансіонату також повинен пройти навчання щодо організації довготривалого догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю (у тому числі з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту (ВІЛ), надання первинної медичної допомоги.
9.4. Ініціатива щодо призначення директора Пансіонату може виходити від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та/або голови Івано-Франківської обласної ради за рекомендацією постійних комісій Івано-Франківської обласної ради відповідно до їх повноважень.
Уповноважений орган управління на підставі рішення обласної ради укладає з директором Пансіонату контракт за типовою формою.
9.5. Ініціатива щодо розірвання контракту з директором Пансіонату може виходити від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та/або голови Івано-Франківської обласної ради за рекомендацією постійних комісій обласної ради, відповідно до їх повноважень.
9.6. Контракт з директором Пансіонату може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, чи передбачених у контракті.
9.7. Директор Пансіонату:
9.7.1. Здійснює управління Пансіонатом.
9.7.2. Організовує роботу Пансіонату, є персонально відповідальним за виконання покладених на Пансіонат завдань.
9.7.3. Організовує роботу та ефективну взаємодію між структурними підрозділами, сприяє розвитку та вдосконаленню методів і форм їх роботи.
9.7.4. Забезпечує співпрацю закладу з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, поліції, громадськими об’єднаннями.
9.7.5. Забезпечує проведення моніторингу надання соціальних послуг, аналізу потреби в технічних та інших засобах реабілітації, здійснення реабілітаційних заходів, дотримання прав людини, осіб з інвалідністю, подання звітності про діяльність Пансіонату, зокрема стосовно планової ємності та кількості вільних місць в Пансіонаті.
9.7.6. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
9.7.7. Забезпечує виконання працівниками закладу державних стандартів соціальних послуг.
9.7.8. Укладає договори про надання соціальних послуг.
9.7.9. Представляє Пансіонат у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, розпоряджається в установленому законодавством порядку його майном і коштами, укладає договори.
9.7.10. Організовує проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.
9.7.11. У межах компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру, затверджує посадові інструкції працівників Пансіонату, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів до забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, розподіляє посадові обов’язки між працівниками закладу з урахуванням їх взаємозамінності, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, переведення персоналу закладу, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників.
9.7.12. Визначає структуру Пансіонату, затверджує положення про структурні підрозділи.
9.7.13. Забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів з поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарно-гігієнічних і протипожежних норм.
9.7.14. Приймає рішення з питань організації роботи Пансіонату.
9.7.15. Забезпечує ведення обліку продукції виробничих підрозділів, контролює її збереження та використання.
9.7.16. Розробляє установчі документи про Пансіонат, які погоджуються з Уповноваженим органом управління та затверджуються Власником.
9.7.17. Організовує громадське обговорення, затверджує положення про громадську раду при Пансіонаті та забезпечує організацію її діяльності.
9.7.18. Забезпечує взаємодію між Пансіонатом та органами опіки та піклування з питань опіки та піклування над підопічними, визнаними недієздатними чи цивільну дієздатність яких обмежено.
9.7.19. Забезпечує взаємодію між Пансіонатом та органами опіки та піклування з питань опіки над майном підопічних, виконання опікунами або піклувальниками їх обов’язків стосовно опіки або піклування над підопічними Пансіонату.
9.7.20. Забезпечує здійснення Пансіонатом опіки та піклування над підопічними, визнаними недієздатними чи цивільну дієздатність яких обмежено (у разі, коли таким особам не призначено законного представника).
9.7.21. Разом з профспілковим органом або уповноваженими трудовим колективом на представництво особами:
– розробляє та вносить на затвердження трудовим колективом під час укладання колективного договору правила внутрішнього трудового розпорядку;
– забезпечує дотримання працівниками Пансіонату правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни;
– розробляє положення про преміювання працівників Пансіонату, що затверджується Уповноваженим органом управління;
– забезпечує організацію навчання, зокрема з питань довготривалого догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю (у тому числі з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту (ВІЛ), надання першої медичної допомоги, планового підвищення кваліфікації, перепідготовки, атестації, супервізії, тренінгів для запобігання емоційному вигоранню медичних працівників та іншого персоналу Пансіонату в порядку, встановленому законодавством.
9.8. Директор та обслуговуючий персонал Пансіонату є персонально відповідальними за збереження життя та здоров’я підопічних під час їх перебування в Пансіонаті, дотримання їх прав і запобігання дискримінації щодо них.

10. УПРАВЛІННЯ ПАНСІОНАТОМ

10.1. Управління Пансіонатом здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.
10.2. До компетенції Власника належить:
10.2.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Пансіонату.
10.2.2. Прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Пансіонату на умовах контракту.
10.2.3. Прийняття рішення про затвердження Положення про Коломийський геріатричний пансіонат та внесення змін до нього.
10.2.4. Призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансової та іншої діяльності Пансіонату.
10.2.5. Заслуховування звітів директора про роботу Пансіонату.
10.2.6. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, надання його в оренду, заставу.
10.3. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
10.3.1. Розроблення стратегії розвитку Пансіонату.
10.3.2. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років).
10.3.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності.
10.3.4. Замовлення проведення аудиторських перевірок та подання їх висновків на розгляд Власнику.
10.3.5. Ініціювання внесення змін до Положення.
10.3.6. Здійснення в межах компетенції спільно з відповідними органами Держпродспоживслужби України контролю за якістю харчування, соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму.
10.3.7. Прийняття рішення про призначення на посаду (звільнення з посади) виконуючого обов’язки директора Пансіонату до часу розгляду цього питання на пленарному засіданні обласної ради.
10.3.8. Укладання контракту про призначення на посаду директора Пансіонату після прийняття рішення Власником.
10.3.9. Затвердження штатного розпису.
10.3.10. Забезпечення проведення інвентаризації майна Пансіонату.

11. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
ПАНСІОНАТУ

11.1. Працівники Пансіонату мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Пансіонату, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники представляють інтереси працівників в органах управління Пансіонату відповідно до законодавства.
Пансіонат зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
11.2. Трудовий колектив Пансіонату складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою.
11.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Пансіонату, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
11.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Пансіонату регулюються колективним договором.
11.5. Право укладання колективного договору від імені дміністрації установи надається директору Пансіонату, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
11.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, дотримання прав, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Пансіонату та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.
11.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Пансіонату є кошти обласного бюджету.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
11.8. Оплата праці працівників Пансіонату здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

12. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

12.1. Пансіонат є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Пансіонат набуває з дня його державної реєстрації.
12.2. Пансіонат є неприбутковою, бюджетною установою.
12.3. Пансіонат користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, відповідно до укладеного Договору.
12.4. Пансіонат є самостійним господарюючим cуб’єктом і здійснює свою діяльність в порядку, передбаченому Положенням.
12.5. Для здійснення господарської діяльності Пансіонат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
12.6. Виробничі та інші відносини Пансіонату з підприємствами та організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.
12.7. Пансіонат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
12.8. В Пансіонаті для організації трудотерапії і забезпечення підопічних основними продуктами харчування власного виробництва можуть утворюватися підсобні господарства, різноманітні промислові міні- виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці (з необхідним інвентарем, обладнанням, транспортом та іншими засобами сільськогосподарського господарства), які здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
12.9. Планування, облік продукції, яка виробляється у виробничих структурах Пансіонату, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
12.10. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Пансіонату, а Пансіонат не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.
12.11. Пансіонат має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

13. МАЙНО, ФІНАНСОВА ТА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАНСІОНАТУ

13.1. Майно Пансіонату складають основні засоби, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Пансіонату.
13.2. Майно Пансіонату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області (зараз міських, селищних, сільських рад) і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Пансіонат користується і розпоряджається майном в межах чинного законодавства та Договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Пансіонату, вирішуються виключно Власником.
13.3. Пансіонат є власником баз персональних даних, кількість та назви яких визначаються згідно з чинним законодавством.
13.4. Пансіонат як власник баз персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи установи несуть персональну відповідальність щодо недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
13.5. У своїй діяльності Пансіонат співпрацює з громадськими, релігійними, благодійними та іншими організаціями, а також органами місцевого самоврядування.
13.6. Пансіонат може створювати громадські, опікунські ради, благодійні фонди та інші організації, які сприяють роботі установи.
13.7. Джерелами формування майна Пансіонату є:
– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;
– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;
– майно, передане Власником.
13.8. Пансіонат фінансується з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.
Отримані добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Пансіонату і використовуються на його утримання, включаючи фінансування господарської діяльності, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого в установленому порядку кошторису видатків.
13.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників Пансіонату (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
13.10. Доходи (прибутки) Пансіонату використовуються виключно для фінансування видатків та утримання Пансіонату, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.
13.11. Пансіонат повинен мати власний офіційний веб-сайт з інформацією про нього, про керівництво Пансіонату, дозвільну документацію, соціальні послуги, які надаються Пансіонатом, з фотографіями приміщень, контактними даними.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПАНСІОНАТУ

14.1. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють контроль за дотриманням Пансіонатом вимог законодавства в межах повноважень, визначених законодавством.
14.1.1. Уповноважений орган управління разом з органами охорони здоров’я за участю інших спеціально уповноважених органів у порядку, встановленому законодавством, здійснюють контроль за організацією безпечного харчування, якістю соціально-побутового обслуговування, організацією медичного обслуговування підопічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) і протипожежних заходів.
14.1.2. Державний контроль за дотриманням вимог санітарно-епідемічного законодавства та безпечності харчових продуктів здійснюється спеціально уповноваженими органами.
14.1.3. Моніторинг діяльності Пансіонату здійснює громадська рада у плановому порядку або в разі повідомлення про порушення.
14.2. Контроль за діяльністю Пансіонату стосовно виконання ним завдань у сфері опіки та піклування над підопічними з числа недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, здійснюють органи опіки та піклування, на обліку в яких перебувають такі особи.
14.3. Моніторинг дотримання норм законодавства щодо соціального захисту підопічних з метою поліпшення якості надання соціальних послуг в інтернатах проводиться Міністерством соціальної політики України, іншими спеціально уповноваженими органами, у тому числі із залученням громадськості.
14.4. Перевірка роботи і контроль фінансово-господарської діяльності Пансіонату здійснюються спеціально уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНСІОНАТУ

15.1. Припинення діяльності Пансіонату здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
15.2. У разі реорганізації Пансіонату вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
15.3. Ліквідація Пансіонату здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Пансіонату.
15.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Пансіонату.
15.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Пансіонату та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Пансіонату.
15.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Пансіонатом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Пансіонату (крім переданого в оперативне управління, яке передається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Пансіонату і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Пансіонату, що ліквідується.
15.7. При реорганізації та ліквідації Пансіонату працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
15.8. Пансіонат вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
15.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]