Про програму розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 17.12.2021. № 340-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про програму розвитку
та фінансової підтримки
комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради
на 2022-2023 роки

 

 

З метою розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Івано-Франківська обласна рада

вирішила:  

 1. Затвердити програму розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки (далі – Програма), додається.
 2. Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Дмитренко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2022 та 2023 роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

 

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.12.2021. № 340-11/2021

 

  

 

Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств  охорони  здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

 

 

 

Замовник  Програми:   

департамент охорони здоров’я
Івано-Франківської облдержадміністрації                    Ігор  Дмитренко 

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                               Людмила  Сірко


ПАСПОРТ
програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств  охорони  здоров’я
 Івано-Франківської обласної ради на 20222023 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2022-2023 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2022-2023 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 241 100 тис. грн. (двісті сорок один мільйон сто тисяч гривень).

 

 

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний

бюджет

інші джерела та інші місцеві бюджети
2022-2023,

в т. ч.:

241100241100
2022116700116700
2023124400124400
 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • стабільність роботи медичних установ області в умовах їх реформування;
 • підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області;
 • створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області;
 • поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладів (здійснення капітальних видатків, оновлення чи закупівля засобів, здійснення капітального ремонту тощо).

 

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:

департамент охорони
здоров’я  Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                      Ігор Дмитренко

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                       Людмила Сірко


 

Обґрунтування
доцільності розроблення програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони  здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 20222023 роки

 

Загальна частина

 

Програму створено з метою реалізації державної політики та покращення надання послуг у сфері охорони здоров’я.

Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя. Тому одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність надання медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Для забезпечення повноцінного функціонування комунальних некомерційних підприємств, беручи до уваги необхідність поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню Івано-Франківської області, зміцнення  матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області, виникає потреба у додатковому фінансовому ресурсі. Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма, є проблема фінансового характеру – недостатній рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів коштами для вирішення питань з оплати поточних видатків медичних закладів, для поповнення матеріально-технічної бази.

 

Мета Програми

 

Програма створена для формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню області доступної і високоякісної медичної  допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців краю протягом усього їх життя.

Метою Програми є збереження, поліпшення, відновлення здоров’я населення області, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності шляхом визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності та забезпечення розвитку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг.

 

Основні завдання Програми

 

Реалізація заходів Програми спрямовується на вирішення її основних завдань:

 • забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги в області;
 • сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;
 • виконання заходів місцевих програм надання населенню медичних послуг;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, оснащення необхідним медичним обладнанням;
 • забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

 • забезпечити безперебійність роботи комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, якісність і своєчасність медичного обслуговування населення з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
 • забезпечити своєчасні розрахунки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я з бюджетами всіх рівнів;
 • провести поточні та капітальні ремонти приміщень комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;
 • оновити матеріально-технічну базу комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • забезпечити пожежну безпеку будівель, приміщень і споруд закладів охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Джерелом фінансування Програми є обласний бюджет, інші місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету.

 

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                Ігор Дмитренко


Додаток
до програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані

результати

РокиВсього

 

в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

 

Інші джерела та інші місцеві бюджети
123456789
1.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовахДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по роках2835028350В межах бюджетних призначеньПроведення своєчасних розрахунків по відшкодуванню пільгових пенсій
20221350013500
20231485014850
123456789
2.Забезпечення оплати поточних видатків комунальних некомерційних підприємств, які не долучені до програми медичних гарантійДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по роках126000126000В межах бюджетних призначеньЗабезпечення надання санаторно-курортної допомоги населенню області, функціонування інформаційно-аналітичної служби, співфінансування служби крові та будинку дитини
20226000060000
20236600066000
3.Забезпечення  співфінансування  та  підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної радиДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по роках8000080000В межах бюджетних призначеньЗабезпечення функціонування закладів, проведення своєчасних розрахунків по виплаті заробітної плати та інших обов’язкових платежів, покращення умов оплати праці
20224000040000
20234000040000
4.Оплата праці медичного персоналу обласної військово-лікарської комісії обласного збірного пунктуДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по роках57005700В межах бюджетних призначеньВиконання державного завдання по призову
202227002700
202330003000
123456789
5.Забезпечення проведення медичного обстеження призовниківДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по роках10501050В межах бюджетних призначеньВиконання державного завдання по призову
2022500500
2023550550
6.Оновлення матеріально-технічної базиДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по рокахВ межах бюджетних призначеньДоукомплектування робочих місць сучасною комп’ютерною та іншою оргтехнікою, придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування, придбання спеціалізованого (спеціального) транспорту та інше
2022
2023
 7.Проведення поточних та капітальних ремонтів, реставрацій об’єктівДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по рокахВ межах бюджетних призначеньПриведення до належного стану будівель
2022
2023

 

 

 

 

 

1234567
8.Обладнання системами протипожежного захисту, вогнезахисне просочення дерев’яних конструкційДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по рокахВ межах бюджетних призначеньЗабезпечення протипожежного захисту
2022
2023

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                                Ігор Дмитренко  


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]