Про Регіональну цільову програму боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від 17.12.2021. № 338-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про Регіональну цільову
програму боротьби з карантинним
бур’яном
– амброзією полинолистою в
Івано-Франківській області на 2022
-2025 роки

З метою охорони території області від занесення карантинних бур’янів з території інших держав або карантинних зон, зменшення площ вогнищ карантинних організмів шляхом застосування комплексу ефективних технологій та методів боротьби, захисту населення від виникнення алергічних захворювань, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Регіональну цільову програму боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І.Мацькевич)  при формуванні проєктів обласного бюджету на 2022-2025 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.12.2021. № 338-11/2021

 

 

 

Регіональна цільова програма боротьби з карантинним
бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області
на 2022-2025 роки

 

 

Замовники Програми:

департамент агропромислового
розвитку Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                     Іван АНДРІЇШИН

 

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області                                                      Роман ГУРСЬКИЙ

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                    Богдан ФУТЕРКО


 

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області
на 2022-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації.
 1. Розробник Програми: Головне управління Держпродспоживслужби в області.
 1. Термін реалізації Програми: 2022-2025 роки.
 1. Етапи фінансування Програми: 2022-2025 роки.
 1. Орієнтовний обсяг фінансування Програми: 79036 (сімдесят дев’ять тисяч тридцять шість) гривень.
Рік Орієнтовний обсяг фінансування
Всього в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
20221975919759
20231975919759
20241975919759
20251975919759
Всього7903679036
 1. Очікувані результати виконання Програми: охорона території області від занесення карантинних бур’янів з території інших держав або карантинних зон, зменшення площ вогнищ карантинних організмів шляхом застосування комплексу ефективних технологій та методів боротьби, захист населення від виникнення алергічних захворювань.
 1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається Івано-Франківській обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовники Програми:

департамент агропромислового
розвитку Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                 Іван АНДРІЇШИН

 

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Івано-Франківській області                                                    Роман ГУРСЬКИЙ

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                               Богдан ФУТЕРКО


 

 1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

 

В останні роки у зв’язку із зниженням культури землеробства, недбайливим господарюванням, відсутністю в бюджетах виконкомів місцевих рад цільових коштів та відсутністю проведення необхідного комплексу заходів щодо боротьби з небезпечними карантинними організмами – американським білим метеликом та амброзією полинолистою остання набуває дедалі ширшого розповсюдження на території країни та області.

Огляд розповсюдження амброзії полинолистої
в Івано-Франківській області

 

№ з/пНазва районів Площа заселення, га
 на присадибних ділянкаху господарствах       всіх форм власностінаінших земляхВсього
1.             Івано-Франківський2,022,02
2.             Калуський0,500,50
3.             Коломийський4,474,47
Разом :6,996,99

Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, городи, узбіччя доріг, залізничні насипи і прилеглі землі, береги річок та ставків. На полях амброзія засмічує посіви просапних, озимих і ярих культур, багаторічних і однорічних кормових трав, технічних культур та полезахисних смуг.

Враховуючи високу ступінь пластичності щодо температури повітря та вологості ґрунту, високу насіннєву продуктивність (30-100 тис. штук насіння з однієї рослини), а також те, що пилок амброзії під час цвітіння шкодить здоров’ю людей і тварин, боротьба з цим небезпечним бур’яном потребує особливої уваги та спеціальних заходів.

 1. Нормативно-правове забезпечення Програми

 

Реалізація Програми здійснюватиметься на основі виконання вимог чинних нормативно-правових актів стосовно карантину рослин – системи заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації), а саме:

 • Закону України від 30.06.1993 № 3348-ХІІ “Про карантин рослин”;
 • Закону України від 14.10.1998 № 180-ХІV “Про захист рослин”;
 • Закону України від 21.05.1997 № 280/97-вр “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закону України від 04.1999 № 586-XIV “Про місцеві державні адміністрації”;
 • Закону України від 06.2003 № 962-IV “Про охорону земель”;
 • Наказу Міністерства аграрної політики України від 27.01.2005 № 40 “Про затвердження інструкцій із виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур’янів”.

 

 1. Основна мета та завдання Програми

 

 Основною метою Програми є:

 • впровадження комплексу ефективних заходів по виявленню та ліквідації вогнищ, розповсюдження наявних карантинних організмів, в тому числі амброзії полинолистої, на території населених пунктів, на сільгоспугіддях та землях лісового фонду Івано-Франківської області;
 • виконання заходів по боротьбі з наявними карантинними організмами, в тому числі амброзією полинолистою, та придбання необхідної кількості обладнання для забезпечення ефективної боротьби з ними;
 • створення обласної карти з вогнищами розповсюдження наявних карантинних організмів;
 • забезпечення раціонального використання земель і збереження природної родючості ґрунтів та багаторічних насаджень і екології сільськогосподарських земель;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед населення, сільгоспвиробників, з органами виконавчої влади щодо методів обстежень на виявлення наявних карантинних організмів та методів боротьби з ними;
 • вивчення динаміки факторів та місць розповсюдження карантинних організмів для запобігання їх поширення, в тому числі амброзії полинолистої та бур’янів-алергенів.

 

 1. Заходи Програми

 

№ з/пЗаходиТермін виконанняВиконавці
1234
1.Забезпечити організацію і проведення обстежень адміністративних територій (міст, населених пунктів, земель запасу та резерву), підконтрольних виконкомам місцевих рад, сільгоспугідь, земель лісового фонду та інших земель для вжиття відповідної системи заходів щодо локалізації та ліквідації наявних карантинних організмів, в тому числі амброзії полинолистої і бур’янів-алергенів2022-2025 рокиГоловне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;департамент агропроми-слового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні адміністрації, виконкоми місцевих рад;Івано-Франківське обласне управління лісового і мисливського господарства;головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області
1234
2.Скласти карти вогнищ розповсюдження наявних карантинних організмів, в т. ч. амброзії полинолистої, з визначенням їх площ2022-2025 рокиГоловне управління Держпродспоживслужби в області
3.Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення, сільгоспвиробників, з органами виконавчої влади щодо методики обстежень на виявлення наявних карантинних організмів та методів боротьби з ними2022-2025 рокиГоловне управління  Держпродспоживслужби в області;департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації
4.Кожного року в червні та серпні організовувати в області заходи по боротьбі з наявними карантинними організмами і бур’янами-алергенами. Залучати до цих заходів населення, підприємства, організації, установи та мобілізовувати необхідний інвентар і спецтехніку2022-2025 рокиГоловне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;департамент агропро-мислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні адміністрації, органи місцевого самовряду-вання; Івано-Франківське обласне управління лісового і мисливського господарства;головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області
5.Впровадити на території області і контролювати систему заходів по боротьбі з карантинними організмами, в т. ч. амброзією полинолистою і бур’янами-алергенами(додаток  1)2022-2025 рокиГоловне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
6.Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, коштів осіб та інших, не заборонених законами України, джерел2022-2025 рокиДепартамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації
 1. Фінансово-економічне обґрунтування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, під час формування проєкту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей його дохідної частини.

Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються на фінансування заходів щодо запобігання поширенню, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої шляхом часткової компенсації витрат, пов’язаних з проведенням робіт по знищенню карантинного бур’яну – амброзії полинолистої.

На часткову оплату витрат за рахунок бюджетних коштів мають право підприємства і організації, що орендують або мають у власності відповідні земельні угіддя, засмічені карантинним бур’яном – амброзією полинолистою. До витрат належить оплата (без урахування суми податку на додану вартість) придбання гербіцидів, праці робітників, роботи техніки, що використовується для знищення амброзії полинолистої. Для визначення підприємств і організацій, яким частково оплачуються витрати за рахунок бюджетних коштів, департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації утворює комісію, до складу якої включаються начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області, представники земельної, екологічної та фінансової служб області та ін..

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2025 року:

 • зменшити площі зараження амброзією полинолистою;
 • забезпечити раціональне використання земель;
 • зберегти природну родючість сільськогосподарських та інших земель, екологію, здоров’я населення;
 • підвищити ефективність виробництва;
 • очистити населені пункти і угіддя області від карантинних бур’янів, насіннєвих та вегетативних зачатків.

Перелік заходів та обсягів фінансування Програми наведено у додатку 2.


Додаток 1
до Регіональної цільової програми боротьби
з карантинним бур’яном – амброзією полинолистоюв
Івано-Франківській областіна 2022-2025 роки

 

 

 

СИСТЕМА ЗАХОДІВ
по боротьбі з карантинними організмами, в т. ч. амброзією полинолистою,
на території Івано-Франківської області  на 2022-2025 роки

 

№ з/пНазва заходуМісце проведенняОбсяг робітВиконавецьСтрок проведення
123456
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ НА ЗАРАЖЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ(на землях в обробітку)
1.1.Посів зернових та зернобобових культур, після збирання 2-3-кратне лущенняСільгосппідприємства, господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, квітень-жовтень
1.2.Знищення рослин карантинних бур’янів по краях полів та узбіччях доріг механічними (амброзії – скошуванням) і хімічними (гербіцидами) способамиСільгосппідприємства, господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, травень-жовтень
1.3.Знищення амброзії шляхом обробітку посівів або парів, стерні відповідними гербіцидамиСільгосппідприємства, господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, травень-вересень
1.4.Дотримання технології обробітку ґрунту, своєчасний передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за посівамиСільгосппідприємства, господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, квітень-вересень
123456
(необроблювані землі, пасовища)
1.5.Залуження (по можливості під покривну культуру): вівсяниця лугова – 6-8 кг; райграс пасовищний – 6-8 кг; стоколос безостий – 8-10 кг; тонконіг луговий – 4-5 кг; грястиця збірна – 5-6 кгСільгосппідприємства, господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, березень-квітень
1.6.Багаторазове (3-4-кратне) скошування амброзії або пізнє перед цвітінням, після цвітіння рослини підлягають спалюваннюСільгосппідприємства, господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, червень-вересень
(міста, населені пункти, господарчі двори підприємств, сільгоспвиробників)
1.7.Ліквідація вогнищ карантинних бур’янів шляхом: скошування амброзії 3-4 рази або перед цвітінням, прополок, вириванням рослин з коренем; повитиці – спалюванням (соломою, дизпаливом)Адмінтериторії, підконтрольні виконкомам місцевих рад, господарчі двори підприємств та сільгоспвиробниківНаявні вогнищаОргани місцево-го самоврядува-ння (за згодою), землевласники та землекористувачі (за згодою)Щорічно, червень-серпень
1.8.Ліквідація вогнищ американського білого метелика на багаторічних насадженнях шляхом зрізання та спалювання павутинних гнізд шкідника або обробкою дозволеними інсектицидами на присадибних ділянкахАдмінтериторії, підконтрольні виконкомам місцевих рад, господарчі двори підприємств та сільгоспвиробниківНаявні вогнищаОргани місцево-го самоврядува-ння (за згодою), землевласники та землекорис-тувачі (за згодою)Щорічно, червень-серпень
(лісосмуги та сади)
1.9.Ліквідація вогнищ карантинних бур’янів шляхом скошування або дозволеними гербіцидамиЛісосмуги, садиНаявні вогнищаРайдержадміні-страції, органи місцевого само-врядування (за згодою), землев-ласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, червень-вересень
123456
На узбіччях доріг та залізничних колій
1.10.Знищення бур’янів за допомогою гербіцидівУзбіччя доріг, залізничні коліїНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, травень-вересень
ІІ. ТЕРИТОРІЇ ВІЛЬНІ ВІД КАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ
2.Огляд та контрольні обстеження сільгоспугідь, пасовищ, узбіч доріг, смуг відчуження залізниць і автодоріг, садів, територій підприємств та прилеглих територій, господарчих дворів сільгоспвиробників, залізничних станцій, населених пунктів, присадибних ділянок, землі запасу і резерву, лісосмугиАдмінтериторії, підконтрольні виконкомам місцевих радВільні від карантин-них організмів земліРайдержадміні-страції, органи місцевого само-врядування (за згодою), землев-ласники та землекористу-вачі (за згодою)Щорічно, травень-вересень
ІІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯКАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ, В Т. Ч. АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ
3.1.Ввезення з інших областей країни насіння і посадкового матеріалу та іншої рослинної продукції, їх висів, висадження, переробка та реалізація дозволяється при наявності карантинного сертифіката або проходження фітоекспертизиАдмінтериторії, підконтрольні виконкомам місцевих радВсе насіння та рослинна продукція, що завозитьсяРайдержадмініст-рації, органи міс-цевого самовря-дування (за зго-дою), суб’єкти під-приємницької діяльності (за згодою), приватні особи (за згодою)До скасування карантинного режиму
123456
3.2.При завезенні рослинної сировини на пере- робку або тимчасове зберігання, зараженої насінням амброзії полинолистої, зберігати та переробляти її окремо від незаражених партій, а відходи знищувати шляхом спалю- вання. Заборонити реалізацію відходів, які не пройшли фітоконтролю, населеннюПідприємства, діяльність яких пов’язана з переробкою та зберіганням продукціїВся заражена сировина та відходиКерівники суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою)До скасування карантинного режиму

Департамент агропромислового розвитку
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                            Іван АНДРІЇШИН

 

 

 

Головне управління Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області                                                                                       Роман ГУРСЬКИЙ


Додаток 2
до Регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області
на 2022-2025 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки

 

Назва замовників: департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Назва Програми: Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки.

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування,  гривеньОчікувані результати
ріквсьогообласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
1.Придбання гербіцидів, палива для проведення обприскування, оплата праціОргани місцевого самоврядування (за згодою), землевласники та землекористувачі (за згодою), департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації2022-2025 роки20221367813678Проведення винищувальних фітосанітарних заходів за межами населених пунктів
20231367813678
20241367813678
20251367813678
12345678910
2.Придбання палива на механізоване скошуваннябур’янів, оплата праціОргани місцевого самоврядування (за згодою), землевласники та землекористувачі (за згодою), департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації2022-2025 роки202260816081Проведення винищувальних фітосанітарних заходів натериторії населених пунктів
202360816081
202460816081
202560816081
Всього:7903679036

 

 

Департамент агропромислового розвитку
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                              Іван АНДРІЇШИН

 

 

Головне управління Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області                                                                                          Роман ГУРСЬКИЙ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]