Про комплексну  програму “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 23.12.2020. № 33-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про комплексну  програму
“Здоров’я населення
Прикарпаття на 2021-2025 роки”

 

З метою реалізації Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  обласна рада

вирішила:  

 1. Затвердити комплексну програму “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки” (далі – Програма).
 2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної  адміністрації (І. Дмитренко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2021 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей його дохідної частини.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

 

 

Голова обласної ради                                                                       Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 33-2/2020

 

 

 

 

 

Комплексна  програма
‘‘Здоров’я населення Прикарпаття
 на 2021-2025 роки”

 

 

 

 

Замовник Програми:

департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації                                  І. Дмитренко

 

Керівник Програми:

перший заступник голови
облдержадміністрації                                                    М. Савка

 


 

Паспорт
комплексної  програми
‘‘Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”

 

 1. Ініціатор розроблення Програми департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми 708205,8 тис. гривень.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
 

обласний бюджет

інші

джерела
та інші місцеві бюджети

2021-2025,708205,8708205,8У межах

бюджетних

призначень

у т. ч.:
2021143477,9143477,9
2022168259,9168259,9
2023130646,6130646,6
2024132132,4132132,4
2025133689,0133689,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– збереження та зміцнення здоров’я населення;

– підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;

– зниження рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращення  якості їх життя та підвищення ступеня соціальної реабілітації.

 

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

 

Замовник Програми:

департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації                                                 І. Дмитренко

 

Керівник Програми:

перший заступник
голови облдержадміністрації                                                    М. Савка

 


 

Обґрунтування доцільності розроблення
комплексної  програми
“Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки”

 

 

Загальна частина

Розроблення і прийняття комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки” спрямоване на розв’язання проблем охорони здоров’я населення області з урахуванням вимог Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (зі змінами) та ключових засад інших програмних і стратегічних документів.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Необхідність прийняття комплексної програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в області, що характеризується невисоким рівнем народжуваності та порівняно високою смертністю, в тому числі у працездатному віці, відсутністю природного приросту і демографічним старінням, зростанням хвороб, а також потребою оптимізації системи охорони здоров’я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Комплексна програма “Здоров’я населення Прикарпаття
на 2021-2025 роки” спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в тому числі  її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у тому числі  за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в області, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

Затвердження Програми дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров’я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної і місцевої влади, громадських організацій і самого населення,  зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність, згідно з додатками.

 

Мета Програми

Метою комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки” є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у тому числі за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

 

Шляхи та способи розв’язання проблем

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я:

– покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, створення умов безпечного материнства, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності та смертності, забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я для кожної цільової групи, впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я лікарями загальної практики та сімейними лікарями, забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання.

У напрямку зміцнення здоров’я дитячого населення:

– покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у дітей, хворих на кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і

нецукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, адрено-генітальний

синдром, патологію сечовидільної системи та інших, які протребують спеціального лікування шляхом централізованої закупівлі медикаментів, ендопротезів для слухопротезування, та медикаментозна допомога дітям після трансплантації органів. Покращення якості життя хворих дітей, попередження їх інвалідизації та передчасної смертності.

У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та

підтримки хворих на вірусні гепатити В і С, ВІЛ-інфекції/СНІДу:

– стабілізація в області епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності шляхом забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення, надання вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів. 

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:

– покращення стану здоров’я і забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози, здійснення контролю рівня цукру в крові в інсулінозалежних дітей області.

У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання:

– покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення.

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями:

– покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих з імунодефіцитами, сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою.

У напрямку забезпечення хворих замісною нирковою терапією:

– продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції нирок перитонеальним діалізом. Лікування хворих з сепсисом, політравмою, гострим респіраторним дистрес-синдромом, важкими опіками і інфекціями шляхом придбання картриджів для гемоперфузій, що видаляють медіатори запалення та регулюють імунітет у критично хворих пацієнтів.

У напрямку покращення стану здоров’я та реабілітації хворих на хвороби вуха, горла, носа:

– відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих з порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових пазух носа та зменшення їх інвалідизації.

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами і ортопедичними захворюваннями:

– забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно-рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження їх інвалідизації та покращення якості життя.

У напрямку стоматологічної допомоги:

– забезпечення пільгової категорії населення лікуванням зубів та зубним протезуванням із використанням сучасних методів діагностики та ортопедичного стоматологічного лікування функціональних порушень у зубощелепно-лицевій ділянці.

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів:

– покращення стану здоров’я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя.

У напрямку лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань:

– стабілізація та досягнення тенденції до зниження рівня захворюваності шляхом проведення своєчасної діагностики та лікування, впровадження стандартів та клінічних протоколів ведення хворих, які перенесли гострі серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання та інвазивні кардіологічні та кардіохірургічні втручання.

У напрямку протидії захворюванню на туберкульоз:

– підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз шляхом збільшення рівня оперативного оздоровлення хворих, впровадження сучасних методів діагностики.

У напрямку лікування злоякісних новоутворів:

– підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, зменшення рівня дорічної летальності, зниження показників смертності, належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та поліпшення його якості.

 

Очікувані результати

Виконання комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття
на 2021-2025 роки” дасть змогу:

– зберегти та зміцнити здоров’я населення;

– підвищити якість та ефективність надання медичної допомоги;

– знизити рівень інвалідизації і смертності пацієнтів, покращити якість їх життя та підвищення ступеня соціальної реабілітації.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Джерелом фінансування Програми є обласний бюджет, інші місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету.


Додатки

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]