Про затвердження регіональної цільової програми «Питна вода» на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 35-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження регіональної
цільової програми
«Питна вода»
на 2021-2025 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму «Питна вода» на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Основним координатором виконання програми визначити департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (Г. Магулій).
 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні обласного бюджету щорічно передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей його дохідної частини.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

 

 

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич


                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 35-2/2020

 

 

Регіональна цільова програма
«Питна вода» на 2021-2025 роки

 

 

 

Замовник Програми:

 департамент розвитку
громад та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                     Г. Магулій

 

Керівник Програми:

 заступник голови
облдержадміністрації                                                                     В. Івасик

 


 

Паспорт
регіональної цільової програми «Питна вода» на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 20000,0 тис. гривень.
 

Роки

 

Обсяги фінансування, тис. гривень
Всьогоу т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2021-2025,20000,020000,0у межах бюджетних призначень
у т. ч.    
20214000,04000,0у межах бюджетних призначень
20224000,04000,0у межах бюджетних призначень
20234000,04000,0у межах бюджетних призначень
20244000,04000,0у межах бюджетних призначень
20254000,04000,0у межах бюджетних призначень

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– підвищення якості питної води та очищення стічних вод;

– поліпшення санітарної, епідемічної та екологічної ситуації в області;

– забезпечення охорони джерел питного водопостачання;

– збільшення числа осіб, забезпечених централізованим водопостачанням;

– впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

– зменшення втрат питної води;

– забезпечення цілодобового постачання якісної питної води населенню.

 1. Терміни проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, з наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник Програми:

департамент розвитку
громад та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                            Галина Магулій

 

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                            Василь Івасик


 

Загальна частина

 

Важливість води для людського організму важко переоцінити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,  причина близько 80% всіх захворювань пов’язана з якістю питної води. Тому питання забезпечення в достатній кількості якісною питною водою населення є одним з пріоритетних. Загалом централізованим водопостачанням в області забезпечені всі 15 міст, 13 із 24 селищ (54%). Із 736 сіл тільки 25 (3,4%) мають системи централізованого водопостачання. Загалом, централізованим водопостачанням забезпечено 161,8 тис. абонентів.

У більшості населених пунктів області централізоване водопостачання здійснюється цілодобово. Проте в містах Косові та Снятині вода подається за графіком.

Загалом якість води, яка подається централізовано, відповідає нормам і залежить від якості води в джерелах водопостачання, ефективності її очищення та знезараження, санітарно-технічного стану споруд та водопровідних мереж.

В Івано-Франківській області близько 88% кількості води, яка надходить споживачам з централізованих водопроводів, забирається з поверхневих джерел водопостачання. Це міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Яремче, Долина, селища Верховина, Ворохта.

Водозабірні споруди із свердловин міст Галича, Надвірної, Снятина, Калуша, селищ Богородчани, Рожнятів знаходяться в гирлах річок і підземні води гідравлічно зв’язані і поповнюються поверхневим стоком.

Основним напрямком розвитку діючих систем централізованого водопостачання є його розширення для подачі води в прилеглі населені пункти. Проте це потребує будівництва нових мереж, насосних станцій, збільшення діаметру труб та потужності водозабірних споруд. При цьому великою проблемою є втрати у мережах. Із  1622 км водопровідних мереж 390,8 км (24,1%) є ветхими і аварійними. Втрати води у них у 2019 році становили 37,9% або 10,8 млн. куб. м в рік. Це пояснюється відсутністю фінансування Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки, низькими тарифами, які не покривають витрат на утримання  мереж, постійно зростаючою вартістю електроенергії.

Крім цього, наявна потреба і в будівництві нових мереж централізованого водопостачання в населених пунктах. Дана необхідність стає все більш гострою у зв’язку з обмілінням рік і зникненням води в криницях у сільській місцевості на території практично цілої області. Особливо це спостерігається на території Городенківського, Тлумацького, Галицького, Рогатинського районів. Число сіл, яке зіткнулось з проблемою недостатньої кількості якісної води, з кожним роком зростає і вичислюється десятками. Проблема обміління криниць почалась ще з              2010 року і є наслідком кліматичних змін. Також зниження рівня води спричиняються бурінням великої кількості приватних свердловин, колодязів, їх постійне поглиблення та неконтрольований відбір з них води. 

З огляду на ситуацію, яка склалась на території області, необхідно вживати заходів для раціонального використання води.

Шляхом покращення даної ситуації є розвиток нових систем централізованого водопостачання та покращення стану існуючих.

 

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; застосування новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв’язувати шляхом:

– приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

– будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів;

– будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

– розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

– оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

– приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;

– запровадження комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.

 

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

– упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

– капітальний ремонт та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у населених пунктах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог;

– впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

– будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

– будівництво, капітальний ремонт та реконструкція водопровідних мереж;

– розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

– оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

– приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;

– впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

 

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

– забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання в області;

– підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

– поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в області; забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

– впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

– зменшити втрати питної води;

– забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання;

– забезпечити населенню доступ до централізованого водопостачання.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених у встановленому порядку, міжнародної технічної допомоги, грантів, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу підвищити якість питної води та очищення стічних вод, збільшити число осіб, забезпечених централізованим водопостачанням, та покращити стан централізованого питного водопостачання, централізованого водовідведення.

Ця Програма передбачає здійснення заходів, які наведені у додатку (додаються).

 


Додаток
до регіональної цільової програми
«Питна вода» на 2021-2025 роки

 

Завдання і заходи
з виконання регіональної цільової програми «Питна вода» на 2021-2025 роки

 

Найменування завдання

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

 

 

 

 

 

 

 

 Значення показника за роками

 

 

 

 

 

 

 

Найменування заходу

 

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансування (державний бюджет, місцеві бюджети, інші)Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень
У тому числі за роками

 

 

 

 

 

 

 

 

  Усього20212022202320242025  Усього20212022202320242025 
12345678910111213141516 
1. Охорона джерел питного водопостачанняКількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водо-постачання, одиниць411111.Упорядкуван-ня джерел питного водо-постачанняОбласний бюджет1387,3

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

449,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

337,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка

12345678910111213141516
2. Доведення якості питної

води до встановлених нормативів

 

Кількість водопровідних та каналізаційних очисних споруд, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкцію очисних споруд, встановлення обладнання, одиниць21112. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнанняОбласний бюджет2300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць21

 

 

 

113. Впроваджен-ня станцій (установок) доочищення питної води, насамперед для водозабез-печення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктахОбласний бюджет1762,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 продовження додатка

12345678910111213141516
 Кількість оснащених лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-

аналітичним обладнанням, одиниць

2114. Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнаннямОбласний бюджет1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

368,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Покращення забезпеченос-ті центра-лізованим водопоста-чаннямЗбудовано, реконструйовано, відремонтовано мереж централізованого водопостачання, кілометрів

 

 

4,00,51,01,00,51,05. Будівництво, реконструкція, ремонт мереж централізова-ного водо-постачання

 

 

 

Обласний бюджет9450,0

 

 

 

 

 

 

 

1181,1

 

 

 

 

 

 

 

2362,6

 

 

 

 

 

 

 

2362,6

 

 

 

 

 

 

 

1181,1

 

 

 

 

 

 

 

2362,6

 

 

 

 

 

 

 

Капітально відремонтовано, реконструйовано насосних станцій, одиниць

 

 

 

411116. Капітально відремонтова-но, проведено реконструкцію на насосних станціях

 

Обласний бюджет4099,9

 

 

 

 

 

 

 

1187,5

 

 

 

 

 

 

 

1187,5

 

 

 

 

 

 

 

537,4

 

 

 

 

 

 

 

1187,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою:Обласний бюджет20000,0

 

4000,0

 

4000,0

 

4000,0

 

4000,0

 

4000,0

 

 

Директор департаменту розвитку громад
та територій, дорожнього, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                                       Галина Магулій

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]